Zespół archiwalny nr 057

Archiwum Podpułkownika Aleksandra Kawałkowskiego
1922-1965
Dzieje twórcy: Aleksander Kawałkowski (1899-1965). Ppłk. dypl., od 1915 r. w Polskiej Organizacji Wojskowej, od 1918 r. w Wojsku Polskim. Wykładowca historii w Oficerskiej Szkole Inżynieryjnej i kierownik referatu w Wojskowym Biurze Historycznym w latach 1927-1932. Od 1933 r. naczelnik Wydziału Polityki Oświatowej w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W latach 1934-1936 attache wojskowy RP w Paryżu, a następnie Konsul Generalny w Lille. W okresie okupacji organizator i przywódca Polskiej Organizacji Walki o Niepodległość we Francji. Po wyzwoleniu Paryża w sierpniu 1944 r. Minister Pełnomocny RP.
Zawartość: korespondencja z Wacławem Jędrzejewiczem, rękopisy i maszynopisy opracowań Aleksandra Kawałkowskiego, materiały dotyczące Warszawskiej Szkoły Podchorążych, Legionu Młodych, Ministerstwa Wyznań i Oświecenia Publicznego.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Korespondencja A. Kawałkowskiego z Wacławem Jędrzejewiczem. Referaty A. Kawałkowskiego1945 - 1965pol.
2Rękopis, notatki i maszynopis opracowania A. Kawałkowskiego "Bibliografia do wojen polskich 1918-1921"1922 - 1922pol.
3Opracowania dot. obrony Lwowa (1918), wyprawy wileńskiej (1919) i wojny polsko- bolszewickiej (1920-1921)1922 - 1965pol.
4Rękopis i maszynopis opracowania A. Kawałkowskiego "Sprawozdanie z podróży na Śląsk Górny i Śląsk Cieszyński"1929 - 1931pol.
5Memoriał A. Kawałkowskiego z 9.III.1934 r. w sprawie otwarcia liceum rolniczego ukraińskiego. Materiały dot. szkolnictwa mniejszości narodowych1934 - 1934pol.
6Materiały dot. Warszawskiej Szkoły Podchorążych, m.in. Statut Funduszu na Cele Kulturalno- Oświatowe, protokoły z posiedzeń Funduszu, referaty A. Kawałkowskiego1922 - 1924pol.
7Materiały dot. działalności Legionu Młodych, m.in. Deklaracja ideowa Legionu Młodych, Projekt Reprezentacji Naczelnej Polskiej Młodzieży Akademickiej przygotowany przez Legion Młodych, ulotki, afisze1931 - 1934pol.
8Materiały Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, m.in. materiały budżetowe, raporty o stanie i potrzebach szkolnictwa, Ruch Nowej Polski1931 - 1937polski, angielski
9Materiały Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, m.in. Projekt organizacji Wydziału Polityki Oświatowej w Ministerstwie, opracowania A. Kawałkowskiego np. "Zagadnienie młodzieży w Polsce"1934 - 1934polski, angielski
10Materiały Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, m.in. Sprawozdanie z rozdziału państwowych stypendiów akademickich w roku 1934/35, materiały Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej1931 - 1937pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs