Zespół archiwalny nr 177

Alfred Szebel Collection
Dzieje twórcy: Alfred Szebel urodził się 4 listopada 1926 roku w Łodzi. Od wielu lat mieszka w Chicago, Ilinois. Kolekcjoner, filatelista, członek Polskiego Związku Filatelistów „Polonus” z siedzibą w Chicago.
Zawartość: Kolekacja przekazana do archiwum IJP w latach 2016-2018. Materiały zostały przez twórcę kolekcji pogrupowane rzeczowo w teczki. Dokumenty były w nich prezentowane w postaci albumów, z opisami, w układzie chronologicznym. Układ akt nadany przez twórcę został zachowany. Kolekcja zawiera m.in. karty i znaczki pocztowe, kopery oraz korespondencję dot. tematyki niepodległościowej.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Korespondencja w sprawie przekazywania kolekcji do archiwum IJP, broszury filatelistyczne. 1964 - 2017 polski, angielski
2 Legiony Polskie: korespondencja, karty pocztowe, znaczki pocztowe, koperty. 1914 - 1917 polski, angielski, niemiecki
3 Legiony Polskie: korespondencja, karty pocztowe, koperty. 1915 - 1918 polski, angielski, niemiecki
4 Legiony Polskie: korespondencja, karty pocztowe, znaczki pocztowe, koperty, mapa, fotografie. 1914 - 1916 polski, angielski, niemiecki
5 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, korespondencja, koperty. 1915 - 1989 polski, angielski, niemiecki, rosyjski
6 Józef Piłsudski: kronika życia, znaczki pocztowe, karty pocztowe, korespondencja, koperty. 1919 - 1932 polski, angielski
7 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, potwierdzenie nadania, koperty. 1927 - 1935 polski, angielski
8 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1928 - 1933 polski, angielski
9 Józef Piłsudski: kart pocztowe, znaczki pocztowe, wycinki prasowe, koperty, korespondencja, katalog fialtelistyczny, film "Pogrzeb Józefa Piłsudskiego". 1928 - 2003 polski, angielski
10 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe. 1928 - 1939 polski, angielski
11 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1932 - 1935 polski, angielski
12 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1933 - 1935 polski, angielski
13 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1935 - 1939 polski, angielski
14 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1935 - 1939 polski, angielski
15 Józef Piłsudski: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty. 1936 - 1936 polski, angielski
16 Józef Piłsudski: karty pocztowe, koperty. 1938 - 1939 polski, angielski
17 Józef Piłsudski: karty pocztowe, koperty, korespondencja, wycinki prasowe. 1939 - 2003 polski, angielski, niemiecki
18 Józef Piłsudski: karty pocztowe, znaczki pocztowe, koperty. 1940 - 2000 polski, angielski
19 Józef Piłsudski: karty pocztowe, znaczki poczotwe, koperty, korespondencja. 1966 - 2004  
20 Józef Piłsudski: koperty, karty pocztowe, znaczki pocztowe. 1985 - 1993 polski, angielski
21 Józef Piłsudski: karty pocztowe, koperty, korespondencja. 1992 - 2006 polski, angielski
22 Polskie Państwo Podziemne, Powstanie Warszwskie: korespondencja, karty pocztowe, koperty. 1944 - 1986 polski, angielski, niemiecki
23 Katyń: karty pocztowe, wynicnki prasowe, korespondencja, znaczki pocztowe. 1939 - 1990 polski, angielski, rosyjski
24 Armia Polska w ZSRR: notatki informacyjne, korespondencja, rachunki, memorandum, upoważnienie, koperty, znaczek pocztowy. 1941 - 1943 polski, angielski, rosyjski
25 Armia Polska w Iranie, Palestynie i we Włoszech: karty pocztowe, koperty. 1941 - 1946 polski, angielski
26 II Korpus: koperty, karty pocztowe, znaczki pocztowe. 1942 - 1946 polski, angielski
27 II Korpus, Monte Cassino: znaczki pocztowe, karty pocztowe, zaświadczenie, koperty. 1946 - 2007 polski, angielski
28 Monte Cassino: wycinki prasowe, karty pocztowe, fotografie z obchodów rocznicowych. 1946 - 1994 polski, angielski
29 I Armia WP: mapa szlaku bojowego, kalendarium działań. b.d. - b.d. polski
30 Polska poczta polowa: korespondencja, koperty, wycinki prasowe. 1943 - 1945 polski, angielski, rosyjski
31 Polska poczta polowa: korespondencja, koperty, wycinki prasowe. 1944 - 1991 polski, angielski, rosyjski
32 Polska poczta polowa: zezwolenie, korespondencja, koperty, wycinki prasowe, znaczki pocztowe, kartki pocztowe. 1944 - 1984 polski, angielski, rosyjski
33 Polska poczta polowa: korespondencja, karty pocztowe, koperty, zaświadczenia, znaczki pocztowe. 1953 - 2003 polski, angielski
34 Polska poczta polowa: wycinki prasowe, korespondencja, karty pocztowe, koperty, zaświadczenia. 1958 - 1994 polski, angielski
35 Polska Poczta Polowa: koperty, karty pocztowe. 1989 - 2002 polski, angielski
36 Polska Poczta Polowa: koperty, karty pocztowe. 1992 - 2004 polski, angielski
37 Czesław Słania: znaczki pocztowe (bokserzy amerykańscy). 1996 - 1996 polski, angielski
38 Wycinki prasowe, znaczki pocztowe, koperty. 1997 - 2002 polski, angielski
39 Karty pocztowe, koperty. 1951 - 1995 polski, angielski
40 Czesław Słania: portret, biogram, wycnki prasowe, koperty, korespondencja, fotografie. 1975 - 2005 polski, angielski
41 Solidarność: broszura, znaczki pocztowe, biuletyny, karty pocztowe, koperty, wycinki prasowe. 1980 - 1994 angielski, polski
42 Solidarność: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty, notatki. 1980 - 1987 angielski, polski
43 Solidarność: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty, notatki. 1980 - 1990 angielski, polski
44 Solidarność: telegramy, karty pocztowe, koperty, notatki. 1981 - 1982 angielski, polski
45 Solidarność: biuletyny, karty pocztowe, koperty, notatki. 1981 - 1982 angielski, polski
46 Solidarność: znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty, notatki, film A.Wajdy "Wałęsa Człowiek z Nadziei". 1984 - 2014 angielski, polski
47 Solidarność: telegramy, karty pocztowe, koperty, notatki. 1982 - 1982 angielski, polski
48 Solidarność: karty pocztowe, koperty. 1982 - 1982 angielski, polski
49 Solidarność: karty pocztowe, koperty. 1982 - 1983 angielski, polski
50 Żaglowiec "Dal": korespondencja, karty prasowe, wycinek prasowy, kserokopie wycinków prasowych. 1980 - 1980 angielski, polski
51 Żaglowiec "Dal": korespondencja, wycinek prasowy, karty pocztowe, koperty. 1944 - 1980 angielski, polski
52 Mikołaj Kopernik: znaczki pocztowe, karty pocztowe. 1973 - 1973 angielski, polski
53 Getto Warszawskie: opracowanie Jana Gabryszewskiego "Poczta Getta Warszawskiego", korespondencja. 1991, b.d. - 1991, b.d. angielski, polski
54 Wykaz przekazanych do IJP materiałów, kopie dokumentów osobistych A. Szebla, wycinki prasowe dot. J. Piłsudskiego i filatelistyki, karty pocztowe. 2018, b.d. - 2018, b.d. angielski, polski
55 Nadruki "groszy" na znaczkach pocztowych: korespondencja, egzemplarz "Gibbons Stamp Monthly", artykuły, wycinki prasowe. 1951 - 1952 angielski, polski
56 Nadruki "groszy" na znaczkach pocztowych: karty pocztowe, koperty, notatki. 1949 - 1952 angielski, polski
57 Nadruki "groszy" na znaczkach pocztowych: karty pocztowe, koperty, notatki, broszura. 1951 - 1952 angielski, polski
58 II wojna światowa, okupacja Polski: korespondencja, znaczki pocztowe, karty pocztowe, koperty, wycinki prasowe, notatki. 1939 - 1941 angielski, polski, rosyjski, niemiecki
59 II wojna światowa, okupacja Polski: karty pocztowe, koperty, wycinki prasowe, notatki. 1941 - 1981 angielski, polski
60 II wojna światowa, okupacja Polski: korespondencja, karty pocztowe, koperty, notatki. 1939 - 1945 angielski, polski, niemiecki, rumuński, węgierski
61 II wojna światowa, okupacja Polski: karty pocztowe, koperty, notatki. 1939 - 1945 angielski, polski, niemiecki, rosyjski
62 Kazimierz Pułaski: wycinki prasowe, broszura, znaczki pocztowe, fotografie, karty pocztowe. 1979 - 1979 angielski, polski
63 Zaolzie: korespondencja, koperty, karty pocztowe, notatki, znaczki pocztowe. 1938 - 1939 angielski, polski, czeski
64 Polska 1919-1939: korespondencja, karty pocztowe, koperty, notatki, znaczki pocztowe. 1804 - 1970 angielski, polski, niemiecki, francuski
65 Polska 1919-1939: list kurierski Komisarza Generalnego RP w Gdańsku, znaczki pocztowe. 1920 - 1920 polski, francuski
66 Wycinki prasowe dotyczące sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej w Polsce 1990 - 2007 j.polski, j.angielski
67 Materiały zebrane przez Alfreda Szebla na przestrzeni lat dotyczące jego zainteresowań 1942 - 2016 j.polski, j.angielski
68 Materiały pamiątkowe Alfreda Szebla 2014 - 2017  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs