We sell books published by the Pilsudski Institute and other publications. You gan buy them in the Institute; some are available in Amazon.com and other bookstores.

Piłsudski Institute Publications

 TitleAuthorPrice
polskawalczy001

Polska walczy! Działalność propagandowa rządu RP na uchodźstwie wobec społeczeństwa amerykańskiego 1939-1945


Iwona Drag-Korga$20
 wojna polsko001Wojna polsko-sowiecka. Komunikaty wojenne Sztabu Generalnego, dokumenty, fotografieKonrad Paduszek
$20
informator o zasobie001Informator o zasobie Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce
Paweł Pietrzyk
 $10
pilsudski year 1920-004

Year 1920 and its climax Battle of Warsaw during the Polish-Soviet War 1919-1920


Piłsudski Józef$20
poland in the british001

Poland in the British Parliament 1939-1945, vol I, II, III

Wacław Jędrzejewicz, editor 

Other Publications

 TitleAuthorPrice
pilsudski a life001Pilsudski: A Life for PolandWacław Jędrzejewicz

wilsonian east001Wilsonian East Central Europe: Current Perspectives [Paperback]

John S. Micgiel


bez prawa001

 

Bez prawa powrotu . Wydanie drugie poprawione i uzupełnienie

 

Ewa Kubasiewicz-Houee

 $5
dyplomata w paryzu001

Dyplomata w Paryżu 1936-1939. Wspomnienia i Dokumenty J. Łukasiewicza Ambasadora RP

Wacław Jędrzejewicz i Henryk Bułhak  - opr.

$5
diplomat in paris001

Diplomat in Paris 1936-1939. Memoirs of Juliusz Łukasiewicz Ambassador of Poland


Wacław Jędrzejewicz, Ed. 
dzienniki czynnosci001

Dzienniki czynności Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza 1939-1947


Jacek Piotrowski - opracowanie$10 za tom I i II
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs