Zespół archiwalny nr 176

Archiwum Rodziny Gawrońskich
Dzieje twórcy: Rudolf Gawroński (ur. 1888 r., zm. 18.03.1950 r.)- renowator zabytków, pracownik U.S. Merchant Marine Academy. Był aktywnym działaczem polonijnym, przez pewien okres sprawował funkcję prezesa 7 Gniazda Związku Sokołów Polskich w Nowym Jorku. William Gregory Gawroński (ur. 12.09.1910 r. w Nowym Jorku, zm. 18.05.1981 r. w Portland) – oficer marynarki handlowej i przedsiębiorca. Był jednym z najmłodszych członków Wyprawy Byrde'a na Biegun Południowy (1928-1930). Gizela Gawrońska (ur. 20.04.1931 r. w Toruniu) – malarka, zajmowała się również handlem antykami.
Zawartość: Spuścizna zawiera głównie dokumenty osobiste, publikacje prasowe dotyczące rodziny, korespondencję, fotografie oraz bogatą kolekcję kart pocztowych.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Materiały biograficzne oraz dokumenty dotyczące spraw majątkowych 1909 - 1981 angielski, polski
2 Fotokopie dzienników oraz projekty przemówień publicznych Williama Gawrońskiego. Wspomnienia Gizeli Gawrońskiej o Williamie Gawrońskim oraz o ich wspólnym życiu 1930 - 2010 angielski, polski
3 Fotografie z wystawy o Williamie Gawrońskim, która miała miejsce w Thomas Memorial Library w 1999 r. oraz z wystawy obrazów Gizeli Gawrońskiej b.d. - b.d. angielski
4 Publikacje prasowe dotyczące Wyprawy Byrde'a na Biegun Południowy (1928-1930) oraz udziału w niej Williama Gawrońskiego 1928 - 2011 angielski, polski
5 Publikacje prasowe dotyczące życia i działalności Williama i Gizeli Gawrońskich 1925 - 1999 angielski
6 Korespondencja 1928 - 2013 angielski, polski
7 Fotografie 1913 - 1978  
8 Kartki pocztowe 1909 - 1967 angielski, polski, niemiecki
9 New York Textile High School – The Loom Yearbook – Class of June 1928 1928 - 1928 angielski
10 Książeczka do nabożeństw dla wszystkich wiernych katolików obojga płci oraz Key of Heaven. A Manual of Prayers and Istructions for Catholics 1908 - 1922 angielski, polski
11 Banknoty, dyplomy, ekslibrysy, katalogi wystaw, pieczęcie, programy bankietów, wizytówki oraz znaczki pocztowe 1930 - 1990 angielski, polski, rosyjski
12 Korespondencja prywatna Williama i Gizeli Gawrońskich. 1959 - 1959 angielski, polski
13 Korespondencja prywatna Williama i Gizeli Gawrońskich. 1959 - 1965 angielski, polski
14 Korespondencja prywatna Williama i Gizeli Gawrońskich. 1959 - 1980 angielski, polski
15 Korespondencja prywatna Williama i Gizeli Gawrońskich. 1958 - 1959 angielski, polski
16 Korespondencja prywatna Williama i Gizeli Gawrońskich. 1958 - 1959 angielski, polski
17 Korespondencja prywatna Rudolpha, Williama i Gizeli Gawrońskich. 1939 - 1967 angielski, polski
18 Korespondencja prywatna Williama i Gizeli Gawrońskich. 1965 - 1969 angielski, polski
19 Korespondencja prywatna Williama i Gizeli Gawrońskich. 1958 - 1980 angielski, polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs