Zespół archiwalny nr 186

Akta Józefa Władysława Saryusz-Zaleskiego.
Dzieje twórcy: Józef Władysław Saryusz-Zaleski (1894-1982) - doktor praw, dyplomata, adwokat, oficer Wojska Polskiego, działacz emigracyjny, prezes Najwyższej Izby Kontroli na Uchodźstwie w latach 1974-1978.
Zawartość: Spuścizna została przekazana do archiwum Instytutu, za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku, przez panią Elżbietę Zalewską-Łabę w lipcu 2018 r. Składa się ona m.in. z: materiałów dotyczących rodziny Zalewskich (korespondencji, fotografii, wspomnień, etc.); korespondencji prywatnej i służbowej Józefa Władysława Saryusz-Zaleskiego, materiałów związanych z jego pracą dla MSZ, służbą wojskową oraz działalnością emigracyjną, materiałów warsztatowych do prac naukowych, wycinków prasowych, a także muzealiów oraz części munduru. Spuścizna została przekazana przez p. E. Zaleską-Łabę (zob. załącznik do protokołu przekazania z dnia 18 lipca 2018 r.) do archiwum Instytutu za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Odpisy listów m.in.: Michała Sokolnickiego, Józefa Piłsudskiego, Aleksandra Dębskiego z lat 1915-1916. b.d. - b.d. polski
2 Wykłady kursu rodziny urzędniczej M.S.Z. 1937 - 1937 polski
3 Fotografie rodzinne. 1958 - 1972 polski
4 Fotografie rodzinne, album. b.d. - b.d. polski
5 Fotografie rodzinne. 1945 - 1981 polski
6 Sprawy majątku rodzinnego (m.in. nieruchomości, papierów wartościowych, odszkodowań): postanowienia sądu, akty notarialne, oświadczenia, zewzwolenie, zaświadczenia, korespondencja; dokumenty osobiste, odpisy aktów urodzenia, zgonu u małżeństwa, fotografie willi przy ul. Langiewicza w Warszawie. 1924 - 1982 angielski, niemiecki, polski
7 Służba wojskowa i emigracja: dokumenty osobiste, przepustki, rozkazy, zaświadczenia, korespondencja, książeczka oszczędnościowa, notatki. Rząd RP w Londynie, instrukcja dla mężów zufania, korespondencja, biuletyn Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP. 1934 - 1949 angielski, francuski, niemiecki, polski
8 Emigracja i Polonia: korespondancja, egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1949 - 1980 angielski, polski
9 Józef W. Saryusz-Zaleski, praca naukowa: korespondencja, notatki. 1967 - 1970 angielski, polski
10 Odpisy listów m.in.: Michała Sokolnickiego, Aleksandra Dębskiego, Walerego Sławka z lat 1914-1916. 1973 - 1973 francuski, niemiecki, polski
11 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1950 - 1981 angielski, polski
12 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1966 - 1968 angielski, polski
13 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1959 - 1961 angielski, polski
14 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1962 - 1965 angielski, polski
15 Korespondencja (Krystyna Zalewska), notatki. 1946 - 1950 angielski, polski
16 Józef W. Sayriusz-Zaleski: opracowanie dot. polskich konstytucji, artykuły, notatki, korespondencja. 1941 - 1948 angielski, polski
17 Józef W. Sayriusz-Zaleski: korespondencja, notatki. 1941 - 1947 angielski, polski
18 Józef W. Sayriusz-Zaleski, służba wojskowa, Rząd RP w Londynie, polonia: korespondencja, biuleyny. 1941 - 1948 angielski, francuski, polski
19 Józef W. Sayriusz-Zaleski: artykuły, korespondencja, notatki. 1941 - 1947 polski
20 Józef W. Sayriusz-Zaleski: artykuły, broszura, biuletyny, notatki, egzemplarze prasy, wycinki prasowe. 1942 - 1946 angielski, czeski, polski
21 Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie: korespondencja, komunikaty. Liga Niepodległości Polski: uchwały, biuletyny. 1963 - 1966 polski
22 Korespondencja (Krystyna Zalewska). 1954 - 1954 angielski, polski
23 Barbara Jadwiga Zalewska: dokumenty osobiste. Sprawy majątku rodzinnego: rachunki, korespondencja. 1957 - 1983 angielski, polski
24 Artykuły, korespondencja, notatki, egzemplarze prasy i wycinki prasowe. Koło 5 pp. Legionów: biuletyny. Komitet Obywatelski Pomocy Uchodźcom Polskim: korespondencja, bilans. 1980 - 1981 angielski, polski
25 Dokumenty osobiste, życiorysy, wspomnienia, zaświadczenia, korespondencja, egzemplarze prasy i wycinki prasowe. Działalność społeczna: korespondencja, pokwitowania. 1944 - 1978  
26 Fotografie rodzinne, album. 1970 - 1970 polski
27 Fotografie rodzinne. 1968 - 1978 angielski, polski
28 Korespondencja rodzinna i prywatna, wycinki prasowe. 1947 - 1979 angielski, polski
29 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1967 - 1968 angielski, polski
30 Korespondencja rodzinna i prywatna, broszury. 1964 - 1968 angielski, polski
31 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1963 - 1965 angielski, polski
32 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1967 - 1969 angielski, polski
33 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1954 - 1955 angielski, polski
34 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1992 - 1994 angielski, polski
35 Korespondencja rodzinna i prywatna, kalendarz. 1949 - 1962 angielski, polski
36 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1969 - 1970 angielski, polski
37 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1961 - 1963 angielski, polski
38 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1959 - 1961 angielski, francuski, polski
39 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1956 - 1958 francuski, polski
40 Korespondencja, wycinki prasowe z prasy zagranicznej i polonijnej. 1956 - 1965 angielski, polski
41 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1974 - 1978 angielski, polski
42 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1948 - 1963 angielski, polski
43 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1960 - 1966 angielski, polski
44 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1946 - 1967 angielski, polski
45 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1950 - 1969 angielski, polski
46 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1946 - 1971 angielski, polski
47 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1947 - 1964 angielski, polski
48 Koło Urzędników Polskiej Służby Zagranicznej w Jerozolimie: przemówienia, sprawozdania z zabrań, korespondencja, lista członków koła. Józef W. Sayriusz-Zaleski: opracowanie "Europejskie Zagadnienia Narodowościowe a Polska", notatki dot. Wyższych Kursów Naukowych w Jerozolimie oraz do nauki języka angielskiego, wycinki prasowe, korespondencja. 1942 - 1957 angielski, polski
49 Józef W. Sayriusz-Zaleski: oświadczenia, zaświadczenia, notatki, korespondencja, komunikaty Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz Stowarzyszenia Pracowników Polskiej Służby Zagranicznej, ulotki. 1940 - 1964 angielski, francuski, niemiecki, polski, włoski
50 Jadwiga Tereszenko: korespondencja, telegramy. 1946 - 1969 polski
51 Jerzy i Jan Tereszenko: korespondencja. 1947 - 1972 polski
52 Hanna Kruczkiewicz: korespondencja. 1947 - 1977 polski
53 Zofia Findeisen, Julia Szaniecka: korespondencja. 1946 - 1950 polski
54 Józef W. Saryusz-Zaleski: dyplom Skarbu Narodowego, korespondencja, egzemplarze prasy i wycinki prasowe. 1949 - 1977 angielski, polski
55 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1972 - 1973 angielski, polski
56 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1968 - 1979 angielski, polski
57 Józef W. Saryusz-Zaleski: korespondencja, ulotki, egzemplarze prasy i wycinki prasowe. 1943 - 1958 angielski, polski
58 Józef W. Saryusz-Zalewski: biuletyny i komunikaty, ulotki, korespondencja, egzemplarze prasy i wycinki prasowe. 1943 - 1982 angielski, polski
59 Józef W. Saryusz-Zalewski: dokumenty osobiste, korespondencja. 1936 - 1949 angielski, polski
60 Józef W. Saryusz-Zalewski: opracowania, notatki. 1960 - 1980 angielski, polski
61 Józef W. Saryusz-Zalewski: księga pamiatkowa zjazdu koleżeńskiego w Sanoku. 1963 - 1963 polski
62 Józef W. Saryusz-Zalewski: kronika rodzinna, korespondencja, notatki. 1962 - 1969 polski
63 Józef W. Saryusz-Zalewski: wspomnienia z harcerstwa, notatki, korespondencja, wycinki prasowe, mapa Europy centralnej. 1952 - 1977 angielski, polski
64 Józef W. Saryusz-Zalewski: wspomnienia, opracowania, korespondencja, notatki, wycinki prasowe. 1952 - 1981 angielski, polski
65 Józef W. Saryusz-Zalewski: dokumenty osobiste, rozkazy, zaświadczenia, rachunki, wspomnienia, życiorysy, notatki, korespondencja. 1913 - 1976 angielski, polski
66 Józef W. Saryusz-Zalewski: streszczenie wykładów "Europejskie zagadnienia narodowości a Polska". 1942 - 1942 polski
67 Józef W. Saryusz-Zaleski, organizacje polonijne w Wielkiej Brytanii, zjazd koleżeński w Sanoku: korespondencja, komunikaty, zaproszenia. 1957 - 1977 angielski, polski
68 Józef W. Saryusz-Zaleski: oświadczenie, zaświadczenia, zawiadomienia, korespondencja. 1945 - 1982 angielski, polski
69 Józef W. Saryusz-Zaleski, Rząd RP w Londynie: korespondencja, życzenia, wycinki prasowe. 1974 - 1981 angielski, polski
70 Józef W. Saryusz-Zaleski, Koło Przyjaciół Ziemi Sanockiej: sprawozdanie, komunikaty, korespondencja, notaki. 1959 - 1980 angielski, polski
71 Józef W. Saryusz-Zaleski: opracowania, dyplom, nekrolog, korespondencja. 1967 - 1981 angielski, polski
72 Korespondencja rodzinna i prywatna. 1937 - 1954 angielski, niemiecki, polski
73 Józef W. Saryusz-Zaleski: korespondencja, wycinki prasowe, egzemplarz "Rocznika Sanockiego". 1940 - 1981 angielski, polski
74 Józef W. Saryusz-Zaleski: zaświadczenia, korespondencja (dot. m.in. służby wojskowej, działalności społecznej), rachunki, kalendarze. 1940 - 1952 angielski, polski
75 Józef W. Saryusz-Zaleski: dokumenty osobiste, biblia, korespondencja, znaczki pocztowe. 1938 - 1979 angielski, polski
76 Józef W. Saryusz-Zaleski: pamiętnik, korespondencja, broszury, orapcowania, notatki, zaproszenia, odezwy, biuletyny i komunikaty. 1936 - 1968 angielski, polski
77 Józef W. Saryusz-Zaleski: korespondencja, wycinki prasowe, biuletyny, opracowania. 1932 - 1965 angielski, polski
78 Józef W. Saryusz-Zaleski: dokumenty osobiste, wspomnienia, artykuł, korespondencja, wycinki prasowe. 1896 - 1977 angielski, niemiecki, polski
79 Józef W. Saryusz-Zaleski: artykuły, korespondencja, notatki dot. hostorii rodziny, egzemplarze prasy. 1910 - 1980 angielski, polski
80 Józef W. Saryusz-Zaleski: korespondencja, rekrologi, egzemplarze prasy i wycinki prasowe. 1930 - 1990 angielski, polski
81 Józef W. Saryusz-Zaleski: fotografia portretowa. 1980 - 1980 polski
82 Józef W. Saryusz-Zaleski: odznaki, plakietki, naszywki, guziki mundurowe, banknoty i monety. 1936 - 1944 angielski, arabski, polski
83 Józef W. Saryusz-Zaleski: dyplom, Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, krucyfiks. 1978 - 1978 polski
84 Józef W. Saryusz-Zaleski: dwie furażerki, kurtka mundurowa. b.d. - b.d.  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs