Zespół archiwalny nr 066

Archiwum Jana Libracha
1933-1973
Dzieje twórcy: Jan Librach (1904-1973). W latach 1935-1939 I Sekretarz Ambasady RP w Paryżu. Po wybuchu II wojny światowej od października 1939 do czerwca 1940 roku służył ochotniczo w Armii Polskiej we Francji. Do marca 1944 roku kierownik Biura Centralnej Akcji Kontynentalnej w Londynie i pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych: kierownik wydziału brytyjskiego, następnie anglo- amerykańskiego oraz zastępca sekretarza generalnego MSZ. Od 1950 do 1954 roku minister pełnomocny i zastępca Ministra Spraw Zagranicznych RP. Po osiedleniu się w Stanach Zjednoczonych pracownik Komitetu Wolnej Europy i dyrektor Polskiego Instytutu Naukowego w Nowym Jorku.
Zawartość: dokumenty osobiste Jana Libracha, korespondencja, materiały dot. działalności Jana Libracha jako kierownika Biura Centralnej Akcji Kontynentalnej, a następnie kierownika wydziału brytyjskiego i anglo- amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, publikacje, artykuły, memoriały i notatki Jana Libracha.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste, m.in.: umowy o pracę, upoważnienia; korespondencja Jana Libracha z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowy Jorku; post mortem1941 - 1973polski, angielski, francuski
2Dyplomy odznaczeń nadanych Janowi Librachowi1933 - 1938polski, rosyjski
3Korespondencja pomiędzy Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Janem Librachem- Dyrektorem Polskiego Instytutu Naukowego1960 - 1971pol.
4Materiały dot. Ambasady RP w Paryżu, m.in.: skład personalny Ambasady, "Schemat organizacji polskiej informacji politycznej w Paryżu", "Organizacja służby prasowo- informacyjnej we Francji w czasie wojny"1939 - 1939pol.
5Materiały dot. działalności Jana Libracha jako kierownika Biura Centralnej Akcji Kontynentalnej, oraz jako kierownika wydziału brytyjskiego i anglo- amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: raporty, sprawozdania, notatki, korespondencja1940 - 1945polski, angielski, francuski
6Korespondencja Jana Libracha, m.in.: z Kazimierzem Papee, Józefem Lipskim, Tadeuszem Romerem, Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie, ONZ; raporty z rozmów, notatki i in.1937 - 1954polski, angielski, francuski
7Egzemplarze publikacji i artykułów Jana Libracha, korespondencja w sprawach wydawniczych1950 - 1963polski, angielski, francuski
8Artykuły i memoriały Jana Libracha, np.: "Memoriał o południowo- wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej", "O granicy polsko- niemieckiej"1944 - 1950polski, angielski
9Artykuły Jana Libracha, m.in.: "Some Aspects of Gomulka's Foreign Policy" oraz korespondencja z Juliuszem Łukasiewiczem1959 - 1970polski, angielski
10Wizytówki oraz różne zaproszenia przesyłane do Jana Libracha1936 - 1940pol.
11Skorowidz adresowy1933 - 1973pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs