Zespół archiwalny nr 034

Archiwum Józefa Becka
1927-1944
Dzieje twórcy: Józef Beck (1894-1944). Polityk, pułkownik. W latach 1914-1918 w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Wojskowej, a od 1918 roku w Wojsku Polskim. W latach 1922-1923 attache wojskowy RP w Paryżu i Brukseli. Po wypadkach majowych 1926 roku szef gabinetu ministra spraw wojskowych. Od 1930 roku wicepremier, od 1932 roku minister spraw zagranicznych. Internowany po 17 wrzesnia 1939 roku w Rumunii gdzie zmarł.
Zawartość: kopie dokumentów osobistych Józefa Becka, materiały biograficzne o Józefie Becku, korespondencja Józefa Becka i Jadwigi Beck, opracowania dotyczące prób uwolnienia Józefa Becka i Rządu RP z miejsc internowania w Rumunii, kopie dokumentów dotyczących Józefa Becka z British Foreign Office i Franklin D. Roosevelt Library, wycinki artykułów prasowych dotyczących Józefa Becka. Zespół częsciowo zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Życiorysy i kopie dokumentów osobistych Józefa Becka: maszynopisy i artykuły np.: "Rewelacje Komitetu Obrony Narodowej w sprawie Pułkownika Becka", "Józef Beck- Polish Minister of Foreign Affairs". Tablica genealogiczna (oprac. przez Andrzeja Becka) 1932 - 1944 polski, angielski
2 Egzemplarze maszynopisu rozprawy Józefa Becka w języku angielskim i polskim 1943 - 1944 polski, angielski
3 Rękopisy i maszynopisy dotyczące prób uwolnienia Józefa Becka i Rządu RP z miejsc internowania w Rumunii, m.in.: "Sprawa ucieczki J. Becka" oraz "Sprawa uwolnienia Rządu Polskiego internowanego w Rumunii" opracowane przez H. Rajchman i W. Jędrzejewicza 1940 - 1940 pol.
4 Kopie dokumentów z British Foreign Office w sprawie ucieczki Józefa Becka 1940 - 1944 ang.
5 Korespondencja Józefa Becka, korespondencja Jadwigi Beck z Wacławem Jędrzejewiczem i Prezydentem RP Władysławem Raczkiewiczem. Relacja Domana Rogoyskiego z pogrzebu Józefa Becka w czerwcu 1944 roku 1939 - 1944 polski, angielski, francuski
6 Wycinki artykułów prasowych o Józefie Becku 1938 - 1944 polski, angielski
7 Wspomnienia Józefa Becka- maszynopis w języku polskim 1943 - 1944 pol.
8 Kopie dokumentów z Franklin D. Roosevelt Library, Hyde Park, New York dot. Józefa Becka 1940 - 1942 pol.
9 Materiały o Józefie Becku, m.in.: R. Dębicki "Wspomnienie o Józefie Becku", D. Rogoyski "Po zgonie J. Becka". Korespondencja D. Rogoyskiego z IJP. Wycinki prasowe o Józefie Becku. Informacja o zgonie Jadwigi Beck. Artykuły O. Terleckiego 1944 - 1944 polski, angielski
10 Wycinki prasowe przemówień, oświadczeń Józefa Becka i artykułów o Józefie Becku 1927 - 1935 polski, angielski, francuski
11 Mariusz Wołos "Dossier Józefa Becka. Jeszcze raz o przyczynach antagonizmu: Pułkownik Beck - Francja", korespondencja. b.d. - b.d. polski
12 Złożenie trumny z prochami na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 1991 - 1991 polski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs