Biuro Instytutu jest otwarte. Osoby zainteresowane odwiedzeniem Instytutu bądz skorzystaniem z archiwum prosimy o wcześniejsze umówienie się:

tel: 212 505 9077 lub email: office@pilsudski.org

 

Zapisz się na newsletter!

youtube facebook twitter

Galeria zdjęć

Zespół archiwalny nr 096

Archiwum Władysława Studnickiego
1916-1953
Dzieje twórcy: Władysław Studnicki- Gizbert (1867-1953). Polityk, publicysta, inspirator wielu ugrupowań politycznych. W okresie 1888-1889 działacz II Proletariatu. W latach 1890-1896 zesłany na Syberię. Przed I wojna światową związany z obozem niepodległościowym. Założyciel (w roku 1916) i przywódca proniemieckiego Klubu Państwowców Polskich. W okresie 1917-1918 członek Tymczasowej Rady Stanu. Podczas I i II wojny światowej "aktywista"; wysuwał projekty współpracy z władzami niemieckimi. Po II wojnie światowej na emigracji. Autor prac o tematyce politycznej, historycznej i ekonomicznej.
Zawartość: dane osobowe o Władysławie Studnickim i Jego żonie Alinie, korespondencja, listy kondolencyjne i telegramy po zgonie Wł. Studnickiego, publikacje o Wł. Studnickim, memoriały, artykuły, maszynopisy i rękopisy prac Wł. Studnickiego, wykłady Wł. Studnickiego, zeszyty i notatniki Wł. Studnickiego, kopie materiałów o Wł. Studnickim zebrane przez J. Weinsteina, artykuł J. Weinsteina "Władysław Studnicki w świetle dokumentów hitlerowskich II wojny". Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dane osobowe dotyczące Władysława Studnickiego oraz Jego żony Aliny z Brylińskich Studnickiej, korespondencja prywatna1916 - 1952polski, angielski, niemiecki, francuski
2Listy kondolencyjne i telegramy do Aliny Studnickiej po zgonie Władysława Studnickiego1953 - 1953polski, niemiecki
3Korespondencja z I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, H.Kogutem. Fragmenty "Wspomnień" Wł. Studnickiego. Artykuły Wł. Studnickiego przeznaczone do prasy amerykańskiej1945 - 1949polski, niemiecki, angielski
4Publikacje o Wł. Studnickim oraz kopie artykułów i memoriałów Wł. Studnickiego1939 - 1939pol.
5Wł. Studnicki "O odtworzeniu Armii Polskiej w przyszłej wojnie niemiecko- sowieckiej" i "Memoriał dla Rządu Niemieckiego o polityce okupacyjnej w Polsce"1939 - 1940polski, niemiecki
6Memoriał w sprawie Gdańska autorstwa Wł. Studnickiego i Ciświckiego. Korespondencja Jana Weinsteina w sprawie ustalenia danych na temat Ciświckiego1939 - 1939polski, niemiecki
7Wł. Studnicki "Sprawa Niemiec po II- ej Wojnie Światowej"1947 - 1947polski, niemiecki
8Wł. Studnicki "Turcja i Państwa Bałtyckie"1947 - 1947pol.
9Memoriał Wł. Studnickiego dla sztabu niemieckiego z czerwca 1941 r. List do von Wedela w imieniu dowódcy Okręgu1941 - 1941niem.
10Wł. Studnicki "Ludzie, idee i czyny" (maszynopisy i 3 zeszyty rękopiśmiennych wspomnień)1939 - 1953pol.
11Wł. Studnicki "Historia lat dwudziestu"1941 - 1942pol.
12Wł. Studnicki "Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej" (przedmowa i uzupełnienia do książki)1939 - 1939polski, niemiecki
13Wł. Studnicki "Nieskończone spory o polityce Becka"1939 - 1939pol.
14Wł. Studnicki "Wspomnienia"1947 - 1951pol.
15Wł. Studnicki "Ziemie Wschodnie"1939 - 1953pol.
16Wł. Studnicki "Ameryka Południowa"1946 - 1946pol.
17Wł. Studnicki "Historia Rosji"1939 - 1953pol.
18Wł. Studnicki "Polska za linią Curzona" (przekład na język niemiecki)1952 - 1952niem.
19Wł. Studnicki "Polska za linią Curzona" (maszynopis w języku polskim)1939 - 1952pol.
205 zeszytów i notatników Wł. Studnickiego, jeden zatytułowany: "Światła i cienie w polityce Piłsudskiego"1947 - 1949polski, niemiecki, angielski
215 zeszytów i notatników Wł. Studnickiego, jeden zatytułowany: "Notatki o pobycie bolszewików w Wilnie i Wileńszczyźnie. 1939-1941". Odręczne notatki Wł. Studnickiego na luźnych kartkach1939 - 1949polski, niemiecki, angielski
22Wykłady Wł. Studnickiego1939 - 1953pol.
23Różne memoriały i artykuły Wł. Studnickiego1938 - 1940polski, niemiecki
24Różne artykuły Wł. Studnickiego i Jego korespondencja z różnymi redakcjami1945 - 1953polski, angielski
25Wycinki artykułów Wł. Studnickiego i wycinki prasowe na temat Wł. Studnickiego1945 - 1953polski, niemiecki
26Kompletne i niekompletne rozdziały książek, artykułów i inne maszynopisy Wł. Studnickiego1939 - 1953pol.
27Niekompletne strony maszynopisu dot. okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz różne teksty w języku niemieckim1939 - 1953polski, niemiecki
28Fotokopie dokumentów niemieckich dot. Wł. Studnickiego zebrane i opracowane przez J. Weinsteina1937 - 1941niem.
29Korespondencja J. Weinsteina z K. Zdziechowskim, W. Trzcińskim, B. Brodzińskim i Aliną Studnicką dotycząca Wł. Studnickiego1916 - 1953pol.
30Kopie dokumentów dot. Wł. Studnickiego przesłane do J. Weinsteina z Foreign Office Library, w tym dwa pisma Wł. Studnickiego do Józefa Becka1939 - 1940niemiecki, angielski
31Opinie British Museum na temat Memoriału Studnicki- Ciświcki przesłane na prośbę J. Weinsteina1939 - 1939ang.
32Maszynopis i druk artykułu J. Weinsteina "Władysław Studnicki w świetle dokumentów hitlerowskich II wojny"1939 - 1940pol.
33Korekta książki Wł. Studnickiego "Sprawa Polska"1939 - 1953pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs