Zespół archiwalny 151 seria 3

Kolekcja fotografii, Seria 003: Legiony, inne formacje wojskowe, wydarzenia do 1918 roku
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Legiony, inne formacje wojskowe
1 Modzi chopcy w konspiracji - fot. grupowa 1907 - 1907  
2 Ćwiczenia Związku Strzeleckiego 1913 - 1913  
3 Ćwiczenia Związku Strzeleckiego 1914 - 1914  
4 Ćwiczenia drużyny skautowej w lasach między opocznem i Radomiem 1913 - 1913  
5 Ćwiczenia drużyny skautowej w lasach między opocznem i Radomiem 1913 - 1913  
6 Ćwiczenia drużyny skautowej w lasach między opocznem i Radomiem 1913 - 1913  
7 Ćwiczenia drużyny skautowej w lasach między opocznem i Radomiem 1913 - 1913  
8 Ogłoszenie aktu 5 listopada 1916 - 1916  
9 Ogłoszenie aktu 5 listopada 1916 - 1916  
10 Ogłoszenie aktu 5 listopada 1916 - 1916  
11 Ogłoszenie aktu 5 listopada 1916 - 1916  
12 Ogłoszenie aktu 5 listopada 1916 - 1916  
13 Obchody 3 maja w Legionach 1917 - 1917  
14 Obchody 3 maja w Legionach 1917 - 1917  
15 Obchody 3 maja w Legionach 1917 - 1917  
16 Obchody 3 maja w Legionach 1917 - 1917  
17 Obchody 3 maja w Legionach -  
18 Obchody 3 maja w Legionach -  
19 Uroczyste wkroczenie Legionów do Pułtuska 1916 - 1916  
20 Wizyta Arc. Karola w Legionach -  
21 Wizyta Arc. Fryderyka w Legionach -  
22 Uroczystość w szkole oficerskiej 1917 - 1917  
23 Uroczystość w szkole oficerskiej 1917 - 1917  
24 Pożegnanie Mjr. Bukackiego 1917 - 1917  
25 Pożegnanie Mjr. Bukackiego 1917 - 1917  
26 Pożegnanie Kpt. Karaszewicza 1917 - 1917  
27 Przysięga Oddziału Legionów na Sląsku -  
28 Odjazd Oficerów Legionów na Przysięgę -  
29 Uroczystośći Wojskowe w Legionach 1916 - 1916  
30 Uroczystośći Wojskowe w Legionach 1916 - 1916  
31 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
32 Uroczystośći Wojskowe w Legionach 1917 - 1917  
33 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
34 Uroczystośći Wojskowe w Legionach 1917 - 1917  
35 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
36 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
37 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
38 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
39 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
40 Uroczystośći Wojskowe w Legionach -  
41 Uroczystośći Wojskowe w Legionach 1916 - 1916  
42 Kapelani Legionów -  
43 Msze Polowe w Legionach -  
44 Msze Polowe w Legionach -  
45 Msze Polowe w Legionach -  
46 Msze Polowe w Legionach 1916 - 1916  
47 Procesja Bożego Ciała z udziałem Legionów -  
48 Procesja Bożego Ciała z udziałem Legionów -  
49 Nabożeństwa w Legionach 1915 - 1915  
50 Nabożeństwa w Legionach -  
51 Nabożeństwa w Legionach -  
52 Nabożeństwa w Legionach -  
53 Pogrzeby w Legionach -  
54 Pogrzeby w Legionach -  
55 Pogrzeby w Legionach 1915 - 1915  
56 Pogrzeby w Legionach 1916 - 1916  
57 Mogiły Legionistów 1916 - 1916  
58 Mogiły Legionistów -  
59 Mogiły Legionistów 1916 - 1916  
60 Mogiły Legionistów -  
61 Mogiły Legionistów 1915 - 1915  
62 Mogiły Legionistów 1916 - 1916  
63 Patrol Ułanów 1 Pułku -  
64 Patrol Ułanów 1 Pułku -  
65 Patrol Ułanów 1 Pułku -  
66 Legioniści na pozycjach strzeleckich -  
67 Legioniści na pozycjach strzeleckich -  
68 Legioniści na pozycjach strzeleckich 1916 - 1916  
69 Legioniści na pozycjach strzeleckich -  
70 Legioniści z uzbrojeniem artyleryjskim 1915 - 1915  
71 Legioniści z uzbrojeniem artyleryjskim -  
72 Legioniści z uzbrojeniem artyleryjskim -  
73 Legioniści z uzbrojeniem artyleryjskim 1917 - 1917  
74 Legioniści z uzbrojeniem artyleryjskim 1917 - 1917  
75 Legioniści Zwiadowcy 1916 - 1916  
76 Legioniści Zwiadowcy 1916 - 1916  
77 Legioniści Zwiadowcy 1917 - 1917  
78 Budowa Okopów -  
79 Budowa Okopów -  
80 Budowa Okopów -  
81 Budowa Okopów 1916 - 1916  
82 Budowa przeprawy przez rzekę -  
83 Budowa przeprawy przez rzekę -  
84 Budowa przeprawy przez rzekę -  
85 Budowa ziemianki -  
86 Budowa ziemianki 1916 - 1916  
87 Jeńcy Rosyjscy -  
88 Jeńcy Rosyjscy -  
89 Jeńcy Rosyjscy 1915 - 1915  
90 Jeńcy Rosyjscy 1915 - 1915  
91 Ćwiczenia Legionów -  
92 Ćwiczenia Legionów 1915 - 1915  
93 Ćwiczenia Legionów -  
94 Ćwiczenia Legionów -  
95 Ćwiczenia Legionów 1915 - 1915  
96 Ćwiczenia Legionów -  
97 Legioniści na dworcu 1917 - 1917  
98 Legioniści podczas transportu koleją 1917 - 1917  
99 Legioniści podczas transportu koleją 1917 - 1917  
100 Legioniści podczas transportu koleją -  
101 Tabory konne Legionów -  
102 Tabory konne Legionów -  
103 Oddziały sanitarne Legionów 1914 - 1914  
104 Oddziały sanitarne Legionów -  
105 Oddziały sanitarne Legionów 1915 - 1915  
106 Personel szpitala legionowego na Śląsku -  
107 Legioniści przed szpitalem -  
108 Legionowy dom rekonwalescenta 1916 - 1916  
109 Mecz piłkarski w Legionach -  
110 Transparenty meczu Legiony - Cracovia -  
111 Wielkanoc w Legionach 1916 - 1916  
112 Wielkanoc w Legionach -  
113 Wielkanoc w Legionach -  
114 Wielkanoc w Legionach -  
115 Wielkanoc w Legionach -  
116 Wielkanoc w Legionach -  
117 Wielkanoc w Legionach -  
118 Legioniści podczas posiłku 1917 - 1917  
119 Legioniści podczas posiłku 1916 - 1916  
120 Legioniści podczas posiłku -  
121 Legioniści podczas posiłku -  
122 Legioniści podczas posiłku -  
123 Legioniści podczas posiłku 1915 - 1915  
124 Legioniści podczas posiłku 1917 - 1917  
125 Legioniści podczas posiłku 1916 - 1916  
126 Kobieta daje pić Ułanowi 1915 - 1915  
127 Kobieta daje pić Ułanowi 1915 - 1915  
128 Legioniści podczas uboju bydła 1916 - 1916  
129 Kuchnia polowa Legionów 1915 - 1915  
130 Legioniści podczas odpoczynku -  
131 Legioniści podczas odpoczynku 1917 - 1917  
132 Legioniści podczas odpoczynku -  
133 Legioniści podczas odpoczynku 1916 - 1916  
134 Legioniści podczas odpoczynku 1916 - 1916  
135 Legioniści podczas odpoczynku 1915 - 1915  
136 Legioniści podczas odpoczynku 1915 - 1915  
137 Legioniści podczas odpoczynku 1916 - 1916  
138 Legioniści podczas odpoczynku -  
139 Legioniści podczas odpoczynku 1915 - 1915  
140 Legioniści podczas odpoczynku 1915 - 1915  
141 Legioniści podczas odpoczynku 1915 - 1915  
142 Legioniści podczas odpoczynku 1917 - 1917  
143 Legioniści podczas odpoczynku -  
144 Legioniści podczas odpoczynku -  
145 Legioniści podczas odpoczynku -  
146 Legioniści podczas odpoczynku -  
147 Legioniści podczas odpoczynku -  
148 Obozy, kwatery Legionów -  
149 Obozy, kwatery Legionów -  
150 Obozy, kwatery Legionów -  
151 Obozy, kwatery Legionów -  
152 Obozy, kwatery Legionów -  
153 Obozy, kwatery Legionów -  
154 Obozy, kwatery Legionów -  
155 Obozy, kwatery Legionów -  
156 Obozy, kwatery Legionów 1915 - 1915  
157 Obozy, kwatery Legionów 1916 - 1916  
158 Obozy, kwatery Legionów -  
159 Obozy, kwatery Legionów -  
160 Obozy, kwatery Legionów -  
161 Obozy, kwatery Legionów -  
162 Legioniści z końmi (m.in. Rydz-Śmigły) -  
163 Legioniści z końmi (m.in. Rydz-Śmigły) -  
164 Legioniści z końmi (m.in. Rydz-Śmigły) -  
165 Legioniści z końmi (m.in. Rydz-Śmigły) 1914 - 1914  
166 Legioniści z końmi (m.in. Rydz-Śmigły) -  
167 Legioniści z końmi (m.in. Rydz-Śmigły) -  
168 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł -  
169 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł -  
170 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł -  
171 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł 1917 - 1917  
172 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł 1917 - 1917  
173 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł -  
174 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł -  
175 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł 1917 - 1917  
176 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł 1917 - 1917  
177 Dwaj Legioniści - Fot. sytuacyjne (m.in. Michał Mościcki Ks.Ciepichałł 1917 - 1917  
178 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
179 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
180 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
181 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
182 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
183 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
184 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1918 - 1918  
185 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
186 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
187 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1918 - 1918  
188 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
189 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
190 Fot. Grupowa Legionistów na Froncie Włoskim 1917 - 1917  
191 Fot. Grupowa Legionistów - gen. Haller, Kpt. Terlecki 1917 - 1917  
192 Fot. Grupowa Legionistów - Kpt. Terlecki -  
193 Fot. Grupowa Legionistów -  
194 Fot. Grupowa Legionistów 1916 - 1916  
195 Fot. Grupowa Legionistów 1916 - 1916  
196 Fot. Grupowa Legionistów -  
197 Fot. Grupowa Legionistów -  
198 Komenda 1 pp. Legionów Polskich -  
199 Fot. Grupowa Legionistów - Gen. Roja 1917 - 1917  
200 Fot. Grupowa Legionistów 1917 - 1917  
201 Oficerowie Komendy 4 pp. Legionów Polskich 1916 - 1916  
202 Fot. Grupowa Legionistów -  
203 Fot. Grupowa Legionistów - St. Bukacki. -  
204 Oficerowie 1 pułku ułanów Legionów Polskich 1916 - 1916  
205 Oficerowie 1 pułku ułanów Legionów Polskich 1916 - 1916  
206 Sztab VI batalionu -  
207 Fot. Grupowa Legionistów -  
208 Fot. Grupowa Legionistów -  
209 Oficerowie I Brygady Legionów 1917 - 1917  
210 Grupa oficeró 5 pp. Legionów internowana w Beniaminowie. -  
211 Grupa oficeró 5 pp. Legionów internowana w Beniaminowie. -  
212 Fot. Grupowa Ułanów -  
213 Fot. Grupowa Ułanów -  
214 1 pułk ułanów 1916 - 1916  
215 Fot. Grupowa Ułanów -  
216 Komenda 1 batalionu uzupełniającego -  
217 Fot. Grupowa Legionistów -  
218 Fot. Grupowa Legionistów 1918 - 1918  
219 Fot. Grupowa Legionistów 1919 - 1919  
220 Fot. Grupowa Legionistów -  
221 Fot. Grupowa Legionistów -  
222 Fot. Grupowa Legionistów -  
223 5 pp. Legionów -  
224 Fot. Grupowa Legionistów -  
225 Fot. Grupowa Legionistów 1916 - 1916  
226 Fot. Grupowa Legionistów -  
227 Fot. Grupowa Legionistów -  
228 Fot. Grupowa Legionistów -  
229 Fot. Grupowa Legionistów -  
230 Fot. Grupowa Legionistów -  
231 Fot. Grupowa Legionistów -  
232 Fot. Grupowa Legionistów -  
233 Fot. Grupowa Legionistów -  
234 5 pułk ułanów Zasławskich -  
235 Fot. Grupowa Legionistów -  
236 Fot. Grupowa Legionistów -  
237 Fot. Grupowa Legionistów -  
238 Fot. Grupowa Legionistów -  
239 Fot. Grupowa Legionistów -  
240 Placówka VI kompanii na cmentarzu 1915 - 1915  
241 3 szwadron 1 pułku ułanów 1915 - 1915  
242 Fot. Grupowa Legionistów 1916 - 1916  
243 Fot. Grupowa Legionistów -  
244 Fot. Grupowa Legionistów 1916 - 1916  
245 Fot. Grupowa Legionistów 1916 - 1916  
246 Fot. Grupowa Legionistów 1916 - 1916  
247 Fot. Grupowa Legionistów -  
248 Fot. Grupowa Legionistów -  
249 Fot. Grupowa Legionistów -  
250 Fot. Grupowa Legionistów -  
251 Fot. Grupowa Legionistów -  
252 Fot. Grupowa Legionistów -  
253 Fot. Grupowa Legionistów -  
254 Fot. Grupowa Legionistów - III pluton 4 kompania VI batalion -  
255 VI Batalion I Brygada Legionów 1916 - 1916  
256 VI Batalion I Brygada Legionów 1916 - 1916  
257 1 pułk Legionów -  
258 VI Batalion I Brygada Legionów 1917 - 1917  
259 Sanitariat VI Batalionu 1 Brygady 1916 - 1916  
260 Sanitariat VI Batalionu 1 Brygady 1917 - 1917  
261 Fot. Grupowa Legionistów -  
262 Fot. Grupowa Legionistów - V Batalion -  
263 Fot. Grupowa Legionistów -  
264 Kadra Artylerii 1916 - 1916  
265 Fot. Grupowa Legionistów -  
266 Fot. Grupowa Legionistów -  
267 Fot. Grupowa Legionistów -  
268 Fot. Grupowa Legionistów -  
269 Fot. Grupowa Legionistów -  
270 Fot. Grupowa Legionistów -  
271 Fot. Grupowa Legionistów -  
272 Tableau z portertami dowódców -  
273 Oddział Sokołów maszerujący ulicami Krakowa 1914 - 1914  
274 Oddział młodzieży strzeleckiej i harcerskiej z Legionu Wschodniego 1914 - 1914  
275 Armia Hallera - Sztandar 1 pułku strzelców -  
276 Armia Hallera - przegląd wojsk -  
277 Armia Hallera - błogosławienie sztandarów -  
278 Armia Hallera - przyjazd prezydenta RP -  
279 Armia Hallera - Msza Święta -  
280 Armia Hallera - przegląd wojsk -  
281 Armia Hallera - wręczenie sztandarów -  
282 Armia Hallera - defilada wojsk -  
283 Armia Hallera - prezentacja sztandaru -  
284 Armia Hallera - dekoracja sztandaru Bajończyków przez prezydenta RP -  
285 Armia Hallera - Msza polowa -  
286 Armia Hallera - przyjazd prezydenta RP -  
287 Armia Hallera - Gen. J. Haller -  
288 Armia Hallera - Gen. J. Haller 1917 - 1917  
289 Sztab Armii Hallera -  
290 Grupa Sokołów w Detroit 1915 - 1915  
291 Ochotnicy do Armii Polskiej we Francji 1917 - 1917  
292 Personel medyczny Armii Hallera -  
293 Generał Haller z nierozpoznanymi osobami -  
294 Generał Haller z nierozpoznanymi osobami -  
295 Legion Puławski - pierwszy sztab legionu -  
296 Legion Puławski -  
297 Legion Puławski -  
298 Legion Puławski -  
299 Legion Puławski -  
300 Legion Puławski -  
301 Legion Puławski 1914 - 1914  
302 Legion Puławski -  
303 Legion Puławski -  
304 Legion Puławski 2000 - 2010  
305 I Korpus Polski w Rosji 1918 - 1918  
306 I Korpus Polski w Rosji 1978 - 1978  
307 Komenda Naczelna P.O.W. - 1915 1915 - 1915  
308 Komendanci Okręgów P.O.W. - 1917 1917 - 1917  
309 Szkoła Oficerska P.O.W. - 1916 oraz wykaz nazwisk oficerów 1916 - 1916  
310 P.O.W. z okolic Konina -1918 1918 - 1918  
311 P.O.W. Na Ukrainie -  
312 P.O.W. w Urzędowie -  
313 P.O.W. W Nadysach – 1916 1916 - 1916  
314 Rekrutacja do P.O.W. Kutno -  
315 Ćwiczenia P.O.W. - 1917 1917 - 1917  
316 Działacze “Proletariatu” na katordze: Dulęba, Kon, Rechniewski, Majkowski -  
317 Józef Piłsudski w konspiracji PPS -  
Wydarzenia do 1918 roku
318 Komitet Narodowy Polski, Paryż – 1918 1918 - 1918  
319 Posiedzenie Tymczasowej Rady Stanu – 1917 1917 - 1917  
320 Redakcja gazety “Rzad i Wojsko” - Warszawa – 1917 1917 - 1917  
321 Usunięcie pomnika Paskiewicza – Warszawa – 1917 1917 - 1917  
322 Poświęcenie krzyża na mogile powstańców styczniowych (m.in. Wacław Tokarz), Piotrków -  
323 Nierospoznana uroczystość -  
324 Ludność uciekająca ze wsi -  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm