Archival Fonds No. 066

Jan Librach Papers
1933-1973
Biography / History: Jan Librach (1904-1973). Secretary of Polish Embassy in Paris, 1935-1939. Served in the Ministry of Foreign Affairs during WW II, and from 1950 to 1954 was deputy Foreign Minister of the Polish Government in exile.
Abstract: personal documents; correspondence; materials on his activities as chief of British and American desks at the Foreign Affairs Ministry; articles; publications and notes.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste, m.in.: umowy o pracę, upoważnienia; korespondencja Jana Libracha z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowy Jorku; post mortem1941 - 1973Polish, English, French
2Dyplomy odznaczeń nadanych Janowi Librachowi1933 - 1938Polish, Russian
3Korespondencja pomiędzy Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Janem Librachem- Dyrektorem Polskiego Instytutu Naukowego1960 - 1971Polish
4Materiały dot. Ambasady RP w Paryżu, m.in.: skład personalny Ambasady, "Schemat organizacji polskiej informacji politycznej w Paryżu", "Organizacja służby prasowo- informacyjnej we Francji w czasie wojny"1939 - 1939Polish
5Materiały dot. działalności Jana Libracha jako kierownika Biura Centralnej Akcji Kontynentalnej, oraz jako kierownika wydziału brytyjskiego i anglo- amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: raporty, sprawozdania, notatki, korespondencja1940 - 1945Polish, English, French
6Korespondencja Jana Libracha, m.in.: z Kazimierzem Papee, Józefem Lipskim, Tadeuszem Romerem, Stowarzyszeniem Polskich Kombatantów, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie, ONZ; raporty z rozmów, notatki i in.1937 - 1954Polish, English, French
7Egzemplarze publikacji i artykułów Jana Libracha, korespondencja w sprawach wydawniczych1950 - 1963Polish, English, French
8Artykuły i memoriały Jana Libracha, np.: "Memoriał o południowo- wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej Polskiej", "O granicy polsko- niemieckiej"1944 - 1950Polish, English
9Artykuły Jana Libracha, m.in.: "Some Aspects of Gomulka's Foreign Policy" oraz korespondencja z Juliuszem Łukasiewiczem1959 - 1970Polish, English
10Wizytówki oraz różne zaproszenia przesyłane do Jana Libracha1936 - 1940Polish
11Skorowidz adresowy1933 - 1973Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs