Zespół archiwalny nr 146

Archiwum Stefana Kowalika
1943-2004
Dzieje twórcy: Stanisław Kowalik – działacz harcerski i kombatancki w Chicago, z zawodu technik elektroniki i radiokomunikacji, b. członek Głównej Sekcji Łącznikowej Oddziałów Wartowniczych w Niemczech, Rady Studium Spraw Polskich w Chicago, skarbnik Okręgu USA ZHP. Autor książki „Tak było – wspomnienia jeńca wojennego”. Mieszka w Chicago.
Zawartość: Dokumenty osobiste Materiały działalności twórcy spuścizny Korespondencja Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo Poza Granicami Kraju Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago Organizacje i instytucje polonijne Varia Periodyki i wycinki prasowe
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Dokumenty osobiste
1Dokumenty osobiste Stefana Kowalika - korespondencja w sprawie odszkodowań wojennych, zaświadczenia, legitymacje, ankiety.1943 - 1992pol., ang., niem.
2Pluton Policji Obozowej Polskiego Ośrodka „Wisła” – regulaminy, korespondencja, notatki służbowe, protokoły, instrukcje patrolowe.1945 - 1947pol.
Działalność twócy spuscizny
3Działalność Stefana Kowalika w Ruchu Odbudowy Polski w Chicago – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe, ulotki, opracowania.1992 - 2002pol.
4Działalność Stefana Kowalika w Polskim Związku Ziem Wschodnich RP, Kongresie Polonii Amerykańskiej, Polskim Komitecie Obywatelskim, Kole Lwowian w Chicago – korespondencja, biuletyny i komunikaty, statuty, sprawozdania, wykazy członków, opracowania, wycinki prasowe.1944 - 1998pol., ang., niem.
5Działalność polityczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, apele o donacje, wpłaty na fundusz wyborczy, ulotki.1973 - 1998ang.
6Działalność polityczna i społeczna Stefana Kowalika – korespondencja od kandydatów w wyborach, informacje i opracowania wyborcze, ulotki.1982 - 2002ang.
7Działalność polityczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, zaproszenia na imprezy wyborcze, apele o donacje, wpłaty na fundusz wyborczy, ulotki.1989 - 1993ang.
8Działalność polityczna i społeczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, zaproszenia na imprezy wyborcze, apele o donacje, informacje i opracowania wyborcze, ulotki, wycinki prasowe.1997 - 2003ang.
9Działalność polityczna Stefana Kowalika – korespondencja od organizacji społecznych i politycznych, kandydatów w wyborach prezydenckich i stanowych, apele o donacje, wpłaty na fundusz wyborczy, ulotki.2000 - 2003ang.
Korespondencja
10Korespondencja w sprawach organizacji polonijnych i kombatanckich.1965 - 1998pol., ang.
11Korespondencja z Władysławem Żeleńskim w sprawie mordu na profesorach lwowskich.1961 - 2001pol.
12Korespondencja m.in. z Jerzym Lerskim, Andrzejem Ehrenkreutzem w sprawach dotyczących Polonii i Polski.1972 - 2003pol., ang.
13Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe.1953 - 2003pol., ang.
Stowarzyszenie Polskich Kombatantów
14Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – księga rozliczeń finansowych.1955 - 1994pol.
15Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska”, Polski Komitet Obywatelski – korespondencja, listy członków, periodyki.1959 - 1994pol., ang.
16Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, periodyki, wycinki prasowe.1966 - 1994pol.
17Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe.1968 - 1972pol., ang.
18Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – materiały organizacyjne, korespondencja, wycinki prasowe.1970 - 1975pol., ang.
19Stowarzyszenie Polskich Kombatantów. Koło nr 18 „Wierność Żołnierska” – dokumentacja finansowa, korespondencja, kwity, dowody wpłat.1982 - 1994pol., ang.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA
20Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1958 - 1991pol.
21Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1992 - 1995pol.
22Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1991 - 1995pol.
23Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, ulotki, wycinki prasowe.1991 - 1992pol.
24 Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1991 - 1997pol.
25Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – statut koła wraz ze zmianami, korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1993 - 1997pol.
26Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA – korespondencja, komunikaty, biuletyny, wycinki prasowe.1998 - 2003pol.
Związek Harcerstwa Polskiego
27Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo Poza Granicami Kraju – wiadomości urzędowe, biuletyny informacyjne, korespondencja.1957 - 1978pol.
28Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo Poza Granicami Kraju – rozkazy, materiały na Nadzwyczajny Zjazd Ogólny ZHP, biuletyny informacyjne.1990 - 1998pol.
29Związek Harcerstwa Polskiego. Naczelnictwo Poza Granicami Kraju – rozkazy, biuletyny informacyjne.2000 - 2001pol.
30Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone. 21 Krąg Starszoharcerski „Orłów Kresowych” im. Stanisława Sedlaczka w Chicago, Koło Przyjaciół Harcerstwa – rozkazy i komunikaty, listy okólne, sprawozdania.1954 - 1997pol.
31Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – materiały organizacyjne Zarządu Okręgu oraz Skarbnika Okręgu, biuletyny informacyjne, korespondencja.1955 - 1969pol.
32Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – korespondencja, komunikaty Chorągwi Harcerzy, rozkazy, wytyczne pracy harcerskiej, regulamin drużyn starszoharcerskich.1959 - 1979pol.
33Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – materiały VI Światowego Zlotu ZHP, XXII Zjazdu Okręgu ZHP w USA, 21 Kręgu Instruktorskiego „Orłów Kresowych” im. Stanisława Sedlaczka w Chicago – korespondencja, protokoły, sprawozdania, rozliczenia finansowe.1971 - 1999pol.
34Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – periodyk „Kronika harcerska”, wycinki prasowe.1974 - 2003pol.
35Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – rozkazy i komunikaty Chorągwi Harcerzy, materiały organizacyjne.1981 - 1999pol.
36Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone. XIX Zjazd ZHP w USA, rozkazy i komunikaty, sprawozdania Chorągwi Harcerek i Chorągwi Harcerzy.1991 - 1993pol.
Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu w USA
37Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – periodyki harcerskie, statuty, regulaminy, materiały organizacyjne.1991 - 2003pol.
Związek Harcerstwa Polskiego
38Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – rozkazy i komunikaty Chorągwi Harcerzy, materiały organizacyjne VI Światowego Zlotu ZHP, komunikaty zlotowe.2000 - 2003pol.
39Związek Harcerstwa Polskiego. Okręg Stany Zjednoczone – materiały organizacyjne 21 Kręgu Instruktorskiego „Orłów Kresowych” im. Stanisława Sedlaczka w Chicago i Hufca Harcerzy „Warta” z Chicago.2000 - 2003pol., ang.
40Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago – materiały organizacyjne zlotu jubileuszowego, korespondencja.1958 - 2002pol., ang.
41Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago – rozkazy, materiały organizacyjne, biuletyny informacyjne, regulaminy, opracowania, wycinki prasowe.1960 - 1979pol., ang.
42Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago, Fundusz Domu Harcerskiego – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe, nekrologi, periodyki harcerskie.1980 - 1999pol., ang.
43Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Harcerzy „Warta” w Chicago – rozkazy, opracowania, wycinki prasowe, nekrologi, materiały organizacyjne.2000 - 2003pol., ang.
44Harcerstwo polskie w Stanach Zjednoczonych Ameryki – wycinki prasowe.1965 - 1994pol., ang.
Organizacje i instytucje polonijne
45Organizacje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Koło Żołnierzy Armii Krajowe, Związek Organizacji Polskich Sił Zbrojnych – biuletyny, periodyki, komunikaty, protokoły, sprawozdania, wycinki prasowe.1946 - 1976pol., ang.
46Organizacje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Komitet Obywatelski) – protokoły, korespondencja do prezesa Koła SPK w Chicago Jerzego Miklaszewskiego, statuty, protokoły, odezwy.1946 - 1978pol.
47Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Skarb Narodowy RP, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej w Ameryce, Komitet Obywatelski, Kongres Polonii Amerykańskiej) – korespondencja, materiały organizacyjne i zjazdowe, protokoły, notatki.1961 - 1995pol., ang.
48Organizacje polonijne i instytucje polonijne – periodyki, komunikaty, korespondencja, wycinki prasowe.1961 - 2003pol.
49Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) – korespondencja, notatki, odezwy.1962 - 2001pol., ang.
50Organizacje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) – opracowania, biuletyny, komunikaty, korespondencja, opracowania.1973 - 1979pol.
51Organizacje i instytucje polonijne – korespondencja, materiały organizacyjne, periodyki, notatki.1974 - 1998pol., ang.
52Północnoamerykańskie Studium Spraw Polskich w Chicago – statut, dokumenty organizacyjne, biuletyny, korespondencja, wycinki prasowe.1975 - 2002pol., ang.
53Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów) – opracowania, wycinki prasowe, korespondencja, notatki.1980 - 2003pol., ang.
54Organizacje i instytucje polonijne (m.in. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Kongres Polonii Amerykańskiej) – korespondencja, materiały organizacyjne, notatki.1980 - 2003pol., ang.
55Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w Częstochowie – korespondencja, wycinki prasowe.1997 - 2001pol., ang.
56Dokumentacja dotycząca działalności pułkownika Piotra Harcaja założyciela Klubu Niezależnych Polaków – odezwy, protokoły, korespondencja, wycinki prasowe.1954 - 1992pol., ang.
57Dokumenty Skarbu Narodowego zebrane przez Juliusza Szygowskiego (1896-2001) – protokoły, komunikaty, artykuły prasowe, korespondencja.1955 - 1992pol., ang.
Sprawy społeczno-polityczne
58Stosunki polsko-żydowskie – opracowania, korespondencja, notatki.1988 - 1999pol., ang.
59Stosunki polsko-żydowskie – periodyki Holocaust Memorial Museum.1992 - 1997ang.
60Sprawy społeczne i polityczne – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, periodyki, nekrologi.1980 - 1995pol., ang.
61Sprawy społeczne i polityczne – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, periodyki, nekrologi.1944 - 1980pol., ang.
62Studium Spraw Polskich – materiały organizacyjne, periodyki, komunikaty, wycinki prasowe.1966 - 1999pol.
Periodyki
63Periodyk „Polska na Morzach”. - pol.
64Periodyk „Biuletyn Informacyjny Koła AK Londyn”.1948 - 1949pol.
65Periodyk „Biuletyn w 20-lecie śmierci Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego”. - pol.
66Periodyk „Biuletyn Związku Organizacji Polskich Sił Zbrojnych. Obwód Chicago”. - pol.
67Periodyk „Pogoniak za morzami”. - pol.
68Periodyk „Wspólnymi siłami ku wolnej Polsce” - pol.
69Periodyk „Czuj Duch” - pol.
70Periodyk „Spójnik terenowy” - pol.
71Periodyk „Skarb Narodowy” - pol.
72Periodyk „Głos Niezależnych”1989 - 1992pol.
73Periodyk „Żandarm” - pol.
74Periodyk „Biuletyn Informacyjny Koła AK Detroit”1991 - 2000
Sprawy polskie
75Sprawy polskie – wycinki prasowe.1928 - 1999pol.
76Sprawy polskie – wycinki prasowe.1955 - 2002pol., ang.
77Sprawy polskie – wycinki prasowe.1957 - 2002pol.
78Sprawy polskie – wycinki prasowe.1976 - 2002pol., ang.
79Sprawy polskie – wycinki prasowe.1999 - 2004pol.
80Stosunki polsko-żydowskie – wycinki prasowe.1991 - 1998pol., ang.
81Polonia i organizacje polonijne – wycinki prasowe, nekrologi.1965 - 2002pol.
82Wydarzenia polonijne – wycinki prasowe, periodyki, opracowania.1965 - 2003pol., ang.
83Wydarzenia polonijne – wycinki prasowe.1975 - 2003pol., ang.
84Polonijne organizacje kombatanckie – wycinki prasowe, nekrologi.1972 - 2002pol., ang.
85Serwis informacyjno-artykułowy „Pod Światło”.1956 - 1957pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs