Zespół archiwalny nr 159

Archiwum Mieczysława Kruk-Rostańskiego
1942-1965
Dzieje twórcy: Mieczysław Kruk-Rostański ur. w 1901 roku w Krakowie. Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej oraz kampanii wrześniowej 1939 r. członek ZWZ i AK. Więzień obozów koncentracyjnych w Gross-Rosen, Dora Nordhausen i Bergen Belsen. Dziennikarz i literat, pracownik Polskiego Radia. Od 1956 na emigracji w USA.
Zawartość: dokumenty osobiste, maszynopisy i rękopisy prac, korespondencja, fotografie.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumentacja biograficzne1945 - 1963pol.ang.niem.
2{Dokument osobisty, fotografie1945 - 1965niem.pol.
3Korespondencja i materiały związane z ubieganiem się o pracę na terenie Stanów Zjednoczonych1957 - 1962ang.pol.
4Korespondencja w sprawach polskich, wydawniczych; opracownia, notatki, wycinki prasowe1953 - 1965ang.pol.
5Stowarzyszenie Kombatantów Polskich w Ameryce - dokumenty statutowe, opracowania, wycinki prasowe1958 - 1958pol.
6{Koło byłych Żołnierzy Armii Krajowej - korespondencja, wycinki prasowe, opracowania1956 - 1958ang.pol.
7Maszynopis opracowania "Z galerii przeklętych", recenzje, korespondencja w sprawie wydania1961 - 1961pol.
8Maszynopis niedrukowanej książki "Szakale wśród tułaczy"1954 - 1954pol.
9Maszynopisy i rękopisy opracowań i wierszy1955 - 1965pol.
10Wycinki prasowe z artykułami M. Kruk-Rostańskiego do różnych gazet1953 - 1961pol.
11Opracowanie "Kałuże w słońcu" zebrane publikacje1949 - 1949pol.
12Wycinki prasowe, notatki, materiały ikonograficzne dotyczące spraw polskich1949 - 1964pol.
13Wydawnictwa różnych organizacji redagowane przez M. Kruk-Rostańskiego1956 - 1963pol.
14Legitymacja dyrektora teatru wojskowego ze Związku Sowieckiego i fotografie H.Ordonówny z żołnierzami1942 - 1942pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs