No

Title

Dates

Fol- ders

Size l.m.

1 Archiwum Józefa Piłsudskiego 1889 - 2007 177 3.03
2 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza 1918 - 1922 105 6.02
3 Akta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego 1920 - 1928 4 0.25
4 Komisja Likwidacyjna Generała Lucjana Żeligowskiego 1925 - 1976 28 1.65
5 Sprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców 1915 - 1936 17 0.75
6 Wojskowe Biuro Historyczne 1921 - 1973 38 0.6
7 Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce 1919 - 1932 5 0.25
8 Powstania Śląskie 1919 - 1922 839 11.95
9 Rząd Polski na Emigracji 1939 - 1986 27 0.58
10 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku 1930 - 1945 61 2.6
11 Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro 1920 - 1938 9 0.21
12 Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie 1939 - 1972 19 0.18
13 Skarb Narodowy 1947 - 1991 104 1.78
14 Najwyższa Izba Kontroli, delegatura w Nowym Jorku 1940 - 1945 13 0.38
15 Komitet Obrony Narodowej 1912 - 1940 8 3.1
16 Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia 1941 - 1965 290 3.62
17 Kongres Polonii Amerykańskiej 1944 - 1993 22 0.8
18 Polskie Rządowe Centrum Informacyjne 1940 - 1945 28 1.15
19 Związek Polskich Federalistów 1950 - 1957 9 0.36
20 Związek Narodowy Polski, Oddział III Nowy Jork 1885 - 2010 121 4.01
21 Stowarzyszenie Polskich Kombatantów 1916 - 2014 1333 33.59
22 Polski Ruch Wolnościowy "Niepodległość i Demokracja" 1945 - 1994 9 0.26
23 Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie (Zbiór wykładów dla studentów) 1942 - 1956 65 0.73
24 Uchodźcy Polscy w Niemczech 1939 - 1952 475 10.83
25 Wojny Polskie 1914 - 1984 184 2.72
26 Sprawy polskie - wycinki prasowe 1919 - 1988 53 2.15
27 Polska - sytuacja w kraju 1916 - 1983 18 0.9
28 Legiony Polskie, Polska Organizacja Wojskowa, Naczelny Komitet Narodowy, Związek Strzelecki 1896 - 1977 15 0.66
29 Sybiracy - wspomnienia i relacje z zesłania 1957 - 1998 118 1.04
30 Litwa Środkowa 1920 - 1922 5 0.15
31 Katyń 1940 - 1999 28 0.68
32 Polska opozycja demokratyczna 1976 - 1994 66 0.9
33 Archiwum Stefanii Bardziłowskiej 1914 - 1968 25 0.84
34 Archiwum Józefa Becka 1927 - 1999 12 0.22
35 Archiwum Witolda Babińskiego 1919 - 1982 22 0.55
36 Archiwum Lesława Bodeńskiego 1905 - 1962 9 0.18
37 Archiwum Generała Władysława Bortnowskiego 1920 - 1967 19 0.5
38 Archiwum Podpułkownika Edmunda Charaszkiewicza 1918 - 1978 6 0.2
39 Archiwum Majora Mariana Chodackiego 1939 - 1975 9 0.26
40 Archiwum Romana Dębickiego 1934 - 1940 18 0.4
41 Archiwum Jana Erdmana 1940 - 1996 5 0.13
42 Archiwum Norberta Fethkego 1939 - 1944 7 0.13
43 Archiwum Wacława Flisińskiego 1963 - 1966 7 0.1
44 Archiwum Henryka Floyar-Rajchmana 1935 - 1975 8 0.27
45 Archiwum Stanisława Gierata 1926 - 1990 114 1.75
46 Archiwum Pułkownika Mariana Gołębiewskiego 1939 - 1996 3 0.1
47 Archiuwm Zygmunta Guze 1935 - 1972 9 0.5
48 Archiwum Klaudiusza Hrabyka 1945 - 1972 12 0.5
49 Archiwum Generała Józefa Jaklicza 1918 - 1986 122 2.3
50 Archiwum Profesora Władysława Leopolda Jaworskiego 1914 - 1928 5 0.2
51 Archiwum Profesor Cezarii Jędrzejewicz 1943 - 1967 6 0.1
52 Archiwum Janusza Jędrzejewicza 1907 - 1968 11 0.42
53 Archiwum Profesora Wacława Jędrzejewicza 1939 - 1995 87 1.6
54 Archiwum Stanisława Jordanowskiego 1940 - 1998 13 0.4
55 Archiwum Józefa Karasiewicza 1913 - 1967 4 0.2
56 Archiwum Tadeusza Katelbacha 1933 - 2000 18 0.78
57 Archiwum Podpułkownika Aleksandra Kawałkowskiego 1922 - 1965 10 0.17
58 Archiwum Apolinarego Kiełczyńskiego 1932 - 1969 31 0.93
59 Archiwum Profesora Tytusa Komarnickiego 1952 - 1965 3 0.2
60 Archiwum Antoniego Kopera 1945 - 1987 118 3.35
61 Archiwum Witolda Korsaka 1911 - 2003 15 0.35
62 Archiwum Władysława i Haliny Korsaków 1860 - 1967 18 0.45
63 Archiwum Pułkownika Jana Kowalskiego 1941 - 1958 21 1.12
64 Archiwum Majora Witolda Langenfelda 1925 - 1958 13 0.2
65 Archiwum Stefana Lenartowicza 1925 - 1961 20 0.3
66 Archiwum Jana Libracha 1933 - 1973 11 0.4
67 Archiwum Ambasadora Józefa Lipskiego 1919 - 1966 77 4.2
68 Archiwum Ambasadora Juliusza Łukasiewicza 1932 - 2000 35 1.25
69 Archiwum Księdza Jana Malinowskiego 1952 - 1955 9 0.36
70 Archiwum Pułkownika Józefa Mateckiego 1946 - 1969 5 0.19
71 Archiwum Pułkownika Ignacego Matuszewskiego 1938 - 1974 13 0.53
72 Archiwum Pułkownika Romana Michałowskiego 1918 - 1974 10 0.53
73 Archiwum Pułkownika Leona Mitkiewicza 1944 - 1976 11 0.35
74 Kolekcja dotycząca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego 1922 - 1993 6 0.18
75 Archiwum Michała Mościckiego 1917 - 1961 28 1
76 Archiwum Władysława Neumana 1920 - 1945 13 0.47
77 Archiwum Jana Nowaka-Jeziorańskiego 1942 - 1981 7 0.13
78 Archiwum Leona Orłowskiego 1777 - 1976 18 0.8
79 Kolekcja dotycząca Ignacego Jana Paderewskiego 1902 - 1995 8 0.6
80 Archiwum Michała Kryspina Pawlikowskiego 1919 - 1972 21 1.08
81 Archiwum Bohdana Pawłowicza 1918 - 1980 21 0.65
82 Archiwum Tadeusza Aleksandra Pawłowicza 1949 - 1999 45 0.4
83 Archiwum Ryszarda Piestrzyńskiego 1942 - 1963 6 0.34
84 Archiwum Waleriana Płatonowa 1818 - 1879 20 0.4
85 Archiwum Władysława Pobóg-Malinowskiego 1921 - 1962 134 2.71
86 Archiwum Jerzego Ponikiewskiego 1938 - 1966 7 0.3
87 Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Władysława Raczkiewicza 1939 - 1985 9 0.3
88 Archiwum Stanisława Rzetelskiego 1946 - 1989 14 0.76
89 Archiwum Księdza Pułkownika Alfonsa Skonieckiego 1914 - 1975 13 0.51
90 Archiwum Pułkownika Walerego Sławka 1895 - 1975 6 0.25
91 Archiwum Ambasadora Michała Sokolnickiego 1908 - 1974 111 1.11
92 Archiwum Wacława Solskiego 1940 - 1991 9 0.2
93 Archiwum Generała Kazimierza Sosnkowskiego 1920 - 1992 62 2
94 Archiwum Generała Juliana Stachiewicza 1929 - 1935 26 0.66
95 Archiwum Władysława Stępnia 1943 - 1986 21 0.26
96 Archiwum Władysława Studnickiego 1916 - 1969 33 0.89
97 Archiwum Heliodora Sztarka 1923 - 1978 10 0.2
98 Archiwum Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 1920 - 1996 19 0.8
99 Kolekcja dotycząca Kazimierza Świtalskiego 1958 - 1987 11 0.35
100 Archiwum Józefa Targowskiego 1919 - 1996 3 0.07
101 Archiwum Michała Tarnowskiego 1906 - 1971 18 1.07
102 Archiwum Pułkownika Romana Umiastowskiego 1939 - 1985 3 0.07
103 Archiwum Jana Weinsteina 1918 - 1974 60 3.5
104 Towarzystwo Bratniej Pomocy "Wolna Polska" 1921 - 1965 4 0.12
105 Archiwum Karola Wędziagolskiego 1941 - 1964 12 0.25
106 Archiwum Józefa Wittlina 1919 - 1993 11 0.5
107 Archiuwm Tadeusza Wittlina 1941 - 1998 6 0.12
108 Archiwum Podpułkownika Zygmunta Wojciechowskiego 1924 - 1979 6 0.13
109 Archiwum Pułkownika Ryszarda Wragi (Jerzego Antoniego Niezbrzyckiego) 1921 - 1995 35 0.92
110 Zbiór materiałów i wycinków prasowych dotyczących Lecha Wałęsy 1980 - 1997 6 0.25
111 Samodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET 1941 - 1945 71 2.86
112 Radio Wolna Europa 1953 - 1992 197 10.53
113 Kolekcja dotycząca Generała Władysława Andersa 1941 - 2004 10 0.25
114 Archiwum Rzeczowe - kolekcja materiałów i wycinków prasowych o różnych wydarzeniach, instytucjach i organizacjach 1891 - 2010 627 9.44
115 Koło Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku 1932 - 1945 10 0.13
116 Związek Obrony Niepodległości Polski 1945 - 1951 7 0.1
117 Archiwum Stanisława Cata-Mackiewicza 1941 - 1972 10 0.14
118 Archiwum Pułkownika Konrada Libickiego 1916 - 1981 13 0.15
119 Archiwum Wojskowe 1918 - 1943 41 0.97
120 Archiwum Antoniego Romana 1927 - 1940 5 0.1
121 Archiwum Mecenasa Ludwika Seidenmana 1924 - 1996 25 0.4
122 Kolekcja dotycząca Profesora Janusza K. Zawodnego 1943 - 2003 10 0.15
123 Kolekcja dotycząca Generała Władysława Sikorskiego 1931 - 1993 8 0.12
124 Zbiór kartograficzny 1850 - 1999 0  
125 Zbiór filatelistyczny 1918 - 2005 0  
126 Kartofilia 1912 - 2005 0  
127 Zbiory medalierskie 1808 - 2003 0  
128 Zbiór numizmatyczny 1929 - 2004 0  
129 Kolekcja banknotów 1914 - 2004 0  
130 Zbiory falerystyczne 1900 - 2003 0  
131 Spuścizna Anny i Andrzeja Bohomolec 1933 - 1992 13 0.26
132 Archiwum Włodzimierza Bączkowskiego 1912 - 1996 354 4.61
133 Prasa drugiego obiegu w Polsce 1976 - 1998 1351 9.7
134 Instytut Badania Zagadnień Krajowych 1950 - 1960 21 0.09
135 Instytut Bliskiego i Środkowego Wschodu "Reduta" 1949 - 1949 11 0.06
136 Sfragistyka 1833 - 2003 0  
137 Prasa polskiej opozycji demokratycznej za granicą 1975 - 1991 48 2.4
138 Komitet Helsiński w Polsce 1980 - 1987 9 0.1
139 Archiwum Stanisława M. Piaskowskiego 1945 - 1996 111 2
140 Archiwum Profesora Mariana Kamila Dziewanowskiego 1922 - 2005 77 2
141 Archiwum Haliny Rogoyskiej-Janiszewskiej 1915 - 2006 24 0.6
142 Archiwum Antoniego hrabiego Tarnowskiego 1941 - 1982 35 0.52
143 Archiwum Domana Rogoyskiego 1944 - 1987 35 0.5
144 Archiwum Władysława R. Wawrzonka 1941 - 2006 64 1.1
145 Archiwum Stanisława Grossa 1965 - 1998 45 0.75
146 Archiwum Stefana Kowalika 1943 - 2004 85 1.75
147 Archiwum Rudolfa Rathausa 1939 - 1957 17 0.25
148 Archiwum Ryszarda Laubera 1945 - 1958 4 0.1
149 Archiwum Ireny i Andrzeja Zarembów 1939 - 1971 2 0.1
150 Archiwum Edwarda Wolskiego 1932 - 2003 15 0.18
151 Kolekcja fotografii 1800 - 1985 14490 8.64
152 Kolekcja audiowizualna 1918 - 2000 105 10
153 Archiwum Jana Frylinga 1948 - 1977 6 0.12
154 Archiwum osobowe 1830 - 2017 1263 11.48
155 Zbiór prasy malego formatu 1900 - 2000 527 19.75
156 Archiwum Franciszka Januszewskiego 1916 - 1969 7 0.12
157 Archiwum Henryka Koguta 1942 - 1967 6 0.1
158 Archiwum Heleny Lubbke 1934 - 1987 14 0.12
159 Archiwum Mieczysława Kruk-Rostańskiego 1942 - 1965 14 0.2
160 Zbiór materiałów i wycinków prasowych dotyczących papieża Jana Pawła II 1978 - 2005 22 0.33
161 Archiwum Karola i Bożeny Schayer 1918 - 1975 14 0.3
162 Archiwum Kazimierza Józefa Hessa 1930 - 1985 8 0.25
163 Archiwum Damiana Wandycza 1936 - 1974 14 0.2
164 Archiwum Józefa Weisbacha 1947 - 1971 7 0.3
165 Archiwa IPN 1942 - 1984 13  
166 Archiwum Karola Edwarda Durskiego-Trzasko. 1793 - 2007 15 0.19
167 Zbiór relacji, wspomnień i opracowań. 1831 - 2008 415 5.05
168 Kolekcja Ireny Szwede. 1915 - 2000 87 1.01
169 Związek Polek w Ameryce. 1939 - 1987 12 0.11
170 Poselstwo Rzeczpospolitej Polskiej w Bernie. 1943 - 1945 1 0.03
171 Kolekcja Stanisława Wrzalińskiego i jego rodziny 1921 - 1998 46 0.66
172 Akta Alexandra Buczka 1916 - 1966 12 0.1
173 Akta Rocha Mariana, Heleny i Aleksandra Józefa Frejszmidt 1895 - 2008 21 0.2
174 Archiwum Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce 1940 - 2012 490 7.12
175 Kolekcja Jerzego E. Główczewskiego 2012 - 2012 3 0.05
176 Archiwum Rodziny Gawrońskich 1908 - 2013 19 0.38
177 Alfred Szebel Collection 1914 - 2018 54 1.64
178 Akta Kendalla Merriama 1981 - 2013 23 0.6
179 Akta księdza Piotra W. Żędziana 1954 - 2007 10 0.3
180 Kolekcja Waldemara Wierzbowskiego dotycząca Sybiraków 1992 - 1996 94 0.5
181 Kolekcja dr. Tadeusza Piotrowskiego b.d. - b.d. 2 0.05
182 Reiss Familly Collection 1933 - 2017 16 0.39
183 Nina Polan (Janina Katelbach) Collection 1945 - 2014 23 0.79
184 Akta Bożeny Urbanowicz Gilbride 1991 - 2018 8 0.1
185 Akta Zygmunta Lepperta 1939 - 1999 10 0.26
186 Akta Józefa Władysława Saryusz-Zaleskiego. 1896 - 1990 84 1.76
189 Chester Michael Nowak Collection 1946 - 2020 20 0.12
190 Zbiór materiałów odnalezionych w Domu Pogrzebowym Stobierski - Lucas 1927 - 1987 30 0.4
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs