Archival Fonds No. 108

Lt. Colonel Zygmunt Wojciechowski Papers
1924-1979
Biography / History: Zygmunt Wojciechowski (1896-1956). Army Officer from 1920. Air Attache in Washington, 1942-1944.
Abstract: personal and official documents; photograph; correspondence; press clippings; articles.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste i służbowe, wspomnienie pośmiertne, fotografia1924 - 1979Polish, English, French
2Raporty, meldunki i sprawozdania dotyczące stanu lotnictwa w okresie II wojny światowej, stan osobowy personelu lotniczego1939 - 1942Polish, English
3Rapory, meldunki, sprawozdania i korespondencja ppłk. Z. Wojciechowskiego z Waszyngtonu1943 - 1945Polish, English
4Korespondencja ppłk. Z. Wojciechowskiego z Augustem Zaleskim, Tadeuszem Dańcem, Adamem Ciołkoszem, gen. Kazimierzem Sosnkowskim i in. 1946 - 1955Polish, English
5Opracownia ppłk. Z. Wojciechowskiego dotyczące lotnictwa1924 - 1956Polish, English
6Korespondencja ppłk. Z. Wojciechowskiego, wycinki prasowe dotyczące ppłk. Z. Wojciechowskiego i jego działalności społecznej na emigracji1947 - 1958Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs