Zespół archiwalny nr 134

Instytut Badania Zagadnień Krajowych
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Tytus Komarnicki, Polska niepodległa /1918-1945/: jej powstanie, dzieje w okresie przed i w czasie II wojny światowej wykłady1950 - 1960pol.
2Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Janina Miedzińska, Polityka socjalna /prawo pracy/ wykłady1950 - 1960pol.
3Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Józef Poniatowski, Ludność Polski wykłady1950 - 1960pol.
4Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Józef Poniatowski, Rolnictwo wykłady1950 - 1960pol.
5Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Zofia Hołub-Pacewiczowa, Terytorium Polski. Opis geograficzny wykłady1950 - 1960pol.
6Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Bronisław Hełczyński, Szkolnictwo wykłady1950 - 1960pol.
7Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Bohdan Stypiński, Przemysł, spółdzielnie pracy i rzemiosło wykłady1950 - 1960pol.
8Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Stanisław Jachnik, Siły zbrojne w Polsce wykłady1950 - 1960pol.
9Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Kazimierz Trębicki, Kościół katolicki w Polsce współczesnej i aktualna sytuacja wykłady1950 - 1960pol.
10Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Witold Czerwiński, Rozwój gospodarczy Polski niepodległej wykłady1950 - 1960pol.
11Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: B. Hełczyński, Nauka wykłady1950 - 1960pol.
12Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Mieczysław Sokołowski, Handel wewnętrzny w PRL wykłady1950 - 1960pol.
13Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Mieczysław Sokołowski, Handel zagraniczny PRL wykłady1950 - 1960pol.
14Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Jerzy Gawęda, Ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i panujący w niej system polityczny wykłady1950 - 1960pol.
15Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Maria Danilewiczowa, Literatura piękna i książka wykłady1950 - 1960pol.
16Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Leopold Kielanowski, Zarys dziejów teatru polskiego w ostatnim dwudziestoleciu wykłady1950 - 1960pol.
17Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Maciej Cybulski, Polskie kino wykłady1950 - 1960pol.
18Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Czesław Halski, Muzyka polska wykłady1950 - 1960pol.
19Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Józef Bujnowski, Motywy ideowe we współczesnej poezji krajowej wykłady1950 - 1960pol.
20Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Stanisław J. Paprocki, Stosunek PRL do emigracji wykłady1950 - 1960pol.
21Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Wiktor Martin, Polska Rzeczpospolita Ludowa a Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) wykłady1950 - 1960pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs