Zespół archiwalny nr 108

Archiwum Podpułkownika Zygmunta Wojciechowskiego
1924-1979
Dzieje twórcy: Zygmunt Wojciechowski (1896-1956). Pułkownik dyplomowany, żołnierz Polskiej Organizacji Wojskowej. W wojnie polsko- bolszewickiej 1920 r. oficer 22. pułku piechoty. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Wojennej (1925-1927) służył w Centrum Wyszkolenia Oficerów Lotnictwa w Dęblinie, a następnie w Głównym Inspektoracie Sił Zbrojnych. W latach 1938-1939 studiował w Ecole Superiere de Guerre Aerienne w Paryżu. W okresie II wojny światowej kolejno: oficer Polskiej Misji Wojskowej gen. Stanisława Burhardta- Bukackiego we Francji, szef Oddziału Organizacji i Wyszkolenia Armii Polskiej we Francji, szef sztabu Inspektora Polskich Sił Powietrznych. W latach 1942-1944 attache lotniczy Ambasady RP w Waszyngtonie.
Zawartość: dokumenty osobiste i służbowe, zdjęcie, korespondencja, opracowania Zygmunta Wojciechowskiego, wycinki prasowe dotyczące Zygmunta Wojciechowskiego i jego działalności na emigracji.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1Dokumenty osobiste i służbowe, wspomnienie pośmiertne, fotografia1924 - 1979polski, angielski, francuski
2Raporty, meldunki i sprawozdania dotyczące stanu lotnictwa w okresie II wojny światowej, stan osobowy personelu lotniczego1939 - 1942polski, angielski
3Rapory, meldunki, sprawozdania i korespondencja ppłk. Z. Wojciechowskiego z Waszyngtonu1943 - 1945polski, angielski
4Korespondencja ppłk. Z. Wojciechowskiego z Augustem Zaleskim, Tadeuszem Dańcem, Adamem Ciołkoszem, gen. Kazimierzem Sosnkowskim i in. 1946 - 1955polski, angielski
5Opracownia ppłk. Z. Wojciechowskiego dotyczące lotnictwa1924 - 1956polski, angielski
6Korespondencja ppłk. Z. Wojciechowskiego, wycinki prasowe dotyczące ppłk. Z. Wojciechowskiego i jego działalności społecznej na emigracji1947 - 1958polski, angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs