Zespół archiwalny nr 109

Archiwum Pułkownika Ryszarda Wragi (Jerzego Antoniego Niezbrzyckiego)
1921-1980
Dzieje twórcy: Ryszard Wraga, właściwie Antoni Jerzy Niezbrzycki (1902-1968), żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej od 1916 r., uczestnik wojny polsko - bolszewickiej. W latach 1920-1922 służył w Armii Ukraińskiej (petlurowskiej). Za służbę w latach 1917-1922 odznaczony Orderem Odrodzenia Polski V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, Krzyżem Walecznych - dwukrotnie, Medalem za wojnę 1918-1921. W latach 1927-1929 pracował jako attache wojskowy RP w konsulatach w Charkowie i Kijowie. W 1931 r. mianowany kierownikiem referatu "Wschód" w Wydziale Wywiadowczym Oddziału II. Na początku 1940 r. przedostał się do Francji, gdzie został osadzony w obozie Cerizay, a stamtąd ewakuowany do Anglii, gdzie został wykładowcą w szkole oficerów wywiadu. Mieszkał w Londynie przez okres wojny i powojenny do 1949 r. W latach 1945-1948 zajmował stanowisko kierownika jednego z działów w Ministerstwie Informacji. W latach 1949-1957 pracował w paryskim ośrodku studiów Rosji Sowieckiej. W 1958 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował w Bibliotece Kongresu, był konsultantem Instytutu Hoovera.
Zawartość: Kolekcja zawiera: materiały biograficzne R. Wragi, jego wspomnienia, notatki i bruliony prac, maszynopisy wykładów; artykuły i wycinki prasowe dotyczące życia i działalności R. Wragi
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste
1Materiały biograficzne dotyczące Ryszarda Wragi: biografia, aplikacje, korespondencja m.in. z gen. Andersem, notatki odręczne, bilety wizytowe, fotografie, legitymacja prasowa1941 - 1959rosyjski, polski, francuski
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
2Fragment wspomnień Ryszarda Wragi; zaproszenia, korespondencja1941 - 1959polski, angielski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
3Fragment pracy pt. "Trust", próba wydania jej w Stanach Zjednoczonych; korespondencja z wydawnictwami amerykańskimi; artykuły Wragi w języku rosyjskim1950 - 1959polski, angielski, rosyjski
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
4Korespondencja Ryszarda Wragi, wraz z wykazem listów1961 - 1962polski, angielski, rosyjski
5Korespondencja Ryszarda Wragi1963 - 1968polski, angielski, rosyjski
Notatki, materiały pomocnicze
6Notatki i bruliony do prac R. Wragi1922 - 1950polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
7Wycinki prasowe, zawierające głównie artykuły R. Wragi1940 - 1944polski, angielski, rosyjski
8Wycinki prasowe, zawierające głównie artykuły R. Wragi1945 - 1947polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje innych autorów
9Wykłady: "Kurs spraw wschodnich" i "Wschód Polski" wydawane przez Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta", Londyn 19491949 - 1952pol.
Notatki, materiały pomocnicze
10Informacje, referat wygłoszony przez A. Ciołkosza1959 - 1963polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
11Artykuły, recenzje, komentarze R. Wragi wraz z ich wykazem1933 - 1962pol.
Publikacje: publikacje innych autorów
12Artykuły, opracowania różnych autorów, zgromadzone przez R. Wragę wraz z ich wykazem1920 - 1976pol.
Notatki, materiały pomocnicze
13Artykuły, biuletyny, zgromadzone przez R. Wragę1962 - 1967polski, angielski, rosyjski
Dokumenty osobiste
14Dokumenty osobiste: CV, paszport brytyjski, karta Social Security, ubezpieczenie zdrowotne, aplikacja o status rezydenta USA, kalendarzyki kombatanta na lata: 1954, 1959 i 1968, portfel z notatnikami z adresami1954 - 1968polski, angielski
Notatki, materiały pomocnicze
15Bruliony, notatki osobiste1934 - 1968rosyjski, polski, francuski
Publikacje: publikacje innych autorów
16Artykuły, publikacje różnych autorów: O.Haleckiego, G.W.Strobel, W.Sukiennickiego, S.Bialera, M.Sokolnickiego, J.W.Nanuszwili1943 - 1965polski, angielski
Publikacje: publikacje własne Ryszarda Wragi
17Artykuły, publikacje Ryszarda Wragi1960 - 1961polski, angielski
Notatki, materiały pomocnicze
18Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968polski, angielski, rosyjski
19Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968polski, angielski, rosyjski
20Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968polski, angielski, rosyjski
21Notatki, uwagi, zapiski Ryszarda Wragi1960 - 1968polski, angielski, rosyjski
Dokumenty osobiste
22Materiały związane ze śmiercią Ryszarda Wragi: wycinki prasowe, telegramy kondolencyjne1968 - 1968polski, angielski, rosyjski
Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga
23Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Instytutem Piłsudskiego w Nowym Jorku1962 - 1971polski, angielski
24Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Serge Woyciechowskim1967 - 1980polski, angielski, rosyjski
25Korespondencja Natalii Wraga z Serge Woyciechowskim1970 - 1978polski, angielski, rosyjski
26Korespondencja Ryszarda Wragi i Natalii Wraga z Wacławem Niezbrzyckim1968 - 1979polski, angielski, rosyjski
27Korespondencja Natalii Wraga z Józefem Mackiewiczem1969 - 1976angielski, rosyjski
28Korespondencja Ryszarda Wragi z Lucią Rozwadowską1958 - 1958pol.
29Korespondencja prywatna Ryszarda Wragi1954 - 1959polski, angielski, rosyjski
30Korespondencja prywatna Ryszarda Wragi i Natalii Wraga1961 - 1969polski, angielski, rosyjski
31Korespondencja prywatna Natalii Wragi1970 - 1971polski, angielski, rosyjski
Publikacje: publikacje innych autorów
32Podróż do Syberii Sowieckiej hrabiny Czarkowskiej-Golejewskiej dziennik1944 - 1944pol.
Dopływ
33Korespondencja Ryszarda Wragi.1961 - 1992pol., ros., niem.
Dokumenty osobiste
34Opracowania, memoranda i notatki.1983 - 1993pol., ang., niem.
35Wycinki prasowe i opracowania.1921 - 2000pol., ros., niem.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs