Zespół archiwalny nr 031

Katyń
1940-1999
Dzieje twórcy: Katyń- miejscowość w Rosji, 20 km na zachód od Smoleńska, nad Dnieprem. W kwietniu i maju 1940 r. w lesie koło Katynia NKWD, na podstawie decyzji Stalina i Biura Politycznego KC WKP(b), zamordowało ok. 4,4 tys. jeńców- oficerów polskich z obozu w Kozielsku. Masowe groby odkryte przez Niemców (oficjalny komunikat z dnia 13 kwietnia 1943 r.) badała międzynarodowa komisja z udziałem przedstawicieli Polskiego Czerwonego Krzyża. O dokonanie zbrodni władze sowieckie oskarżyły Niemców. Po zwróceniu się przez rząd RP na uchodźstwie do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie zbrodni, władze sowieckie zerwały stosunki dyplomatyczne z rządem polskim. Pełne wyjaśnienie zbrodni w Katyniu nastąpiło w kwietniu 1990 r., kiedy rząd ZSRR oficjalnie potwierdził odpowiedzialność NKWD za śmierć oficerów Wojska Polskiego i Policji Państwowej, oraz urzędników państwowych RP zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. W październiku 1992 r. prezydent Rosji przekazał prezydentowi RP dokumenty, a wsród nich decyzję Biura Politycznego KC WKP(b), ostatecznie potwierdzające odpowiedzialność najwyższych władz ZSRR za zbrodnię i jej ukrywanie. Zespół zawiera materiały różnej proweniencji. Przekazane m.in. przez Józefa Lipskiego, płk. Marię Trojanowską, Polski Czerwony Krzyż w Lublinie, prof. Janusza Zawodnego. Zespół został uzupełniony o materiały wyłączone z biblioteki Instytutu.
Zawartość: kartki pocztowe osób poszukujących członków rodzin zaginionych w Rosji, lista pomordowanych w Katyniu, odpisy dokumentów brytyjskich i sowieckich dot. Katynia, oświadczenia, raporty, komentarze, publikacje dot. zbrodni katyńskiej, fotografie, mapy, wycinki prasowe dot. zbrodni katyńskiej.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Kartki pocztowe zawierające korespondencję osób poszukujących członków rodzin zaginionych w Rosji: 24 października 1940- 4 sierpnia 1941 1940 - 1941 pol.
2 Odpis listy pomordowanych w Katyniu sporządzony przez Komisję Techniczną Polskiego Czerwonego Krzyża: 5 czerwca- 12 lipca 1943 1943 - 1943 pol.
3 Lista pomordowanych w Katyniu: 1943 Mass Murder At Katyn. A List of The Identified Buried to June 7, 1943; Lista Ofiar Katyńskich zidentyfikowanych; Wykaz ofiar niezidentyfikowanych; Namensliste der in Katyn identifizierten Polen 1943 - 1943 polski,, niemiecki, angielski
4 Komentarze Jana Sowy o sytuacji Polski, m.in. reperkusje zbrodni katyńskiej: 24 luty- 19 marca 1944 1943 - 1943 pol.
5 Kserokopie i odpisy źródeł z archiwów brytyjskich i sowieckich 1940 - 1943 polski, angielski, rosyjski
6 Oświadczenia, raporty, komentarze dotyczące Katynia. Stanowisko strony polskiej, państw zachodnich i Sowietów w sprawie Katynia 1943 - 1993 polski, angielski
7 Oświadczenia, komentarze, depesze dotyczące Katynia, m.in.. Oświadczenie gen. Władysława Andersa w 10 rocznicę zbrodni "Statement Made by Gen. W. Anders on The 28th April 1950 (...)". Materiały z archiwum ambasadora Józefa Lipskiego w sprawie Katynia 1944 - 1952 polski, angielski
8 Notatki, relacje, opracowania dotyczące Katynia. Materiały nie datowane pochodzące z archiwum ambasadora Józefa Lipskiego 1940 - 1996 polski, angielski
9 Korespondencja ambasadora Józefa Lipskiego dot. zbrodni katyńskiej, m.in. z kongresmenami R.J. Maddenem, J.J. Mitchellem z Komisji Katyńskiej Kongresu Stanów Zjednocznonych, z Z. Stahlem z Polskiego Stowarzyszenia Byłych Sowieckich Więźniów Politycznych 1949 - 1953 polski, angielski
10 Listy do Instytutu J. Piłsudskiego w sprawie zbrodni katyńskiej 1947 - 1989 polski, angielski
11 Józef Czapski "Wspomnienia strobielskie", na prawach rękopisu (egz. Ignacego Matuszewskiego) 1940 - 1996 polski, angielski
12 Publikacje dotyczące zbrodni katyńskiej- artykuły, broszury 1944 - 1979 polski, angielski
13 Fotografie i mapy (wydane przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Służbę Topograficzną Wojska Polskiego) dokumentujące zbrodnię katyńską- orginały i kserokopie 1989 - 1994 pol.
14 Wydawnictwa okolicznościowe poświęcone zbrodni katyńskiej- broszury, foldery, czasopisma 1944 - 1993 polski, angielski, francuski
15 Ignacy Morawski "Odkrywamy tajemnicę zbrodni katyńskiej", w: "Nowy Świat"- (cykl artykułów drukowanych na łamach nowojorskiego czasopisma w dniach 3 marca- 21 czerwca 1948) 1948 - 1948 pol.
16 Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej 1943 - 1954 polski, angielski
17 Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej 1972 - 1980 polski, angielski
18 Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej 1943 - 1983 polski, angielski
19 Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej 1971 - 1992 polski, angielski, rosyjski
20 Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej 1943 - 1997 polski, angielski, rosyjski
21 Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej 1952 - 1971 polski, angielski
22 Wycinki prasowe dotyczące zbrodni katyńskiej oraz kserokopia "Facts And Documents Concerning Polish Prisoners Of War Captured By The U.S.S.R. During The 1939 Campaign", February 1946- pochodząca ze zbiorów Hoover Institution On War, Revolution And Peace 1962 - 1999 polski, angielski
23 W. Cytacki - maszynopis pracy o zbrodni katyńskiej, bez tytułu; fragment maszynopisu pracy J. Mackiewicza "The Katyń Wood Murders". b.d. - b.d. pol.
24 „Amtliches Material zum Massenmord von KATYN”. 1943 - 1943 niem.
25 Raport i protokoły posiedzeń Kongresu USA, broszury, nadbitka artykułu, bibliografia. 1951 - 1980 ang.
26 Broszura z wystawy „Katyń-Charków Ziemia Oskarża”. 1996 - 1996 pol.
27 Odtajnienie materiałów dotyczących Katynia przez rząd USA , 19 wrześnai 2012 1940 - 2012  
28 "Nowy Kurier Warszawski", egzemplarze, niemiecka ulotka dot. niemieckich jenców wojennych i ludności cywilnej. 1943 - 1944 polski, niemiecki
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs