Archival Fonds No. 096

Wladyslaw Studnicki Papers
1916-1953
Biography / History: Wladyslaw Studnicki- Gizbert (1867-1953). Politician; journalist; deported to Siberia (1890-1896); member of Temporary Council of State (1917-1918).
Abstract: personal documents of Wladyslaw Stepien and his wife, Alina; correspondence; condolences on his death; memos, articles, diaries; documents on Wladyslaw Stepien collected by Jan Weinstein. This collection has been microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dane osobowe dotyczące Władysława Studnickiego oraz Jego żony Aliny z Brylińskich Studnickiej, korespondencja prywatna1916 - 1952Polish, English, German, French
2Listy kondolencyjne i telegramy do Aliny Studnickiej po zgonie Władysława Studnickiego1953 - 1953Polish, German
3Korespondencja z I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, H.Kogutem. Fragmenty "Wspomnień" Wł. Studnickiego. Artykuły Wł. Studnickiego przeznaczone do prasy amerykańskiej1945 - 1949Polish, German, English
4Publikacje o Wł. Studnickim oraz kopie artykułów i memoriałów Wł. Studnickiego1939 - 1939Polish
5Wł. Studnicki "O odtworzeniu Armii Polskiej w przyszłej wojnie niemiecko- sowieckiej" i "Memoriał dla Rządu Niemieckiego o polityce okupacyjnej w Polsce"1939 - 1940Polish, German
6Memoriał w sprawie Gdańska autorstwa Wł. Studnickiego i Ciświckiego. Korespondencja Jana Weinsteina w sprawie ustalenia danych na temat Ciświckiego1939 - 1939Polish, German
7Wł. Studnicki "Sprawa Niemiec po II- ej Wojnie Światowej"1947 - 1947Polish, German
8Wł. Studnicki "Turcja i Państwa Bałtyckie"1947 - 1947Polish
9Memoriał Wł. Studnickiego dla sztabu niemieckiego z czerwca 1941 r. List do von Wedela w imieniu dowódcy Okręgu1941 - 1941German
10Wł. Studnicki "Ludzie, idee i czyny"(maszynopisy i 3 zeszyty rękopiśmiennych wspomnień)1939 - 1953Polish
11Wł. Studnicki "Historia lat dwudziestu"1941 - 1942Polish
12Wł. Studnicki "Wobec nadchodzącej drugiej wojny światowej" (przedmowa i uzupełnienia do książki)1939 - 1939Polish, German
13Wł. Studnicki "Nieskończone spory o polityce Becka"1939 - 1939Polish
14Wł. Studnicki "Wspomnienia"1947 - 1951Polish
15Wł. Studnicki "Ziemie Wschodnie"1939 - 1953Polish
16Wł. Studnicki "Ameryka Południowa"1946 - 1946Polish
17Wł. Studnicki "Historia Rosji"1939 - 1953Polish
18Wł. Studnicki "Polska za linią Curzona"(przekład na język niemiecki)1952 - 1952German
19Wł. Studnicki "Polska za linią Curzona"(maszynopis w języku polskim)1939 - 1952Polish
205 zeszytów i notatników Wł. Studnickiego, jeden zatytułowany: "Światła i cienie w polityce Piłsudskiego"1947 - 1949Polish, German, English
215 zeszytów i notatników Wł. Studnickiego, jeden zatytułowany: "Notatki o pobycie bolszewików w Wilnie i Wileńszczyźnie. 1939-1941". Odręczne notatki Wł. Studnickiego na luźnych kartkach1939 - 1949Polish, German, English
22Wykłady Wł. Studnickiego1939 - 1953Polish
23Różne memoriały i artykuły Wł. Studnickiego1938 - 1940Polish, German
24Różne artykuły Wł. Studnickiego i Jego korespondencja z różnymi redakcjami1945 - 1953Polish, English
25Wycinki artykułów Wł. Studnickiego i wycinki prasowe na temat Wł. Studnickiego1945 - 1953Polish, German
26Kompletne i niekompletne rozdziały książek, artykułów i inne maszynopisy Wł. Studnickiego1939 - 1953Polish
27Niekompletne strony maszynopisu dot. okupacji sowieckiej i niemieckiej oraz różne teksty w języku niemieckim1939 - 1953Polish, German
28Fotokopie dokumentów niemieckich dot. Wł. Studnickiego zebrane i opracowane przez J. Weinsteina1937 - 1941German
29Korespondencja J. Weinsteina z K. Zdziechowskim, W. Trzcińskim, B. Brodzińskim i Aliną Studnicką dotycząca Wł. Studnickiego1916 - 1953Polish
30Kopie dokumentów dot. Wł. Studnickiego przesłane do J. Weinsteina z Foreign Office Library, w tym dwa pisma Wł. Studnickiego do Józefa Becka1939 - 1940German, English
31Opinie British Museum na temat Memoriału Studnicki- Ciświcki przesłane na prośbę J. Weinsteina1939 - 1939English
32Maszynopis i druk artykułu J. Weinsteina "Władysław Studnicki w świetle dokumentów hitlerowskich II wojny"1939 - 1940Polish
33Korekta książki Wł. Studnickiego "Sprawa Polska"1939 - 1953Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs