Zespół archiwalny nr 182

Reiss Familly Collection
1800-2022
Dzieje twórcy: Ernest Reiss urodził się w 1904 roku w Złoczowie w rodzinie wybitnego muzykologa prof. Józefa Reissa, po którym odziedziczył zamiłowanie do muzyki. Grał na fortepianie, wiolonczeli, harmonii a także śpiewał. Studia muzyczne odbył w Konserwatorium Muzycznym w Krakowie. Od 1925 do 1929 roku nauczał śpiewu i muzyki w Gimnazjum Państwowym w Mysłowicach. W 1930 roku rozpoczął studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Elizabeth Munk Clark urodziła się w 1908 roku w Watertown w stanie Nowy Jork. Ukończyła studia z Angielskiej literatury na Syracuse University oraz University of Wisconsin gdzie zdobyła tytuł magistra. To tam zainteresowała się językiem polskim i tam zrodził się pomysł kontynuowania edukacji w Polsce. W tym celu przez kilka lat pracowała na University of California z profesorem Georgem Noyesem i zgłębiała język polski oraz polską literaturę. Do Polski na Uniwersytet Jagielloński udało się pojechać dzięki grantowi Fundacji Kościuszkowskiej. Na miejscu zakochała się nie tylko w Krakowie ale również w koledze z roku Erneście Reissie. W 1937 roku Elizabeth i Ernest wzięli ślub i wkrótce na świat przyszedł ich pierwszy syn, Robert. W tym czasie Ernest pracował jako dziennikarz w Katowicach i stał się korespondentem dla polskich gazet w Stanach Zjednoczonych. Po uzyskaniu pozwolenia na wjazd na teren Stanów Zjednoczonych rozpoczął współpracę z nowojorskimi gazetami. Wybuch II Wojny Światowej zastał Elizabeth i Roberta w USA. Wkrótce urodził się ich drugi syn, Stefan. W 1941 roku u Ernesta stwierdzono stwardnienie rozsiane co wkrótce uwiązało go w domu. Od tamtego momentu to na Elizbeth ciążył obowiązek utrzymania rodziny. Podjęła pracę jako starszy tłumacz „Przeglądu Polskiego”, czasopisma kulturalno-literackiego Rządu RP na Uchodźctwie. Później przyjęła stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service, organizacji koordynującej pracę szeregu akcji humanitarnych w Europie i Azji. Ernest Reiss zmarł w 1958 roku. Po śmierci męża, Elizabeth musiała już sama zając się domem i utrzymać ich trójkę co nie było łatwe. Pomimo tego znajdowała czas na kontakt ze środowiskiem literacko- kulturalnym. Elizabeth Clark Reiss zmarła w 2001 roku. Kolekcja została przekazana przez syna państwa Reiss, Roberta w 2016, 2018 i 2022 roku.
Zawartość: Kolekcja zawiera dokumenty osobiste Elizabeth i Ernesta Reiss, odzwierciedlające ich edukację, życie prywatne i zawodowe. W kolekcji znajdują się ślady twórczości Elizabeth, jej wiersze i tłumaczenia polskich wierszy. Znajdziemy tam prasę i wycinki prasowe dotyczące Polski, II Wojny Światowej ale również państwa Reiss. Zbiór znaczków a także albumy i luźne zdjęcia związane z rodziną Reiss. W kolekcji znalazło się kilka materiałów dotyczących Józefa Reissa - ojca Ernesta, Ryszarda Reissa – brata Ernesta oraz jego dziadka Eliasa. Całość uzupełnia pokaźna seria listów obrazujących miłosną relację Elizabeth i Ernesta Reiss.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Elizabeth Clark Reiss, tom poezji pt. "Reflections". 2017 - 2017 angielski
2 Sekcja Filatelistyczna Żołnierzy 2 Korpusu: cenniki znaczków, biuletyny, poświadczenia autentyczności znaczków, wycinki prasowe, regulamin poczt polowych, broszura, wycinki prasowe, katalog wystawy dot. 60 rocznicy utworzenia Armii Polskiej w ZSRR, opracowanie dot. polskiej poczty polowej w ZSRR, znaczki wydane przez PSZ. 1942 - 2002 polski, angielski, włoski
3 Znaczki pocztowe o tematyce niepodległościowej (Za wolność Waszą i Naszą, Justice for Poland, Poland First to Fight, Poland's Millenium), dot. Instytut Józefa Piłsudskiego oraz 100 lecia urodzin Mikołaja Kopernika. 1966 - 1973 angielski
4 Solidarność: notatka informacyjna, opracowania dotyczące samorządu pracowicznego w PRL, ulotki, fotografie internowanych, egzemplarze prasy, broszury. 1980 - 1983 polski, angielski
5 "Tygodnik Solidarność", nr 7 z 14.07.89, nr 9 z 28.07.89, nr 10 z 4.08.89, nr 11 z 11.08.89, nr 12 z 18.08.89, nr 14 z 1.09.89, nr 15 z 8.09.89, nr 3 z 19.01.96. 1989 - 1996 polski
6 "New York Times Magazine", nr 22.08.82, nr 10.08.82, nr 12.05.1985, nr 6.06.82, nr 9.12.84; "Time", nr 29.12.80. 1980 - 1985 angielski
7 Broszury: "Polish Labour Underground Press", "W 25-lecie bitwy o Monte Cassino", "Teachers' Guide for Film Strips Series on Poland" ; "6 sierpnia", nr 9 z 6.08.87, nr 4 z 6-12.08.86, nr 4 z 12.05; "Gryf", nr 18 z 06.88; "Jednodniówka 3 Karp. Płk. Art. Ppanc."; "Krajowa Agencja Informacyjna", nr 31A z 08.67, wycinki prasowe. 1944 - 1967 polski, angielski
8 Fotografie dotyczące II RP. b.d. - b.d. polski
9 Biogram Elizabeth Clark Reiss, korespondencja, karty pocztowe dot. Warszawy, raport Select Committee on Communist Aggression Izby Reprezentantów Kongresu USA, broszura Polish War Relief, pamiętniki ze Zjazdów Polaków z Zagranicy, wycinki prasowe dot. Krakowa. 1935 - 1954 angielski, polski
10 "Ilustrowany Dziennik Śląski Polska Zachodnia", "Katolik", egzemplarze. 1935 - 1938 polski
11 Notatki, odpis artykuł dot. Konwencji Genewskiej, wycinki prasowe, korespondencja Ernesta Reissa. 1933 - 1937 polski
12 Wycinki prasowe dot. II Rzeczpospolitej. 1935 - 1938 polski
13 Wycinki prasowe dot. II Rzeczpospolitej i II wojny światowej. 1936 - 1942  
14 Wycinki prasowe dot. II wojny światowej. 1940 - 1947  
15 Wycinki prasowe dot. II Rzeczpospolitej i II wojny światowej. 1936 - 1944 polski
16 "Powstaniec", "Zwierciadło", egzemplarze; wycinki prasowe. 1936 - 1946 angielski, polski
17 Dokumenty osobiste Elizabeth M. Clark Reiss 1930 - 1996 j.polski, j.angielski
18 Dokumenty osobiste Ernesta Reissa 1924 - 1957 j.polski, j.angielski
19 Materiały obrazujące romantyczną relację Ernesta Reissa i Elizabeth Clark 1932 - 1944 j.polski, j.angielski
20 Czeki potwierdzające nadawanie paczek i pieniędzy do Polski i Szwecji 1942 - 1948  
21 Dokumenty dotyczące Ryszarda Reissa 1911 - 1927  
22 Dokumenty dotyczące śmierci i pochówku Ernesta Reissa 1958 - 1997 j.polski, j.angielski
23 Dokumenty związane z prof. Józefem Reissem 1886 - 2002  
24 Korespondencja Ernesta Reissa z rodzeńśtwem - Marią i Tadeuszem 1956 - 1956  
25 Korespondencja ciotki Ernesta Reissa - Marii Niczajewskiej 1917 - 1917  
26 Korespondencja Ernesta Reissa z babcią Zofią Szymańczewską 1911 - 1911  
27 Modlitwy - j.polski, j.angielski
28 Tłumaczenia polskich utworów literackich przez Elizabeth Reiss -  
29 Korespondencja Elizabeth Clark Reiss z instytucjami i osobami prywatnymi 1932 - 1997 j.polski, j.angielski
30 Korespondencja Ernesta Reiss z instytucjami i osobami prywatnymi 1936 - 1947 j.polski, j.angielski
31 Wycinki prasowe dotyczące Ernesta Reissa i Elizabeth Clark Reiss 1936 - 2001  
32 „Pamiętnik z okazji 10-letniego Jubileuszu Kółka Dramatycznego imienia Adama Mickiewicza” Dnia Pierwszego Maja ,1938 r. w Audytorium św. Stanisława Kostki Newell St. Przy Driggs Ave. Brooklyn, N.Y. 1938 - 1938 j.polski, j.angielski
33 The Polish Reviewer, 30 September 1947 1947 - 1947  
34 „Żłóbek Betlejemski” czyli Oratorium Bożego Narodzenia oparte na pastorałkach i kolędach polskich w 3 aktach 1957 - 1958  
35 „A Rhode Island Ethnic Group Polish Americans” by dr Stanislaus A. Blejwas 1995 - 1995  
36 Organizer (Scrap book) Elizabeth Clark 1913 - 1938  
37 Albumy fotograficzny rodziny Reissów lata 20 - te  
38 Album fotograficzny – Kraków lata 30 - te  
39 Album fotograficzny Elizabeth Clark i Ernesta Reissa w Polsce lata 30 - te  
40 Fotografie 1940 - 1945  
41 Pocztówki lata 30 - te  
42 Grafiki 1930 - 1945  
43 „Pamiętnik człowieka, który przez 20 lat był redaktorem ameryki-Echa, a po 20 latach został wyrzucony na bruk” napisał Franciszek T. Friedel 1941 - 1941  
44 Dokumenty obrazujące edukację Ernesta Reissa 1911 - 1930  
45 Dokumenty dotyczące pracy Ernesta Reissa jako nauczyciela muzyki 1925 - 1930  
46 Materiały związane z Wycieczką prasową Ernesta Reissa do Krynicy i Zakopanego organizowaną przez Ligę Popierania Turystyki 1937 - 1938  
47 Felietony, artykuły Ernesta Reissa 1945 - 1958  
48 Materiały obrazujące edukację Elizabeth Clark 1918 - 1943  
49 Materiały związane z pracą Elizabeth Clark Reiss w American Council of Voluntary Agencies for Foreign Service 1944 - 1988  
50 Biografia Elizabeth Clark Reiss -  
51 Materiały związane z Polską 1946 - 1946  
52 Korespondencja Elizabeth Clark z rodzicami 1931 - 1947  
53 Album fotograficzny Reiss family 1875 - 1964  
54 Album fotograficzny Clark family 1800 - 1938  
55 Album fotograficzny Elizabeth Clark Reiss 1931 - 1938  
56 Album fotograficzny Ernest Reiss 1904 - 1939  
57 Dyplom ukończenia studiów medycznych specjalizacja chirurgiczna na Uniwersytecie Lwowskim w Galicji – Elias Reiss 1874 - 1874  
58 Dokumenty osobiste Roberta Reissa – syna Elizabeth i Ernesta 1946 - 2022  
59 Historia rodziny spisana przez Roberta Reissa: „Elizabeth Munk Clark . Daughter of Watertown, Emigre Student, Polish Scholar - Poet-Patriot and International Humanitarian Aid Executive” i „Rodzina Reissów w Krakowie i Nowym Jorku. Historia rodziny i jej wkład w Polskę i jej kulturę” -  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs