Zespół archiwalny 151 seria 9

Kolekcja fotografii, Seria 009: Miasta, architektura
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Bałtyk - łodzie rybackie -  
2 Bałtyk - wybrzeże -  
3 Bałtyk - wybrzeże -  
4 Bałtyk - wybrzeże -  
5 Bałtyk - wybrzeże -  
6 Bałtyk - wybrzeże -  
7 Bałtyk - wybrzeże -  
8 Białystok - ratusz -  
9 Białystok - pałac Branickich -  
10 Białystok - ul. Bronisława Wesołowskiego -  
11 Białystok - kawiarnia Hortex -  
12 Białystok - osiedle Tysiąclecia -  
13 Białystok - Prezydium Wojew. Rady Narodowej -  
14 Białystok - Zakład Higieny -  
15 Białystok - rzeźba "Praczki" art. rzeźb. Popławskiego -  
16 Białystok - Al. 1 Maja -  
17 Białystok - Akademia Medyczna -  
18 Białystok - skwer przy ul. Wesołowskiego i Próchnika -  
19 Białystok - Teatr im. A. Węgierki -  
20 Białystok - Kino-Teatr Związków Zawodowych -  
21 Białystok - siedziba Prezydium WRN -  
22 Białystok - ul. Lipowa -  
23 Białystok - siedziba KW PZPR -  
24 BIałystok - osiedle przy ul. Waryńskiego -  
25 Białystok - ul. 1 Maja -  
26 Bielsko - budynek Powszechnej Kasy Chorych -  
27 Bieszczady - Doboszanka -  
28 Bieszczady - schronisko pod Chomiakiem -  
29 Bieszczady - grobowiec legionowy w Rafajłowej -  
30 Bieszczady - Sywula -  
31 Bieszczady - schronisko P.T.T. na Przełęczy Wyszkowskiej -  
32 Bieszczady - schronisko P.T.T. w Jali -  
33 Bieszczady - Trościan -  
34 Bieszczady - Trościan -  
35 Borysław - pola naftowe -  
36 Borysław - pola naftowe -  
37 Brochów - kościół -  
38 Bydgoszcz - spichrze nad Brdą 1949 - 1949  
39 Bydgoszcz - spichrze nad Brdą -  
40 Bydgoszcz - domy nad Brdą -  
41 Bydgoszcz - skwer przed bankiem -  
42 Chełmno - widok na centrum miasta -  
43 Chełmno - fotokopia artykułu "Polskie Bruges: Chełmno" -  
44 Ciechocinek - wiercenie nowego źródła 1930 - 1930  
45 Ciechocinek - hotel -  
46 Ciechocinek - teatr -  
47 Ciechocinek - dom zarządu -  
48 Ciechocinek - tężnie -  
49 Ciechocinek - tężnie -  
50 Ciechocinek - basen solankowy -  
51 Ciechocinek - budynek poczty -  
52 Czersk - zamek -  
53 Czersk - zamek -  
54 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze 1937 - 1937  
55 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
56 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
57 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
58 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
59 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
60 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze 1945 - 1945  
61 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
62 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
63 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
64 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
65 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze 1943 - 1943  
66 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
67 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze -  
68 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze, odnowienie ślubów -  
69 Częstochowa - klasztor OO. PP. na Jasnej Górze, biblioteka -  
70 Częstochowa - ambona w bazylice jasnogórskiej -  
71 Częstochowa - cudowny obraz Matki Bożej Cżęstochowskiej -  
72 Częstochowa - cudowny obraz Matki Bożej Cżęstochowskiej -  
73 Częstochowa - cudowny obraz Matki Bożej Cżęstochowskiej -  
74 Częstochowa - zegar z XVIi w. -  
75 Częstochowa - pomnik o. Augusta Kordeckiego 1982 - 1982  
76 Doddington Park Camp - polski obóz 1946 - 1946  
77 Doddington Park Camp - polski obóz 1946 - 1946  
78 Doddington Park Camp - polski obóz 1946 - 1946  
79 Doddington Park Camp - grobowiec 1946 - 1946  
80 Doddington Park Camp - grobowiec 1946 - 1946  
81 Drohobycz - rafineria nafotowa -  
82 Druskieniki - dom Józefa Piłsudskiego -  
83 Druskieniki - rzeka Rotniczanka -  
84 Druskieniki - dom Józefa Piłsudskiego -  
85 Dunajec -  
86 Gdańsk - zbiór kart pocztowych -  
87 Gdańsk - widok ogólny -  
88 Gdańsk - Pomnik Bohaterów Westerplatte -  
89 Gdańsk - Pomnik Bohaterów Westerplatte -  
90 Gdańsk - Pomnik Bohaterów Westerplatte -  
91 Gdańsk - Fontanna Neptuna 1960 - 1960  
92 Gdańsk - kościół NMP -  
93 Gdańsk - Wesrterplatte -  
94 Gdańsk - Długi Targ -  
95 Gdańsk - widok ogólny -  
96 Gdańsk - widok ogólny -  
97 Gdańsk - katedra w Oliwie -  
98 Gdańsk - ratusz, sala czerwona -  
99 Gdańsk - ratusz, wielka sień -  
100 Gdańsk - katedra w Oliwie, organy -  
101 Gdańsk - widok ogólny -  
102 Gdańsk - ratusz, wielka sala rady -  
103 Gdańsk - pomnik Jana III Sobieskiego -  
104 Gdańsk - katedra w Oliwie, organy -  
105 Gdańsk - Kamienica Złota -  
106 Gdańsk - ul. Piwna -  
108 Gdańsk - Pomnik Poległych Stoczniowców -  
109 Gdańsk - Pomnik Poległych Stoczniowców -  
110 Gdańsk - widok ogólny -  
111 Gdańsk - katedra w Oliwie -  
112 Gdańsk - Starogard Gdański, kościół -  
113 Gdańsk - ratusz, sala czerwona -  
114 Gdańsk - Oliwa opactwo Cystersów -  
115 Gdańsk - panorama XVI w. -  
116 Gdańsk - cmentarz, mogiła pocztowców polskich 1996 - 1996  
117 Gdańsk - cmentarz, mogiła pocztowców polskich 1996 - 1996  
118 Gdańsk - cmentarz, mogiła pocztowców polskich 1996 - 1996  
119 Gdańsk - cmentarz, mogiła pocztowców polskich 1996 - 1996  
120 Gdańsk - cmentarz, mogiła więźniów z KL. Stutthof 1996 - 1996  
121 Gdańsk - cmentarz na Zaspie 1996 - 1996  
122 Gdańsk - cmentarz na Zaspie 1996 - 1996  
123 Gdynia - kapitanat portu -  
124 Gdynia - Pomnik Ludzi Morza -  
125 Gdynia - dworzec żeglugi gdańskiej -  
126 Gdynia - Muzeum i Akwarium Oceanograficzne -  
127 Gdynia - widok ogólny -  
128 Gdynia - skwer Kościuszki -  
129 Gdynia - panorama -  
130 Gdynia - widok z Kamiennej Góry -  
131 Gdynia - skwer Kościuszki i molo płd. -  
132 Gdynia - Pomnik Ofiar Grudnia 1970 -  
133 Gdynia - Pomnik Ofiar Grudnia 1970 -  
134 Gdynia - port -  
135 Gdynia - port -  
136 Gdynia - port -  
137 Gdynia - port -  
138 Gdynia - port -  
139 Gdynia - port, SS Narocz -  
140 Gdynia - port, MS Batory i Piłsudski -  
141 Gdynia - żaglówki w Pucku -  
142 Gdynia - Dworzec Morski -  
143 Gdynia - port -  
144 Gdynia - chłodnia rybna -  
145 Gdynia - Urząd Morski -  
146 Gdynia - załadunek statków w porcie -  
147 Gdynia - załadunek statków w porcie -  
148 Gdynia - port, spichlerz -  
149 Gdynia - Dworzec Morski -  
150 Gdynia - Dworzec Morski -  
151 Gdynia - pamorama portu 1933 - 1933  
152 Gdynia - port 1936 - 1936  
153 Gdynia - statek "Hanka" 1930 - 1930  
154 Gdynia - panorama miasta 1936 - 1936  
155 Gdynia - osiedle -  
156 Gdynia - Oksywie, ostrzeliwane przez niemiecką artylerię -  
157 Gdynia - panorama miasta -  
158 Gdynia - panorama portu -  
159 Gdynia - osiedle robotnicze -  
160 Gdynia - SS Puławski -  
161 Gdynia - SS Puławski -  
162 Gdynia - załadunek zboża w porcie -  
163 Gdynia - port -  
164 Gdynia - panorama portu -  
165 Gdynia - Msza Św. na pokładzie MS Piłsudski 1935 - 1935  
166 Gdynia - port -  
167 Gdynia - sowiecki pancernik "Marat" w porcie 1934 - 1934  
168 Gdynia - port -  
169 Gdynia - rozładunek samochodów w porcie -  
170 Gdynia - falochron w porcie -  
171 Gdynia - holowniki -  
172 Gdynia - budowa nowego doku -  
173 Gdynia - dok -  
174 Gdynia - dok -  
175 Gdynia - zarząd portu -  
176 Gdynia - zarząd portu -  
177 Gdynia - pływający silos zbożowy -  
178 Gdynia - gołdo polskie -  
179 Gdynia - port, skład drewana -  
180 Gdynia - panorama portu -  
181 Gdynia - załadunek parowozu w porcie -  
182 Gdynia - port -  
183 Gdynia - port -  
184 Gdynia - Port -  
185 Gdynia - port -  
186 Gdynia - barki wiślane w porcie -  
187 Gdynia - magazyn portowy 1932 - 1932  
188 Gdynia - spichleże zbożowe -  
189 Gdynia - Urząd Marynarki Handlowej -  
190 Gdynia - zarząd portu, departament techniczny -  
191 Gdynia - naprawa sieci rybackich -  
192 Gdynia - teren portu w roku 1927 -  
193 Gdynia - panorama portu rybackiego -  
194 Gdynia - budowa portu 1927 - 1927  
195 Gdynia - pierwszy statek parowy w porcie -  
196 Gdynia - statek szkoleniowy -  
197 Gdynia - dworzec kolejowy -  
198 Gdynia - Akademia Morska -  
199 Gdynia - poczta -  
200 Gdynia - zarząd portu 1936 - 1936  
201 Gdynia - port -  
202 Gdynia - dawny budynek poczty 1920 - 1920  
204 Gdynia - dworzec kolejowy 1922 - 1922  
205 Gdynia - widok miasta -  
206 Gdynia - Komisariat Rządu -  
207 Gdynia - port, MS Piłsudski i Batory -  
208 Gdynia - port, MS Sobieski -  
209 Gdynia - port -  
210 Gdynia - port -  
211 Gdynia - stara chata -  
212 Gdynia - kaszubska chata -  
213 Gdynia - plaża -  
214 Gdynia - panorama miasta -  
215 Gdynia - port -  
216 Gdynia - port -  
217 Gdynia - port -  
218 Gdynia - zarząd portu, departament techniczny -  
219 Gdynia - plan portu -  
220 Gdynia - port, sklep -  
221 Gdynia - magazyn -  
222 Gdynia - Kamienna Góra 1923 - 1923  
223 Gdynia - dawny ratusz 1925 - 1925  
224 Gdynia - sklep "American Scantic Line" 1930 - 1930  
225 Gdynia - port 1931 - 1931  
226 Gdynia - Państwowa Szkoła Morska -  
227 Gdynia - magazyn bawełny 1931 - 1931  
228 Gdynia - port 1932 - 1932  
229 Gdynia - termina, MS Piłsudski -  
230 Gdynia - wybrzeże przed 1924 rokiem -  
231 Gdynia - port, skwer Kościuszki -  
232 Gdynia - panorama portu -  
233 Gdynia - Państwowa Szkoła Morska -  
234 Gdynia - widok miasta -  
235 Gniew - widok miasta -  
236 Gniezno - katedra -  
237 Gniezno - katedra -  
238 Gniezno - pomnik MIeszka I i Bolesława Chrobrego -  
239 Gniezno - ul. Bolesława Chrobrego -  
240 Gniezno - Muzeum Mikołaja Kopernika -  
241 Gniezno - katedra -  
242 Gniezno - katedra -  
243 Gniezno - księga z biblioteki Stefana Batorego -  
244 Gniezno - exlibris Samuela Wolfa -  
245 Gniezno - katerda -  
246 Gniezno - święto ludowe na Starym Rynku -  
247 Gniezno - katedra -  
248 Gniezno - katedra, ołtarz maryjny -  
249 Głochów - zamek -  
250 Grodno - synagoga -  
251 Gródek Jagielloński - wnętrze bożnicy -  
252 Halicz - most 1929 - 1929  
253 Hallerów - izba szkolna -  
254 Hel - wizyta Józefa Piłsudskiego 1926 - 1926  
255 Hel - wizyta Józefa Piłsudskiego 1926 - 1926  
256 Hel - naprawa sieci -  
257 Hel - port rybacki -  
258 Hel - wędzarnia -  
259 Hel - chaty -  
260 Hel - wybrzeże -  
262 Hel - widok ulicy -  
263 Huculszczyzna - Czarnohora, stajnia na Maryszeskiej -  
264 Huculszczyzna - Czarnohora -  
265 Huculszczyzna - huculi -  
266 Huculszczyzna - huculi -  
267 Huculszczyzna - Czarnohora, Howerla -  
268 Huculszczyzna - Czarnohora, Czermosz -  
269 Huculszczyzna - Czarnohora, Czermosz -  
270 Jastarnia - latarnia morska -  
271 Jastarnia - poert rybacki -  
272 Jastarnia - chata rybacka -  
273 Jastarnia - droga do Juraty -  
274 Jerozolima - wytwórnia wyrobów gumowych -  
275 Jerozolima - wytwórnia wyrobów gumowych -  
276 Jerozolima - panorama miasta -  
277 Jerozolima - cytadela -  
278 Jerozolima - teren świątyni -  
279 Jerozolima - grób Moira/Meczet Omara -  
280 Jerozolima - Kościół Grobu Chrystusa Pana -  
281 Jerozolima - grób -  
282 Jerozolima - dzwonnica krzyżowców -  
283 Jerozolima - łuk Ecce Homo -  
284 Jerozolima - Via Dolorosa -  
286 Jerozolima - ściana płaczu -  
287 Jerozolima - brama damasceńska -  
288 Jerozolima - ogród Gedsemani -  
289 Kamieniec Podolski - panorama miasta -  
290 Kamieniec Podolski - Kościół Trynitarzy -  
291 Kartuzy - widok na kościół i klasztor -  
292 Katowice - ratusz -  
293 Katowice - budynek KKO -  
294 Katowice - widok ulicy -  
295 Katowice -  
296 Katowice - kościół garnizonowy -  
297 Katowice - huta -  
298 Katowice - Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe -  
299 Katowice - Kopalnia "Biały-Kamień" -  
300 Katowice - uroczystość 1924 - 1924  
301 Katowice - uroczystość 1924 - 1924  
302 Katowice - uroczystość 1924 - 1924  
303 Katowice - widok ogólny -  
304 Katowice - Chorzów -  
305 Katowice - Chorzów -  
306 Katowice - Chorzów -  
307 Kazimierz nad Wisłą - panorama miasta 1959 - 1959  
308 Kazimierz nad Wisłą - panorama miasta -  
309 Kazimierz nad Wisłą - ruiny zamku i kościół -  
310 Kazimierz nad Wisłą - kamiennica pod św. MIkołajem i Krzysztofem -  
311 Kielce - okolice miasta -  
312 Kielce - Busko-Zdrój, kaplica -  
313 Kłodzko - kościół NMP -  
314 Kłodzko - Ratusz -  
315 Kłodzko - most kamienny -  
316 Kłodzko - twierdza -  
317 Kłodzko - twierdza -  
318 Kobryń - ul. Traugutta -  
319 Korea - widoku ulicy po wojnie koreańskiej -  
320 Kowno - widok ulicy 1988 - 1988  
321 Kowno - kościół 1988 - 1988  
322 Kowno - najstarsza kamiennica 1988 - 1988  
323 Kowno - rynek, Pałac Ślubów 1988 - 1988  
324 Kowno - katedra 1988 - 1988  
325 Kowno - most 1988 - 1988  
326 Kowno - katedra 1988 - 1988  
327 Kowno - ludzie pod gmachem NERIS 1988 - 1988  
328 Kowno - tablica pamiątkowa Adama Mickiewicza 1988 - 1988  
329 Kowno - Muzeum Diabłów 1988 - 1988  
330 Kowno - rynek 1988 - 1988  
332 Kowno - kościół, ołtarz 1988 - 1988  
333 Kowno - kościół, vota 1988 - 1988  
334 Kowno - szkoła 1988 - 1988  
335 Kórnik - zamek -  
336 Kórnik - biblioteka -  
337 Kraków - panorama miasta, obraz -  
338 Kraków - katedra wawelska -  
339 Kraków - katedra wawelska -  
340 Kraków - katedra wawelska -  
341 Kraków - katedra wawelska -  
342 Kraków - katedra wawelska -  
343 Kraków - katedra wawelska -  
344 Kraków - katedra wawelska -  
345 Kraków - katedra wawelska -  
346 Kraków - katedra wawelska -  
347 Kraków - katedra wawelska -  
348 Kraków - katedra wawelska -  
349 Kraków - Wawel, arras -  
350 Kraków - Wawel, rzeźba -  
351 Kraków - Wawel -  
352 Kraków - Wawel -  
353 Kraków - dziedziniec biblioteki Jagiellońskiej -  
354 Kraków - katedra wawelska, wnętrze -  
355 Kraków - polska kawaleria na ulicach miasta -  
356 Kraków - kościoły św. Andrzeja i Stanisława -  
357 Kraków - kościół św. Stanisława -  
358 Kraków - Wawel, dziedziniec -  
359 Kraków - Wawel -  
360 Kraków - przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku -  
361 Kraków - pieczęcie królów i ksiażąt -  
362 Kraków - katedra wawelska -  
363 Kraków - Kopiec Kościuszki -  
364 Kraków - Wawel, dziedziniec -  
365 Kraków - katedra wawelska, skarbiec -  
366 Kraków - planty -  
367 Kraków - graduał kapitulny -  
368 Kraków - podwórze Batorego -  
369 Kraków - miniatura z Kodeksu Behema -  
370 Kraków - dom Juliana Niemcewicza -  
371 Kraków - roztruchan królowej Jadwigi -  
372 Kraków - kołyska -  
373 Kraków - miniatura z Kodeksu Behema -  
374 Kraków - książka królowej Anny Jagiellonki -  
375 Kraków - kurs strzelecki -  
376 Kraków - krata w Kościele Marjackim -  
377 Kraków - przysięga Tadeusza Kościuszki na rynku -  
378 Kraków - buławy -  
379 Kraków - Wawel, dziedziniec -  
380 Kraków - Wawel -  
381 Kraków - katedra wawelska -  
382 Kraków - Stanisław ze Skalmierza -  
383 Kraków - Kościół Marjacki -  
384 Kraków - Kościół Marjacki -  
385 Kraków - mury obronne -  
386 Kraków - Kościół Marjacki -  
387 Kraków - katedra wawelska, grobowiec -  
388 Kraków - katedra wawelska, ołtarz -  
389 Kraków - Wawel, arras -  
390 Kraków - katedra wawelska, drzwi -  
391 Kraków - Kościół Marjacki -  
392 Kraków - brama grodzka -  
393 Kraków - Wawel -  
394 Kraków - rynek -  
395 Kraków - barbakan -  
396 Kraków - Wawel -  
397 Kraków - sukiennice -  
398 Kraków - Kościół Marjacki -  
399 Kraków - Wawel, dziedziniec -  
400 Kraków - katedra wawelska, grobowiec -  
401 Kraków - Wawel -  
402 Kraków - rynek -  
403 Kraków - panorama miasta, XV wiek -  
404 Kraków - panorama miasta -  
405 Kraków - panorama miasta -  
406 Kraków - Kościół Mariacki -  
407 Kraków - Wawel, dziedziniec -  
408 Kraków - sukiennice, wnętrze -  
409 Kraków - kościół Bożego Ciała -  
410 Kraków - rynek -  
411 Kraków - panorama miasta -  
412 Kraków - Wawel, komnata -  
413 Kraków - Kościół Marjacki -  
414 Kraków - brama florjańska -  
415 Kraków - sukiennice -  
416 Kraków - barbakan -  
417 Kraków - dom im. Marszałka J. Piłsudskiego -  
418 Kraków - katedra wawelska, krypta -  
419 Kraków - widok ogólny -  
420 Kraków - katedra wawelska, grobowiec -  
421 Kraków - eksponaty muzealne -  
422 Kraków - śródmieście -  
423 Kraków - katedra wawelska, ołtarz -  
424 Kraków - klasztor Paulinów -  
425 Kraków - Pomnik Grunwaldzki -  
426 Kraków - Collegium Maius -  
427 Kraków - prace Stanisława Wyspiańskiego -  
428 Kraków - Wawel -  
429 Kraków - widok ogólny -  
430 Kraków - widok ogólny -  
431 Kraków - Wawel, gabinet -  
432 Kraków - rynek główny -  
433 Kraków - barbakan -  
434 Kraków - Wawel -  
435 Kraków - Kościół Marjacki i Św. Wojciecha -  
436 Kraków - sukiennice -  
437 Kraków - rynek głowny -  
438 Kraków - barbakan -  
439 Kraków - Kazmierz, rynek -  
440 Kraków - katedra wawelska -  
441 Kraków - katedra wawelska -  
442 Kraków - widok ogólny -  
443 Kraków - widok ogólny -  
444 Kraków - rynek główny -  
445 Kraków - Wawel, sala senatorska 1987 - 1987  
446 Kraków - skrzyżowanie ul. Basztowej, Lubicz i Pawiej -  
447 Kraków - rynek główny -  
448 Kraków - rynek główny -  
449 Kraków - Wawel, sala kolumnowa -  
450 Kraków - Kościół Marjacki -  
451 Kraków - Wawel -  
452 Kraków - Wawel -  
453 Kraków - Wawel -  
454 Kraków - Skałka -  
456 Kraków - Wawel -  
457 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
458 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
459 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
460 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
461 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
462 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
463 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
464 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
465 Kraków - teatr im. J. Słowackiego -  
466 Kraków - panorama miasta -  
467 Kraków - Uniwersytet Jagielloński -  
468 Kraków - most na Wiśle -  
469 Kraków - Wawel -  
470 Kraków - Muzeum Czartoryskich -  
471 Kraków - rynek główny -  
472 Kraków - sukiennice -  
473 Kraków - Wawel w czasie okupacji -  
474 Kraków - Wawel w czasie okupacji -  
475 Kraków - okolice dworca kolejowego podczas okupacji -  
476 Kraków - Wawel -  
477 Kraków - Wawel -  
478 Kraków - Kościół Mrjacki 1949 - 1949  
479 Kraków - hejnał marjacki -  
480 Kraków - barbakan -  
481 Kraków - okupacyjny urząd pocztowy -  
482 Kraków - czytelnia biblioteki Jagiellońskiej -  
483 Kraków - katedra wawelska, katakumby -  
484 Kraków - Kościół Marjacki, ołtarz -  
485 Kraków - okupacyjne oobwieszczenia urzędowe -  
486 Kraków - Kościół Marjacki, wnętrze -  
487 Kraków - Wawel, dziedziniec -  
488 Kraków - Wawel -  
489 Kraków - Dzwon Zygmunta -  
490 Kraków - Biblioteka Jagielońska -  
491 Kraków - Collegium Maius -  
492 Kraków - Collegium Maius -  
493 Kraków - rynek główny -  
494 Kraków - rynek główny -  
495 Kraków - sukiennice -  
496 Kraków - sukiennice -  
498 Kraków - Nowa Huta, kościół -  
499 Kraków - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
500 Kraków - Wawel -  
501 Kraków - Kościół Marjacki, wnętrze -  
502 Kraków - Wawel -  
503 Kraków - katedra wawelska, grobowiec -  
504 Kraków - Wawel, dziedziniec -  
505 Kraków - katedra wawelska, kaplica -  
506 Kraków - Wawel, wnętrze -  
507 Kraków - Wawel, sala arrasów -  
508 Kraków - biblioteka Jagliellońska, dziedziniec -  
509 Kraków - Kościół Marjacki -  
510 Kraków - Wawel, wnętrze -  
511 Kraków - kościół św. Krzyża -  
512 Kraków - Kościół Mrajacki -  
513 Kraków - sukiennice -  
514 Kraków - Kopiec Kościuszki -  
515 Kraków - rzeźba Władysława Jagiełły z wystawy w Paryżu w 1937 roku -  
516 Kraków - ratusz -  
517 Kraków - rynek główny -  
518 Kraków - Wawel -  
519 Kraków - barbakan -  
520 Kraków - Kościół Marjacki -  
521 Kraków - Wawel -  
522 Kraków - Wawel -  
523 Królewska Huta - widok ogólny -  
524 Kruszwica - klasztor -  
525 Kruszwica - mury obronne -  
526 Kruszwica - widok na jezioro Gopło -  
527 Krynica - dom "Pod Cisem" -  
528 Krynica - dom "Pod Orłem", deptak 1914 - 1914  
529 Krynica - panorama miasta -  
530 Krynica - tereny narciarskie -  
531 Krynica - zawody saneczkarskie -  
532 Krynica - panorama miasta -  
533 Krynica - osrodek wypoczynkowy kolejarzy -  
534 Krynica - hotel "Patria" -  
535 Krzemieniec - cerkiew 1988 - 1988  
536 Krzemieniec - muzeum J. Słowackiego 1988 - 1988  
537 Krzemieniec - grób komisarza policji 1988 - 1988  
538 Krzemieniec - cmentarz 1988 - 1988  
539 Krzemieniec - cmentarz 1988 - 1988  
540 Krzemieniec - cmentarz 1988 - 1988  
541 Krzemieniec - cmentarz 1988 - 1988  
542 Krzemieniec - zamek 1988 - 1988  
543 Krzemieniec - targ -  
544 Krzemieniec - panorama miasta -  
545 Kwidzyn - zamek -  
546 Kwidzyn - zamek -  
547 Landworowo - pałac -  
548 Landworowo - pałac -  
549 Leszno - ratusz -  
550 Limanowa - panorama miasta -  
551 Lublin - kościół SS. Wizytek -  
552 Lublin - stare miasto -  
553 Lublin - katedra -  
554 Lublin - ulica -  
555 Lublin - sierociniec -  
556 Lublin - żydowska szkoła religijna -  
557 Lublin - uniwersytet -  
558 Lublin - uniwersytet -  
559 Lwów - panorama miasta -  
560 Lwów - panorama miasta -  
561 Lwów - uniwersytet Jana Kazimierza -  
562 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
563 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
564 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
565 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
566 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
567 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa przed 1930 rokiem -  
568 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa przed 1930 rokiem -  
569 Lwów - widok ogólny -  
570 Lwów - panorama miasta -  
571 Lwów - uniwersytet Jana Kazimierza -  
572 Lwów - panorama z kopca -  
573 Lwów - załoga szkoły Sienkiewicza -  
574 Lwów - szkoła Sienkiewicza -  
575 Lwów - samochód pancerny -  
576 Lwów - placówka "Bema" -  
577 Lwów - cmentarzyk obrońców Lwowa,Technika -  
578 Lwów - reduta przy ul. Kopernika -  
579 Lwów - ppłk. Cz. Mączyński -  
580 Lwów - mjr. Z. Tatar-Trześniewski -  
582 Lwów - por. T. Feldstein -  
583 Lwów - widok ogólny -  
584 Lwów - ul. T. Szewczenki -  
585 Lwów - zajęcie komendy miasta przez WP w 1918 roku -  
586 Lwów - kościół św. Marcina, wnętrze -  
587 Lwów - kosciół OO. Dominikanów, wnętrze -  
588 Lwów - kościół OO. Dominikanów, wnętrze -  
589 Lwów - kaplica Trzech Króli -  
590 Lwów - pomnik A. Mickiewicza -  
591 Lwów - panorama miasta -  
592 Lwów - magistrat -  
593 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa 1962 - 1962  
594 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa 1938 - 1938  
595 Lwów - profanacja pomników i grobów -  
596 Lwów - profanacja pomników i grobów 1968 - 1968  
597 Lwów - pomnik Jana III Sobieskiego -  
598 Lwów - politechnika -  
599 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
600 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa, uroczystość 1939 - 1939  
601 Lwów - profanacja pomników i grobów -  
602 Lwów - kaplica Boimów -  
603 Lwów - uniwersytet Jana Kazimierz -  
604 Lwów - panorama miasta -  
605 Lwów - widok ogólny -  
606 Lwów - widok ogólny -  
607 Lwów - muzeum PAU -  
608 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
609 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa 1938 - 1938  
610 Lwów - portret zbiorowy -  
611 Lwów - rycina -  
612 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa 1962 - 1962  
613 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa 1962 - 1962  
614 Lwów - Collegium Novum, wnętrze -  
615 Lwów - Straceńcy 1918 - 1918  
616 Lwów - oprawa introligatorska dzieł Szczerbica -  
617 Lwów - basen miejski -  
618 Lwów - samochód transportowy browarów -  
619 Lwów - Politechnika -  
620 Lwów - widok ogólny -  
621 Lwów - panorama miasta 1904 - 1904  
622 Lwów - targ -  
623 Lwów - obesłanie ślusarzy, zegarmistrzów i rusznikarzy -  
624 Lwów - pieczęć cechu zegarmistrzów -  
625 Lwów - insygnia uniwersytetu Jana Kazimierza -  
626 Lwów - zegar kieszonkowy -  
627 Lwów - prasa drukarska -  
628 Lwów - panorama miasta z XVI wieku -  
629 Lwów - dekoracja herbu miasta krzyżem Virtuti Militari -  
630 Lwów - muzeum PAU -  
631 Lwów - uniwersytet Jana Kazimierza -  
632 Lwów - rynek -  
633 Lwów - Cerkiew Wołoska -  
634 Lwów - Cerkiew Wołoska -  
635 Lwów - Cerkiew św. Jura -  
636 Lwów - rynek -  
637 Lwów - rynek -  
638 Lwów - rynek, kamienica Massarowska -  
639 Lwów - Cerkiew Wołoska, kapilca Trzech Króli -  
640 Lwów - ul. Ormiańska -  
641 Lwów - kościół OO. Jezuitów -  
642 Lwów - kościół św. Zofii -  
643 Lwów - kościół św. Marcina -  
644 Lwów - dawne kolegium OO. Jezuitów -  
645 Lwów - Cerkiew św. Jura -  
646 Lwów - kaplica Arcybiskupia -  
647 Lwów - kościół OO. Bernardynów -  
648 Lwów - kościół św. Kazimierza -  
649 Lwów - kościół NMP Ostrobramskiej -  
650 Lwów - kościół św. Mikołaja -  
651 Lwów - ul. Akademicka -  
652 Lwów - uniwersytet Jana Kazimierza -  
653 Lwów - rynek -  
654 Lwów - gmach Ossolineum -  
655 Lwów - uniwersytet Jana Kazimierza -  
656 Lwów - kościół OO. Dominikanów -  
657 Lwów - Synagoga Złotej Róży -  
658 Lwów - Arsenał Królewski, portal -  
659 Lwów - Katedra Ormiańska, arkady -  
660 Lwów - kamienica Sobieskiego -  
661 Lwów - kamienica czarna -  
662 Lwów - kościół św. Marcina -  
663 Lwów - kamienica czarna, brama -  
664 Lwów - gmach zarządu miejskich zakładów elektrycznych -  
665 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa w 1930 roku -  
666 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
667 Lwów - rynek -  
668 Lwów - Teatr Wielki -  
669 Lwów - bibloteka Baworowskich -  
670 Lwów - panorama miasta -  
671 Lwów - fotografie portretowe obrońców Lwowa -  
672 Lwów - kościół św. Andrzeja -  
673 Lwów - fontanna z Neptunem -  
674 Lwów - pomnik Jana III Sobieskiego -  
675 Lwów - wieże ratusza i katedr -  
676 Lwów - Politechnika -  
677 Lwów - panorama miasta -  
678 Lwów - Politechnika -  
679 Lwów - uniwersytet Jana Kazimierza -  
680 Lwów - obrońca Lwowa por. Ludwik Idzikowski -  
681 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf -  
682 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf, wystawa -  
683 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf, wystawa -  
684 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf, muzeum -  
685 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf, muzeum -  
686 Łambinowice - cmentarz jeńców -  
687 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf, pomnik -  
688 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf -  
689 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf, pomnik -  
690 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf, wnętrze baraku -  
691 Łambinowice - cmentarz jeńców -  
692 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf -  
693 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf -  
694 Łambinowice - teren obozu Lamsdorf -  
695 Łańcut - muzeum -  
696 Łańcut - muzeum -  
697 Łańcut - muzeum -  
698 Łańcut - muzeum -  
699 Łańcut - kareta galowa -  
700 Łańcut - muzeum -  
701 Łowicz - dni Łowicza 5-8.05.1947 roku -  
702 Łódź - Al. Tadeusza Kościuszki -  
703 Łódź - plac Wolności -  
704 Łódź - ul. Piotrkowska -  
705 Łódź - osiedle -  
706 Łódź - szpital -  
707 Łódź - szpital, wnętrze -  
708 Łódź - szpital, wnętrze -  
709 Łódź - widok fabryk -  
710 Łódź - fabryka tekstylna, wnętrze -  
711 Łuck - widok ogólny -  
712 Łuck - klasztor OO. Bernardynów -  
713 Mereczowszczyzna - dworek T. Kościuszki -  
714 Mirów - ruiny zamku -  
715 Morszyn - dom wypoczynkowy -  
716 Niepokalanów - kaplica klasztorna z 1927 roku -  
717 Nieśwież - pałac 1929 - 1929  
718 Nieśwież - pałac -  
719 Nowogrógek - zamek w Mirze -  
720 Nowogródek - Jar Lossowy -  
721 Nowogródek - kościół we wsi Iszkołdź -  
722 Nowogródek - targ -  
723 Nowogródek - dom A. Mickiewicza -  
724 Olesko - zamek -  
725 Olesko - zamek 1929 - 1929  
726 Olesko - fragment kościoła 1988 - 1988  
727 Olesko - zamek 1988 - 1988  
728 Opole - zamek -  
729 Oświęcim - obóz koncentracyjny Auschwitz -  
730 Oświęcim - obóz koncentracyjny Auschwitz -  
731 Otwock - sanatorium -  
732 Pelpin - katedra -  
733 Pelpin - katedra, wnętrze -  
734 Pieniny - Dunajec -  
735 Pieniny - zamek w Niedzicy 1957 - 1957  
736 Pieniny - przełom Dunajca -  
737 Pieniny - Rygle Sokolicy -  
738 Pieniny - zamek w Niedzicy -  
739 Pieniny - zamek w Czorsztynie -  
740 Pieskowa Skała - zamek -  
741 Piekliszki - dwór -  
742 Piekliszki - chata -  
743 Pińsk - panorama miasta -  
744 Pińsk - kościół św. Stanisława i Kolegium OO. Jezuitów -  
745 Pińsk - widok ogólny -  
746 Piotrków Trybunalski - ul. Słowackiego 1967 - 1967  
747 Płock - katedra -  
748 Płock - katedra, dzwonnica -  
750 Płock - widok ogólny -  
751 Płock - widok ogólny -  
752 Płock - wzgórze Tumskie -  
753 Płock - dokument lokacyjny 1988 - 1988  
754 Płock - godło polskie -  
755 Poczajów - widok ogólny 1988 - 1988  
756 Poczajów - kościół 1988 - 1988  
757 Poczajów - Ławra 1988 - 1988  
758 Podole - Podhorce, zamek -  
759 Podole - Kamieniec Podolski, ruiny zamku -  
960 Warszawa - "Dom bez Kantów" 1974 - 1974  
761 Podole - Kamieniec Podolski, ruiny zamku -  
762 Ponary - tablica pamiątkowa -  
763 Porąbka - budowa Tamy -  
764 Poznań - katedra -  
765 Poznań - biblioteka Raczńskich -  
766 Poznań - hotel "Orbis" -  
767 Poznań - Międzynarodowe Targi Poznańskie -  
768 Poznań - Stary Ryner, Jarmark Świętojański -  
769 Poznań - ulica w czasie II wojny światowej -  
770 Poznań - ulica -  
771 Poznań - pomnik -  
772 Poznań - plac Wolności -  
773 Poznań - uniwersytet, uroczystość -  
774 Poznań - gmach W.S.H. -  
775 Poznań - Międzynarodowe Targi Poznańskie 1947 - 1947  
776 Poznań - dworek -  
777 Poznań - Teatr WIelki, Opera -  
778 Poznań - katedra, Złota kaplica -  
779 Poznań - kościół farny, nawa główna 1939 - 1939  
780 Poznań - Ratusz, sala królewska 1938 - 1938  
781 Poznań - ratusz -  
782 Poznań - kościół farny 1933 - 1933  
783 Poznań - ratusz, wnętrze 1938 - 1938  
784 Poznań - ratusz -  
785 Poznań - uniwersytet -  
786 Poznań - Park Marcinkowskiego -  
787 Poznań - jezioro Goreckie -  
789 Poznań - biblioteka Raczyńskich -  
790 Poznań - Rogalin, dąb -  
791 Poznań - widok ogólny -  
792 Poznań - katedra -  
793 Poznań - ratusz, wnętrze -  
794 Poznań - kościół św. Wojciecha, polichromie -  
795 Poznań - Wojsko Polskie na placu Wolności -  
796 Poznań - obserwatorium -  
797 Poznań - Park Marcinkowskiego -  
798 Poznań - kościół Bożego Ciała -  
799 Poznań - widok na katedrę -  
800 Poznań - dom starców -  
801 Poznań - plaskorzeźby na drzwiach -  
802 Poznań - ratusz, komnata rady -  
803 Poznań - pałac Prymasa Polski -  
804 Poznań - uniwersytet i ratusz -  
805 Praga - dwór letni królowej Anny -  
806 Praga - stary cmentarz żydowski -  
807 Praga - zegar -  
808 Praga - widok starego miasta -  
809 Praga - kanał -  
810 Praga - Hradczany -  
811 Praga - brama Hradczan -  
812 Praga - most Karola -  
813 Praga - brama miejska -  
814 Praga - panorama starego miasta -  
815 Praga - most Karola -  
816 Praga - most Karola -  
817 Puck - procesja rezurekcyjna -  
818 Puck - pomost -  
819 Puławy - most na Wiśle -  
820 Puławy - pałacyk -  
821 Rabka - panorama miasta -  
822 Rabka - tama -  
823 Rabka - stary drewniany kościół -  
824 Rabka - chata -  
825 Racot - pałac 1934 - 1934  
826 Rapperswil - Muzeum Polskie -  
827 Rapperswil - Muzeum Polskie -  
828 Rapperswil - Muzeum Polskie -  
829 Rapperswil - grób zalożycieli Muzeum Polskiego -  
830 Rapperswil - zamek -  
831 Rapperswil - baszta prochowa -  
832 Rapperswill - panorama miasta -  
833 Rapperswil - Muzeum Polskie -  
834 Rapperswil - zamek -  
835 Rapperswil - zamek -  
836 Rapperswil - panorama miasta -  
837 Rapperswil - Kolumna Barska -  
838 Raszyn - budynek Polskiego Radia 1945 - 1945  
839 Rzeszów - ul. 3 Maja -  
840 Rzeszów - osiedle Tysiąclecia -  
841 Rzeszów - rond przy ul. M. Nowotki -  
842 Rzeszów - fragment miasta -  
843 Sandomierz - stare miasto -  
844 Spała - stadion WP, grupa harcerek -  
845 Spała - stadion WP, grupa harcerzy -  
846 Spała - defilada oddziałów Strzelca, święto WP 1930 - 1930  
847 Spała - uroczystość, święto WP 1930 - 1930  
848 Spała - uroczystość, święto WP 1930 - 1930  
849 Spała - defilada oddziałów, święto WP 1930 - 1930  
850 Spała - defilada oddziałów, święto WP 1930 - 1930  
851 Spała - defilada oddziałów, święto WP 1930 - 1930  
852 Spała - defilada oddziałów, święto WP 1930 - 1930  
853 Spała - punkt sanitarny, święto WP 1930 - 1930  
854 Spała - ćwiczenia szermierki -  
855 Spała - ćwiczenia PW -  
856 Spała - defilada oddziałów 27 pp., święto WP 1930 - 1930  
857 Spała - defilada oddziałów Sokoła, święto WP 1930 - 1930  
858 Spała - Wielkanoc -  
859 Spała - Wielkanoc -  
860 Spała - Wielkanoc -  
861 Sopot - molo 1936 - 1936  
862 Szczawnica - krajobraz -  
863 Szydłów - widok ogólny -  
864 Śląsk Cieszyński - wiadukt kolejowy linii Biskudzkiej -  
865 Śląsk Cieszyński - trasa na szczyt równicy -  
866 Śląsk Górny - fabryka -  
867 Ślązk Zielony - most na Wiśle, koło Nowego Bierunia -  
868 Śląsk - Biała Wisełka -  
869 Śląsk - zabytki -  
870 Śląsk - hotel -  
871 Śląsk Górny - typy ślązaków -  
872 Śląsk - huta -  
873 Śląsk Górny - elektrownia -  
874 Śląsk Czarny - szkoła państwowa -  
875 Śląsk - kopalnia -  
876 Śląsk - kopalnia Mysłowice -  
877 Śląsk - gimnazjum państwowe w Miłkowie -  
878 Śląsk - zakład dla głuchoniemych w Lubińcu -  
879 Śląsk Cieszyński - zapora wodna -  
880 Śląsk - ule -  
881 Śląsk - praca w kopalni -  
882 Śląsk - huta stali -  
883 Świedrów Zdrój - dom zdrojowy -  
884 Świedrów Zdrój - pijalnia -  
885 Świedrów Zdrój - dom zdrojowy, taras -  
886 Świedrów Zdrój - dom zdrojowy -  
887 Tarnobrzeg - wójt z Dzikowa -  
888 Tarnobrzego - pomnik Bartosza Głowackiego -  
889 Tarnów - rynek -  
890 Tarnów - ul. Krakowska -  
891 Tarnów - baszta obronna -  
892 Tarnów - planty -  
893 Tarnów - osiedle przy ul. B. Głowackiego -  
894 Tarnów - rynek, ratusz -  
895 Tarnów - rynek -  
896 Tokio - poselstwo RP 1936 - 1936  
897 Toruń - panorama miasta 1928 - 1928  
898 Toruń - Brama Mostowa -  
899 Toruń - budynek -  
900 Toruń - ratusz -  
901 Toruń - ratusz -  
902 Toruń - panorama miasta -  
903 Toruń - rynek w XIX wieku -  
904 Toruń - ratusz -  
905 Toruń - kościół św. Jakuba -  
906 Toruń - widok ogólny -  
907 Toruń - znaki cechowe -  
908 Toruń - ezgzemplarz Książnicy miejsckiej im. Kopernika -  
909 Toruń - makieta biblioteki im. Mikołaja Kopernika -  
910 Toruń - widok ogólny -  
911 Toruń - widok ogólny -  
912 Trembowla - zarząd bursy szkolnej 1933 - 1933  
913 Troki - zamek 1988 - 1988  
914 Troki - zamek, dziedziniec 1988 - 1988  
915 Troki - zamek, wnętrze 1988 - 1988  
916 Troki - zamek, wnętrze -  
917 Troki - zamek 1988 - 1988  
918 Troki - zamek, dziedziniec 1988 - 1988  
919 Troki - zamek 1988 - 1988  
920 Troki - zmek 1988 - 1988  
921 Troki - zamek 1988 - 1988  
922 Troki Nowe - ruiny zamku 1929 - 1929  
923 Troki Nowe - ruiny zamku 1929 - 1929  
924 Troki Nowe - ruiny zamku 1929 - 1929  
925 Tychy - kościół 1989 - 1989  
926 Ustroń - widok z Czntorii -  
927 Wałbrzych - zakłady porcelany "Krzysztof" -  
928 Wałbrzych - widok ogólny -  
929 Wałbrzych - województwo -  
930 Warszawa - Akademi Sztuk Pięknych -  
931 Warszawa - plac Konstytucji -  
932 Warszawa - Al. Jerozolimskie -  
933 Warszawa - traza W-Z -  
934 Warszawa - pomnik Syreny -  
935 Warszawa - hotel "Metropol" -  
936 Warszawa - ul. Freta -  
937 Warszawa - zamek królewski -  
938 Warszawa - kościół św. Anny -  
939 Warszawa - mury miejskie -  
940 Warszawa - projekt "Forum" B. Pniewskiego -  
941 Warszawa - MSZ -  
942 Warszawa - willa Zalewskich przy ul. Rzymskiej 13 -  
943 Warszawa - willa Zalewskich przy ul. Rzymskiej 13 -  
944 Warszawa - synagoga -  
945 Warszawa - pałac Staszica -  
946 Warszawa - willa Urbanowicza i Muszyńskiego przy ul. Klonowej 6/8 -  
947 Warszawa - ZOO -  
948 Warszawa - mury miejskie -  
949 Warszawa - plac Piłsudskiego w czasie okupacji (1940-1941) -  
950 Warszawa - kościół św. Anny -  
951 Warszawa - plac Zamkowy -  
952 Warszawa - teatr Komedia -  
953 Warszawa - widok ulicy -  
954 Warszawa - ZUS -  
955 Warszawa - osiedle profesorskie -  
956 Warszawa - rynek starego miasta -  
957 Warszawa - plac Zamkowy -  
958 Warszawa - Krakowskie Przedmieście -  
959 Warszawa - bank BGK -  
961 Warszawa - Krakowskie Pprzedmieście -  
962 Warszawa - restauracja Fukiera, wnętrze -  
963 Warszawa - bank BGK -  
964 Warszawa - przeczkole -  
965 Warszawa - pomnik księcia Józefa Poniatowskiego -  
966 Warszawa - pomnik księcia Józefa Poniatowskiego -  
967 Warszawa - Zamek Królewski -  
968 Warszawa - panorama starego miasta -  
969 Warszawa - kościół SS. Wizytek -  
970 Warszwaw - budynek rządowy -  
971 Warszawa - osiedle robotnicze na Żoliborzu -  
972 Warszawa - osiedle robotnicze na Żoliborzu -  
973 Warszawa - defilada wojskowa -  
974 Warszawa - basen miejski -  
975 Warszawa - restauracja Fukiera -  
976 Warszawa - szpital niemiecki w 1944 roku -  
977 Warszawa - AWF -  
978 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
979 Warszawa - makieta -  
980 Warszawa - ruiny miasta -  
981 Warszawa - kiosk z gazetami -  
982 Warszawa - ratusz -  
983 Warszawa - pałac w Łazienkach Królewskich -  
984 Warszawa - uliczny handel kwiatami -  
985 Warszawa - most Poniatowskiego -  
986 Warszawa - sklep "Braci Pakulskich". -  
987 Warszawa - ludność cywilna -  
988 Warszawa - Muzeum Narodowe -  
989 Warszawa - bank BGK -  
990 Warszawa - willa przy ul. Kieleckiej 33a -  
991 Warszawa - Ogród Saski -  
992 Warszawa - kościół św. Krzyża -  
993 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
994 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
995 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
996 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
997 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
998 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
999 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
1000 Warszawa - pałac w Łazienkach Królewskich, wnętrze -  
1001 Warszawa - gmach Sejmu RP, wnętrze -  
1002 Warszawa - katedra -  
1003 Warszawa - Politechnika -  
1004 Warszawa - Teatr Wielki -  
1005 Warszawa - szkoła powszechna -  
1006 Warszawa - biblioteka UW -  
1007 Warszawa - Grób Nieznanego Żołnierza -  
1008 Warszawa - dowództwo marynarki wojennej -  
1009 Warszawa - kolumna Zygmunta -  
1010 Warszawa - Teatr Wielki -  
1011 Warszawa - mosty na Wiśle -  
1012 Warszawa - Ministerstwo Finansów -  
1013 Warszawa - willa -  
1014 Warszawa - Teatr Wielki -  
1015 Warszawa - policjant na ulicy -  
1016 Warszawa - Teatr Wielki -  
1017 Warszawa - Wisła -  
1018 Warszawa - defilada wojska -  
1019 Warszawa - policyjny klub wioślarski -  
1020 Warszawa - Stare Miasto -  
1021 Warszawa - Pałac Prymasowski -  
1022 Warszawa - cmentarz powązkowski, kwatera AK 1957 - 1957  
1023 Warszawa - pomnik Syrenki -  
1024 Warszawa - kościół św. Krzyża -  
1025 Warszawa - Krakowskie Przedmieście -  
1026 Warszawa - stare miasto -  
1027 Warszawa - Krakowskie Przedmieście -  
1028 Warszawa - Krakowskie Przedmiescie -  
1029 Warszawa - stare miasto -  
1030 Warszawa - stare miasto -  
1031 Warszawa - budynek -  
1032 Warszawa - wnętrze budynku -  
1033 Warszawa - harcerze pod pomnikiem ks. Poniatowskiego -  
1034 Warszawa - scena uliczna -  
1035 Warszawa - most Poniatowskiego -  
1036 Warszawa - most Poniatowskiego -  
1037 Warszawa - Grób Nieznanego Żołnierza -  
1038 Warszawa - kościół i klasztor PP. Bernardynek -  
1039 Warszawa - Sejm RP, otwarcie -  
1040 Warszawa - Muzeum Narodowe, otwarcie -  
1041 Warszawa - ratusz i pałac Krasińskich -  
1042 Warszawa - biblioteka Krasińskich, wnętrze -  
1043 Warszawa - panorama miasta -  
1044 Warszawa - Muzeum Narodowe, obraz -  
1045 Warszawa - rycina -  
1046 Warszawa - Krakowskie Przedmieście ok. 1830 roku -  
1047 Warszawa - ludność kopiąca okopy w 1939 roku -  
1048 Warszawa - mosty na Wiśle -  
1049 Warszawa - skarbiec -  
1050 Warszawa - Bank Polski -  
1051 Warszawa - most Poniatowskiego w 1914 roku -  
1052 Warszawa - most łyżowy na Wiśle -  
1053 Warszawa - Uniwersytet Warszawski w 1824 roku -  
1054 Warszawa - taras Zamku Królewskiego przed 1767 rokiem -  
1055 Warszawa - kościół św. Anny, uroczystość -  
1056 Warszawa - Krakowskie Przedmieście -  
1057 Warszawa - barbakan -  
1058 Warszawa - Nowy Świat -  
1059 Warszawa - ul. Kanonie -  
1060 Warszawa - Łazienki Królewskie, Kordegarda -  
1061 Warszawa - brama pałacu Blanka -  
1062 Warszawa - ul. Marszałkowska róg Śniadeckich -  
1063 Warszawa - Muzeum Narodowe -  
1064 Warszawa - ewakuacja ludności w 1944 roku -  
1065 Warszawa - ul. Mariensztadt -  
1066 Warszawa - Bank Gospodarstwa Spółdzielczego -  
1067 Warszawa - hotel sejmowy -  
1068 Warszawa - pałac "Pod Blachą" -  
1069 Warszawa - rynek starego miasta -  
1070 Warszawa - MSZ -  
1071 Warszawa - stare mury miejskie -  
1072 Warszawa - akademik przy pl. Narutowicza -  
1073 Warszawa - most Poniatowskiego -  
1074 Warszawa - ulica -  
1075 Warszawa - budynek -  
1076 Warszawa - pałac w Wilanowie 1930 - 1930  
1077 Warszawa - widok na cerkiew z pałacu Bruhla -  
1078 Warszawa - willa -  
1080 Warszawa - handel uliczny -  
1081 Warszawa - katedra św. Jana -  
1082 Warszawa - stare miasto -  
1083 Warszawa - stare miasto -  
1084 Warszawa - reź Pragi, rycina -  
1085 Warszawa - Wisła -  
1086 Warszawa - osiedle -  
1087 Warszawa - odbudowa Łazienek Królewskich -  
1088 Warszawa - zniszczony Zamek Królewski -  
1089 Warszawa - szkoła przy ul. Rożanej -  
1090 Warszawa - szkoła -  
1091 Warszawa -ulica -  
1092 Warszawa - kościół Karmelitów -  
1093 Warszawa -Grób Nieznanego Żołnierza -  
1094 Warszawa -okupacja niemiecka -  
1095 Warszawa - przedszkole -  
1096 Warszawa - oosiedle -  
1097 Warszawa -SGH -  
1098 Warszawa - dzieci -  
1099 Warszawa - stadion Wojska Polskiego -  
1100 Warszawa - ulica -  
1101 Warszawa - osiedle -  
1102 Warszawa - widok ulicy -  
1103 Warszawa - pałac w Łazienkach Królewskich -  
1104 Warszawa - ludność przy pomniku -  
1105 Warszawa - ul. Marszałkowska -  
1106 Warszawa - budynek -  
1107 Warszawa - ulica -  
1108 Warszawa - groby na ulicach 1940 - 1940  
1109 Warszawa - zruinowana ulica 1940 - 1940  
1110 Warszawa - zniszczony Zamek Królewski 1940 - 1940  
1111 Warszawa - dzieci 1940 - 1940  
1112 Warszawa - ludność cywilna 1940 - 1940  
1113 Warszawa - zruinowana ulica 1940 - 1940  
1114 Warszawa - dzieci 1940 - 1940  
1115 Warszawa - zniszczony przez bombę lotniczą fragment Nowego Światu 1940 - 1940  
1116 Warszawa - zniszczony przez bomby budynek 1940 - 1940  
1117 Warszawa - zburzone domy przy Nowym Świecie 1940 - 1940  
1118 Warszawa - dworzec kolejowy po pożarze 1940 - 1940  
1119 Warszawa - ludność cywilna 1940 - 1940  
1120 Warszawa - zruinowana ulica 1940 - 1940  
1121 Warszawa - plac Napoleona przedstawiony jako ziszczony Londyn przez propagandę niemiecką -  
1122 Warszawa - budynek "Prudential" -  
1123 Warszawa - budynek -  
1124 Warszawa - ZUS -  
1125 Warszawa - budynek administracji -  
1126 Warszawa - Pałac Kultury i Nauki -  
1127 Warszawa - hotel "Forum" -  
1128 Warszawa - kościoły starego miasta -  
1129 Warszawa - rynek starego miasta 1979 - 1979  
1130 Warszawa - zegar na kamienicy przy ul. Zapiecek -  
1131 Warszawa - budynek -  
1132 Warszawa - Uniwersytet Warszawski -  
1133 Warszawa - ogród Saski -  
1134 Warszawa - orgód Krasińskich w 1807 roku -  
1135 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
1136 Warszawa - Belweder -  
1137 Warszawa - ZOO -  
1138 Warszawa - biblioteka Krasińskich -  
1139 Warszawa - pałac w Wilanowie, wnętrze -  
1140 Warszawa - pomnik ks. Józefa Poniatowskiego -  
1141 Warszawa - most kolejowy -  
1142 Warszawa - most Poniatowskiego -  
1143 Warszawa - bank BGK -  
1144 Warszawa - budynek -  
1145 Warszawa - widok ulicy -  
1146 Warszawa - budynek -  
1147 Warszawa - budynek -  
1148 Warszawa - ogród Saski -  
1149 Warszawa - fragment pałacu Bruhla -  
1150 Warszawa - kolumna Zygmunta -  
1151 Warszawa - makieta budynku -  
1152 Warszawa - Teatr Wielki -  
1153 Warszawa - Święto Pracy 1947 - 1947  
1154 Warszawa - Pałac Kultury i Nauki -  
1155 Warszawa - barbakan -  
1156 Warszawa - willa w Konstancinie -  
1157 Warszawa - Bank Towarzystw Spółdzielczych -  
1158 Warszawa - osiedle robotnicze -  
1159 Warszawa - szkoła podstawowa -  
1160 Warszawa - ul. Marszałkowska -  
1161 Warszawa - przystanek autobusowy -  
1162 Warszawa - pomnik Adama Mickiewicza -  
1163 Warszawa - dowództwo marynarki wojennej -  
1164 Warszawa - szkoła, wnętrze -  
1165 Warszawa - herb miasta -  
1166 Warszawa - studio Polskiego Radia, zespół dziecięcy -  
1167 Warszawa - budynek -  
1168 Warszawa - pałac Staszica 1940 - 1940  
1169 Warszawa - budynki -  
1170 Warszawa - Muzeum Narodowe -  
1171 Warszawa - Państwowy Zakład Higieny -  
1172 Warszawa - Teatr Wielki -  
1173 Warszawa - Teatr Wielki -  
1174 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
1175 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
1176 Warszawa - stare miasto -  
1177 Warszawa - stare miasto -  
1178 Warszawa - stare miasto -  
1179 Warszawa - plac Dąbrowskiego -  
1180 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
1181 Warszawa - stare miasto -  
1182 Warszawa - widok ogólny -  
1183 Warszawa - kościół SS. Sakramentek -  
1184 Warszawa - widok ogólny -  
1185 Warszawa - Zamek Królewski -  
1186 Warszawa - AWF -  
1187 Warszawa - opera -  
1188 Warszawa - teatr -  
1189 Warszawa - przystanek autobusowy -  
1190 Warszawa - teatr -  
1191 Warszawa - zbiory Banku Polskiego -  
1192 Warszawa - ogłoszenie polskiego kodeksu karnego w 1932 roku -  
1193 Warszawa - cechy miejskie -  
1194 Warszawa - Dyrekcja Tramwajów -  
1195 Warszawa - tramwaje -  
1196 Warszawa - sala giełdowa w Banku Polskim -  
1197 Warszawa - obligacja Pożyczki Państwowej z 1831 roku -  
1198 Warszawa - statut Banku Nacjonalnego -  
1199 Warszawa - ks. Ksawery Drucki-Lubecki -  
1200 Warszawa - Bank Polski -  
1201 Warszawa - inauguracja Polskiej Akademii Literatury w 1933 roku -  
1202 Warszawa - Akademia Literatury -  
1203 Warszawa - Akademia Literatury -  
1204 Warszawa - Teatr Wielki 1926 - 1926  
1205 Warszawa - ratusz -  
1206 Warszawa - ratusz 1926 - 1926  
1207 Warszawa - ratusz 1926 - 1926  
1208 Warszawa - ratusz 1926 - 1926  
1209 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1210 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1211 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1212 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1213 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1214 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1215 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1216 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1217 Warszawa - Muzeum Narodowe, zbiory -  
1218 Warszawa - modele i eksponaty -  
1219 Warszawa - widok ogólny -  
1220 Warszawa - obserwatorium -  
1221 Warszawa - plan miasta z 1825 roku -  
1222 Warszawa - palac Blanka -  
1223 Warszawa - stare miasto -  
1224 Warszawa - biblioteka Krasińskich -  
1225 Wejherów - ceramika -  
1226 Wenecja - Piazzetta with Plazzo Ducale -  
1227 Wenecja - plac św. Marka -  
1228 Wenecja - panorama miasta -  
1229 Wenecja - wieża zegarowa -  
1230 Wenecja - bazylika św. Marka -  
1231 Wenecja - plac św. Marka -  
1232 Wenecja - wyspa św. Grzegorza -  
1233 Wenecja - Piazzatta S. Marco -  
1234 Wieliczka - kopalnia -  
1235 Wieliczka - kopalnia, kaplica -  
1236 Wieliczka - grota im. J. Piłsudskiego -  
1237 Wieliczka - kopalnia, kaplica -  
1238 Wieliczka - kopalnia, kaplica -  
1239 Wieliczka - kopalnia, kaplica -  
1240 Wieliczka - kopalnia -  
1241 Wilno - kościół św. Anny -  
1242 Wilno - projekt rekonstrukcji placu katedralnego -  
1243 Wilno - panorama miasta -  
1244 Wilno - panorama miasta -  
1245 Wilno - panorama miasta -  
1246 Wilno - ulica -  
1247 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1248 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1249 Wilno - stare miasto -  
1250 Wilno - stare miasto -  
1251 Wilno - stary lamus -  
1252 Wilno - dom przy ul. Wileńskiej -  
1253 Wilno - krzyż na rozdrożu -  
1254 Wilno - wieże kościołów -  
1255 Wilno - Uniwersytet Stefana Batorego -  
1256 Wilno - Uniwersytet Stefana Batorego -  
1257 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła, wnętrze 1987 - 1987  
1258 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła, wnętrze 1987 - 1987  
1259 Wilno - ulica 1987 - 1987  
1260 Wilno - Muzeum Ateizmu 1987 - 1987  
1261 Wilno - pod Ostrą Bramą 1987 - 1987  
1262 Wilno - kościół św. Anny 1987 - 1987  
1263 Wilno - ulica 1987 - 1987  
1264 Wilno - Góra Zamkowa 1987 - 1987  
1265 Wilno - plakat uliczny 1987 - 1987  
1266 Wilno - serce J. Piłsudskiego na Rossie 1987 - 1987  
1267 Wilno - cmentarz na Rossie 1987 - 1987  
1268 Wilno - widok ulicy 1987 - 1987  
1269 Wilno - widok ulicy 1987 - 1987  
1270 Wilno - cmentarz na Rossie 1987 - 1987  
1271 Wilno - kościół św. Jana 1987 - 1987  
1272 Wilno - podwórko na starym miescie 1987 - 1987  
1273 Wilno - dzień urodzin Lenina 1987 - 1987  
1274 Wilno - dom A. Mickiewicza 1987 - 1987  
1275 Wilno - Muzeum Malarstwa 1987 - 1987  
1276 Wilno - stare miasto 1987 - 1987  
1277 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła 1987 - 1987  
1278 Wilno - stare miasto -  
1279 Wilno - tablice pamiątkowe na uniwersytecie -  
1280 Wilno - ludowy zespół pieśnie i tańca -  
1281 Wilno - kościół św. Jana -  
1282 Wilno - Uniwersytet Stefana Batorego -  
1283 Wilno - widok ogólny 1987 - 1987  
1284 Wilno - Ostra Brama -  
1285 Wilno - Ostra Brama -  
1286 Wilno - Ostra Brama -  
1287 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła -  
1288 Wilno - katedra -  
1289 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1290 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1291 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1292 Wilno - panorama miasta -  
1293 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1294 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1295 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1296 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1297 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1298 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1299 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1300 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1301 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1302 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1303 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1304 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1305 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1306 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1307 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1308 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1309 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1310 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1311 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1312 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1313 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1314 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1315 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1316 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1317 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1318 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1319 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1320 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1321 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1322 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1323 Wilno - Uniwersytet Stefana Batorego, obchody 1929 - 1929  
1324 Wilno - Uniwersytet Stefana Batorego, toga i biret -  
1325 Wilno - Uniwersytet Stefana Batorego -  
1326 Wilno - pomnik J. Lelewela -  
1327 Wilno - maglarnia -  
1328 Wilno - targ na Łukiszkach -  
1329 Wilno - targ na Łukiszkach -  
1330 Wilno - warsztat tkacki -  
1331 Wilno - szklarze -  
1332 Wilno - wzory przemysłu ludowego -  
1333 Wilno - panorama miasta -  
1334 Wilno - cerkiew 1929 - 1929  
1335 Wilno - Żułów, lamus -  
1336 Wilno - willa pod Zawiasami -  
1338 Wilno - M. K. Sarbiewski -  
1339 Wilno - widok ogólny -  
1340 Wilno - J. Lelewel -  
1341 Wilno - pieczęć uniwersytetu -  
1342 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła -  
1343 Wilno - ulica -  
1344 Wilno - ulica 1972 - 1972  
1345 Wilno - katedra -  
1346 Wilno - panorama miasta -  
1347 Wilno - Najświętsza Maria Panna z Osterj Bramy -  
1348 Wilno - aleja do dworku w Bohdanowie -  
1349 Wilno - kościół św. Anny, drzwi -  
1350 Wilno - jezioro Drywiaty -  
1351 Wilno - stare miasto -  
1352 Wilno - panorama miasta -  
1353 Wilno - cerkiew św. Ducha 1967 - 1967  
1354 Wilno - kościół św. Katarzyny 1967 - 1967  
1355 Wilno - cmentarz ewangelicki -  
1356 Wilno - kościół Bazylianów 1967 - 1967  
1357 Wilno - kościół św. Teresy -  
1358 Wilno - sobór ewangelicki 1967 - 1967  
1359 Wilno - kościół Augustianów 1967 - 1967  
1360 Wilno - dwór w Horodźkach -  
1361 Wilno - kościół św. Anny -  
1362 Wilno - ogrody misjonarskie -  
1363 Wilno - katedra -  
1364 Wilno - Najświętsza Maria Panna z Osterj Bramy -  
1365 Wilno - kościół Pobernardyński -  
1366 Wilno - ulica żydowska -  
1367 Wilno - widok ogólny -  
1368 Wilno - kapilca Ostrobramska -  
1369 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1370 Wilno - ul. Świętojańska -  
1371 Wilno - okolice miasta -  
1372 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
1373 Wilno - kościół św Anny -  
1374 Wilno - okolice miasta -  
1375 Wilno - kaplica Ostrobramska -  
1376 Wilno - kaplica Ostrobramska -  
1377 Wilno - ul. Ostrobramska, podwórze -  
1378 Wilno - ul. Zamkowa -  
1379 Wilno - fragment podwórza -  
1380 Wilno - mur przy kościele Bernardynów 1967 - 1967  
1381 Wilno - mur przy kościele Bernardynów 1967 - 1967  
1382 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
1384 Wilno - cmentarz na Rossie -  
1385 Wilno - R. Jałbrzykowski -  
1386 Wilno - góra Trzech Krzyży 1929 - 1929  
1387 Wilno - cerkiew 1929 - 1929  
1388 Wilno - ul. Skopówki -  
1389 Wilno - barbakan 1971 - 1971  
1390 Wilno - barbakan 1971 - 1971  
1391 Wilno - ul. Dominikańska -  
1392 Wilno - cmentarz na Rossie 1967 - 1967  
1393 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego, wnętrze 1929 - 1929  
1394 Wilno - podówrze -  
1395 Wilno - widok z wieży kościoła św. Jana -  
1396 Wilno - cerkiew -  
1397 Wilno - kościół św. Kazimierza -  
1398 Wilno - ulica 1973 - 1973  
1399 Wilno - kościoły św. Michała i Anny -  
1400 Wilno - Ostra Brama -  
1401 Wilno - podówrze -  
1402 Wilno - ogłoszenie deklaracji niepodległosci -  
1403 Wilno - demonstracja w czasie wizyty Gorbaczowa -  
1404 Wilno - atak na wieżę telewizyjną -  
1405 Wilno - barykada w okolicy Parlamentu 1991 - 1991  
1406 Wilno - wejście do Ostrej Bramy -  
1407 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła 1929 - 1929  
1408 Wilno - uniwersytet tablica pamiątkowa Piotra Skargi -  
1409 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
1410 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
1411 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
1412 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
1413 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
1414 Wilno - park -  
1415 Wilno - park -  
1416 Wilno - park -  
1417 Wilno - katedra -  
1418 Wilno - katedra -  
1419 Wilno - katedra -  
1420 Wilno - kościół św. Kazimierza -  
1421 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła -  
1422 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła -  
1423 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła -  
1424 Wilno - kościół św. Anny -  
1425 Wilno - kościół św. Anny -  
1426 Wilno - kościół św. Anny -  
1427 Wilno - kościół św. Anny -  
1428 Wilno - kościół św. Anny -  
1429 Wilno - kościół św. Anny -  
1430 Wilno - kościół św. Anny -  
1431 Wilno - kościół św. Anny -  
1432 Wilno - Ostra Brama -  
1433 Wilno - Ostra Brama -  
1434 Wilno - Ostra Brama -  
1935 Gliwice - cmentarz -  
1436 Wilno - Ostra Brama -  
1437 Wilno - Ostra Brama -  
1438 Wilno - Ostra Brama -  
1439 Wilno - Ostra Brama -  
1440 Wilno - Ostra Brama -  
1441 Wilno - Ostra Brama -  
1442 Wilno - Ostra Brama -  
1443 Wilno - klasztor prawosławny przy Ostrej Bramie -  
1444 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1445 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1446 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1447 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1448 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1449 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1450 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1451 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1452 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1453 Wilno - demonstracje 1987/1988 -  
1454 Wilno - eksponaty -  
1455 Wilno - eksponaty -  
1456 Wilno - eksponaty -  
1457 Wilno - płyta nagrobna -  
1458 Wilno - Antoni Edward Odyniec, epitafium -  
1459 Wilno - ołtarz -  
1460 Wilno - kościół św. Piotra i Pawła -  
1461 Wilno - Władysław Umiastowski, epitafium -  
1462 Wilno - kościół, wnętrze -  
1463 Wilno - kościół, wnętrze -  
1464 Wilno - ulica -  
1465 Wilno - ulica -  
1466 Wilno - ulica -  
1467 Wilno - ulica -  
1468 Wilno - ulica -  
1469 Wilno - góra Zamkowa -  
1470 Wilno - fragment budynku -  
1471 Wilno - redakca "Czerwonego Sztandaru" -  
1472 Wisła - prewentorium -  
1473 Wisła - Kubalonka, sanatorium -  
1474 Wisła - Kubalonka, droga -  
1475 Włocławek - katedra -  
1476 Włocławek - bulwar w górę Wisły -  
1477 Włocławek - kościół św. Jana -  
1478 Włocławek - kamienice -  
1479 Włocławek - kościół św. Witalisa -  
1480 Włocławek - kościół św. Witalisa, wnętrze -  
1481 Włocławek - widok ulicy -  
1482 Wołpa - dwór drewniany -  
1483 Wołyń - stodoła -  
1484 Wołyn - dziewczęta w strojach ludowych -  
1485 Wołyń - kamieniołom w Janowej Dolinie -  
1486 Wołyń - łuszczenie grochu -  
1487 Wołyń - osiedle robotnicze w Janowej Dolinie -  
1488 Wołyń - obóz cygański -  
1489 Wołyń - załadunek kostki bazaltowej w kamieniołomie -  
1490 Wołyń - czesanie lnu -  
1491 Wołyń - osiedle robotnicze w Janowej Dolinie -  
1492 Worchta - widok okolic -  
1493 Wrocław - stare miasto 1969 - 1969  
1494 Wrocław - Stara Odra -  
1495 Wrocław - widok z wieży kościoła św. Elżbiety -  
1496 Wrocław - ratusz -  
1497 Wrocław - Hala Ludowa -  
1498 Wrocław - opera -  
1499 Wrocław - Hala Ludowa i gmach 4 Kopuł -  
1500 Wrocław - panorama miasta -  
1501 Wrocław - ratusz, wnętrze -  
1502 Wrocław - most Grunwaldzki -  
1503 Wrocław - ratusz -  
1504 Wrocław - widok z uniwersytetu -  
1505 Wrocław - ratusz 1961 - 1961  
1506 Wrocław - P.D.T. -  
1507 Wrocław - uniwersytet, wnętrze -  
1508 Wrocław - uniwersytet -  
1509 Wrocław - widok z wieży kościoła św. Krzyża -  
1510 Wrocław - fosa miejska 1969 - 1969  
1511 Wrocław - Hala Ludowa 1969 - 1969  
1512 Wrocław - rynek -  
1513 Wrocław - katedra -  
1514 Wrocław - widok ogólny -  
1515 Wrocław - widok ogólny -  
1516 Wrocław - widok ogólny -  
1517 Wrocław - katedra -  
1518 Wrocław - pomnik A. Fredry -  
1519 Wrocław - uniwersytet -  
1520 Wrocław - widok ogólny -  
1521 Wrocław - widok ogólny -  
1522 Wrocław - widok ogólny -  
1523 Wrocław - most Tumski -  
1524 Wrocław - ratusz 1976 - 1976  
1525 Wrocław - uniwersytet -  
1526 Wrocław - Ostrów Tumski -  
1527 Wrocław - most Tumski -  
1528 Wrocław - widok ogólny -  
1529 Wrocław - widok ogólny -  
1530 Zakopane - kolejka linowa -  
1531 Zakopane - kolejka linowa -  
1532 Zakopane - kolejka linowa -  
1533 Zakopane - kolejka linowa -  
1534 Zakopane - widok z Kasprowego Wierchu -  
1535 Zakopane - kolejka linowa -  
1536 Zakopane - widok ulicy -  
1537 Zakopane - okolica -  
1538 Zakopane - domy -  
1539 Zakopane - skocznia narciarska -  
1540 Zakopane - kapliczka w górach -  
1541 Zakopane - górale -  
1542 Zakopane - mauzoleum -  
1543 Zakopane - tkactwo -  
1544 Zakopane - kowal -  
1545 Zakopane - Kuźnice -  
1546 Zakopane - Tatry -  
1547 Zakopane - uprawa roli -  
1548 Zakopane - hodowla owiec -  
1549 Zakopane - górale -  
1550 Zakopane - górale -  
1551 Zakopane - dom wypoczynkowy "Rodziny Kolejowej" -  
1552 Zakopane - stacja kolejki linowej -  
1553 Zakopane - 1-szy zlot narciarski w 1936 roku -  
1554 Zakopane - 1-szy zlot narciarski w 1936 roku -  
1555 Zakopane - 1-szy zlot narciarski w 1936 roku -  
1556 Zakopane - górale -  
1557 Zakopane - młócenie zboża -  
1558 Zakopane - stary góral A. Mróz -  
1559 Zakopane - Smreczyński staw -  
1560 Zakopane - Tatry -  
1561 Zakopane - Tatry -  
1562 Zakopane - Tatry -  
1563 Zakopane - Tatry -  
1564 Zakopane - Tatry, schronisko przy Morskim Oku -  
1565 Zakopane - Morskie Oko -  
1566 Zakopane - Tatry, schronisko przy Morskim Oku -  
1567 Zakopane - szafran spiski -  
1568 Zakopane - kolejka linowa -  
1569 Zakopane - Liliowe -  
1570 Zakopane - Świnica - Kościelec -  
1571 Zakopane - Tatry 1928 - 1928  
1572 Zakopane - Tatry 1928 - 1928  
1573 Zakopane - Tatry -  
1574 Zakopane - Tatry -  
1575 Zakopane - Kuźnice -  
1576 Zakopane - Giewont -  
1577 Zakopane - chata -  
1578 Zakopane - Tatry 1954 - 1954  
1579 Zakopane - "Dom Turysty" 1924 - 1924  
1580 Zakopane - Tatry -  
1581 Zakopane - Tatry -  
1582 Zakopane - Tatry -  
1583 Zakopane - Tatry -  
1584 Zakopane - Cubryna i Mnich -  
1585 Zakopane - witryna sklepowa -  
1586 Zakopane - góral -  
1587 Zakopane - puszcza -  
1588 Zakopane - schronisko na Zaroślaku -  
1589 Zakopane - panorama Tatr -  
1590 Zakopane - Tatry -  
1591 Zakopane - grań -  
1592 Zakopane - Tatry -  
1593 Zakopane - Kozie Wierchy -  
1594 Zakopane - schronisko na Kalatówkach -  
1595 Zakopane - Cubryna i Rysy -  
1596 Zakopane - Tatry -  
1597 Zakopane - Tatry -  
1598 Zakopane - Jagnięcy Szczyt -  
1599 Zakopane - schronisko na Gubałówce -  
1600 Zakopane - Tatry -  
1601 Zakopane - Gerlach -  
1602 Zakopane - Tatry -  
1603 Zakopane - musztra górali -  
1604 Zakopane - górale -  
1605 Zakopane - Tatry -  
1606 Zakopane - Morskie Oko -  
1607 Zakopane - panorama miasta -  
1608 Zakopane - Kościelec -  
1609 Zamość - zamek -  
1610 Zamość - rynek -  
1611 Zamość - Sejmikowy Dom Ludowy -  
1612 Zamość - kamienice na rynku -  
1613 Żegiestów - sanatorium -  
1614 Żegiestów - sanatorium -  
1615 Żelazowa Wola - dwór F. Chopina -  
1616 Żołkiew - zamek -  
1617 Żołkiew - synagoga -  
1618 Żołkiew - zamek, wnętrze -  
1619 Żołkiew - zamek -  
1620 Żołkiew - kościół farny -  
1621 Żołkiew - cerkiew 1988 - 1988  
1622 Żołkiew - zamek 1988 - 1988  
1623 Żołkiew - zamek, dziedziniec 1988 - 1988  
1624 Żołkiew - zamek 1988 - 1988  
1625 Żołkiew - zamek 1988 - 1988  
1626 Żołkiew - fragment kolegiaty 1988 - 1988  
1627 Żołkiew - kolegiata 1988 - 1988  
1628 Żołkiew - fragment kolegiaty 1988 - 1988  
1629 Żołkiew - frgment kolegiaty 1988 - 1988  
1630 Żołkiew - cerkiew św. Jerzego 1988 - 1988  
1631 Żołkiew - kościół św. Wawrzyńca 1988 - 1988  
1632 Andrychów - widok ogólny -  
1633 Bałtyk - wybrzeże -  
1634 Beskid Sądecki - pasmo Jaworzyny Krynickiej -  
1635 Beskid Śląski - Pasmo Beskidów Zachodnich -  
1636 Beskid Śląski - krajobraz -  
1637 Bielsko Biała - widok ogólny -  
1638 Bielsko Biała - widok ogólny -  
1639 Bielsko Biała - widok ogólny -  
1640 Bierutowice - światynia Wang -  
1641 Bierutowice - "Młyn Miłości" -  
1642 Brzeg - ruiny zamku -  
1643 Bydgoszcz - stare spichrze -  
1644 Bystrzyca Kłodzka - widok ogólny -  
1645 Bystrzyca Kłodzka - widok ogólny -  
1646 Chojnice - ul. 31 Stycznia -  
1647 Chorzów - huta -  
1648 Chorzów - widok ogólny -  
1649 Chorzów - ul. Wolności -  
1650 Cieszyn - studnia "Trzech Braci" -  
1651 Cieszyn - wieża piastowska -  
1652 Czaplinek - widok ogólny -  
1653 Częstochowa - klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze -  
1654 Częstochowa - klasztor OO. Paulinów na Jasnej Górze -  
1655 Dębno - widok ogólny -  
1656 Dębno - widok ogólny -  
1657 Długopole Zdrój - widok ogólny -  
1658 Drezdenko - pl. 15 Grudnia -  
1659 Duszniki Zdrój - widok ogólny -  
1660 Elbląg - kościół św. Mikołaja -  
1661 Gdańsk - pomnik Bohaterów Westerplatte -  
1662 Gdańsk - ratusz -  
1664 Gdynia - port -  
1665 Giżycko - port -  
1666 Gliwice - ratusz -  
1667 Goczałkowice - rzeźba w parku zdrojowym -  
1668 Gołdap - krajobraz -  
1669 Gołdap - most w praku -  
1670 Góry Sowie - widok ogólny -  
1671 Góry Stołowe - widok ogólny -  
1672 Góry Świętokrzyskie - jaskinia "Raj" -  
1673 Istebna - sanatorium dziecięce -  
1674 Iwonicz - łazienki II klasy -  
1675 Jabłonka - widok ogólny -  
1676 Jastarnia - kościół, ambona -  
1677 Jastrzębie Zdrój - park zdrojowy -  
1678 Jelenia Góra - autobus -  
1679 Jelenia Góra - ulica -  
1680 Jelenia Góra - teatr -  
1681 Jelenia Góra - widok ogólny -  
1682 Jelenia Góra - widok ogólny -  
1683 Jelenia Góra - widok ogólny -  
1684 Jelenia Góra - rynek -  
1685 Jezioro Gostynińskie - widok ogólny -  
1686 Kalisz - teatr -  
1687 Karkonosze - widok ogólny -  
1688 Karpacz - widok ogólny -  
1689 Karpacz - Bierutowice -  
1690 Karpacz - ul. 1 Maja -  
1691 Kaszuby - pojezierze -  
1692 Katowice - fragment huty -  
1693 Kazimierz nad Wisłą - rynek -  
1694 Kielce - pałac Biskupi -  
1695 Kluki - zagroda słowińska -  
1696 Kłodzko - most na Młynówce -  
1697 Kłodzko - kościół NMP -  
1698 Kłodzko - kościół NMP -  
1699 Kłodzko - pl. Bolesława Chrobrego -  
1700 Kłodzko - panorama miasta -  
1701 Konstancin - widok ogólny -  
1702 Kraków - katedra wawelska -  
1703 Krynica - pijalnia wód -  
1704 Krynica - Morska -  
1705 Lublin - brama Krakowska -  
1706 Lublin - saminarium nauczycielskie żeńskie -  
1707 Łowicz - fragment rynku -  
1708 Łódź - pl. Wolności -  
1709 Łódź - pomnik bojowców z 1905 roku -  
1710 Malbork - zamek -  
1711 Malbork - zamek -  
1712 Mielec - pl. gen. Świerczewskiego -  
1713 Mielec - ul. 22 Lipca -  
1714 Międzylesie - widok ogólny -  
1715 Mińsk Mazowiecki - widok ogólny -  
1716 Mława - widok ogólny -  
1717 Moszna - widok ogólny -  
1718 Moszna - sanatorium -  
1719 Nałęczów - pałac Małachowskich -  
1720 Nowa Ruda - widok ogólny -  
1721 Olsztyn - widok ogólny -  
1722 Olsztyn - fragment zamku -  
1723 Opole - fragment rynku -  
1724 Ostrów Lednicki - muzeum -  
1725 Ostrów Lednicki - park etnograficzny -  
1726 Ostrów Lednicki - park etnograficzny -  
1727 Oświęcim - widok ogólny -  
1728 Oświęcim - obóz koncentracyjny Auschwitz -  
1729 Otwock - sanatorium -  
1730 Pasym - widok ogólny -  
1731 Piotrków Trybunalski - kościół św. Jakuba -  
1732 Płock - zamek -  
1733 Pokrzywna - widok ogólny -  
1734 Polanica Zdrój - dom wczasowy "Kryształ" -  
1735 Polanica Zdrój - teatr zdrojowym im. M. Ćwiklińskiej -  
1736 Poznań - ratusz -  
1737 Radków - widok ogólny -  
1738 Radom - fragment rynku -  
1739 Ropa - fragment rynku -  
1740 Rydzyna - widok ogólny -  
1741 Rzeszów - centrum miasta -  
1742 Sopot - molo -  
1743 Sopot - Grand Hotel -  
1744 Stargard Szczeciński - panorama miasta -  
1745 Stegona - plaża -  
1746 Stronie Śląskie -  
1747 Strzelce Krajeńskie - panorama miasta -  
1748 Sulechów - ratusz 1965 - 1965  
1749 Szczecin - Wały Chrobrego 1962 - 1962  
1750 Szczecin - Wały Chrobrego -  
1751 Szczecinek - pl. Wolności -  
1752 Szczytna - widok ogólny -  
1753 Szczytna - widok ogólny -  
1754 Szklarska Poręba - wodospad -  
1755 Szklarska Poręba - widok ogólny -  
1756 Szopienice - huta cynku -  
1757 Świerzawa - rynek -  
1758 Tarnowskie Góry - widok ogólny -  
1759 Tarnów - ratusz -  
1760 Toruń - widok ogólny -  
1761 Toruń - rynek -  
1762 Toruń - "Dwór Mieszczański" -  
1763 Wałbrzych - widok ogólny -  
1764 Warszawa - pl. Zamkowy -  
1765 Wieliczka - grafika -  
1766 Wieliczka - grafika -  
1767 Wieliczka - grafika -  
1768 Wieliczka - kopalnia soli -  
1769 Wieliczka - reźba w soli -  
1770 Wigry - stacja hydro-biologiczna nad jeziorem -  
1771 Wilamowice - widok ogólny -  
1772 Wojcieszów - kamieniołomy -  
1773 Wrocław - ratusz -  
1774 Zabrze - widok ogólny -  
1775 Zakopane - widok ógolny -  
1776 Zakopane - festiwal -  
1777 Zegrze - zalew -  
1778 Zegrze - zalew -  
1779 Zegrze - zalew -  
1780 Zielona Góra - widok ogólny -  
1781 Zielona Góra - pl. Lenina -  
1782 Zielona Góra - ratusz -  
1783 Złotoryja - widok ogólny -  
Polskie Ziemie Odzyskane
1784 Polskie Ziemie Odzyskane - zbiór kart pocztowych -  
 
1785 NN - kościół -  
1786 NN - rynek -  
1787 NN - plac -  
1788 NN - rekunstrukcja osady bagiennej -  
1789 NN - rekunstrukcja osady bagiennej -  
1790 Ain Ghazal - świątynia 1942 - 1942  
1791 Aleksandria - widok ulicy 1941 - 1941  
1792 Aleksandria - plac 1941 - 1941  
1793 Aleksandria - szpital 1941 - 1941  
1794 Algier - cmentarz -  
1795 Algier - suk -  
1796 Algier - ulica -  
1797 Algier - meczet -  
1798 Algier - meczet -  
1799 Algier - cmentarz -  
1800 Algier - ulica -  
1801 Algier - ulica -  
1802 Algier - ulica -  
1803 Algier -reda w porcie 1940 - 1940  
1804 Algier - widok miasta -  
1805 Ancona - wjazd do miasta -  
1806 Andryjanki - dwór Gratkiewiczów -  
1807 Apeniny - teren walk 2-go Korpusu -  
1808 Apeniny - teren walk 2-go Korpusu -  
1809 Apeniny - teren walk 2-go Korpusu -  
1810 Apeniny - teren walk 2-go Korpusu -  
1811 Apeniny - teren walk 2-go Korpusu -  
1812 Argentyna - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
1813 Argentyna - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
1815 Argentyna - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
1816 Argentyna - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
1817 Arkadia - świątynia w parku -  
1818 Augustów - kanał -  
1819 Bagdad - stare miasto 1942 - 1942  
1820 Bałtyk - mewy 1936 - 1936  
1821 Bałtyk - zachód słońca 1936 - 1936  
1822 Bałtyk - statek w nocy 1936 - 1936  
1823 Bałtyk - statek w nocy 1936 - 1936  
1824 Bejrut - kościół Babtystów -  
1825 Bejrut - kościół Babtystów -  
1826 Bejrut - kościół Babtystów -  
1827 Bejrut - dzwonnica kaplicy -  
1828 Bejrut - port -  
1829 Bejrut - wybrzeże -  
1830 Bejrut - droga do Trypolisu -  
1831 Bejrut - panorama miasta -  
1832 Bejrut - port -  
1833 Bejrut - port -  
1834 Bejrut - widok ogólny -  
1835 Bejrut - ulica -  
1836 Bejrut - hotel -  
1837 Będziny - ruiny zamku -  
1838 Białystok - pomnik Józefa Piłsudskiego 1997 - 1997  
1839 Białtystok - synagoga -  
1840 Bienica - dwór drewniany -  
1841 Borejkowszczyzna - dwór drewniany -  
1842 Breda - miejsca pamięci -  
1843 Brzeście - dwór drewniany -  
1844 Brzeźnica - wizyta prezydenta RP 1929 - 1929  
1845 Bubniszcze - fragment skał -  
1846 Bukareszt - grób Józefa Becka 1971 - 1971  
1847 Bukareszt - grób Józefa Becka 1971 - 1971  
1848 Bydlin - kwatera poległych pod Krzywopłotami 1981 - 1981  
1849 Chantilly - pałac -  
1850 Chełmno - tablica pamiątkowa w kościele garnizonowym -  
1851 Cholewy - dwór drewniany -  
1852 Chruszczyzna Wielka - dwór drewniany -  
1853 Chruszczyzna Wielka - dwór drewniany -  
1854 Ciepielów - dwór drewniany -  
1855 Cyrenajka - Derena -  
1856 Cyrenajka - Derena -  
1857 Cyrenajka - droga -  
1858 Cyrenajka - świątynia Jupitera 1941 - 1941  
1859 Cyrenajka - świątynia Jupitera -  
1860 Cyrenajka - meczet 1942 - 1942  
1861 Cyrenajka - świątynia Apollina -  
1862 Cyrenajka - świątynia fenicka 1942 - 1942  
1863 Cyrenajka - świątynia Apollina 1942 - 1942  
1864 Cyrenajka - kościół -  
1865 Cyrenajka - droga do Apollonii -  
1866 Czarnożyły - dwór drewniany -  
1867 Czermno - dwór derwniany -  
1868 Czerniejów - dwór -  
1869 Czernięcin - dwór Sz. Szymonowicza -  
1870 Czernięcin - dwór Sz. Szymonowicza -  
1871 Czernięcin - dwór Sz. Szymonowicza -  
1872 Czerk - ruiny zamku -  
1873 Czersk - ruiny zamku -  
1874 Czersk - ruiny zamku -  
1875 Częstochowa - pomnik Józefa Piłsudskiego 1999 - 1999  
1876 Częstochowa - pomnik Józefa Piłsudskiego 1999 - 1999  
1878 Chojniki - dwór drewniany -  
1879 Dalewice - dwór -  
1880 Dalewice - dwór -  
1881 Dalewice - dwór -  
1882 Dalewice - dwór -  
1883 Daszyna - dwór drewniany -  
1884 Derkela - widok ogólny -  
1885 Devonia - kościół św. Stanisława -  
1886 Devonia - kościół św. Stanisława -  
1887 Devonia - kościół św. Stanisława -  
1888 Devonia - kościół św. Stanisława -  
1889 Devonia - kościół św. Stanisława -  
1890 Devonia - kościół św. Stanisława -  
1891 Dębno - drewniany kościół, wnętrze -  
1892 Dębno - drewniany kościół, wnętrze -  
1983 Jasionów - dwór drewniany -  
1894 Dębno - drewniany kościół, wnętrze -  
1895 Dębno - drewniany kościół -  
1896 Długowla - dwór drewniany -  
1897 Dobrenice - dwór drewniany -  
1898 Dołhe - dwór Kreszewskich -  
1899 Druskieniki - dwór -  
1900 Druskieniki - dwór -  
1901 Dudzicze - dwór drewniany -  
1902 Dudzicze - dwór drewniany -  
1903 Dyneburg - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego -  
1904 Egipt - piramidy -  
1905 Egipt - szosa -  
1906 Egipt - wieża na pustyni -  
1907 Egipt - pustynia -  
1908 Egipt - szosa 1942 - 1942  
1909 Egipt - Sfinks -  
1910 Falaise - cmentarz żołnierzy polskich -  
1911 Falaise - cmentarz żołnierzy polskich -  
1912 Falaise - cmentarz żołnierzy polskich -  
1913 Gaj Wielki - dwór drewniany -  
1914 Gdańsk - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego w kościele św. Brygidy -  
1915 Gdańsk - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego przy ul. Grunwaldzkiej 1996 - 1996  
1916 Gdańsk - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego przy ul. Grunwaldzkiej 1996 - 1996  
1917 Gdańsk - pomnik Jana III Sobieskiego -  
1918 Gdynia - projekt pomnika Józefa Piłsudskiego -  
1919 Getsemani - cerkiew św. Magdaleny -  
1920 Giżyce - dworek drewniany -  
1921 Giżyce - dworek drewniany -  
1922 Giżyce - dworek drewniany -  
1923 Gliwice - cmentarz -  
1924 Gliwice - cmentarz -  
1925 Gliwice - cmentarz -  
1926 Gliwice - cmentarz -  
1927 Gliwice - cmentarz -  
1928 Gliwice - cmentarz -  
1929 Gliwice - cmentarz -  
1930 Gliwice - cmentarz -  
1931 Gliwice - cmentarz -  
1932 Gliwice - cmentarz -  
1933 Gliwice - cmentarz -  
1934 Gliwice - cmentarz -  
1936 Głosków - dwór drewniany -  
1937 Goraj - dwór -  
1938 Goszyce - dwór drewniany -  
1939 Góry Świętokrzyskie - okolice Ojcowa -  
1940 Grodno - dom E. Orzeszkowej -  
1941 Grodno - synagoga -  
1942 Grotowice - dwór drewniany -  
1943 Grotowice - dwór drewniany -  
1944 Haciszcze - dwór drewniany -  
1945 Hatra - świątynia 1943 - 1943  
1946 Hatra - świątynia 1943 - 1943  
1947 Hatra - światynia -  
1948 Hatra - glify 1943 - 1943  
1949 Hatra - glify 1943 - 1943  
1950 Hatra - ruiny miasta 1943 - 1943  
1951 Hatra - glify 1943 - 1943  
1952 Hatra - ornament 1943 - 1943  
1953 Hatra - ruiny miasta 1943 - 1943  
1954 Hel - latarnia morska 1936 - 1936  
1955 Hodowica - kościół, rzeźby -  
1956 Hodowica - kościół, rzeźby -  
1957 Hojnów - dwór Warzyńskiego -  
1958 Homs - panorama ruin 1940 - 1940  
1959 Homs - kanał -  
1960 Homs - rzeka -  
1961 Homs - ulica -  
1962 Homs - ulica -  
1963 Homs - panorama miasta -  
1964 Honiatycze - dwór Rulikowskich -  
1965 Irak - miasto arabskie 1942 - 1942  
1966 Irak - most 1942 - 1942  
1967 Irak - wioska arabska 1942 - 1942  
1968 Irak - ulica -  
1969 Irak - Corso w mieście -  
1970 Irak - ulica -  
1971 Istebna - chata 1933 - 1933  
1972 Jackowszczyzna - dwór drewniany -  
1973 Jagodne - dwór drewniany -  
1974 Jagodne - dwór drewniany -  
1975 Jagodne - dwór drewniany -  
1976 Jagodne - dwór drewniany -  
1977 Janowiczki - dwór drewniany -  
1978 Janowa Dolina - ziemianka -  
1979 Janowa Dolina - osiedle robotnicze 1958 - 1958  
1980 Janowa Dolina - kamieniołom -  
1981 Jaremcza - most kolejowy -  
1982 Jasionna - dwór, oficyna -  
1984 Jaszuny - dwór drewniany -  
1985 Jerozolima - panorama miasta -  
1986 Jerozolima - wieża Dawida 1942 - 1942  
1987 Jerozolima - Bazylika Kamienia 1942 - 1942  
1988 Jerozolima - Bazylika Kamienia 1942 - 1942  
1989 Jerozolima - ulica 1942 - 1942  
1990 Jerozolima - Bazylika Kamienia 1942 - 1942  
1991 Jerozolima - panorama miasta 1942 - 1942  
1992 Jerozolima - Brama Damasceńska 1942 - 1942  
1993 Jerozolima - pustynia 1942 - 1942  
1994 Jerozolima - droga -  
1995 Jerozolima - dolina -  
1996 Jerozolima - droga 1942 - 1942  
1997 Jerozolima - droga 1942 - 1942  
1998 Jeżewo - dwór Z. Glogera -  
1999 Kair - ulica 1942 - 1942  
2000 Kair - szosa -  
2001 Kahlenberg - kaplica -  
2002 Kahlenberg - kaplica -  
2003 Kalwaria Zebrzydowska - panorama miasta -  
2004 Kanaquin - most 1943 - 1943  
2005 Kazimierz nad Wisłą - brama kościelna -  
2006 Kazimierz nad Wisłą - widok okolicy -  
2007 Kazimierz nad Wisłą - panorama miasta -  
2008 Kazyat-al-Inab - wieża świątyni -  
2009 Khanikin - kolej -  
2010 Kielce - zamek -  
2011 Kołaczkowo - dwór W. Reymonta 1925 - 1925  
2012 Kołaczkowo - dwór W. Reymonta 1925 - 1925  
2013 Komorowo - pomnik Józefa Piłsudskiego 1999 - 1999  
2014 Komorowo - pomnik Józefa Piłsudskiego 1999 - 1999  
2015 Kowale Pańskie - dwór drewniany -  
2016 Kowalewszczyzna - dwór drewniany -  
2017 Kowalewszczyzna - dwór drewniany -  
2018 Kowalewszczyzna - dwór drewniany -  
2019 Kowalewszczyzna - dwór drewniany -  
2020 Kowalewszczyzna - dwór drewniany -  
2021 Kraków - dwór pod Wawelem -  
2022 Kraków - dwór pod Wawelem -  
2023 Kraków - rynek -  
2024 Kraków - pomnik Tadeusza Kościuszki -  
2025 Kraków - pomnik Tadeusza Kościuszki -  
2026 Kraków - pomnik Tadeusza Kościuszki -  
2027 Kraków - kamienica -  
2028 Kraków - rynek -  
2029 Kraków - kopiec Józefa Piłsudskiego 1987 - 1987  
2030 Kraków - Wawel, wnętrze -  
2031 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1974 - 1974  
2032 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1974 - 1974  
2033 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1974 - 1974  
2034 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2035 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2036 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2037 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2038 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2039 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2040 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2041 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2042 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2043 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2044 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2045 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1981 - 1981  
2046 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1981 - 1981  
2047 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1969 - 1969  
2048 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2049 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2050 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1985 - 1985  
2051 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2052 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2053 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1986 - 1986  
2054 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2055 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2056 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego -  
2057 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1983 - 1983  
2058 Kraków - grób rodziny Herzog -  
2059 Krasiczyn - zamek 1934 - 1934  
2060 Krępiec - leśniczówka -  
2061 Kromołów - dwór -  
2062 Krzemieniec - rynek i góra królowej Bony -  
2063 Krzemieniec - kościół św. Stanisława, pomnik Juliusza Słowackiego -  
2064 Krzeszowice - dom mjr. Burnego 1980 - 1980  
2065 Krzeszowice - pałac Vauxhalle -  
2066 Kruki - dwór drewniany -  
2067 Kruszwica - Mysia wieża 1934 - 1934  
2068 Kurdystan - cmentarz -  
2069 Kurdystan - krajobraz -  
2070 Kurdystan - cmentarz -  
2071 Kurdystan - miasto -  
2073 Lachowicze - dwór drewniany -  
2074 Lacjum - szosa do Jerozolimy -  
2075 Landarowo - pałac Tyszkiewiczów 1929 - 1929  
2076 Lampeduza - widok z pokładu statku 1940 - 1940  
2077 Laski - stara szkoła 1967 - 1967  
2078 Laski - stara szkoła -  
2079 Laski - pomnik bitwy z 1914 r. -  
2080 Laski - pomnik bitwy z 1914 r. -  
2081 Laski - dwór derwniany -  
2082 Laski - dwór drewniany -  
2083 Laski - dwór drewniany -  
2084 Laskowa - dwór drewniany -  
2085 Laskowa - dwór drewniany -  
2086 Laskowa - dwór drewniany -  
2087 Laskowo-Głuchy - dwór Norwidów -  
2088 Leciszyn - dwór drewniany -  
2089 Leciszyn - dwór drewniany -  
2090 Leciszyn - dwór drewniany -  
2091 Leciszyn - dwór drewniany -  
2092 Lelowice - dwór drewniany -  
2093 Leon - panorama miasta 1944 - 1944  
2094 Leon - panorama miasta 1944 - 1944  
2095 Limanowa - dwór Józefa Becka -  
2096 Limanowa - pomnik I Brygady Legionów -  
2097 Limanowa - pomnik I Brygady Legionów -  
2098 Limanowa - pomnik I Brygady Legionów -  
2099 Limanowa - pomnik I Brygady Legionów -  
2100 Limanowa - pomnik I Brygady Legionów -  
2101 Lipnica Murowana - rynek -  
2102 Londyn - Ministerstwo Obrony Narodowej RP -  
2103 Londyn - Prezudium Rady Ministrów RP -  
2104 Londyn - MInisterstwo Informacji RP -  
2105 Londyn - Eton Place 43, popiersie Józefa Piłsudskiego -  
2106 Londyn - Stepeny Green Dwellings, mieszkanie Jędrzejewskich -  
2107 Londyn - Stepeny Green Dwellings, mieszkanie Jędrzejewskich -  
2108 Londyn - Stepeny Green Dwellings, mieszkanie Jędrzejewskich -  
2109 Londyn - Stepeny Green Dwellings, mieszkanie Jędrzejewskich -  
2110 Londyn - Beamont Square -  
2111 Londyn - Beamont Square -  
2112 Londyn - Beamont Square -  
2113 Londyn - Beamont Square -  
2114 Londyn - Msza Św. 1942 - 1942  
2115 Londyn - Msza Św. -  
2116 Londyn - Msza Św. -  
2117 Londyn - Msza Św. -  
2118 Londyn - Msza Św. -  
2119 Londyn - Msza Św. -  
2120 Londyn - Msza Św. -  
2121 Londyn - Msza Św. -  
2122 Londyn - Msza Św. -  
2123 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2124 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2125 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2126 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2127 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2128 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2129 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2130 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2131 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2132 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2133 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2134 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2135 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2136 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2137 Londyn - kościół św. Andrzeja Boboli -  
2138 Lublin - dwór -  
2139 Ludynia - swór drewniany -  
2140 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa -  
2141 Lwów - ul. Kadecka 6 -  
2142 Lwów - Cmentarz Obrońców Lwowa 1962 - 1962  
2143 Łętki - dwór drewniany -  
2144 Łopuszna - dwór drewniany -  
2145 Łososina - dwór drewniany -  
2147 Łowicz - pomnik 17 pp Ułanów -  
2148 Łowicz - pomnik 17 pp Ułanów -  
2149 Łowicz - chata chłopska -  
2150 Łowicz - wesele chłopskie -  
2151 Łódź - fabryki -  
2152 Magdeburg - więzienie 1918 - 1918  
2153 Magdeburg - więzienie 1918 - 1918  
2154 Malewicze - dwór drewniany -  
2155 Malinowice - dwór drewniany -  
2156 Małkinia - stacja kolejowa -  
2157 Małkowice - dwór -  
2158 Marsylia - kościół 1940 - 1940  
2159 Marsylia - kościół 1940 - 1940  
2160 Marsylia - panorama miasta 1940 - 1940  
2161 Marsylia - port 1940 - 1940  
2162 Mazurki - dwór drewniany -  
2163 Mereczowszczyzna - dwór rodziny Kościószko -  
2164 Mereczowszczyzna - dwór rodziny Kościószko -  
2165 Mereczowszczyzna - dwór rodziny Kościószko -  
2166 Miłoniec - dwór drewniany -  
2167 Mińsk Mazowiecki - grób "Kasztanki" 1933 - 1993  
2168 Mińsk Mazowiecki - grób "Kasztanki" 1993 - 1993  
2169 Mirów - zamek 1929 - 1929  
2170 Mirów - zamek -  
2171 Mirów - zamek -  
2172 Modlin - twierdza 1917 - 1917  
2173 Monasterzyki - kościół parafialny -  
2174 Monasterzyki - kościół parafialny -  
2175 Monte Cassino - pomnik 3 D.S.K. -  
2176 Monte Cassino - klasztor -  
2177 Monte Cassino - polski cmentarz wojskowy -  
2178 Monte Cassino - klasztor -  
2179 Monte Cassino - pomnik 3 D.S.K. -  
2180 Monte Cassino - pomnik 5 K.D.P. -  
2181 Monte Cassino - polski cmentarz wojskowy -  
2182 Monte Cassino - widok ogólny -  
2183 Monte Cassino - polski cmentarz wojskowy -  
2184 Monte Cassino - służba transportowa -  
2185 Mosul - stare mury 1942 - 1942  
2186 Moszczanica - dwór rodziny Perzyńskich -  
2187 Moszczanica - dwór rodziny Perzyńskich -  
2188 Nazaret - panorama 1942 - 1942  
2189 Niemcy - trasa 1 D.Panc. 1945 - 1945  
2190 Niepołomice - dwór -  
2191 Nowa-Wieś - dwór Zygmunta Rembowskiego -  
2192 Nowogródek - dwór -  
2193 Nowogródek - dwór rodziny Mickiewiczów -  
2194 Nowogródek - dwór rodziny Mickiewiczów -  
2195 Nowogródek - cmentarz -  
2196 Nowogródek - ruiny zamku -  
2197 Nowogródek - Tuhanowiec -  
2198 Nowogródek - Tuhanowiec -  
2199 Nowy Jork - Intrepid Museum -  
2200 Nowy Jork - pomnik ks. Jerzego Popiełuszki -  
2201 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2202 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2203 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2204 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2205 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2206 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2207 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2208 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2209 Nowy Jork - pomnik króla Władysława Jagiełły -  
2210 Oleszno - mauzoleum -  
2211 Oleszno - mauzoleum -  
2212 Omleno - dwór Józefa I. Kraszewskiego -  
2213 Orwistów - dwór drewniany -  
2214 Orwistów - dwór drewniany -  
2215 Osieczyna - wiatraki 1934 - 1934  
2216 Osieczyna - wiatraki -  
2217 Osowa - dwór Alojzego Felińskiego -  
2218 Ozierck - dwór drewniany -  
2219 Ożarów - dwór drewniany -  
2220 Ożarów - dwór drewniany -  
2221 Ożarów - dwór drewniany -  
2222 Ożarów - spalone miasto -  
2223 Palestyna - szosa 1942 - 1942  
2224 Palestyna - okolice morza Martwego 1942 - 1942  
2225 Palestyna - "Siedem Sióstr" 1942 - 1942  
2226 Palestyna - okolice morza Martwego 1942 - 1942  
2227 Palestyna - szosa 1942 - 1942  
2228 Palestyna - krajobraz 1942 - 1942  
2229 Palestyna - droga do Jerozolimy 1942 - 1942  
2230 Palestyna - plaża, Tel-Aviv 1942 - 1942  
2231 Palestyna - krajobraz 1942 - 1942  
2232 Skotniki - dwór drewniany, częściowo murowany 1942 - 1942  
2233 Palestyna - ulica 1942 - 1942  
2234 Palestyna - ulica -  
2235 Paplin - dwór drewniany -  
2236 Paplin - dwór drewniany -  
2237 Paplin - dwór drewniany -  
2238 Paryż - wieża eiffla -  
2239 Paryż - dom projektu Stefana Dessauera -  
2240 Paryż - Hotel "Regina" -  
2241 Paryż - pomnik Adama Mickiewicza -  
2242 Paryż - grób Bronisława Piłsudskiego -  
2243 Paryż - grób Fryderyka Chopina -  
2244 Paryż - kościół św. Seweryna, obraz Matki Boskiej 1946 - 1946  
2245 Pantelleria - wyspa 1940 - 1940  
2246 Płock - katedra -  
2247 Pielgrzymowice - kościół św. Jana Chrzciciela -  
2248 Pieniny - krajobraz -  
2249 Pieniny - krajobraz -  
2250 Pieniny - flisacy na Dunajcu -  
2251 Pikieliszki - dwór -  
2252 Pikieliszki - dwór -  
2253 Pikieliszki - jezioro -  
2254 Pikieliszki - dwór -  
2256 Piotrowice - dwór -  
2257 Piotrowice - dwór -  
2258 Podgajek - dwór drewniany -  
2259 Podhale - kościół drewniany -  
2260 Podhorce - zamek -  
2261 Podole - dwór drewniany -  
2262 Polesie - chata -  
2263 Pomorze - chata rybacka -  
2264 Porembki - tama -  
2265 Potok wielki - dwór drewniany -  
2266 Poughkeepsie - pomnik Kazimierza Pułaskiego -  
2267 Powiewiórce - kościół -  
2268 Powiewiórce - kościół -  
2269 Pukle - dwór -  
2270 Puławy - pałac Czartoryskich -  
2271 Puławy - pałac Czartoryskich -  
2272 Puławy - pałac Czartoryskich -  
2273 Puławy - pałac Czartoryskich -  
2274 Prymusowa Wola - dwór -  
2275 Rabat - ulica 1944 - 1944  
2276 Rabat - dziedziniec budynku 1944 - 1944  
2277 Rabka - kościół -  
2278 Racławice - kościół drewniany -  
2279 Racławice - widok okolicy -  
2280 Racławice - willa Walerego Sławka -  
2281 Radom - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego -  
2282 Radom - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego -  
2283 Radom - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego -  
2284 Rawa Mazowiecka - dwór drewniany -  
2285 Reginów - dwór rodziny Jundziłłów -  
2286 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego 1967 - 1967  
2287 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego 1967 - 1967  
2288 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego 1967 - 1967  
2289 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego 1967 - 1967  
2290 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego -  
2291 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego -  
2292 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego -  
2293 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego 2000 - 2000  
2294 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego 2000 - 2000  
2295 Rio de Janerio - pamnik Józefa Piłsudskiego 2000 - 2000  
2296 Riond Bosson - fragment budynku -  
2297 Rogów - dwór drewniany -  
2298 Rogów - dwór drewniany -  
2299 Rogów - dwór drewniany -  
2300 Rogów - dwór drewniany -  
2301 Rogów - dwór drewniany -  
2302 Rogów - dwór drewniany -  
2303 Rogów - dwór drewniany -  
2304 Rogów - dwór drewniany -  
2305 Rogów - dwór drewniany -  
2306 Rosia - dwór drewniany -  
2307 Roudnici - cmentarz -  
2308 Roudnici - cmentarz -  
2309 Roudnici - cmentarz -  
2310 Roudnici - cmentarz -  
2311 Roudnici - cmentarz -  
2312 Roudnici - cmentarz -  
2313 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1974 - 1974  
2314 Roudnici - cmentarz -  
2315 Roudnici - cmentarz -  
2316 Rudniki - dwór drewniany -  
2317 Rudniki - dwór drewniany -  
2318 Rudniki - dwór drewniany -  
2319 Ruwadiz - wąwóz -  
2320 Ryga - pałac Czarnogłowych -  
2321 Rymań - dwór Konstantego Okołowa -  
2322 Ryżawka - dwór drewniany -  
2323 Rzeszynek - dwór Amrogowiczów -  
2324 Sadowie - dwór drewniany -  
2325 Sanok - grobowiec -  
2326 Sarnów - dwór drewniany -  
2327 Sarnów - dwór drewniany -  
2328 Siniarzewo - dwór drewaniny -  
2329 Słomna - dwór -  
2330 Słupia - dwór drewniany -  
2331 Skałat - drewniane domy -  
2333 Skotniki - dwór drewniany, częściowo murowany -  
2334 Skotniki - dwór drewniany, częściowo murowany -  
2335 Smardzew - dwór drewniany -  
2336 Smolchów - dwór drewniany -  
2337 South Bend - gmach "Gońca Polskiego" -  
2377 Torbuk - pomnik poległych żołnierzy SBSK 1945 - 1945  
2338 Stara Wieś - dwór drewniany -  
2339 Stara Wieś - dwór drewniany -  
2340 Stara Wieś - dwór drewniany -  
2341 Stara Wieś - dwór drewniany -  
2342 Stara Wieś - dwór drewniany -  
2343 Stopnica - dwór drewniany -  
2344 Stracza - dwór drewniany -  
2345 Sucha - dworek miejski -  
2346 Sucha - dwór rodziny Cieszkowskich -  
2347 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego -  
2348 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego -  
2349 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego, wnętrze -  
2350 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego, gabinet-sypialnia -  
2351 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego, jadalnia -  
2352 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego, weranda -  
2353 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego -  
2354 Sulejówek - dwór Józefa Piłsudskiego -  
2355 Szamocin - dwór drewniany -  
2356 Szemetowszczyzna - dwór Bolesława Skirmunta -  
2357 Szkocja - krajobraz -  
2358 Szpetal - dworek -  
2359 Szwajcaria - tablica pamiątkowa 2 DSP -  
2360 Śląsk - most kolejowy -  
2361 Śląsk - droga -  
2362 Śląsk - mieszkańcy -  
2363 Śląsk - mieszkańcy -  
2364 Śląsk - mieszkańcy -  
2365 Śląsk - kościół drewniany -  
2366 Śląsk Cieszyński - trasa na szczyt Równicy -  
2367 Śląsk Cieszyński - most kolejowy na lini Biskudzkiej -  
2368 Śląsk Cieszyński - wodociągowa zapora wodna w Wapiennicy -  
2369 Śląsk Dolny - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego -  
2370 Świdnik - dwór z alkierzami -  
2372 Teheran - cmentarz polski -  
2373 Teheran - cmentarz polski -  
2374 Teheran - ołtarz polowy -  
2375 Tel-Aviv - plaża -  
2376 Tobruk - pomnik poległych Czechów 1945 - 1945  
2378 Torbuk - pomnik poległych żołnierzy SBSK 1945 - 1945  
2379 Torbuk - pomnik poległych żołnierzy SBSK 1945 - 1945  
2380 Torbuk - port 1945 - 1945  
2381 Tobruk - nabrzeże 1945 - 1945  
2382 Torbuk - nabrzeże 1945 - 1945  
2383 Torbuk - grób por. Włocha żołnierza SBSK 1945 - 1945  
2384 Torbuk - pomnik "Imperio Italiano" 1941 - 1941  
2385 Tokio - polskie poselstwo -  
2386 Transjordan - krajobraz -  
2387 Trębowla - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
2388 Trębowla - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
2389 Trębowla - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
2390 Tuhanowicze - dwór -  
2391 Tuhanowicze - dwór -  
2392 Tuhanowicze - 600 letnia lipa 1929 - 1929  
2393 Tyberiada - morze -  
2394 Tyberiada - ulica -  
2395 Tyniec - ruiny klasztoru OO. Benedyktynów -  
2396 Ubiela - dwór drewniany -  
2397 Ukraina - dwór ekonomski -  
2398 Ukraina - cmentarz rusiński -  
2399 Ulesie - dwór drewniany -  
2400 Warszawa - fot. z czasu okupacji, ul. Wronia przemianowana na Niedziałkowskiego -  
2401 Warszawa - Teatr Wielki -  
2402 Warszawa - basen miejski -  
2403 Warszawa - AWF -  
2404 Warszawa - synagoga -  
2405 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
2406 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2407 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2408 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2409 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2410 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2411 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2412 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2413 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2414 Warszawa - Zamek Królewski, wnętrze -  
2415 Warszawa - Belweder -  
2416 Warszawa - Belweder -  
2417 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2418 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2419 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2420 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2421 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2422 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2423 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2424 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2425 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2426 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2427 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2428 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2429 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2430 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2431 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2432 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2433 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2434 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2435 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2436 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2437 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2438 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2439 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2440 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2441 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2442 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2443 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2444 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2445 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2446 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2447 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2448 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2449 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2450 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2451 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2452 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2453 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2454 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2455 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2456 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2457 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2458 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2459 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2460 Warszawa - Belweder, wnętrze -  
2461 Warszawa - nagrobek -  
2462 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
2463 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
2464 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
2465 Warszawa - pałac w Wilanowie -  
2466 Warszawa - dwór "pod filarami" -  
2467 Warszawa - dom drewniany przy ul. Targowej -  
2468 Warszawa - dwór drewniany na PRadze -  
2469 Warszawa - dwór drewniany na Pradze -  
2470 Warszawa - kościół przy pl. Zbawiciela -  
2471 Warszawa - dzwon "Józef" w kościele św. Stanisława Kostki -  
2472 Warszawa - grób ks. Jerzego Popiełuszki -  
2473 Warszawa - pomnik Monte Cassino -  
2474 Warszawa - pomnik Monte Cassino -  
2475 Warszawa - pomnik Monte Cassino -  
2476 Warszawa - pomnik Monte Cassino -  
2477 Warszawa - pomnik Monte Cassino -  
2478 Warszawa - pomnik Monte Cassino -  
2479 Warszawa - pomnik Józefa Piłsudskiego -  
2480 Warszawa - ul. Marszałkowska 50 -  
2481 Warszawa - ul. Marszałkowska 50 -  
2482 Warszawa - pomnik Jana III Sobieskiego 1982 - 1982  
2484 Warszawa - Belweder 1941 - 1941  
2485 Warszawa - Zamen Królewski -  
2486 Warszawa - projekt Domu Chłopa -  
2487 Warszawa - pomnik płk. House'a 1932 - 1932  
2488 Warszawa - ul. Marszałkowska 50 -  
2489 Warszawa - kościół św. Anny 1977 - 1977  
2490 Warszawa - pl. Napoleona -  
2491 Warszawa - róg Nowego Światu i Al. Ujazdowskich -  
2492 Warszawa - grób Nieznanego Żołnierza -  
2493 Warszawa - brzeg Wisły 1928 - 1928  
2494 Warszawa - brzeg Wisły -  
2495 Warszawa - Teatr Wielki -  
2496 Warszawa - Nowy Świat -  
2497 Warszawa - żłóbek w kościele OO. Jezuitów -  
2498 Warszawa - tablica pamiątkowa w kościele Garnizonowym -  
2499 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Grzegorza Przemyka 1987 - 1987  
2500 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1989 - 1989  
2501 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1987 - 1987  
2502 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1974 - 1974  
2503 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1981 - 1981  
2504 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2505 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2506 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2507 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2508 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2509 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2510 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2511 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2512 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1974 - 1974  
2514 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2515 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2516 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka 1964 - 1964  
2517 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2518 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2519 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2520 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2521 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2522 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2523 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2524 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka 1965 - 1965  
2525 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2526 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka 1967 - 1967  
2527 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Walerego Sławka -  
2528 Warszawa - cmentarz Powązkowski -  
2529 Warszawa - cmentarz Powązkowski, pomnik Polski Walczącej -  
2530 Warszawa - cmentarz Powązkowski, pomnik Polski Walczącej -  
2531 Warszawa - cmentarz Powązkowski, pomnik Polski Walczącej -  
2532 Warszawa - cmentarz Powązkowski, pomnik Polski Walczącej -  
2533 Warszawa - cmentarz Powązkowski, pomnik Polski Walczącej -  
2534 Warszawa - cmentarz Powązkowski, pomnik Polski Walczącej -  
2535 Warszawa - cmentarz Powązkowski, pomnik Polski Walczącej -  
2536 Warszawa - cmentarz Powązkowski, kwatery powstańcze -  
2537 Warszawa - cmentarz Powązkowski, kwatery powstańcze -  
2538 Warszawa - cmentarz Powązkowski, kwatery powstańcze -  
2539 Warszawa - cmentarz Powązkowski, kwatery powstańcze -  
2540 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1970 - 1970  
2541 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego 1980 - 1980  
2542 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2543 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2544 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2545 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2546 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2547 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2548 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2549 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Stefana Jaracza -  
2550 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Juliana Tuwima -  
2551 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Stanisława Moniuszki -  
2552 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Andrzeja Bronaszko -  
2553 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Marii Wisnowskiej -  
2554 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Henryka Wieniawskiego -  
2555 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób -  
2556 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób -  
2557 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób JErzego Leszczyńskiego -  
2558 Wawer - głaz pamiątkowy -  
2559 Węgrów - wieś -  
2560 Węgrzynowice - dwór -  
2561 Węgrzynowice - dwór -  
2562 Wieliczka - kopalnia, ołtarz -  
2563 Wilno - kamienica, w której mieszkał J. PIłsudski -  
2564 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
2565 Wilno - kamienica -  
2566 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
2567 Wilno - góra 3-ch Krzyży 1929 - 1929  
2568 Wilno - panorama miasta -  
2569 Wilno - widok ogólny -  
2570 Wilno - zaułek Bernardyński -  
2571 Wilno - kościół OO. Bernardynów -  
2572 Wilno - rzeka Wilejka -  
2573 Wilno - ulica Żydowska -  
2574 Wilno - Ostra Brama -  
2575 Wilno - Ostra Brama -  
2576 Wilno - Katedra 1939 - 1939  
2577 Wilno - cerkiew św. Ducha 1970 - 1970  
2578 Wilno - willa i kościół w Trynopolu -  
2579 Wilno - Katedra -  
2580 Wilno - Ostra Brama -  
2581 Wilno - cerkiew -  
2583 Wilno - dwór drewniany -  
2584 Wilno - tablica Romualda Jałbrzykowskiego -  
2585 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2586 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1992 - 1992  
2587 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2588 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1980 - 1980  
2589 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1980 - 1980  
2590 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1980 - 1980  
2591 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1980 - 1980  
2592 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1980 - 1980  
2593 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2594 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1967 - 1967  
2595 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1979 - 1979  
2596 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1987 - 1987  
2597 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1987 - 1987  
2598 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2599 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1969 - 1969  
2600 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1969 - 1969  
2601 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1967 - 1967  
2602 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2603 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2604 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2605 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2606 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2607 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1985 - 1985  
2608 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego -  
2609 Wilno - cmentarz na Rossie -  
2610 Wilno - cmentarz na Rossie -  
2611 Wilno - cmentarz na Rossie -  
2612 Wilno - cmentarz na Rossie -  
2613 Wilno - cmentarz na Rossie 1979 - 1979  
2614 Wilno - cmentarz na Rossie 1979 - 1979  
2615 Wilno - cmentarz na Rossie 1915 - 1915  
2616 Wilno - cmentarz na Rossie -  
2617 Wilno - cmentarz na Rossie, kwatery żołnierzy AK -  
2618 Wilno - cmentarz na Rossie, kwatery żołnierzy AK -  
2619 Wiski - dwór dreewniany -  
2620 Wiśniowiec - dwór drewniany -  
2621 Witulin - dwór drewniany -  
2622 Wodzierady - dwór drewniany -  
2623 Wojny Szuby - dwór drewniany -  
2624 Wojszyce - dwór drewniany -  
2625 Worończa - dwór drewniany -  
2626 Worończa - dwór drewniany -  
2627 Worończa - dwór drewniany -  
2628 Worończa - dwór drewniany -  
2629 Wroceń - dwór drewniany -  
2630 Wrocław - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego -  
2631 Wyganka - dwór drewniany -  
2632 Wyganówka - gniazdo szlacheckie -  
2633 Wyłkowyszki - dwór drewniany -  
2634 Zagaje - dwór drewniany -  
2635 Zagość - dwór drewniany -  
2636 Zagość - dwór drewniany -  
2637 Zakopane - kolejka linowa -  
2638 Zakopane - wypas owiec -  
2639 Zakopane - góral -  
2640 Zakopane - tatry -  
2641 Zakopane - tatry -  
2642 Zakopane - dom przy ul. Kasprowicza -  
2643 Zakopane - kwatera legionowa na cmentarzu parafialnym 1971 - 1971  
2645 Zakopane - młócenie ziarna -  
2646 Zakopane - tkanie materiału -  
2647 Zalesie - dwór drewniany -  
2648 Załucze - dwór drewniany -  
2649 Zaosie - dwór drewniany -  
2650 Zaosie - dwór drewniany -  
2651 Zielona - dom -  
2652 Złota - dwór drewniany -  
2653 Złotoryja - dwór -  
2654 Zułów - majątek 1980 - 1980  
2655 Zułów - majątek 1980 - 1980  
2656 Zułów - majątek 1980 - 1980  
2657 Zułów - majątek -  
2658 Zułów - majątek -  
2659 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski -  
2660 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski -  
2661 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2662 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2663 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2664 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2665 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2666 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2667 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2668 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2669 Zurych - dom przy ul. Auf der Mauer 13, w którym mieszkał J. Piłsudski 1998 - 1998  
2670 Żelazowa Wola - miejsce urodzenia Fryderyka Chopina -  
2671 Żelazowa Wola - miejsce urodzenia Fryderyka Chopina -  
2672 Żmudź - plan dworu -  
2673 Żywiec - kościół -  
2674 Bejrut - willa -  
2675 Bejrut - willa -  
2676 Bejrut - willa -  
2677 Bejrut - willa -  
2678 Bejrut - willa -  
2679 Bejrut - willa -  
2680 Egipt - wykopaliska -  
2681 Filadelfia - Independence Hall -  
2682 Górsk -  
2683 Liban - kolej -  
2684 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1999 - 1999  
2685 Kraków - krypta Józefa Piłsudskiego 1999 - 1999  
2686 Kraków - trumna ze zwłokami Józefa Piłsudskiego -  
2687 Kobierzyn - grób Marii Piłsudskiej 1977 - 1977  
2688 Kobierzyn - grób Marii Piłsudskiej 1977 - 1977  
2689 Kobierzyn - grób Marii Piłsudskiej 1977 - 1977  
2690 Kobierzyn - grób Marii Piłsudskiej -  
2691 Kobierzyn - grób Marii Piłsudskiej -  
2692 Kobierzyn - grób Marii Piłsudskiej -  
2693 Nowy Sącz - grób legionistów -  
2694 Olesko - zamek -  
2695 Warszawa - cmentarz Powązkowski, grób Edwarda Rydza Śmigłego -  
2696 Wilno - cmentarz na Rossie, małzoleum J. Piłsudskiego 1972 - 1972  
2697 NN - pomieszczenie -  
2698 NN - ołtarz -  
2699 NN - ołtarz -  
2700 NN - ołtarz -  
2701 NN - ziemianka -  
2702 NN - makieta kościoła -  
2703 NN - pomnik -  
2704 NN - chata chłopska -  
2705 NN - kobiety -  
2706 NN - rybak -  
2707 NN - zboże -  
2708 NN - chłopi na procesji -  
2709 NN - wnętrze chaty chłopskiej -  
2710 NN - spiżarnia -  
2711 NN - łódka -  
2712 NN - góry -  
2713 NN - krzyż -  
2714 NN - wiejska chata -  
2715 NN - dach wiejskiej chaty -  
2716 NN - las -  
2717 NN - dwór obronny -  
2718 NN - plan dworu -  
2719 NN - plan dworu -  
2720 NN - plan dworu -  
2721 NN - plan dworu -  
2722 NN - plan dworu -  
2723 NN - dwór -  
2724 NN - dwór -  
2725 NN - dwór -  
2726 NN - rzeka -  
2727 NN - rzeka -  
2728 NN - sieci rybackie -  
2729 NN - zruinowane miasto -  
2730 NN - zruinowane miasto -  
2731 NN - chata -  
2732 NN - pałac -  
2733 NN - rzeka -  
2734 NN - powódź -  
2735 NN - most -  
2736 NN - osiedle robotnicze -  
2737 NN - fabryki -  
2738 NN - pałac -  
2739 NN - ulica -  
2740 NN - grób Ostrowskich -  
2741 NN - panorama miasta -  
2742 NN - ulica -  
2743 NN - kapliczka -  
2745 NN - zamek -  
2746 NN - krajobraz -  
2747 NN - pole -  
2748 NN - oaza -  
2749 NN - panorama miasta -  
2750 NN - panorama miasta -  
2751 NN - panorama miasta -  
2752 NN - ulica -  
2753 NN - pustynia -  
2754 NN - pustynia -  
2755 NN - pustynia -  
2756 NN - grób Ludwika Kmicic Skrzyńskiego oraz jego synów -  
2757 NN - wieś arabska -  
2758 NN - karawana -  
2759 NN - wypas owiec -  
2760 NN - pustynia -  
2761 NN - pustynia -  
2762 NN - kościół, wnętrze -  
2763 NN - gabinet -  
2764 NN - ul. Topolowa 18 -  
2765 NN - grób Bogusława Kunca -  
2767 NN - portret Józefa Piłsudskiego oraz czapka maciejówka -  
2768 NN - tablica pamiątkowa Przemysława Barthel de Weydenthal -  
2769 NN - pomnik "Solidarności" -  
2770 NN - trumny -  
2771 NN - pomnik Cudu nad Wisłą -  
2772 NN - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego -  
2773 NN - tablica pamiątkowa Józefa Piłsudskiego oraz 1 pułk. szwoleżerów -  
2774 NN - tablica pamiątkowa 1 brygady jazdy -  
2775 Cap D'Antibes - kaplica -  
2776 Cap D'Antibes - kaplica -  
2777 Cap D'Antibes - kapica -  
2778 Aravaca - osiedle -  
2779 Carabanchel Bajo - kollegium wojskowe -  
2780 Guadarrama - plac -  
2781 Guernica - park -  
2782 Las Rozas - klasztor -  
2783 Las Rozas - plac -  
2784 Las Rozas - wnętrze budynku -  
2785 Las Rozas - zabudowania -  
2786 Lezama - zabudowania -  
2787 Madryt - osiedle -  
2788 Nules - kościół -  
2789 El Plantio - kościół -  
2790 Potes - szpital -  
2791 Santander - plac -  
2792 Siguenza - katedra -  
2793 Toledo - osiedle -  
2794 Vizcaya - plac -  
2795 Hiszpania - osiedle -  
2796 Gdynia - cmentarz 1987 - 1987  
2797 Rzeszów - synagoga -  
2798 Śląsk - Techniczne Zakłady Naukowe -  
2799 Śląsk - rolnik na polu -  
2800 Warszawa - pracownia radiologiczna -  
2801 Warszawa - Pole Mokotowskie -  
2802 Warszawa - Zamek Królewski -  
2803 Warszawa - ruiny Zamku Królewskiego -  
2804 Warszawa - napis na moście "Deutschland Kaput 1918-1943" -  
2805 Zielonka - kamień pamiątkowy -  
2806 Rapperswil - Kolumna Barska -  
2807 Rapperswil - panorama miasta -  
2808 Rapperswil - Muzeum Polskie -  
2809 Rapperswil - Muzeum Polskie -  
2810 Rapperswil - Muzeum Polskie -  
2811 Łuck - synagoga -  
2812 Ostrów - synagoga, wnętrze -  
2813 Athol Springs - szkoła św. Franciszka -  
2814 Boston - kościół "Our Lady of Czestochowa" -  
2815 Cambrige Springs - Aliance Hall -  
2816 Shenandoah - kościół św. Stanisława -  
2817 Trenton - dom Stacy Potts -  
2818 Trenton - dom rodziny Douglass -  
2819 Waszyngton - budynek The American Legion -  
2820 West Piont - panorama -  
2821 USA - wnętrze budynku -  
2822 USA - jezioro -  
2823 NN - synagoga -  
2824 NN - pomnik -  
2826 NN - pomnik -  
2827 Gdynia - seria widokówek -  
2828 Wilno - Ostra Brama -  
2829 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
2830 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
2831 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
2832 Wilno - uniwersytet Stefana Batorego -  
2833 Gdańsk - tablica pamiątkowa w kościele św. Brygidy 1996 - 1996  
2834 Jersey City - rzeźba A. Pityńskiego -  
2835 Kensington - pomnik Katyński -  
2836 Kraków - pomnik ofiar Katynia -  
2837 Kraków - pomnik ku czci rozstrzelanych w 1943 r. -  
2838 Szczecin - tablica pamiątkowa w kościele Matki Boskiej -  
2839 Tymbark - tablica pamiątkowa w kościele parafialnym -  
2840 Warszawa - tablica pamiątkowa w kościele oo. Jezuitów -  
2841 Warszawa - ruiny -  
2842 Warszawa - pomnik Katyński na Powązkach 1987 - 1987  
2843 Warszawa - Powązki 1990 - 1990  
2844 Warszawa - nekrolog, kościół św. Krzyża 1990 - 1990  
2845 Warszawa - ołtarz przed kościołem ss. Wizytek -  
2846 Warszawa - ruiny -  
2847 Warszawa - ruiny -  
2848 Sulejówek - "Milusin" -  
2849 Sulejówek - "Milusin" -  
2850 Sulejówek - kamień pamięci -  
2851 Częstochowa - widok na klasztor -  
2852 Częstochowa - obraz Matki Boskiej 1943 - 1943  
2853 Genewa - Monumento Calcagno -  
2854 Genewa - Monumento Quaglia -  
2855 Genewa - Monumento P. Badaracco -  
2856 Genewa - Monumento Campodonico -  
2857 Genewa - Monumento Dapassano -  
2858 Genewa - Monumento Pienovi -  
2859 Genewa - Monumento Tomati -  
2860 Genewa - Monumento Montanaro -  
2861 Genewa - Monumento Celle -  
2862 Genewa - Monumento Carpaneto -  
2863 Genewa - Monumento Raggio -  
2864 Genewa - Monumento Ferro -  
2865 Genewa - Monumento Casella -  
2866 Genewa - Monumento Oneto -  
2867 Genewa - Interno dle Pantheon -  
2868 Genewa - Monumento Ghilino -  
2869 Genewa - Galleria Centrale -  
2870 Genewa - Monumento T. Serra -  
2871 Genewa - Il Camposanto di Staglieno -  
2872 Lwów - cmentarz obrońców Lwowa -  
2873 Lwów - cmentarz obrońców Lwowa -  
2874 Wilno - widok ulicy -  
2875 Wilno - widok ulicy -  
2876 Wilno - cmentarz -  
2877 Wilno - cmentarz -  
2878 Wilno - cmentarz -  
2879 Wilno - uroczystości pogrzebowe -  
2880 Wilno - uroczystości pogrzebowe -  
2881 Wilno - uroczystości pogrzebowe -  
2882 Wilno - uroczystości pogrzebowe -  
2883 Wilno - uroczystości pogrzebowe -  
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm