Archival Fonds No. 134

Research Institute of Polish Affairs
Biography / History: Courses 1950-1960 Series of courses on a variety of topics on Poland covering both pre- war period and Poland under the communist regime.
Abstract: Collection of lectures, courses, and presentations on a variety of topics (literature, history, economics) on Poland by eminent Poles (Komarnicki, Danilewiczowa, Kielanowski, etc) on Polish contemporary history, politics, economy, culture
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Tytus Komarnicki, Polska niepodległa /1918-1945/: jej powstanie, dzieje w okresie przed i w czasie II wojny światowej wykłady1950 - 1960Polish
2Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Janina Miedzińska, Polityka socjalna /prawo pracy/ wykłady1950 - 1960Polish
3Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Józef Poniatowski, Ludność Polski wykłady1950 - 1960Polish
4Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Józef Poniatowski, Rolnictwo wykłady1950 - 1960Polish
5Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Zofia Hołub-Pacewiczowa, Terytorium Polski. Opis geograficzny wykłady1950 - 1960Polish
6Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Bronisław Hełczyński, Szkolnictwo wykłady1950 - 1960Polish
7Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Bohdan Stypiński, Przemysł, spółdzielnie pracy i rzemiosło wykłady1950 - 1960Polish
8Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Stanisław Jachnik, Siły zbrojne w Polsce wykłady1950 - 1960Polish
9Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Kazimierz Trębicki, Kościół katolicki w Polsce współczesnej i aktualna sytuacja wykłady1950 - 1960Polish
10Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Witold Czerwiński, Rozwój gospodarczy Polski niepodległej wykłady1950 - 1960Polish
11Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: B. Hełczyński, Nauka wykłady1950 - 1960Polish
12Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Mieczysław Sokołowski, Handel wewnętrzny w PRL wykłady1950 - 1960Polish
13Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Mieczysław Sokołowski, Handel zagraniczny PRL wykłady1950 - 1960Polish
14Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Jerzy Gawęda, Ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i panujący w niej system polityczny wykłady1950 - 1960Polish
15Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Maria Danilewiczowa, Literatura piękna i książka wykłady1950 - 1960Polish
16Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Leopold Kielanowski, Zarys dziejów teatru polskiego w ostatnim dwudziestoleciu wykłady1950 - 1960Polish
17Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Maciej Cybulski, Polskie kino wykłady1950 - 1960Polish
18Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Czesław Halski, Muzyka polska wykłady1950 - 1960Polish
19Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Józef Bujnowski, Motywy ideowe we współczesnej poezji krajowej wykłady1950 - 1960Polish
20Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Stanisław J. Paprocki, Stosunek PRL do emigracji wykłady1950 - 1960Polish
21Kurs wiedzy o Polsce współczesnej: Wiktor Martin, Polska Rzeczpospolita Ludowa a Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) wykłady1950 - 1960Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm