Zespół archiwalny nr 172

Akta Alexandra Buczka
1916-1966
Dzieje twórcy: Alexadner Buczek - ur. prawdopodobnie w 1889 r. w Polsce, zmarł 25.02.1956 r. w USA. W 1907 r. przybył do USA, był członkiem American Legion oraz "White Eagles" w Worcester.
Zawartość: Zespół archiwalny zawiera: materiały biograficzne, broszury i prasę oraz dokumentację Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Stowarzyszenie Mechaników Polskich – protokół z VI-go walnego zjazdu akcjonariuszy. - j. polski
2 MOZART Building Association – książka wpłat. - j. angielski
3 Korespondencja. 1942 - 1961 j. polski, angielski
4 Broszury, informatory turystyczne, mapa. 1938 - 1961 j. angielski
5 Fotografie. -  
6 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia - Biuletyn Organizacyjny; nr 27-28, 01-02.1945. - j. polski
7 Komitet Skarbu Narodowego – Biuletyn; nr 6.06.1966, „Pamiętnik Komitetu Skarbu Narodowego w Nowym Yorku” z 30.10.1960, broszura. 1960 - 1966 j. polski
8 Pulsaki Foundation – Biuletyn, nr 5, 03.1944. - j. angielski
9 Światowy Związek Legionistów i Peowiaków – odezwa. Związek Legionistów – jednodniówka „Lwów-Legjonom” z 29.06.1924, broszura z II Zjazdu Legionistów. 1923 - 1924 j. polski.
10 Broszury dotyczące historii Polski. 1916 - 1945 j. polski, angielski
11 Księgi kasowe. 1916 - 1919 j. polski
12 „Wici” – organ prasowy Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce; nr 27, 08.1918; nr 33, 05.1919; broszura. 1916 - 1919 j. polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs