Andrzej Beck (1926 - 2011)

Władze Instytutu z ze smutkiem przyjęły wiadomość o śmierci Andrzeja Becka w dniu 20 lipca br. Związany z naszą instytucją przez długie lata, obejmował stanowisko prezesa w latach 1993-1999, a potem do 2008 r. był wiceprezesem.

Urodził się 11 września 1926 r. jako syn Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych II RP i Marii Słomińskiej. Po wybuchu II wojny światowej wraz z matką opuścił Polskę i przez Rumunię, Włochy, Francję i Portugalię przybył do USA. Absolwent szkoły podchorążych artylerii w Szkocji (1945), żołnierz 4 pułku artylerii przeciwpancernej. Ukończył studia inżynierskie na Rutgers University, NJ. Pracował jako inżynier w Waterbury Farrel (od 1958), dyrektor handlowy (1971–1977) i wiceprezes. W 1983 r. założył własną firmę Eastport Trading w Cheshire, CT.

Instytut zawsze będzie wdzięczny za jego pomoc i kierownictwo w różnych dziedzinach. W swojej działalności Andrzej Beck pozostanie w naszej pamięci jako wytrawny dyplomata i lider Instytutu. Odszedł człowiek, który z uwagą śledził losy Polski, zawsze otwarty na sprawy Polaków i dobrze zasłużył się dla Instytutu Piłsudskiego.

 

Stanisław Milewski (1930 - 2011)

8 czerwca 2011 roku zmarł dr Stanisław Milewski, były wiceprezes i członek Rady oraz członek Legionu Honorowego Instytutu Piłsudskiego. Wybitny okulista, chirurg retynolog , profesor University of Connecticut.

Urodził się 16 czerwca 1930 w Bągrowie koło Poznania.W czasie wojny w 1940 r. został wraz z rodziną wywieziony na Syberię, którą opuścił w 1942 r. i wraz z Armią Andersa znalazł się w Iranie. Studiował w Palestynie, Anglii i Irlandii. W 1959 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Dr. Milewski wraz z żoną Anitą ustanowili Milewski Lecture in Polish Studies at Central Connecticut State University i Milewski Scholarship Fund at the Kościuszko Foundation. Dr Milewski był prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w Connecticut, członkiem wielu organizacji, między innymi Polish-American Foundation of Connecticut, Polish Cultural Club of Hartford. Sponsorował Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Polsce. W 1996 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wykłady na uniwersytetach polskich i ofiarowanie polskim szpitalom aparatury medycznej wartej setki tysięcy dolarów. Dr Milewski był członkiem szeregu amerykańskich towarzystw medycznych oraz Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Był autorem wielu publikacji i czterech  książek z zakresu okulistyki, które zostały przetłumaczone na szereg języków. Brał udział w wielu konferencjach naukowych na całym świecie.

Będziemy pamiętać Stanisława Milewskiego jako dobroczyńcę, społecznika i patriotę. Zasłużył się  Instytutowi. Żegnamy go z żalem.

Nagroda Kongresu Polonii AmerykańskiejKongres Polonii Amerykańskiej  - oddział na południowy Nowy Jork uhonorował Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce prestiżowa nagrodą, “w podziękowaniu i uznaniu osiągnięć Instytutu w zachowaniu i promowaniu historii, sztuki i kultury Polski i Polonii”.

Ogłoszenie nagrody i wręczenie pięknej plakiety odbyło się 14 października 2012 na oficjalnym bankiecie dla uhonorowania nagrodzonych, na którym obecni byli między innymi Frank Milewski, prezes Kongres Polonii Amerykańskiej  - oddziału na południowy Nowy Jork, Konsul Generalna RP Ewa Juńczyk-Ziomecka i Rewizor miasta Nowy Jork John C. Liu.

Instytut Piłsudskiego jest wdzięczny za uznanie w postaci tak ważnej nagrody.

{plusone}

List od prezesa IPN dr. Łukasza KamińskiegoPrezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dr Łukasz Kamiński, przesłał na ręce prezesa Magdy Kapuścińskiej list. W liście tym czytamy miedzy innymi:

Pragnę na Pani ręce przekazać wyrazy wielkiego szacunku dla wszystkich osób związanych z działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego w Stanach Zjednoczonych. Rola - działającego w Ameryce od 1943 roku - Instytutu w zakresie dokumentowania najnowszej historii Polski jest nie do przecenienia. Zaangażowanie jego pracowników, a także oddanie ideałom Polski Niepodległej były główną przyczyną uhonorowania Instytutu dwa lata temu nagrodą "Kustosz Pamięci Narodowej" przyznawaną przez IPN.

{plusone}

W dniach 10 i 11 czerwca 2011 w Arlington pod Waszyngtonem odbył się 69 Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Na tę multidyscyplinarną konferencję przybyło wielu znanych naukowców z różnych stanów USA oraz z Polski. W sumie zorganizowano 20 sesji z dziedziny historii Polski, Polonii, literatury polskiej, nauki, gospodarki i stosunków międzynarodowych.

Instytut Piłsudskiego zorganizował sesję poświęconą digitalizacji i projektom elektronicznym, prowadzonym przez organizacje polonijne i instytucje amerykańskie posiadające polskie kolekcje. Sesję zatytułowaną: Polish American Organizations: Electronic solutions to current projects przygotowała i prowadziła dr Iwona Korga. W sesji udział wziął dr Marek Zieliński, który przedstawił projekt digitalizacji archiwów Instytutu i program elektroniczny biblioteki. Dr James Pula z Purdue University North Central opowiedział o wersji elektronicznej periodyku Polish American Studies, który jest wydawany przez Polish American Historical Asssociation. Z kolei Regina Frąckowiak z Biblioteki Kongresu zaprezentowała polskojezyczne kolekcje online w European Reading Room (zobacz np. Polską Deklarację Admiracji i Przyjaźni) a Renata Vickrey z Central Connecticut State University mówiła o projekcie digitalizacji zbiorów polskich (zobacz np. kolekcję Polish American Pamphlets) na uniwersytecie w którym pracuje.

Konferencji towarzyszyła kolacja w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie oraz uroczysty bankiet ze Zbigniewem Brzezińskim jako gościem honorowym. Podczas bankietu zostały przedstawione nowe władze PIN, dotychczasowy prezes i dyrektor wykonawczy dr Tadeusz Gromada oraz zastępca dyrektora wykonawczego Janina Kedron przekazali pałeczkę dr Mieczysławowi Biskupskiemu i dr Bożenie Leven.

{plusone}

Instytut Piłsudskiego zorganizował w dniu 8 maja 2011 r. kolejną uroczystą galę, pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego. Podczas której zostały wręczone medale Instytutu za wybitne osiągnięcia w dziedzinach historii, sztuki, nauki oraz osiągnięć w dziedzinie biznesu i działalności na rzecz Polonii. Uroczystość odbyła się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. Minister Bogdan Zdrojewski zaszczycił galę swoją obecnością. Na gali byli również obecni posłanka Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu w Sejmie RP; delegacja MKiDN w skład której wchodzili Jacek Miler - dyrektor  Departamentu Dziedzictwa Narodowego  oraz Jan Badura i Anna Ceynowa; dyrektor Biblioteki Narodowej dr Tomasz Makowski; prezes Związku Piłsudczyków i Komendant Marszu Szlakiem Kadrówki Jan Kasprzyk oraz Monika Fabijańska z Instytutu Adama Mickiewicza. Na spotkaniu byli obecni liczni przedstawiciele polskich organizacji oraz wiele znanych osób z polskiej społeczności w Nowym Jorku.  W uroczystości uczestniczyło ponad 200 osób.

List Ministra Bogdana ZdrojewskiegoPoniżej załączamy list od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego do prezesa Instytutu Piłsudskiego, Magdy Kapuścińskiej.

Szanowna Pani Prezes,

zakończony właśnie Międzynarodowy Rok Chopinowski zaowocował organizacją kilku tysięcy wydarzeń promujących talent i osobę Fryderyka Chopina na całym świecie. Wielbiciele najszlachetniejszych dźwięków kompozycji Chopina mieli okazję podziwiać geniusz Jego muzyki, rozbrzmiewającej pod niemal każdą szerokością geograficzną, od granic koła podbiegunowego, poprzez głęboką Afrykę, na Dalekim Wschodzie kończąc.

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc