Instytut uruchomił nowy serwis internetowy Kolekcje Archiwalne Online, dający pełen dostęp do wybranych zespołów archiwalnych.

Zespoły te zostały opracowane i zdigitalizowane przez pracowników i wolontariuszy Instytutu oraz przez stażystów z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i Instytutu Pamięci Narodowej. Od 2010 r. również Senat RP finansuje projekt digitalizacji za pomocą grantu koordynowanego przez Fundację Semper Polonia. Digitalizację zbiorów archiwalnych Instytutu rozpoczęliśmy w roku 2008 przygotowująć sprzęt, procedury oraz szkoląc wolontariuszy; w styczniu 2009 r. przystąpiliśmy do digitalizacji. Od roku 2006 działa na stronie Instytutu pilotowy program digitalizacji kolekcji Powstania Śląskie.

Sprzęt został ufundowany przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową oraz przez indywidualnych darczyńców. Organizacją zaplecza informatycznego i szkoleniem zajmują się Artur Kowalski i Marek Zieliński. Iwona Korga sprawuje opiekę merytoryczną i kontroluje wyniki pracy wykonawców digitalizacji. Kierownikiem programu jest Marek Zieliński. Stronę internetową przygotowała Justyna Dziuma i jej firma 3W Serwisy Informacyjne w Gliwicach, a sfinansował ją w części Senat RP poprzez Fundację Semper Polonia.

Strona i zbiory archiwalne Instytutu zorganizowane są w kolekcjach (zespołach), które podzielone są na teczki (jednostki). W jednostkach wyodrębniono dokumenty, które można oglądać w postaci oryginału cyfrowego. Działa także ogólna wyszukiwarka znajdująca słowa w tytułach, streszczeniach i innych elementach opisu dokumentu. Można wybrać dokumenty według indeksu osobowego i geograficznego, a także ograniczyć poszukiwanie do wybranego zakresu dat, języków lub typów dokumentów.

Przed Instytutem jeszcze długa droga do zakończenia naszej pracy. Liczymy na współpracę z polskimi instytucjami kultury i historii w Stanach Zjednoczonych, innych krajach i w Polsce, z którymi będziemy się dzielić swoimi doświadczeniami. Liczymy na pomoc wszystkich tych, którym na sercu leżą losy źródeł dokumentujących naszą historię.

{plusone}

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce zaprasza wszystkich zainteresowanych we wtorek, 4 października 2011 o godzinie 18:30 na wykład Wojciecha Grochowalskiego pt. 

Jego Ekscelencja dr Bolesław Wieniawa-Długoszowski

W programie wykład przedstawiający zarys biografii dyplomatycznej gen. dyw. dr. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, ilustrowany zdjęciami,  fragmentem filmu oraz wystawą o bohaterze wykładu i o dyplomacji II Rzeczypospolitej.

Bolesław Wieniawa-Długoszowski (1881-1942) – żołnierz, poeta, dyplomata; z wykształcenia lekarz. Jeden z najbliższych współpracowników Józefa Piłsudskiego, kierowany przez niego do wielu poufnych misji specjalnych i dyplomatycznych, począwszy od czasów Legionów Polskich i I wojny światowej. W latach 1921-1922 attache wojskowy w Bukareszcie, w latach dwudziestych i trzydziestych delegat w kilkudniowych ważnych misjach zagranicznych do Francji, Wiednia, do Watykanu; zaangażowany w przygotowania i rozeznania tzw. wojny prewencyjnej z Niemcami w 1932 r., wreszcie znakomity ambasador RP przy Kwirynale w Rzymie w latach 1938-1940.

Wojciech Grochowalski (1958) – wydawca, redaktor naczelny czasopisma „Kultura i Biznes” wydawanego w Łodzi, autor książek i publikacji o gen. Wieniawie, o historii Łodzi i Polski. Organizator ‘Rubinstein Piano Festivalu’ w Łodzi, mieście urodzenia znakomitego pianisty Artura Rubinsteina (także przyjaciela gen. Wieniawy), animator kultury, organizator koncertów patriotycznych, dziennikarz, publicysta.

Prezentacja odbędzie się w galerii Instytutu Piłsudskiego.

Andrzej Beck (1926 - 2011)

Władze Instytutu z ze smutkiem przyjęły wiadomość o śmierci Andrzeja Becka w dniu 20 lipca br. Związany z naszą instytucją przez długie lata, obejmował stanowisko prezesa w latach 1993-1999, a potem do 2008 r. był wiceprezesem.

Urodził się 11 września 1926 r. jako syn Józefa Becka, ministra spraw zagranicznych II RP i Marii Słomińskiej. Po wybuchu II wojny światowej wraz z matką opuścił Polskę i przez Rumunię, Włochy, Francję i Portugalię przybył do USA. Absolwent szkoły podchorążych artylerii w Szkocji (1945), żołnierz 4 pułku artylerii przeciwpancernej. Ukończył studia inżynierskie na Rutgers University, NJ. Pracował jako inżynier w Waterbury Farrel (od 1958), dyrektor handlowy (1971–1977) i wiceprezes. W 1983 r. założył własną firmę Eastport Trading w Cheshire, CT.

Instytut zawsze będzie wdzięczny za jego pomoc i kierownictwo w różnych dziedzinach. W swojej działalności Andrzej Beck pozostanie w naszej pamięci jako wytrawny dyplomata i lider Instytutu. Odszedł człowiek, który z uwagą śledził losy Polski, zawsze otwarty na sprawy Polaków i dobrze zasłużył się dla Instytutu Piłsudskiego.

 

Stanisław Milewski (1930 - 2011)

8 czerwca 2011 roku zmarł dr Stanisław Milewski, były wiceprezes i członek Rady oraz członek Legionu Honorowego Instytutu Piłsudskiego. Wybitny okulista, chirurg retynolog , profesor University of Connecticut.

Urodził się 16 czerwca 1930 w Bągrowie koło Poznania.W czasie wojny w 1940 r. został wraz z rodziną wywieziony na Syberię, którą opuścił w 1942 r. i wraz z Armią Andersa znalazł się w Iranie. Studiował w Palestynie, Anglii i Irlandii. W 1959 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.

Dr. Milewski wraz z żoną Anitą ustanowili Milewski Lecture in Polish Studies at Central Connecticut State University i Milewski Scholarship Fund at the Kościuszko Foundation. Dr Milewski był prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej w Connecticut, członkiem wielu organizacji, między innymi Polish-American Foundation of Connecticut, Polish Cultural Club of Hartford. Sponsorował Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Polsce. W 1996 r. został odznaczony przez prezydenta RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wykłady na uniwersytetach polskich i ofiarowanie polskim szpitalom aparatury medycznej wartej setki tysięcy dolarów. Dr Milewski był członkiem szeregu amerykańskich towarzystw medycznych oraz Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego. Był autorem wielu publikacji i czterech  książek z zakresu okulistyki, które zostały przetłumaczone na szereg języków. Brał udział w wielu konferencjach naukowych na całym świecie.

Będziemy pamiętać Stanisława Milewskiego jako dobroczyńcę, społecznika i patriotę. Zasłużył się  Instytutowi. Żegnamy go z żalem.

Nagroda Kongresu Polonii AmerykańskiejKongres Polonii Amerykańskiej  - oddział na południowy Nowy Jork uhonorował Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce prestiżowa nagrodą, “w podziękowaniu i uznaniu osiągnięć Instytutu w zachowaniu i promowaniu historii, sztuki i kultury Polski i Polonii”.

Ogłoszenie nagrody i wręczenie pięknej plakiety odbyło się 14 października 2012 na oficjalnym bankiecie dla uhonorowania nagrodzonych, na którym obecni byli między innymi Frank Milewski, prezes Kongres Polonii Amerykańskiej  - oddziału na południowy Nowy Jork, Konsul Generalna RP Ewa Juńczyk-Ziomecka i Rewizor miasta Nowy Jork John C. Liu.

Instytut Piłsudskiego jest wdzięczny za uznanie w postaci tak ważnej nagrody.

{plusone}

List od prezesa IPN dr. Łukasza KamińskiegoPrezes Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dr Łukasz Kamiński, przesłał na ręce prezesa Magdy Kapuścińskiej list. W liście tym czytamy miedzy innymi:

Pragnę na Pani ręce przekazać wyrazy wielkiego szacunku dla wszystkich osób związanych z działalnością Instytutu Józefa Piłsudskiego w Stanach Zjednoczonych. Rola - działającego w Ameryce od 1943 roku - Instytutu w zakresie dokumentowania najnowszej historii Polski jest nie do przecenienia. Zaangażowanie jego pracowników, a także oddanie ideałom Polski Niepodległej były główną przyczyną uhonorowania Instytutu dwa lata temu nagrodą "Kustosz Pamięci Narodowej" przyznawaną przez IPN.

{plusone}

W dniach 10 i 11 czerwca 2011 w Arlington pod Waszyngtonem odbył się 69 Zjazd Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (PIASA). Na tę multidyscyplinarną konferencję przybyło wielu znanych naukowców z różnych stanów USA oraz z Polski. W sumie zorganizowano 20 sesji z dziedziny historii Polski, Polonii, literatury polskiej, nauki, gospodarki i stosunków międzynarodowych.

Instytut Piłsudskiego zorganizował sesję poświęconą digitalizacji i projektom elektronicznym, prowadzonym przez organizacje polonijne i instytucje amerykańskie posiadające polskie kolekcje. Sesję zatytułowaną: Polish American Organizations: Electronic solutions to current projects przygotowała i prowadziła dr Iwona Korga. W sesji udział wziął dr Marek Zieliński, który przedstawił projekt digitalizacji archiwów Instytutu i program elektroniczny biblioteki. Dr James Pula z Purdue University North Central opowiedział o wersji elektronicznej periodyku Polish American Studies, który jest wydawany przez Polish American Historical Asssociation. Z kolei Regina Frąckowiak z Biblioteki Kongresu zaprezentowała polskojezyczne kolekcje online w European Reading Room (zobacz np. Polską Deklarację Admiracji i Przyjaźni) a Renata Vickrey z Central Connecticut State University mówiła o projekcie digitalizacji zbiorów polskich (zobacz np. kolekcję Polish American Pamphlets) na uniwersytecie w którym pracuje.

Konferencji towarzyszyła kolacja w Ambasadzie Polskiej w Waszyngtonie oraz uroczysty bankiet ze Zbigniewem Brzezińskim jako gościem honorowym. Podczas bankietu zostały przedstawione nowe władze PIN, dotychczasowy prezes i dyrektor wykonawczy dr Tadeusz Gromada oraz zastępca dyrektora wykonawczego Janina Kedron przekazali pałeczkę dr Mieczysławowi Biskupskiemu i dr Bożenie Leven.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm