Zespół archiwalny nr 091

Archiwum Ambasadora Michała Sokolnickiego
1908-1967
Dzieje twórcy: Michał Sokolnicki (1880-1967), historyk, polityk, dyplomata; od 1903 r. członek PPS, bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego; w czasie I wojny światowej działał m.in. w Legionach Polskich, NKN, Organizacji A. Sekretarz generalny delegacji Naczelnika Państwa na Konferencję Pokojową 1919 r. Od 1919 r. w dyplomacji, m.in.: 1920-1922 poseł w Finlandii i Estonii, 1931-1936 w Danii, 1936-1946 w Turcji. W latach 1923-1931 pracował jako profesor Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. Po wojniei przebywał na emigracji w Turcji, gdzie też zmarł. Autor wielu prac historycznych, przeważnie poświęconych problemom XIX w. m.in.: Wojna roku 1809, (1910); Generał Michał Sokolnicki 1760-1815, (1912); Wojna polsko - rosyjska w r. 1931, (1919); Polska w pamiętnikach wielkiej wojny 1914-1918, (1925) oraz Czternaście lat, (1936); Dziennik ankarski 1939-1945, (1965).
Zawartość: Kolekcja zawiera m.in. : księgi szyfrowe Poselstwa i Ambasady RP w Turcji, akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze; korespondencję prywatną oraz służbową ambasadora; materiały do publikacji; dokumenty związane z działalnością Sokolnickiego w Legionach Polskich oraz w NKN
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Poselstwo i Ambasada w Ankarze
1Depesze szyfrowe Poselstwa RP w Turcji za lata 1923, 1924, 19251923 - 1925pol.
2Depesze szyfrowe wysłane Poselstwa RP w Angorze1926 - 1926pol.
3Telegramy szyfrowe otrzymane przez Poselstwo RP w Turcji1927 - 1927pol.
4Telegramy szyfrowe wysłane przez Poselstwo RP w Turcji1927 - 1927pol.
5Teksty depesz szyfrowych za rok 1928 wysłane przez Poselstwo RP w Angorze1928 - 1928pol.
6Teksty depesz szyfrowych za rok 1928 wysłane przez Poselstwo RP w Turcji1929 - 1929pol.
7Teksty raportów szyfrowych za rok 1931 wysłanych i otrzymanych przez Ambasadę RP w Turcji1931 - 1931pol.
8Szyfry z Konstantynopola poczynając od 1 Lipca 19311931 - 1931pol.
9Teksty telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ambasadę RP w Angorze w 1932 roku1932 - 1932pol.
10Teksty telegramów szyfrowych wysłanych przez Ambasadę RP w Angorze w 1932 roku1932 - 1932pol.
11Teksty telegramów szyfrowych wysłanych przez Ambasadę RP w Angorze w latach 1933-19391933 - 1939pol.
12Teksty telegramów szyfrowych wysłanych przez Ambasadę RP w Angorze w latach 1933-19391933 - 1939pol.
13Telegramy otrzymane z M.S.Z.przez Ambasadę RP w Turcji w latach 1939-19401939 - 1940pol.
14Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z. od 24.XI.1940 do 27.V.1941 r. Ambasady RP w Turcji1940 - 1941pol.
15Telegramy do innych placówek od 24.XI.1940 do 13.VI.1941 r. Ambasady RP w Turcji1940 - 1941pol.
16Telegramy szyfrowe do Stambułu i ze Stambułu od 2.XII.1940 do 11.IV.1942 r.1940 - 1942pol.
17Telegramy do innych placówek od 14.VI.1941 do 10.VIII.1943 r.1941 - 1943pol.
18Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z.od 28.V.1941 do 22.I.1942 r.1941 - 1942pol.
19Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z.od 22.I.1942 do 7.XII.1942 r.1942 - 1942pol.
20Radiotelegramy szyfrowe sekretowane od 15.III.1941 do 22.V.1943 r.1941 - 1943pol.
21Telegramy do M.S.Z. i z M.S.Z.od 8.XII.1942 do 16.VIII.1945 r.1942 - 1945pol.
22Telegramy szyfrowe do i ze Stambułu od 11.IV.1942 do 2.III.1945 r.1942 - 1945pol.
23Telegramy sekretowane od 4.VII.1944 do 17.VII.1945 r.1944 - 1945pol.
24Telegramy szyfrowe do i ze Stambułu od 22.VIII.1944 do 14.VIII.1945 r.1944 - 1945pol.
Poselstwo RP w Kopenhadze
25Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, lipiec 1931 - 31 grudnia 19311931 - 1931polski, francuski
26Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1932 - 31.XII.19321932 - 1932polski, duński
27Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1933 - 31.XII.19331933 - 1933polski, francuski
28Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1934 - 31.XII.19341934 - 1934polski, francuski
29Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1935 - 31.XII.19351935 - 1935polski, francuski
30Akta polityczne Poselstwa RP w Kopenhadze, 1.I.1936 - 27.V.19361936 - 1936polski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
31Korespondencja z Wacławem Jędrzejewiczem dotyczaca głównie sprawy przekazania materiałów do Instytutu Józefa Piłsudskiego, wykaz przekazanych materiałów1949 - 1967pol.
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
32Działalność wydawnicza M. Sokolnickiego: wyciąg z artykułu "Poland in the World War II", wycinki prasowe, artykuł "Polska zdradzona", broszura: "Prolegomena do historii naszych czasów"1950 - 1959pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
33Korespondencja M. Sokolnickiego ze Stefanem i Oktawią Żeromskimi1910 - 1915pol.
34Korespondencja M. Sokolnickiego z Walerym Sławkiem1908 - 1915pol.
I wojna światowa
35Polska Organizacja Narodowa i Legion Zachodni - ulotka, okólnik, korespondencja od M. Sokolnickiego, telegramy, karty pocztowe, bilety wizytowe, karty legitymacyjne1914 - 1914polski, rosyjski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
36Korespondencja M. Sokolnickiego z kapt. Paulem Bernardinem i Henrykiem Biandetem1911 - 1911fr.
37Korespondencja M. Sokolnickiego z Józefem Piłsudskim i Kazimierzem Sosnkowskim1910 - 1911pol.
38Korespondencja M. Sokolnickiego z Marią Piłsudską1915 - 1915pol.
39Korespondencja M. Sokolnickiego z Wacławem Sieroszewskim1912 - 1916pol.
40Korespondencja M. Sokolnickiego z Witoldem Jodko - Narkiewiczem1910 - 1912pol.
Dokumenty osobiste
41Dokumenty osobiste M. Sokolnickiego: rozkaz jawny podróży z 1918 r., paszporty dyplomatyczne, przepustki, karty służbowe1918 - 1919polski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
42Korespondencja M. Sokolnickiego z Marianem Kukielem1910 - 1914pol.
43Korespondencja M. Sokolnickiego z Arturem Śliwińskim1908 - 1912pol.
44Korespondencja M. Sokolnickiego z Tytusem Filipowiczem1913 - 1915pol.
45Listy, depesze do i od M. Sokolnickiego, wycinki prasowe, kopie artykułów1911 - 1914pol.
46Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1912 - 1913pol.
47Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1913 - 1914pol.
48Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1914 - 1914pol.
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
49"Stosunki z wojskiem niemieckim" maszynopis pracy M. Sokolnickiego1914 - 1914polski, niemiecki
I wojna światowa
50Polska Organizacja Narodowa: afisze, regulamin, okólniki, legitymacja i korespondencja M. Sokolnickiego1914 - 1915polski, niemiecki
Korespondencja z poszczególnymi osobami
51Listy Wacława Sieroszewskiego, Wacława Berenta, Alberta Sorela, Władysława Studnickiego, Marcelego Szaroty, Władysława Mecha; korespondencja z Drukarnią Uniwersytetu Jagiellońskiego 1910 - 1910polski, francuski
Dokumenty osobiste
52Dokumenty osobiste M. Sokolnickiego: legitymacja na konferencję pokojową w Paryżu, legitymacja Komendy Związków Strzeleckich Okręgu Krakowskiego, bilet wizytowy, karty biblioteczne, karty wojskowe, spis wykładów na Uniwersytecie Lwowskim, legitymacja NKN1914 - 1915polski, niemiecki
I wojna światowa
53Polska Organizacja Narodowa: powołanie M. Sokolnickiego na członka NKN, raporty dzienne, protokoły zebrań PON1914 - 1914pol.
54Protokół Konwentu, 5.I.19181918 - 1918pol.
55Sprawa Henryka Minkiewicza i biuletynów Wandy Markowskiej: raport, korespondencja1914 - 1914pol.
56Sprawa Adolf Karabasz - Adolf Rakoczy1914 - 1914pol.
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
57Notatki M. Sokolnickiego do wykładów historii: wojna w roku 1831; rękopisy artykułów: "Przyczyny i źródła wojny światowej", "Geneza spółczesnej Europy", "O J. Piłsudskim", "Drogi polskiej polityki zagranicznej""Polityka a wojskowość powstań polskich"1919 - 1919pol.
I wojna światowa
58Dokumenty Komendy Wojsk Polskich Okręgu w Częstochowie: korespondencja, raporty, wyjaśnienia, protokół1914 - 1914pol.
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
59Broszura "Histoire de la Pologne" : maszynopis i korespondencja związana z publikacją1943 - 1943pol.
Dokumenty osobiste
60Papiery wartościowe: obligacje Skarbu Państwa wykupione na nazwisko M. Sokolnicki, obligacje Domu Polskiego w Nakskov, kupony, korespondencja z bankami1933 - 1939pol.
I wojna światowa
61Instrucja dotyczaca połączenia z Królestwem przez Bukareszt1914 - 1914pol.
II wojna światowa
62Komunikaty od i do ambasadora M. Sokolnickiego1939 - 1943polski, francuski
I wojna światowa
63Komenda Strzelecka we Lwowie i Komisariat w Kielcach (raporty M. Kukiela, przepustka dla M. Sokolnickiego1914 - 1914pol.
II wojna światowa
64Konferencja polsko - turecka w sprawach gospodarczych: sprawozdanie ze współpracy gospodarczej polsko - tureckiej1943 - 1943pol.
I wojna światowa
65Opracowanie "Stan okupacji niemieckiej w Królestwie Polskiem na wiosnę 1916 roku"1916 - 1916pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
66Korespondencja księcia Aleksandra Świętopełka Mirskiego z M. Sokolnickim1944 - 1944pol.
I wojna światowa
67Dziennik podróży M. Sokolnickiego z Kijowa, Odessy, Jass i Lwowa; odpisy akt Sekretariatu Generalnego NKN1914 - 1918pol.
68Podróż ze Strugiem do Moskwy czerwiec - sierpień 1918 dziennik podróży M. Sokolnickiego1918 - 1918pol.
69Materiały dotyczące Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych: wycinki prasowe, tekst pieśni strzeleckiej; informacje o Polskim Skarbie Wojskowym; rezolucja w sprawie PSW1913 - 1914pol.
II wojna światowa
70Umowy handlowe i celne: korespondencja z bankami1944 - 1944polski, angielski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
71Kopiariusz listów M. Sokolnickiego1930 - 1935pol.
Okres powojenny
72Korespondencja M. Sokolnickiego; artykuły "Monachium", "O głupstwach ludzi dostojnych"1943 - 1954pol.
Okres międzywojenny
73Materiały przedwojenne: raport M. Sokolnickiego z 1926 r. Pt. "Rzut oka na rozwój stosunków politycznych francusko - niemieckich w okresie ostatnich kilkunastu miesięcy w związku z polityka Anglii, Włoch i Polski"1926 - 1929pol.
Okres powojenny
74Sprawy uchodźców w Stambule: korespondencja M. Sokolnickiego z Witoldem Ryszardem Korsakiem1946 - 1946pol.
II wojna światowa
75Korespondencja z Ambasadą R.P. w Rosji: sprawozdania z rozmów ambasadora, korespondencja S. Kot - M. Sokolnicki, lista pracowników ambasady R.P. w Moskwie1941 - 1942pol.
Okres powojenny
76Korespondencja z Ambasadą R.P. przy Watykanie1945 - 1947pol.
II wojna światowa
77Sprawy polskie w Rumunii: opinie Domana Rogoyskiego nt. osobistości rumuńskich, korespondencja; uwagi do spraw polskich w Rumunii1944 - 1945pol.
78Członkowie byłego Rządu: meldunki urzędników konsularnych1940 - 1940pol.
79Różne papiery Ambasady w Turcji od VI.1945 do 31.XII.1946: sprawozdania, raporty o sytuacji1945 - 1946pol.
Poselstwo i Ambasada w Ankarze
80Akta Ambasady w Turcji: sprawozdania, raporty o sytuacji1941 - 1945pol.
81Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja prywatna, sprawozdania, raporty o sytuacji1936 - 1937polski, duński
82Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja dyplomatyczna, sprawozdania, raporty o sytuacji1938 - 1939polski, angielski, francuski
83Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja dyplomatyczna, sprawozdania, raporty o sytuacji1940 - 1940polski, angielski, francuski
84Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja dyplomatyczna, sprawozdania, raporty o sytuacji1940 - 1941polski, angielski, francuski
85Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja dyplomatyczna, sprawozdania, raporty o sytuacji1942 - 1942polski, angielski, francuski
86Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja dyplomatyczna, sprawozdania, raporty o sytuacji1943 - 1943polski, angielski, francuski
87Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja dyplomatyczna, sprawozdania, raporty o sytuacji1944 - 1944polski, francuski
88Archiwum Ambasadora R.P. w Turcji - akta tajne: korespondencja dyplomatyczna, sprawozdania, raporty o sytuacji1945 - 1945polski, francuski
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
89"Historia polityczna II wojny światowej" maszynopis pracy M. Sokolnickiego1950 - 1950pol.
Okres międzywojenny
90"British White Papers"; "Supplement to the London Gazette"1935 - 1939ang.
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
91Korespondencja M. Sokolnickiego z czasów I wojny światowej, wykorzystana przy redagowaniu książki "Czternasty Rok" /Londyn 1960/1915 - 1960polski, niemiecki
Korespondencja z poszczególnymi osobami
92Korespondencja M. Sokolnickiego: listy, telegramy, wycinki prasowe, kartki pocztowe, kopiariusze korespondencji1915 - 1915polski, niemiecki
I wojna światowa
93Raport M. Sokolnickiego - sekretarza generalnego NKN do Komitetu Obrony Narodowej dotyczący sytuacji politycznej, NKN i Legionów Polskich1916 - 1916pol.
Poselstwo i Ambasada w Ankarze
94Ambasada R.P. w Ankarze, sprawy wojskowe: korespondencja M. Sokolnickiego, analiza dot. możliwości udziału tureckiego w wojnie1942 - 1944pol.
Korespondencja z poszczególnymi osobami
95Korespondencja M. Sokolnickiego z Klaudiuszem Hrabykiem i Antonim Gordonem1954 - 1954pol.
96Korespondencja M. Sokolnickiego z: generałem Tadeuszem Kasprzyckim1944 - 1945pol.
97Korespondencja M. Sokolnickiego z Wacławem Lipińskim1935 - 1935pol.
98Korespondencja M. Sokolnickiego z Władysławem Pobogiem - Malinowskim1947 - 1947pol.
99Korespondencja M. Sokolnickiego z Adamem Pragierem1946 - 1947pol.
100Korespondencja M. Sokolnickiego z Tadeuszem Schaetzlem1945 - 1947pol.
101Korespondencja M. Sokolnickiego z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku1946 - 1948pol.
102Korespondencja M. Sokolnickiego z Domanem Rogoyskim1946 - 1946polski, angielski
Praca naukowa, redakcyjna, wykłady
103Stosunki z czynnikami ameryakańskimi, części: artykuł "Poland`s and Europe`s Fate", General Biddle, Memoriał Ambasadora Francji, Memorandym Ambasady R.P. w sprawie Żydów w Polsce, Korespondencja a ambasadorem Bliss Lane1943 - 1951polski, angielski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
104Patriarchat Ekumeniczny - korespondencja do i od M. Sokolnickiego1948 - 1948pol.
Poselstwo RP w Kopenhadze
105Poselstwo RP w Kopenhadze, rękopisy - notatki, bruliony listów ambasadora1936 - 1937polski, francuski
106Poselstwo RP w Kopenhadze - listy, powinszowania, wycinki prasowe1931 - 1936polski, duński
Poselstwo i Ambasada w Ankarze
107Blankiety paszportów dyplomatycznych i służbowych1930 - 1930polski, francuski
Korespondencja z poszczególnymi osobami
108Archiwum M. Sokolnickiego - m.in. korespondencja w sprawach wydawniczych1947 - 1962polski, angielski
109Archiwum M. Sokolnickiego - m.in. przekazy pieniężne, korespondencja w sprawach wydawniczych1956 - 1962polski, angielski
110Archiwum M. Sokolnickiego - m.in. korespondencja w sprawach wydawniczych, w sprawach przekazania spuścizny do Instytutu Piłsudskiego w Nowym Jorku1958 - 1969polski, angielski
111Korespondencja Ireny Sokolnickiej z okresu po śmierci męża: odpowiedzi na listy kondolencyjne, korespondencja z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku1967 - 1974pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs