Zespół archiwalny nr 097

Archiwum Heliodora Sztarka
1923-1978
Dzieje twórcy: Heliodor Sztark urodził się 28 marca 1886 r. w Koninie, jako syn Daniela i Natalii z domu Peczke. Ukończył politechnikę w Darmstadt i Brnie Morawskim. Do wybuchu I wojny światowej pracował w firmie Lolat Eisenbeton w Łodzi oraz Warszawie. W latach 1915 - 1918 przebywa w Rosji pracując kolejno w Moskwie, na Białorusi oraz przy rozbudowie kolei Murmańskiej. Od 1919 r. prowadzi z ramienia Polskiej Misji Wojskowej na obszar Archangielska biuro werbunkowo-rejestracyjne dla Polaków uciekinierów z Rosji. We wrześniu 1919 r. powraca do kraju i rozpoczyna słuzbę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych obejmując od grudnia tego roku posadę vice konsula w Kolonii. Następnie w latach 1922 - 1929 pełni funkcje konsula w Leningradzie. Od roku 1931 mianowany zostaje konsulem generalnym w Szczecinie, na który to stanowisku pozostaje do roku 1938. Od listopada 1938 r. obejmuje swą ostatnią placówkę Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Pittsburgu, w Stanach Zjednoczonych. Po cofnięciu uznania dla Rządu Polskiego w Londynie rezygnuje ze swej funkcji i osiedla się w Weslaco, w stanie Teksas podejmując się różnych zajęć zarobkowych i dalej współdziłając z różnymi organizacjami polonijnymi. W ciągu swej kariery dyplomatycznej był wielokrotnie odznaczany zarówno orderami polskimi jak i obcymi, m.in. Medalem Niepodległości, Polonia Restituta, belgijskim orderem Leopolda II, francuską Legią Honorową, czy watykańskim Ordine Equestre de S. Gregorio Magno. Zmarł 3 lutego 1969 r. i został pochowany na cmentarzu katolickim w dolinie Rio Grande.
Zawartość: poświadczenia nadanych odznaczeń, przemówienia i wystąpienia Heliodora Sztarka jako konsula generalnego RP w Pittsburgu, rozliczenia funduszu reprezentacyjnego konsulatu w Pittsburgu, korespondencja, zdjęcia.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dane biograficzne i odznaczenia państwowe1923 - 1926polski, francuski
2Zdjęcia Heliodora Sztarka , konsulatu w Pittsburgu, pracowników konsulatu, z różnych uroczystości i imprez oficjalnych1938 - 1945
3Oficjalne wystąpienia i przemówienia Heliodora Sztarka jako Konsula Generalnego RP w Pittsburgu1939 - 1943polski, angielski
4Oficjalne wystąpienia i przemówienia Heliodora Sztarka jako Konsula Generalnego RP w Pittsburgu1944 - 1945ang.
5Dublety oficjalnych wystąpień i przemówień Heliodora Sztarka jako Konsula Generalnego RP w Pittsburgu1940 - 1944ang.
6Rozliczenia funduszu reprezentacyjnego Konsulatu RP w Pittsburgu1938 - 1945polski, angielski
7Korespondencja w sprawie nadania krzyży zasługi działaczom z Pittsburga1939 - 1963polski, angielski
8Korespondencja w sprawie zniszczenia akt byłego Konsulatu RP w Pittsburgu1961 - 1963polski, angielski
9Korespondencja Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1968 - 1978pol.
10Korespondencja różna1940 - 1969pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs