Zespół archiwalny nr 004

Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego
1925-1926
Dzieje twórcy: Komisja Likwidacyjna powołana w celu wyjaśnienia okoliczności i przebiegu wypadków majowych w 1926 r.
Zawartość: akta kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego, rozkazy i zarządzenia dot. powołania Komisji Likwidacyjnej, sprawozdania z działalności Komisji, akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I- nr X, sprawy personalne, dokumentacja dot. Liwidacji Komisji Likwidacyjnej, wykazy rannych i zabitych, odszkodowania, transporty, plany i mapy Warszawy i okolic, inwentarz akt Komisji Likwidacyjnej, dziennik podawczy. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Okres poprzedzający akcję majową- Akta Kancelarii przybocznej Szefa Sztabu Głównego 1925 - 1926 pol.
2 Powołanie Komisji Likwidacyjnej- rozkazy i zarządzenia. Sprawozdania z działalności między 10. a 20. maja oficerów (indywidulane). 1926 - 1926 pol.
3 Akta Biura Ścisłej Rady Wojennej 15-17 maja 1926 r. Akta Oddziału I Sztabu Generalnego 16-27.V. Akta Inspektoratu Armii nr 4 dotyczące wypadków majowych. Akta II Oddziału Sztabu Generalnego. Meldunki i komunikaty sytuacyjne. 1926 - 1926 pol.
4 Depesze, rozmowy juzowe, komunikaty Sztabu Generalnego z okresu 12 - 16 maja. 1926 - 1926 pol.
5 Akta operacyjne Sztabu Wojskowego w Belwederze. Akta Grupy Operacyjnej "Warszawa" Marszałka Piłsudskiego. Akta Oddziału II Grupy Operacyjnej "Warszawa" 1926 - 1926 pol.
6 Akta Oddziału I Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta dot. spraw zaopatrzenia i stanów osobowych Grupy Operacyjnej "Warszawa". Akta Rejonowej Intendentury Warszawa. Akta Komendy Dyrekcji Kolejowej Warszawa. Akta komisarza stacji regulującej Skierniewice. 1926 - 1926 pol.
7 Akta Grupy płk. Władysława Sikorskiego. Akta Grupy płk. Bończy- Uzdowskiego. Akta Grupy płk. Mieczysława Smorawińskiego. Akta Grupy "Cytadela". 1926 - 1926 pol.
8 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I 1926 - 1926 pol.
9 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr I 1926 - 1926 pol.
10 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr II. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr III. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV. 1926 - 1926 pol.
11 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IV. 1926 - 1926 pol.
12 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr V. 1926 - 1926 pol.
13 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr V. 1926 - 1926 pol.
14 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VI. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VII. 1926 - 1926 pol.
15 Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr VIII. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr IX. Akta Dowództwa Okręgu Korpusu nr X. 1926 - 1926 pol.
16 Akta dotyczące generałów: Włodzimierza Zagórskiego i Juliusza Malczewskiego- dochodzenia sądowe. Akta dotyczące generała Kazimierza Sosnkowskiego- sprawa zamachu samobójczego. 1926 - 1926 pol.
17 Sprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy). 1926 - 1926 pol.
18 Sprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy, wycinki artykułów prasowych). 1926 - 1926 pol.
19 Sprawy personalne (meldunki, raporty, doniesienia, deklaracje, prośby, listy). 1926 - 1926 pol.
20 Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty (m.in. Sprawozdanie o likwidacji Komisji Likwidacyjnej, Wykazy imienne strat w ludziach podczas wypadków majowych, Wnioski o nadanie Krzyża Zasługi, Wykaz cywilnych osób rannych podczas wypadków majowych) 1926 - 1926 pol.
21 Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty 1926 - 1926 pol.
22 Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty 1926 - 1926 pol.
23 Sprawy likwidacyjne, odszkodowania, transporty (m.in. Wykazy rannych i zabitych wojskowych, Ordre de Bataille grup walczących). 1926 - 1926 pol.
24 Plany i mapy Warszawy i okolic. Wycinki z prasy duńskiej i polskiej dot. wypadków majowych. Maszynopis autorstwa W. Jędrzejewicza "Wypadki majowe 1926 roku (...)" oraz "Relacja z udziału w przewrocie majowym 1926 r."- autor kpt. Stefan Orfan Jellenta 1926 - 1926 polski, duński
25 Sprawozdanie z prac Komisji za czas od 17.V-1.VIII.1926. Załączniki do sprawozdania, część I-VIII. Skorowidz spraw personalnych Komisji Likwidacyjnej 1926 - 1926 pol.
26 Inwentarz akt Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligowskiego 1926 - 1926 pol.
27 Dziennik podawczy Komisji Likwidacyjnej gen. Żeligowskiego 1926 - 1926 pol.
28 Wspomnienia i artykuły prasowe dotyczące wypadków majowych. Sprawa rozkazu gen. Tadeusza Rozwadowskiego 1926 - 1926 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs