Maksymilian Węgrzynek

Urodził się w 1892 r. w Rudniku nad Sanem.Ukończył gimnazjum filologiczne w Mielcu. W Rudniku organizował oddział Związku Strzeleckiego. Tuż przed wybuchem wojny w 1914 r. przybył do Nowego Jorku. Będąc poddanym austriackim nie uzyskał zezwolenia na wyjazd do Legionów. Studiował na Uniwersytecie Columbia. I ukończył City College (1917). Po wojnie pracował dla „ Telegramu Codziennego” i w amerykańskim Stowarzyszeniu Agencji Ogłoszeniowych. W 1922 r. został wydawcą, a w 1925 prezesem spółki wydającej „Nowy Świat”. W 1932 r. rozwinął Am-Pol Inc. Firmę zajmującą się importem towarów z Polski. Udzielał się w pracach społecznych, m.in. prowadził zbiórkę na Fundusz Obrony Narodowej, był wiceprezesem Fundacji Kościuszkowskiej. Po wybuchu II wojny światowej zaangażował się w działania na rzecz obrony niepodległości Polski. Był założycielem i pierwszym prezesem Komitetu Narodowego Amerykanów Polskiego Pochodzenia (1942). Należał do inicjatorów utworzenia Instytutu Józefa Piłsudskiego. W 1944 r., na zjeździe założycielskim, wybrano go wiceprezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej. Należał do krytyków polityki premiera W. Sikorskiego i S. Mikołajczyka. Zmarł 8 listopada 1944 r. w Nowym Jorku.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs