Zespół archiwalny 151 seria 10

Kolekcja fotografii, Seria 010: Polonia
 
 
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

Polonia
1 Australia - wystawa polonii australijskiej dotycząca Poslki w Sydney -  
2 Francja - Lyon, kolonia polska 1928 - 1928  
3 Francja - Paryż, wizyta Poli Negri w kolonii polskiej -  
4 Francja - Paryż, kolonia Polska -  
5 Francja - Paryż, zabawa dla biednych dzieci zorganizowana przez Opiekę Polską w Nowy Rok -  
6 Francja - Paryż, biuro Opieki Polskiej i jej pracownicy -  
7 Francja - Paryż, bal sylwestrowy zorganizowany przez Towarzystwo "Sokół" -  
8 Francja - Paryż, bal sylwestrowy zorganizowany przez polskich studentów -  
9 Francja - Paryż, Towarzystwo im. Piłsudskiego -  
10 Francja - Paryż, Towarzystwo im. Piłsudskiego -  
11 Francja - Paryż, polonia -  
12 Kanada - wizyta u gen. Kazimierza Sosnkowskiego 1965 - 1965  
13 Kanada - gen. Kazimierz Sosnkowski w Montrealu 1967 - 1967  
14 Kanada - gen. Kazimierz Sosnkowski w Montrealu 1967 - 1967  
15 Kanada - cmentarz polskich ochotników (z lata 1917-1918) w Niagara on the Lake -  
16 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
17 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
18 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
19 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
20 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
21 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
22 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
23 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
24 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
25 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
26 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
 
27 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
Polonia
28 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
29 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
30 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
31 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
32 Kanada - wystawa w 50 rocznicę powstania Armii Polskiej w Ameryce i Kanadzie w Toronto 1967 - 1967  
33 Kanada - "Okno Polskie" w domu towarowym w Vancouver 1944 - 1944  
34 Kanada - "Okno Polskie" w domu towarowym w Vancouver 1944 - 1944  
35 Liban - Bratnia Pomoc Studentów Polaków w Bejrucie u przezydenta Republiki Libanu 1945 - 1945  
36 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
37 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
38 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
39 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
40 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
41 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
42 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
43 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
44 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
45 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
46 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
47 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
48 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
49 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
50 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
51 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
52 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
53 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
54 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
55 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
56 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
57 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
59 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
60 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
61 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
62 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
63 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
64 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
65 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
66 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
67 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
68 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
69 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
70 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
71 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
72 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
73 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
74 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
75 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
76 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
77 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
78 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
79 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
80 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
81 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
82 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
84 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
85 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
87 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
88 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
89 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
90 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
91 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
92 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
93 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
94 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
95 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
96 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
97 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
98 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
99 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
100 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
101 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
102 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
103 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
104 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
105 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
106 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
107 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
108 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
109 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
110 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
111 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
112 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
113 Niemcy - wystawa "Książki i Prasy Polskiej" -  
114 USA - Armia Polska, kapela pod batutą Tadeusza Wrońskiego -  
115 USA - Armia Polska, kapela pod batutą Tadeusza Wrońskiego -  
116 USA - Armia Polska, kapela pod batutą Tadeusza Wrońskiego -  
Fundacja Kościuszkowska
117 USA - Fundacja Kościuszkowska, przemówienie płk. Adama Koca -  
118 USA - Fundacja Kościuszkowska, spotkanie z gen. Wincentym Kowalskim -  
119 USA - Fundacja Kościuszkowska, spotkanie: J. Radziejowski, A. Radziejowska, A. Janta-Połczyński, I. Wandyczowa, I. Herman, J. Wittlin, D. Wandycz, H. Rodzińska, Z. Jordanowska, S. Jordanowski -  
120 USA - Fundacja Kościuszkowska, gen. W. Kowalski i gen. Heubner -  
121 USA - Fundacja Kościuszkowska, amb. Lipski, gen. Kowalski i gen. Heubner -  
122 USA - Fundacja Kościuszkowska, amb. Lipski, gen. Kowalski i gen. Heubner -  
Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce
123 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, przekazanie archiwum J. Paderewskiego w Konsulacie Generalnym R.P. w Nowym Yorku 1992 - 1992  
124 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, przekazanie archiwum J. Paderewskiego w Konsulacie Generalnym R.P. w Nowym Yorku 1992 - 1992  
125 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, przekazanie archiwum J. Paderewskiego w Konsulacie Generalnym R.P. w Nowym Yorku 1992 - 1992  
126 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, przekazanie archiwum J. Paderewskiego w Konsulacie Generalnym R.P. w Nowym Yorku 1992 - 1992  
127 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, przekazanie archiwum J. Paderewskiego w Konsulacie Generalnym R.P. w Nowym Yorku 1992 - 1992  
128 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, przekazanie archiwum J. Paderewskiego w Konsulacie Generalnym R.P. w Nowym Yorku 1992 - 1992  
129 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Jaruzelskiego 1991 - 1991  
130 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Jaruzelskiego 1991 - 1991  
131 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
132 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
Polonia
133 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce
134 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
135 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
136 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
137 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
138 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta płk. Mariana Malinowskiego 1992 - 1992  
139 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta E. Moskala 1992 - 1992  
140 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta E. Moskala 1992 - 1992  
141 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta E. Moskala 1992 - 1992  
142 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta E. Moskala 1992 - 1992  
143 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Edwarda Kleszczyńskiego -  
144 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta posła litewskiego 1994 - 1994  
145 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta pp. Onyszkiewiczów 1988 - 1988  
146 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta pp. Onyszkiewiczów 1988 - 1988  
147 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta pp. Onyszkiewiczów 1988 - 1988  
148 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta pp. Onyszkiewiczów 1988 - 1988  
149 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta pp. Onyszkiewiczów 1988 - 1988  
150 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego 1990 - 1990  
151 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
152 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
153 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
154 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
155 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
156 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
157 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
158 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
159 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego 1990 - 1990  
160 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
161 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
162 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
163 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego 1990 - 1990  
164 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
165 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta ambasadora Kazimierza Dziewanowskiego -  
166 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza -  
167 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
168 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza -  
169 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza -  
170 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
171 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
172 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza -  
173 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza -  
174 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza -  
175 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza -  
176 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
177 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
178 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
179 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
180 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
181 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
182 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
183 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Antoniego Macierewicza 1992 - 1992  
184 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
185 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
186 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
187 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego 1992 - 1992  
188 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego 1992 - 1992  
189 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
190 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego 1992 - 1992  
191 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
192 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego 1992 - 1992  
193 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego 1992 - 1992  
194 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego 1992 - 1992  
195 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
196 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
197 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
198 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
199 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
200 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
201 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
202 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
203 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
204 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego 1992 - 1992  
205 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
206 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
207 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta premiera Jana Olszewskiego -  
Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia
208 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
209 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
210 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, msza Św. -  
211 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
212 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
213 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
214 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
215 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
216 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
217 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
218 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
219 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
220 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
221 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
222 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
223 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
224 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
225 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
226 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
227 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
228 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
229 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
230 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
231 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
232 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
233 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
234 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
235 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
236 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
237 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Msza Św. -  
238 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
239 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
240 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, wyjazd delegacji do San Francisco 1945 - 1945  
241 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
242 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, członkowie -  
243 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, u poloni w Rochester -  
244 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, uroczystość -  
245 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, członkowie -  
246 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, portert członka -  
247 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Henryk Kogut -  
248 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Walter Cytacki -  
249 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, Stanisław Śliwiński -  
250 USA - Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia, portret członka -  
Komitet Obrony Narodowej
251 USA - Komitet Obrony Narodowej, proporzec -  
252 USA - Komitet Obrony Narodowej, Władysław Rajewski 1936 - 1936  
253 USA - Komitet Obrony Narodowej, Bronisław Dominik Kułakowski -  
254 USA - Komitet Obrony Narodowej, członkowie -  
255 USA - Komitet Obrony Narodowej, komisja poufna -  
256 USA - Komitet Obrony Narodowej, Komitet Pań Wystawy NIepodległościowej w Chicago 1915 - 1915  
257 USA - Komitet Obrony Narodowej, przygotowanie do zakończenia I wojny światowej -  
258 USA - Komitet Obrony Narodowej, Komitet Wykonawczy -  
259 USA - Komitet Obrony Narodowej, Komitet Wykonawczy -  
260 USA - Komitet Obrony Narodowej, jubileusz 25-lecia pracy w Detroit 1938 - 1938  
261 USA - Komitet Obrony Narodowej, walny zjazd w Detroit 1916 - 1916  
262 USA - Komitet Obrony Narodowej, zjazd Okręgowy -  
263 USA - Komitet Obrony Narodowej, obiad na cześć Konsula Generalnego Konstantego Buszczyńskiego w Nowym Jorku 1919 - 1919  
264 USA - Komitet Obrony Narodowej, uroczystość -  
265 USA - Komitet Obrony Narodowej, zjazd w Nowym Jorku -  
266 USA - Komitet Obrony Narodowej, cegiełka na "Dar Narodowy Józefowi Piłsudskiemu" -  
Komitety im. Piłsudskiego
267 USA - Komitety im. Piłsudskiego, zjazd w Buffalo w 1927 roku -  
Kongres Polaków w Ameryce w Waszyngtownie w 1910 roku
268 USA - Kongres Polaków w Ameryce w Waszyngtownie w 1910 roku, delegaci z trzech zaborów -  
269 USA - Kongres Polaków w Ameryce w Waszyngtownie w 1910 roku, delegaci z trzech zaborów -  
Kongres Polonii Amerykańskiej
270 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie 1960 - 1960  
271 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie 1960 - 1960  
272 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
273 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
274 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
275 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
276 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
277 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
278 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
279 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
280 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
281 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
282 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
283 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
284 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
285 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
286 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
287 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie 1960 - 1960  
288 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
289 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, 214 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki pod pomnikiem w Waszyngtownie -  
290 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, delegacja -  
Krucjata o Wolność Polski
291 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski z Josephem W. Martinem w Warszyngtownie 1954 - 1954  
292 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
293 USA - Krucjata o Wolność Polski, przemówienie ks. Jana Malinowskiego -  
294 USA - Krucjata o Wolność Polski, burmistrz miasta Pitsburg wręcza klucze miejskie ks. Janowi Malinowskiemu 1954 - 1954  
295 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
296 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
297 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
298 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
299 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
300 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
301 USA - Krucjata o Wolność Polski, Msza Św. -  
302 USA - Krucjata o Wolność Polski, Msza Św. -  
303 USA - Krucjata o Wolność Polski, Msza Św. -  
304 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim w Radiu Wolna Europa -  
305 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim w Radiu Wolna Europa -  
306 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim w ONZ -  
307 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim w ONZ -  
308 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim w Związku Narodowym Polskim na Brooklynie 1954 - 1954  
309 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski z deklaracją ideową -  
310 USA - Krucjata o Wolność Polski, Msza Św. -  
311 USA - Krucjata o Wolność Polski, Msza Św. -  
312 USA - Krucjata o Wolność Polski, Msza Św. -  
313 USA - Krucjata o Wolność Polski, Msza Św. -  
314 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
315 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
316 USA - Krucjata o Wolność Polski, obchody rocznicy Dnia Polskiego w Syracuse -  
317 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie prezydenta Eisenhowera z ks. Janem Malinowskim -  
318 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie prezydenta Eisenhowera z ks. Janem Malinowskim -  
319 USA - Krucjata o Wolność Polski, samochód ks. Jana Malinowskego -  
320 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie burmistrza NYC Wagnera z ks. Janem Malinowskim -  
321 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
322 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
323 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
324 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
325 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
326 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
327 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
328 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
329 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
330 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
331 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
332 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
333 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
334 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
336 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
337 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
338 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
339 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
340 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
341 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
342 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
343 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
344 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
345 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim w Waszyngtonie 1954 - 1954  
346 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim z przedstawicielami administracji amerykańskiej w Warszyngtonie 1954 - 1954  
348 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
349 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
350 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
351 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
353 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
354 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
355 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
356 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
357 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
358 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
359 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim 1954 - 1954  
360 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
361 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim w Nowym Jorku 1954 - 1954  
362 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
363 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
364 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
365 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
366 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
367 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
368 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
369 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
370 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
371 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
372 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
373 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
374 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski -  
375 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski -  
376 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski -  
377 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski -  
378 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski -  
379 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
380 USA - Krucjata o Wolność Polski, ks. Jan Malinowski -  
381 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
382 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
383 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
384 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
385 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
386 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
387 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
388 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim 1954 - 1954  
389 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
390 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
391 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
392 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
393 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
394 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim 1954 - 1954  
395 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
396 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
397 USA - Krucjata o Wolność Polski, deklaracja ideologiczna -  
398 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
399 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
400 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim 1954 - 1954  
401 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
402 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
403 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
404 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
405 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
406 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim -  
Polonia
407 USA - Polskie Stowarzyszenie Historyczne w Ameryce, pierwszy zjazd w Nowym Jorku w 1943 roku -  
408 USA - "Sokół", zarząd gniazda 356 -  
409 USA - "Sokół", drużyna bojowa -  
Krucjata o Wolność Polski
410 USA - "Sokół", marszałek J. Piłsuski z sokołami weteranami z Ameryki i Francji -  
Polonia
411 USA - "Sokół", kurs sokolstwa polskiego w Okegu IV -  
412 USA - "Sokół", kurs oficerski w Chicago -  
413 USA - "Sokół", siedziba Okręgu II -  
414 USA - "Sokół", Zlot Walny w Buffalo w 1899 roku -  
415 USA - "Sokół", Zlot Walny w Chicago w 1896 roku -  
416 USA - "Sokół", Feliks Piotrowicz z żoną Marią -  
417 USA - "Sokół", gabinet -  
418 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
419 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
420 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
421 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
422 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
423 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
424 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
425 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
426 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
427 USA - "Sokół", Muzeum Sokolstwa w Pitsburgu -  
428 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zarząd Główny 1964 - 1964  
429 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zarząd Główny 1964 - 1964  
430 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zarząd Główny 1964 - 1964  
431 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zarząd Główny 1966 - 1966  
432 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zarząd Główny 1966 - 1966  
433 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Zarząd Główny 1966 - 1966  
434 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, zebranie SPK w Kanadzie -  
435 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, zebranie SPK w Kanadzie -  
436 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, zjazd delegatów SPK w Kanadzie -  
437 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, zjazd jubileuszowy 1971 - 1971  
438 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, zjazd jubileuszowy 1971 - 1971  
439 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, zjazd w Kanadzie -  
440 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, bankiet (gen. W. Anders) -  
441 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, przemówienie S. Gierata -  
442 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, przemówienie S. Gierata -  
443 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, biskup W. Rubin z członkami koła SPK w Buffalo -  
444 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, biskup W. Rubin z członkami koła SPK w Buffalo -  
445 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, święto żołnierza w Oak Ridge -  
446 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, prezes SPK S. GIerat w Chicago -  
447 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, akademia listopadowa -  
448 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, koło SPK nr 31 pod pomnikiem T. Kościuszki -  
449 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, członkowie SPK (S. Gierat, B. Hełczyński) -  
450 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, członkowie SPK (S. Gierat, B. Hełczyński) -  
451 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
452 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
453 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, dekoracja R. Pucińskiego złotą odznaką honorową SPK -  
454 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z biskupem W. Rubinem 1966 - 1966  
455 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie koła nr. 31 z biskupem W. Rubinem 1966 - 1966  
456 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z gen. T. Katelbachem 1954 - 1954  
457 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z gen. T. Katelbachem 1953 - 1953  
458 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z gen. T. Katelbachem 1953 - 1953  
459 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z gen. T. Katelbachem 1954 - 1954  
460 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość 1952 - 1952  
461 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
462 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
463 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
464 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z gen. K. Sosnkowskim -  
465 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
466 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z gen. Maczkiem 1954 - 1954  
467 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, spotkanie z gen. Maczkiem -  
468 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
469 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
470 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystość -  
471 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Robert Kennedy wśród członków Koła SPK w Milwaukie -  
472 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Robert Kennedy wśród członków Koła SPK w Milwaukie -  
473 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Robert Kennedy wśród członków SPK -  
474 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Robert Kennedy wśród członków SPK -  
475 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, Robert Kennedy wśród członków SPK -  
476 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, dekoracja złotą odznaką honorową SPK Clementa Zablockiego 1962 - 1962  
477 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, dekoracja złotą odznaką honorową SPK Clementa Zablockiego -  
478 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, dekoracja złotą odznaką honorową SPK Clementa Zablockiego -  
479 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, dekoracja złotą odznaką honorową SPK gen. K. Sosnkowskiego 1962 - 1962  
480 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, dekoracja złotą odznaką honorową SPK gen. K. Sosnkowskiego 1962 - 1962  
481 USA - Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, spotkanie z biskupem W. Rubinem -  
482 USA - Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, zjazd koleżeński 1971 - 1971  
483 USA - Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, zjazd koleżeński 1971 - 1971  
484 USA - Związek Narodowy Polski, siedziba w NYC -  
485 USA - Związek Narodowy Polski, siedziba w Chicago -  
486 USA - Związek Narodowy Polski, tablica -  
487 USA - Związek Narodowy Polski, spotkanie -  
488 USA - Związek Narodowy Polski, spotkanie -  
489 USA - Związek Narodowy Polski, spotkanie -  
490 USA - Związek Narodowy Polski, spotkanie -  
491 USA - Związek Narodowy Polski, spotkanie -  
492 USA - Związek Narodowy Polski, spotkanie -  
493 USA - Związek Narodowy Polski, komitet wykonawczy zjazdu -  
494 USA - Związek Narodowy Polski, komitet wykonawczy zjazdu -  
495 USA - Związek Narodowy Polski, komitet wykonawczy zjazdu -  
496 USA - Związek Narodowy Polski, Okręg III -  
497 USA - Związek Narodowy Polski, Okręg III -  
498 USA - Związek Narodowy Polski, Okręg III -  
499 USA - Związek Narodowy Polski, Okręg III -  
500 USA - Związek Narodowy Polski, Okręg III -  
501 USA - Związek Narodowy Polski, zjazd w Hartford 1959 - 1959  
502 USA - Związek Narodowy Polski, zjazd w Hartford 1959 - 1959  
503 USA - Związek Narodowy Polski, zjazd w Hartford 1959 - 1959  
504 USA - Związek Narodowy Polski, 50-lecie uprawnienia kaboet w ZNP -  
505 USA - Związek Narodowy Polski, 50-lecie uprawnienia kaboet w ZNP -  
506 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
507 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
508 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
509 USA - Związek Narodowy Polski, wywiad radiowy -  
510 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
512 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
513 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
514 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
515 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
516 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
517 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
518 USA - Związek Narodowy Polski, tablica -  
519 USA - Związek Narodowy Polski, występ -  
520 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
521 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
522 USA - Związek Narodowy Polski, NN kobieta -  
523 USA - Związek Narodowy Polski, Msza Św. -  
524 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
525 USA - Związek Narodowy Polski, NN kobieta -  
526 USA - Związek Narodowy Polski, fotografia grupowa -  
527 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
528 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
529 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
530 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
531 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
532 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
533 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
534 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
535 USA - Związek Narodowy Polski, NN kobiety -  
536 USA - Związek Narodowy Polski, zjazd delegatów -  
537 USA - Związek Narodowy Polski, Towarzystwo Polonia Gr. 3087 1949 - 1949  
538 USA - Związek Narodowy Polski, świeconka Gr. 2691 1949 - 1949  
539 USA - Związek Narodowy Polski, uroczystość -  
540 USA - Związek Narodou Polskiego, Deklaracja NIepodległości Polski -  
541 USA - Związek Polek w Ameryce, siedziba -  
542 USA - Związek Polek w Ameryce, Emilia Napieralska -  
Krucjata o Wolność Polski
543 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie gen. K. Sosnkowskiego z ks. Janem Malinowskim -  
544 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie gen. K. Sosnkowskiego z ks. Janem Malinowskim -  
Kongres Polonii Amerykańskiej
545 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, III zjazd 1952 - 1952  
546 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, III zjazd 1952 - 1952  
Polonia
547 USA - "Sokół", drużyna 1935 - 1935  
548 USA - Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, zjazd -  
549 USA - Zjednoczenie Polskie Rzymsko Katolickie w Ameryce, siedziba -  
550 USA - Arundell, spotkanie gen. K. Sosnkowskiego z ks. Janem Malinowskim -  
551 USA - Arundell, spotkanie w domu gen. K. Sosnkowskiego 1967 - 1967  
553 USA - Arundell, spotkanie w domu gen. K. Sosnkowskiego 1967 - 1967  
554 USA - Arundell, spotkanie w domu gen. K. Sosnkowskiego 1967 - 1967  
555 USA - Arundell, spotkanie w domu gen. K. Sosnkowskiego 1967 - 1967  
556 USA - Arundell, spotkanie w domu gen. K. Sosnkowskiego 1967 - 1967  
557 USA - Arundell, spotkanie w domu gen. K. Sosnkowskiego 1967 - 1967  
558 USA - Arundell, spotkanie w domu gen. K. Sosnkowskiego 1965 - 1965  
559 USA - Polonia, statek "Batory" -  
560 USA - Buffalo, Dom Polski -  
561 USA - Chicago, komitet Wystawy Niepodległościowej 1915 - 1915  
562 USA - Chicago, zebranie polonii 1954 - 1954  
563 USA - Chicago, zajazd polski w 1859 roku -  
564 USA - Chicago, bankie z okazji 25-leci II Korpusu -  
565 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
566 USA - Chicago, wizyta T. Bieleckiego na zjeździe KPA -  
567 USA - Chicago, wizyta gen. T. Bora-Komorowskiego 1964 - 1964  
568 USA - Chicago, biuro sprzedarzy biletów okrętowych A. Scherman-Smogorzewskiego -  
569 USA - Chicago, członkowie drużyn "Sokoła" 1914 - 1914  
570 USA - Chicago, księgarnia polska -  
571 USA - Chicago, Biblioteka i Muzeum Polskie -  
572 USA - Chicago, Biblioteka i Muzeum Polskie -  
573 USA - Chicago, Walsh Hall -  
574 USA - Chicago, Biblioteka i Muzeum Polskie, plakat -  
575 USA - Chicago, przedstawiciele polonii -  
576 USA - Chicago, przedstawiciele polonii -  
577 USA - Chicago, powieść polonijna -  
578 USA - Chicago, powieść polonijna -  
579 USA - Detroit, zjazd dziennikarzy -  
580 USA - Detroit, Dziennik Polski -  
581 USA - Detroit, Dziennik Polski -  
582 USA - Detroit, uroczystości polonijne w 1932 roku -  
583 USA - Detroit, uroczystości polonijne w 1932 roku -  
584 USA - Detroit, uroczystości polonijne w 1932 roku -  
585 USA - Detroit, uroczystości polonijne w 1932 roku -  
586 USA - Detroit, uroczystości polonijne w 1932 roku -  
587 USA - Detroit, wizyta Stanisława Hausnera -  
588 USA - Detroit, konsul RP na wystawie "War Chest" 1943 - 1943  
589 USA - Detroit, dział polski na wystawie "War Chest" 1943 - 1943  
590 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
591 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
592 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
593 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
594 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
595 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
596 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
597 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
598 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
599 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
600 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
601 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
602 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
603 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
604 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
605 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
606 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
607 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
608 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Antoniego Chruściela -  
609 USA - Doylestown, grób gen. Antoniego Chruściela -  
610 USA - Doylestown, grób gen. Antoniego Chruściela -  
611 USA - Doylestown, grób gen. Antoniego Chruściela -  
612 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Władysława Bortnowskiego -  
613 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Władysława Bortnowskiego -  
614 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Władysława Bortnowskiego -  
615 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Władysława Bortnowskiego -  
616 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Władysława Bortnowskiego -  
617 USA - Doylestown, pogrzeb gen. Władysława Bortnowskiego -  
618 USA - Doylestown, dzień żołnierza 1994 - 1994  
619 USA - Doylestown, dzień żołnierza -  
620 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
621 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
622 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
623 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
624 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
625 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
626 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
627 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
628 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
629 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
630 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
631 USA - Doylestown, pogrzeb płk. Tadeusza Andersa 1995 - 1995  
632 USA - Doylestown, uroczystości -  
634 USA - Doylestown, uroczystości -  
635 USA - Doylestown, świeto żołnierza -  
636 USA - Doylestown, uroczystości -  
637 USA - Doylestown, uroczystości -  
638 USA - Doylestown, uroczystości -  
639 USA - Doylestown, święto żołnierza -  
640 USA - Doylestown, pomnik I. J. Paderewskiego oraz tymczasowa tablica katyńska -  
641 USA - Doylestown, uroczystości 1972 - 1972  
642 USA - Doylestown, uroczystości 1972 - 1972  
643 USA - Doylestown, uroczystości 1972 - 1972  
644 USA - Doylestown, uroczystości 1972 - 1972  
645 USA - Doylestown, pomnik Generała Andersa -  
646 USA - Doylestown, widok ogólny -  
647 USA - Doylestown, widok ogólny -  
648 USA - Doylestown, widok ogólny -  
649 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
650 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
651 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
652 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
653 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
654 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
655 USA - Doylestown, rzeźba "Avenger" -  
656 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa katyńska -  
657 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa II Korpusu -  
658 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa polskiego lotnictwa -  
659 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa polskiej artylerii -  
660 USA - Doylestown, serce I. J. Paderwskiego -  
661 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa PWSK -  
662 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa Katyńska -  
663 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa więźniów obozów koncentracyjnych -  
664 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa polskich ułanów -  
665 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa polskich ułanów -  
666 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa weteranów -  
667 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa -  
668 USA - Doylestown, tablica pamiątkowa "Orląt Lwowskich" -  
669 USA - Doylestown, grób Bolesława Wieniawy Długoszowskiego -  
670 USA - Doylestown, grób Bernarda Lewandowskiego 1995 - 1995  
671 USA - Doylestown, grób Stanisława Klepacza 1995 - 1995  
672 USA - Doylestown, grób Kazimierza Hessa 1995 - 1995  
673 USA - Doylestown, grób Stefana Brzeszczyńskiego -  
674 USA - Doylestown, grób Adama Styka 1995 - 1995  
675 USA - Doylestown, grób Pawła Galińskiego -  
676 USA - Doylestown, grób Charlsa Burke -  
677 USA - Doylestown, grób Władysława Furka -  
678 USA - Doylestown, grób Władysława Szukiewicza -  
679 USA - Doylestown, grób Stanisława Śliwińskiego -  
680 USA - Doylestown, grób Ostoi-Karłowiczów -  
681 USA - Doylestown, grób Stanisława Strzetelskiego -  
682 USA - Doylestown, grób Mariana Jastrzębiec Święcickiego -  
683 USA - Doylestown, grób Jerzego Lerskiego -  
684 USA - Doylestown, grób Jerzego Lerskiego -  
685 USA - Doylestown, grób Jerzego Lerskiego -  
686 USA - Doylestown, uroczystość -  
687 USA - Doylestown, uroczystość -  
688 USA - Doylestown, uroczystość -  
689 USA - Hollywood, święto żołnierza -  
690 USA - Hollywood, święto żołnierza -  
691 USA - Hollywood, święto żołnierza -  
692 USA - Kościuszko, uroczystość nadania nazwy ul. im. Józefa Piłsudskiego -  
693 USA - New Jersey, kampania wyborcza Henryka Krajewskiego -  
694 USA - New Jersey, kampania wyborcza Henryka Krajewskiego -  
695 USA - New Jersey, pomnik katyński 1980 - 1980  
696 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
697 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
698 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
699 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
700 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
701 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
702 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
703 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
704 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
705 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1995 - 1995  
706 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1992 - 1992  
708 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1992 - 1992  
709 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1992 - 1992  
710 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1992 - 1992  
711 USA - New Jersey, uroczystości katyńskie 1992 - 1992  
712 USA - New York, Dom Żołnierza -  
713 USA - New York, gen. W. Anders na Paradzie Pułaskiego 1951 - 1951  
714 USA - New York, gen. W. Anders na Paradzie Pułaskiego 1951 - 1951  
715 USA - New York, Parada Pułaskiego 1954 - 1954  
716 USA - New York, Parada Pułaskiego 1956 - 1956  
717 USA - New York, demonstracja trockistów 1981 - 1981  
718 USA - New York, demonstracja trockistów 1981 - 1981  
719 USA - New York, wystawa "Worlds Fair" -  
720 USA - New York, wystawa "Worlds Fair" -  
721 USA - New York, wystawa "Worlds Fair" -  
722 USA - New York, wystawa "Worlds Fair" -  
723 USA - New York, wystawa "Worlds Fair" -  
724 USA - New York, wystawa "Worlds Fair" -  
725 USA - New York, wystawa polonijna -  
726 USA - New York, wystawa MACY'S "Know our United Nations" -  
727 USA - New York, wystawa MACY'S "Know our United Nations" -  
728 USA - New York, wystawa MACY'S "Know our United Nations" -  
729 USA - New York, wystawa MACY'S "Know our United Nations" -  
730 USA - New York, wystawa MACY'S "Know our United Nations" -  
731 USA - New York, wystawa MACY'S "Know our United Nations" -  
732 USA - New York, wystawa polska -  
733 USA - New York, wystawa polska -  
734 USA - New York, wystawa polska -  
735 USA - New York, wizyta gen. S. Maczka 1954 - 1954  
736 USA - New York, wizyta gen. S. Maczka 1954 - 1954  
737 USA - New York, wizyta gen.W. Bortnowskiego w Domu Żołnierza 1960 - 1960  
738 USA - New York, 9 E. 66 Str. -  
739 USA - New York, ks. pułk Burant -  
740 USA - New York, ks. pułk Burant -  
741 USA - New York, elita polonijna NY w latach 50-tych -  
742 USA - New York, przedstawiciele polonii 1940 - 1940  
743 USA - New York, wizyta gen. W. Andersa -  
744 USA - New York, wizyta gen. W. Andersa -  
745 USA - New York, wizyta gen. W. Andersa -  
746 USA - New York, wizyta gen. W. Andersa -  
747 USA - New York, wizyta gen. W. Andersa 1950 - 1950  
748 USA - New York, wizyta gen. W. Andersa -  
749 USA - New York, wizyta gen. W. Andersa 1950 - 1950  
750 USA - New York, wizyta gen. S. Hallera 1952 - 1952  
751 USA - New York, spotkanie z prof. O. Haleckim -  
752 USA - New York, spotkanie z prof. O. Haleckim -  
753 USA - New York, protest przeciw mordowi Żydów w Polsce -  
754 USA - New York, wizyta gen. T. Bora Komorowskiego 1961 - 1961  
755 USA - New York, wizyta gen. T. Bora Komorowskiego 1961 - 1961  
756 USA - New York, wizyta gen. T. Bora Komorowskiego 1961 - 1961  
757 USA - New York, wizyta gen. T. Bora Komorowskiego -  
758 USA - New York, wizyta A. Gwiazdy 1992 - 1992  
759 USA - New York, wizyta A. Gwiazdy 1992 - 1992  
760 USA - New York, wizyta A. Gwiazdy 1992 - 1992  
761 USA - New York, wizyta A. Gwiazdy 1992 - 1992  
762 USA - New York, wizyta A. Gwiazdy 1992 - 1992  
763 USA - New York, wizyta A. Gwiazdy 1992 - 1992  
764 USA - New York, wizyta B. Jarkowskiego -  
765 USA - New York, wizyta B. Jarkowskiego 1994 - 1994  
766 USA - New York, wizyta B. Jarkowskiego -  
767 USA - New York, wizyta B. Jarkowskiego -  
768 USA - New York, otwarcie placu im. ks. Jerzego Popiełuszki -  
769 USA - New York, otwarcie placu im. ks. Jerzego Popiełuszki -  
770 USA - New York, otwarcie placu im. ks. Jerzego Popiełuszki -  
771 USA - New York, otwarcie placu im. ks. Jerzego Popiełuszki -  
772 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
773 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
774 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
775 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
776 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
777 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
778 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
779 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
780 USA - New York, 10-ta rocznica Powstania Warszawskiego 1954 - 1954  
781 USA - New York, prof. O. Lange i Nan Merriman -  
782 USA - New York, konsul Sylwian Strakacz na przyjęciu dla polskich marynarzy -  
783 USA - New York, spotkanie z K. Wierzyńskim -  
784 USA - New York, karykatura K. Wierzyńskiego -  
785 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
787 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
788 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
789 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
790 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
791 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
792 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
793 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
794 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
795 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
796 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
797 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
798 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
799 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
800 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
801 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
802 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
803 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
805 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
806 USA - New York, spotkanie z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
807 USA - New York, Dom Żołnierza, przemówienie gen. W. Kowalskiego 1960 - 1960  
808 USA - New York, konferencja premiera J. Olszewskiego w Konsulacie RP -  
809 USA - New York, konferencja premiera J. Olszewskiego w Konsulacie RP -  
810 USA - New York, wręczenie J. Kowalskiemu Złotego Krzyża Zasługi 1975 - 1975  
811 USA - New York, wręczenie J. Kowalskiemu medalu 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego 1968 - 1968  
812 USA - New York, spotkanie: E. Kleszczyński, J. Kowalski, J. Fryling 1975 - 1975  
813 USA - New York, spotkanie A. Krajewskiego z Z. Romaszewskim 1993 - 1993  
814 USA - New York, rocznica 11 listopada, przemówienie J. Nowaka-Jeziorańskiego -  
815 USA - New York, rocznica 11 listopada, przemówienie J. Nowaka-Jeziorańskiego -  
816 USA - New York, rocznica 11 listopada, przemówienie J. Nowaka-Jeziorańskiego -  
817 USA - New York, rocznica 11 listopada -  
818 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie w Fundacji Kościuszkowskiej -  
819 USA - New York, S. Jordanowski, uroczystość 1960 - 1960  
820 USA - New York, S. Jordanowski, w Instytucie Piłsudskiego -  
821 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie z członkami "Solidarności" 1985 - 1985  
822 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie z Lechem Wałęsą 1991 - 1991  
823 USA - New York, S. Jordanowski i W. Jędrzejewicz -  
824 USA - New York, S. Jordanowski, wręczenie symboli niepodległej RP w Instytucie Piłsudskiego 1987 - 1987  
825 USA - New York, S. Jordanowski i E. Moskal pod Instytutem Piłsudskiego -  
826 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie w Instytucie Piłsudskiego -  
827 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie w Instytucie Piłsudskiego 1988 - 1988  
828 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie w Instytucie Piłsudskiego -  
829 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie w Instytucie Piłsudskiego -  
830 USA - New York, S. Jordanowski, spotkanie w Instytucie Piłsudskiego 1986 - 1986  
831 USA - New York, S. Jordanowski, delegacja w Doylestown 1990 - 1990  
832 USA - New York, S. Jordanowski, wraz z przedstawicielami polonii na cmentarzu w Loreto 1984 - 1984  
833 USA - Niagara on the Lake, I. J. Paderewski wizytuje obóz polski -  
834 USA - Oak Rige, Święto Żołnierza 1960 - 1960  
835 USA - Oak Rige, gen. K. Wiśniowski 1963 - 1963  
836 USA - Oak Rige, gen. K. Wiśniowski -  
837 USA - Oak Rige, gen. K. Wiśniowski 1963 - 1963  
838 USA - Phoenix, reklama składu aptecznego -  
839 USA - Phoenix, posiadłość polaka -  
840 USA - Phoenix, szkoła elementarna "Balasz School" -  
841 USA - Phoenix, posiadłość "Polska Osada" -  
842 USA - Phoenix, obchody 500 lecia urodzin Mikołaja Kopernika -  
843 USA - Phoenix, obchody 500 lecia urodzin Mikołaja Kopernika -  
844 USA - Phoenix, obchody 500 lecia urodzin Mikołaja Kopernika -  
845 USA - Verona, uroczystość 1992 - 1992  
846 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego 1950 - 1950  
847 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
848 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
849 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego 1950 - 1950  
850 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
851 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
852 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
853 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
854 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
855 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
856 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego 1 -  
857 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego -  
858 USA - Washington, uroczustości pod pomnikiem Kazimierza Puławskiego 1948 - 1948  
859 USA - Washington, tablica pamiątkowa I. J. Paderewskiego 1963 - 1963  
860 USA - Washington, tablica pamiątkowa I. J. Paderewskiego -  
861 USA - Washington, Erza Taft Benson z przedstawicielami KPA 1960 - 1960  
862 USA - Washington, spotkanie przedstawicieli SPK (S. GIerat) Johnem A. Gronouskim z oazji 1000-lecia chrztu Polski 1966 - 1966  
863 USA - Washington, grupa członkiń Przysposobienia Wojskowego Kobiet 1944 - 1944  
864 USA - Washington, prezydent John F. Kennedy na uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej I. J. Paderewskiego 1963 - 1963  
865 USA - Washington, wizyta gen. W. Andersa u prezydenta Johna F. Kennedy'ego -  
866 USA - Washington, Prezydent Ronald Reagan z przedstawicielami polonii 1982 - 1982  
867 USA - Washington, wizyta polskich weteranów w Białym Domu 1976 - 1976  
868 USA - Washington, uroczystości pod pomnikiem USS MAINE 1949 - 1949  
869 USA - Washington, uroczystości pod pomnikiem USS MAINE -  
870 USA - Washington, uroczystości pod pomnikiem USS MAINE -  
871 USA - Washington, uroczystości pod pomnikiem USS MAINE -  
872 USA - Washington, uroczystości pod pomnikiem USS MAINE 1950 - 1950  
873 USA - Washington, uroczystości pod pomnikiem USS MAINE 1962 - 1962  
874 USA - Washington, uroczystości pod pomnikiem USS MAINE 1950 - 1950  
875 USA - Washington, A. Zalewski, S. Mikołajczyk i T. Bór-Komorowski 1951 - 1951  
876 USA - Washington, A. Zalewski, S. Mikołajczyk i T. Bór-Komorowski 1951 - 1951  
877 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
878 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
879 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
880 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
881 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
882 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
883 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
884 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
885 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
886 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
887 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
888 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
889 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
890 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
891 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
892 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
893 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
894 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
895 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
896 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
897 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
898 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
899 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
900 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
901 USA - Washington, Stefan Korboński z prezydentem Ronaldem Reaganem -  
902 USA - Washington, spotkanie w domu u pp. Korbońskich 1988 - 1988  
903 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
904 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
905 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
906 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
907 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
908 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
909 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
910 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
911 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
912 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
913 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
914 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
915 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
916 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
917 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
918 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
919 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
920 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
921 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
922 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
923 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
924 USA - Polonia, pogrzeb Stafana Korbońskiego w Doylestown -  
925 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
926 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
927 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
928 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
929 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
930 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
931 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
932 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
933 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
934 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
935 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
936 USA - Polonia, obchody 350 lecia Polonii w Ameryce -  
937 USA - Polonia, wizyta Piotra Naimskiego -  
938 USA - Polonia, wizyta Piotra Naimskiego -  
939 USA - Polonia, wizyta Piotra Naimskiego -  
940 USA - Polonia, kpt. Winiowski i gen. Anders w Newark 1963 - 1963  
941 USA - Polonia, kpt. Winiowski spiewa podczas występu w Newark 1956 - 1956  
942 USA - Polonia, kpt. Winiowski spiewa podczas występu w Newark -  
943 USA - Polonia, kpt. Winiowski spiewa podczas występu w Dzień Żołnierza 1960 - 1960  
944 USA - Polonia, kpt. Winiowski spiewa podczas występu w Doylestown 1972 - 1972  
945 USA - Polonia,prof. Roman Smal-Stocki z prezydentem D. Eisenhawerem -  
946 USA - Polonia, o. M. Zembrzuski wita prezydenta L. B. Johnsona -  
947 USA - Polonia, wręczenie ryngrafu przezydentowi L. B. Johnsonowi -  
948 USA - Polonia, prezydent R. Reagan z przedstawicielami polonii -  
949 USA - Polonia, Kzimierz Olszowski -  
950 USA - Polonia, Jan Wojewódka i "Wesoła Czwórka" -  
951 USA - Polonia, Józef Lipski -  
952 USA - Polonia, Józef Lipski na spotkaniu z polonią -  
953 USA - Polonia, Józef Lipski -  
954 USA - Polonia, Artur Rubinstein z rodziną -  
955 USA - Polonia, Artur Rubinstein po koncercie -  
956 USA - Polonia, Artur Rubinstein po koncercie -  
957 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, wręczenie Krzyża Polski Walczącej -  
958 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, spotkanie z prezydentem D. Eisnehowerem 1954 - 1954  
959 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, spotkanie -  
960 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, spotkanie -  
961 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, spotkanie -  
962 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, spotkanie -  
963 USA - Polonia, Mazewski Alojzy i S. Gierat -  
964 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, wręczenie plakietki 1974 - 1974  
965 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, wręczenie plakietki 1974 - 1974  
966 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, wręczenie plakietki 1974 - 1974  
967 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, wręczenie plakietki 1974 - 1974  
968 USA - Polonia, Mazewski Alojzy, wręczenie plakietki 1974 - 1974  
969 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński, spotkanie z ks. Rojkiem -  
970 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński pod portretem Tadeusza Kościuszki -  
971 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński w RFE z S. Śiałkowskim i Z. Nakonieczną -  
972 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński w roli Napoleona -  
973 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z młodzieżą na akademii poświęconej AK -  
974 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z młodzieżą na akademii poświęconej AK -  
975 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński w Imstytucie Sikorskiego w Londynie -  
976 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński -  
977 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński -  
978 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z ks. Rojkiem, M. Modzelewska i J. Katelbach -  
979 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z gen. T. Borem-Komorowskim -  
980 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z gen. T. Borem-Komorowskim -  
981 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z J. Frylingiem -  
982 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński -  
983 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z K. Tische -  
984 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z K. Tische -  
985 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z K. Tische -  
986 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński -  
987 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński -  
988 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński na Monte Cassino -  
989 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z gen. T. Borem-Komorowskim -  
990 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z ks. Rojkiem, J. Katelbach oraz A. Suchickim -  
991 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński, spotkanie z ks. Rojkiem -  
992 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z J. Katelbach -  
993 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z J. Katelbach -  
994 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński z J. Katelbach -  
995 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński w sztuce "Szczęście na poddaszu" 1934 - 1934  
996 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński w sztuce -  
997 USA - Polonia, Ziemowit Karpiński w sztuce -  
998 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz z P. Wozańczykiem, J. Sieianowskim, A. Gromadzkim, W. Brucknerem i J. Krzyżanowskim 1959 - 1959  
999 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz z P. Wozańczykiem, J. Sieianowskim, A. Gromadzkim, W. Brucknerem i J. Krzyżanowskim 1959 - 1959  
1000 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz z P. Wozańczykiem, J. Sieianowskim, A. Gromadzkim, W. Brucknerem i J. Krzyżanowskim 1959 - 1959  
1001 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz wręczenie dyplomu Doktoratu Honorowego Literatury w Le Moyne College -  
1002 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz wręczenie dyplomu Doktoratu Honorowego Literatury w Le Moyne College -  
1003 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz, spotkanie -  
1004 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz, spotkanie -  
 
1005 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz, uroczystość przed kościołem św. Stanisława -  
Polonia
1006 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz, uroczystość przed kościołem św. Stanisława -  
1007 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz, uroczystość przed kościołem św. Stanisława -  
1008 USA - Polonia, Bohdan Pawłowicz -  
1009 USA - Polonia, Stanisław Gierat -  
1010 USA - Polonia, Stanisław Gierat -  
1011 USA - Polonia, Stanisław Gierat, portret J. Piłsudskiego -  
1012 USA - Polonia, Stanisław Gierat, uroczystość -  
1013 USA - Polonia, Stanisław Gierat, uroczystość -  
1014 USA - Polonia, Stanisław Gierat, uroczystość -  
1015 USA - Polonia, Stanisław Gierat, uroczystość 1976 - 1976  
1016 USA - Polonia, Stanisław Gierat, przyjęcie u pp. Jordanowskich -  
1017 USA - Polonia, Stanisław Gierat -  
1018 USA - Polonia, Stanisław Gierat, uroczystość -  
1019 USA - Polonia, Stanisław Gierat i Rodowicz -  
1020 USA - Polonia, Stanisław Gierat, Rodowicz i J. Krzyżanowski -  
1021 USA - Polonia, Stanisław Gierat, S. Jordanowski, Kruk i E. Gieratowa -  
1022 USA - Polonia, Stanisław Gierat, uroczystość w 19 kole SPK w Bostonie 1964 - 1964  
1023 USA - Polonia, Stanisław Gierat, uroczystość -  
1024 USA - Polonia, Stanisław Gierat w Oak Ridge -  
1025 USA - Polonia, Stanisław Gierat w Oak Ridge -  
1026 USA - Polonia, Stanisław Gierat w Oak Ridge -  
1027 USA - Polonia, Stefania Bardziłowska -  
1028 USA - Polonia, Stefania Bardziłowska -  
1029 USA - Polonia, Maria i Zofia Bardziłowska z gen. T. Borem-Komorowskim 1946 - 1946  
1030 USA - Polonia, przekazanie obrazu przez Jadwigę Pułaską dla kolekcji Białego Domu 1950 - 1950  
1031 USA - Polonia, gen. W. Anders, Gen. W. Kopański, Tomaszewski i Fudalińska -  
1032 USA - Polonia, wizyta gen. W. Andersa -  
1033 USA - Polonia, wizyta gen. W. Andersa -  
1034 USA - Polonia, wizyta gen. W. Andersa -  
1035 USA - Polonia, spotkanie gen. A. J. D. Biddle'a z gen. S. Maczkiem 1954 - 1954  
1036 USA - Polonia, wizyta gen. S. Maczka 1967 - 1967  
1037 USA - Polonia, wizyta gen. S. Maczka 1969 - 1969  
1038 USA - Polonia, gen. T. Bór-Komorowski z Z. Karpińskim -  
1039 USA - Polonia, wizyta gen. T. Bora-Komorowskiego 1946 - 1946  
1040 USA - Polonia, uroczystości z okazji nadania Charlsowi Rozmarkowi tytułu "Man of The Year" 1953 - 1953  
1041 USA - Polonia, S. Jordanowski z paniami Jordanowską, Sosnkowską oraz Hrabykową -  
1042 USA - Polonia, wycieczka polonii amerykańskiej do kraju 1927 - 1927  
1043 USA - Polonia, posadzenie drzewa Marii Curie Skłodowskiej 1943 - 1943  
1044 USA - Polonia, E. Kleszczyński 1965 - 1965  
1045 USA - Polonia, Święto Żołnierza -  
1046 USA - Polonia, Hester Hensell -  
1047 USA - Polonia, P. Yalles i L. Obierek -  
1048 USA - Polonia, P. Yalles i L. Obierek -  
1049 USA - Polonia, P. Yalles i L. Obierek -  
1050 USA - Polonia, K. Kołodziejczyk -  
1051 USA - Polonia, K. Kołodziejczyk -  
1052 USA - Polonia, K. Rozmarek, fotografia grupowa -  
1053 USA - Polonia, zjazd Polaków z zagranicy -  
1054 USA - Polonia, zjazd Polaków z zagranicy -  
1055 USA - Polonia, Bolesław Orliński -  
1056 USA - Polonia, spotkanie polonii z gen. T. Borem-Komorowskim -  
1057 USA - Polonia, spotkanie z Harrimanem -  
1058 USA - Polonia, policja konna -  
1059 USA - Polonia, parada -  
1060 USA - Polonia, koncert -  
1061 USA - Polonia, zespół ludowy -  
1062 USA - Polonia, występ taneczny -  
1063 USA - Polonia, Travelers Aid Society -  
1064 USA - Polonia, NN z flagą amerykańską -  
1065 USA - Polonia, fotografia grupowa -  
1066 USA - Polonia, parada -  
1067 USA - Polonia, NN -  
1068 USA - Polonia, NN -  
1069 USA - Polonia, NN -  
1070 USA - Polonia, NN -  
1071 USA - Polonia, "Nowy Świat" -  
1072 USA - Polonia, "Nowy Świat", M. Węgrzynek -  
1073 USA - Polonia, "Nowy Świat", M. Węgrzynek -  
1074 USA - Polonia, "Nowy Świat", M. Węgrzynek -  
1075 USA - Polonia, "Nowy Świat", M. Węgrzynek -  
1076 USA - Polonia, tancerka -  
1077 USA - Polonia, zespół ludowy -  
1078 USA - Polonia, występ taneczny -  
1080 USA - Polonia, obóz skautów -  
1081 USA - Polonia, obóz skautów -  
1082 USA - Polonia, obóz skautów -  
1083 USA - Polonia, obóz skautów -  
1085 USA - Polonia, obóz skautów -  
1086 USA - Polonia, obóz skautów -  
1087 USA - Polonia, obóz skautów -  
1088 USA - Polonia, obóz skautów -  
1089 USA - Polonia, obóz skautów -  
1090 USA - Polonia, obóz skautów -  
1091 USA - Polonia, obóz skautów -  
1092 USA - Polonia, obóz skautów -  
1093 USA - Polonia, obóz skautów -  
1094 USA - Polonia, NN -  
1095 USA - Polonia, NN -  
1096 USA - Polonia, NN 1946 - 1946  
1097 USA - Polonia, NN 1946 - 1946  
1098 USA - Polonia, NN ślub -  
1099 USA - Polonia, NN ślub -  
1100 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1101 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1102 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1103 USA - Polonia, NN -  
1104 USA - Polonia, NN -  
1105 USA - Polonia, NN -  
1106 USA - Polonia, NN -  
1107 USA - Polonia, NN uroczystość 1943 - 1943  
1108 USA - Polonia, NN uroczystość 1943 - 1943  
1109 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1110 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1111 USA - Polonia, NN uroczystość 1943 - 1943  
1112 USA - Polonia, NN uroczystość 1943 - 1943  
1113 USA - Polonia, NN uroczystość 1943 - 1943  
1114 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1115 USA - Polonia, NN uroczystość 1943 - 1943  
1116 USA - Polonia, NN uroczystość 1943 - 1943  
1117 USA - Polonia, NN -  
1118 USA - Polonia, NN kombatanci -  
1119 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1120 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1121 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1122 USA - Polonia, NN uroczystość -  
1123 USA - Polonia, NN -  
1124 USA - Polonia, NN -  
1125 USA - Polonia, spotkanie z prof. O. Haleckim -  
1126 USA - Polonia, NN -  
1127 USA - Polonia, prof. W. Jędrzejewicz -  
1128 USA - Polonia, wystawa polska -  
1129 USA - Polonia, wystawa polska -  
1130 USA - Polonia, wystawa polska 1984 - 1984  
1131 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1132 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1133 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1134 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1135 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1136 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1137 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1138 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1139 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1140 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1141 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1142 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1143 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1144 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1145 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1146 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1147 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1148 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1149 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1150 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1151 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1152 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1153 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1154 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1155 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1156 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1157 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1158 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1159 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1160 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1161 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1162 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1163 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1164 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1165 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1166 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1167 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1168 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1169 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1170 USA - Polonia, wystawa dotycząca Polskiego Państwa Podziemnego -  
1171 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1172 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1173 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1174 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1175 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1176 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1177 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1178 USA - Polonia, wystawa "Justice for Poland" -  
1179 USA - Polonia, wystawa Polish War Relief -  
1180 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1181 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1182 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1183 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1184 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1185 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1186 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1187 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1188 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1189 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1190 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1191 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1192 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1193 USA - Polonia, wystawa dotycząca II wojny światowej 1943 - 1943  
1194 USA - Polonia, Towarzystwo Bratniej Pomocy "Nowe Życie" 1904 - 1904  
1195 USA - Polonia, przemówienie płk. W. Sławka -  
1196 USA - Polonia, fotografia grupowa Z.S.P. -  
1197 USA - Polonia, fotografia grupowa Z.S.P. -  
1198 USA - Polonia, bankiet na cześć I. J. Paderewskiego 1932 - 1932  
1199 USA - Polonia, bankiet na cześć I. J. Paderewskiego 1932 - 1932  
1200 USA - Polonia, uroczystość -  
1201 USA - Polonia, uroczystość kombatancka -  
1202 USA - Polonia, zjazd Z.N.P. w Buffalo 1951 - 1951  
Fundacja Paderewskiego
1203 USA - Polonia, bal i bankiet Fundacji Paderewskiego 1958 - 1958  
Polonia
1204 USA - Polonia, fotografia grupowa skautów -  
1205 USA - Polonia, bankiet na cześć wielebnego Franciszka P. Kowalczyka 1952 - 1952  
1206 USA - Polonia, bankiet na cześć ks. F. Buranta 1941 - 1941  
1207 USA - Polonia, bankiet z okazji 60 lecia Towarzystwa Młodzierzy Polskiej św. Alojzego Gonzagi 1949 - 1949  
1208 USA - Polonia, bankiet na cześć gen. J. Hallera 1940 - 1940  
1209 USA - Polonia, bankiet na cześć ks. F. Buranta z okazji powrotu z pielgrzymki 1950 - 1950  
1210 USA - Polonia, bankiet z okazji wyboru A. Rozmarka "Man ot the Year" 1953 - 1953  
1211 USA - Polonia, wieczornica pożegnalna W. Bojan-Błażewicza w Domu Narodowym 1933 - 1933  
Kongres Polonii Amerykańskiej
1212 USA - Polonia, zjazd KPA w Atlantic City 1952 - 1952  
Polonia
1213 USA - Polonia, bankiet na cześć gen. J. Hallera 1940 - 1940  
1214 USA - Polonia, Tadeusz Pawłowicz -  
1215 USA - Polonia, 1-sza eskadra lotników polskich z USA i Kanady 1941 - 1941  
1216 USA - Polonia, 27 zjazd Z.N.P. 1962 - 1962  
1217 USA - Polonia, uroczystosć -  
1218 USA - Polonia, uroczystość kombatancka 1940 - 1940  
Instytut im. J. Piłsudskiego w Londynie
1219 Wielka Brytania - Instytut im. J. Piłsudskiego w Londynie, wystawa 1981 - 1981  
1220 Wielka Brytania - Instytut im. J. Piłsudskiego w Londynie, wystawa 1981 - 1981  
1221 Wielka Brytania - Instytut im. J. Piłsudskiego w Londynie, wystawa 1981 - 1981  
1222 Wielka Brytania - Instytut im. J. Piłsudskiego w Londynie, wystawa 1981 - 1981  
1223 Wielka Brytania - Instytut im. J. Piłsudskiego w Londynie, wystawa 1981 - 1981  
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego
1224 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, popiersie -  
1225 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, ekspozycja -  
1226 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, ekspozycja -  
1227 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, biblioteka -  
1228 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sala wykładowa -  
1229 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sala wykładowa -  
1230 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sala z popiersiem -  
1231 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, widok z zewnątrz -  
1232 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, wejście -  
1233 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, widok z ogrodu -  
1234 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, fronton budynku -  
1236 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, ekspozycja -  
1237 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sala wykładowa -  
1238 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, klatka schodowa -  
1239 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, kancelaria -  
1240 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, kancelaria -  
1241 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sala posiedzeń -  
1242 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, drzwi do biblioteki -  
1243 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, ekspozycja -  
1244 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, sztandary -  
1245 Wielka Brytania - Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, kominek -  
Niepodległość i Demokracja
1246 Wielka Brytania - "Niepodległość i Demokracja", S. Jordanowski i S. Grocholski -  
1247 Wielka Brytania - "Niepodległość i Demokracja", komitet wykonawczy i prezydium rady 1947 - 1947  
Polonia
1248 Wielka Brytania - Polonia, Zbigniew Stypukowski na posiedzeniu Rady Politycznej w 1949 roku -  
1249 Wielka Brytania - Polonia, Kazimierz Sabat -  
1250 Wielka Brytania - Polonia, dekoracja Edwarda Witkowskiego prezesa Fundacji im. J. Paderewskiego w Londynie 1951 - 1951  
1251 Wielka Brytania - Polonia, płk Karol Ziemski -  
1252 Wielka Brytania - Polonia, płk Karol Ziemski przemawia nad grobem gen. Kazimierza Wiśniowskiego 1964 - 1964  
1253 Wielka Brytania - Polonia, płk Karol Ziemski na spotkaniu kombatanckim -  
1254 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1255 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1256 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1257 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1258 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1259 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1260 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1261 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1262 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1263 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1264 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1265 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1266 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1267 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1268 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1269 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1270 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1271 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1272 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1273 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1274 Wielka Brytania - Polonia, pogrzeb gen. T. Bora-Komorowskiego -  
1275 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1276 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1277 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1278 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1279 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1280 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1281 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1282 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1283 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1284 Wielka Brytania - Polonia, obchody 100 lecia urodzin J. Piłsudskiego w Albert Hall -  
1285 Wielka Brytania - Polonia, gen. T. Bór-Komorowski, inż. Rudkowski w Edynburgu 1948 - 1948  
1286 Wielka Brytania - Polonia, koło 1 pułku ułanów 1966 - 1966  
1289 Wielka Brytania - Polonia, koło 1 pułku ułanów 1966 - 1966  
1290 Wielka Brytania - Polonia, koło 1 pułku ułanów 1966 - 1966  
1291 Wielka Brytania - Polonia, koło 1 pułku ułanów 1966 - 1966  
1292 Wielka Brytania - Polonia, Wacław i Jadwiga Jedrzejewiczowie -  
1293 Wielka Brytania - święto "Polski Walczącej" 1966 - 1966  
1294 Wielka Brytania - Polonia, dekoracja gen. W. Andersa 1966 - 1966  
1295 Wielka Brytania - Polonia, dekoracja gen. W. Andersa 1966 - 1966  
1296 Wielka Brytania - Polonia, dekoracja gen. W. Andersa 1966 - 1966  
1297 Wielka Brytania - Polonia, akademia legionowa z okazji 50 lecia czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego w dniu 6 sierpnia 1914 roku -  
1298 Wielka Brytania - Polonia, akademia legionowa z okazji 50 lecia czynu zbrojnego Józefa Piłsudskiego w dniu 6 sierpnia 1914 roku -  
1299 Wielka Brytania - Polonia, składanie przysięgi przez prezydentwa Stanisława Ostrowskiego 1972 - 1972  
1300 Wielka Brytania - Polonia, Zjednoczenie Polskich Organizacji w Bradford 1949 - 1949  
1301 Wielka Brytania - Polonia, spotkanie z żoną gen. Andersa 1971 - 1971  
1302 Wielka Brytania - Polonia, uroczystość 1948 - 1948  
1303 Wielka Brytania - Polonia, K. Rozmarek z gen. J. Hallerem -  
1304 Wielka Brytania - Polonia, wystawa -  
1305 Wielka Brytania - Polonia, biskup J. Garlina, K. Sabat, E. Raczyński 1966 - 1966  
1306 Wielka Brytania - Polonia, otwarcie wystawy filatelistyzcznej w Londynie 1964 - 1964  
1307 Wielka Brytania - Polonia, spotkanie z gen. Józefem Wiatrem -  
1308 Wielka Brytania - Polonia, uroczystość 1951 - 1951  
1309 Wielka Brytania - Polonia, tablica pamiątkowa polskiej marynarki wojennej -  
1310 Wielka Brytania - Polonia, wystawa -  
1311 Wielka Brytania - Polonia, NN fotografia grupowa 1950 - 1950  
1312 Wielka Brytania - Polonia, plakat -  
1313 Wielka Brytania - Polonia, wystawa -  
1314 Wielka Brytania - Polonia, NN -  
1315 Wielka Brytania - Polonia, NN fotografia grupowa -  
1316 Wielka Brytania - Polonia, spotkanie "Kadrowiaków" -  
1317 Włochy - Polonia, 25 rocznica bitwy pod Monte Cassino 1969 - 1969  
1318 Włochy - Polonia, 25 rocznica bitwy pod Monte Cassino 1969 - 1969  
1319 Włochy - Polonia, Irena Andres na pogrzebie gen. Andersa 1970 - 1970  
1320 Włochy - Polonia, pogrzeb gen. Andersa na Monte Cassino 1970 - 1970  
1321 Włochy - Polonia, pogrzeb gen. Andersa na Monte Cassino 1970 - 1970  
1322 Włochy - Polonia, pogrzeb gen. Andersa na Monte Cassino 1970 - 1970  
1323 Włochy - Polonia, gen. Duch na cmentarzu w Bolonii -  
1324 Włochy - Polonia, J. Librach i K. Papee w Rzymie 1953 - 1953  
1325 Polonia - wystawa -  
1326 Polonia - wystawa -  
1327 Polonia - wystawa -  
1328 Polonia - wystawa -  
1329 Polonia - wystawa -  
1330 Polonia - wystawa -  
1331 Polonia - wystawa -  
1332 Polonia - wystawa -  
1333 Polonia - wystawa -  
1334 Polonia - wystawa -  
1335 Polonia - wystawa -  
1336 Polonia - wystawa -  
1337 Polonia - wystawa -  
1338 Polonia - wystawa 1942 - 1942  
1339 Polonia - wystawa -  
1340 Polonia - wystawa -  
1341 Polonia - wystawa -  
1342 Polonia - wystawa -  
1343 Polonia - wystawa -  
1344 Polonia - wystawa -  
1345 Polonia - wystawa -  
1346 Polonia - wystawa -  
1347 Polonia - wystawa 1943 - 1943  
1348 Polonia - wystawa 1943 - 1943  
1349 Polonia - wystawa -  
1350 Polonia - wystawa -  
1351 Polonia - wystawa -  
1352 Polonia - wystawa -  
1353 Polonia - wystawa -  
1355 Polonia - wystawa -  
1356 Polonia - wystawa -  
1357 Polonia - wystawa -  
1358 Polonia - wystawa -  
1359 Polonia - wystawa -  
1360 Polonia - wystawa, plakat -  
1361 Polonia - wystawa, plakat -  
1362 Polonia - wystawa, plakat -  
1363 Polonia - wystawa -  
1364 Polonia - wystawa -  
1365 Polonia - wystawa -  
1366 Polonia - wystawa -  
1367 Polonia - wystawa -  
1368 Francja - Paryż, wystawa 1937 - 1937  
1369 Francja - Polonia, cmentarz polski -  
1370 Francja - Polonia, cmentarz polski -  
1371 Francja - Polonia, cmentarz polski -  
1372 Francja - Polonia, cmentarz polski -  
1373 Francja - Polonia, cmentarz polski -  
Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce
1374 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1375 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1376 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1377 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1378 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1379 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1380 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1381 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1382 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1383 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1384 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1385 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego 1992 - 1992  
1386 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1387 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1388 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1389 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1390 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1391 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
1392 USA - Instytut im. Józefa Piłsudskiego w Ameryce, wizyta Jerzego Milewskiego -  
Polonia
1993 USA - Doylestwon, harcerstwo polskie 1992 - 1992  
1394 USA - Los Angeles, uroczysto wrczenia Krzyy A.K. 1982 - 1982  
1395 USA - New York, pielgrzymka onierzya A.K. -  
1396 USA - New York, uroczystość -  
Organizacje i instytucje polonijne
1397 USA - New York, uroczystość -  
Polonia
1398 USA - New York, uroczystość -  
1399 USA - New York, wystaw "Know Our United Nations" 1945 - 1945  
1400 USA - New York, wystaw "Know Our United Nations" -  
1401 USA - New York, wystaw "Know Our United Nations" -  
1402 USA - New York, wystaw "Know Our United Nations" -  
1403 USA - Verona, uroczystość, Lucjan Rutkowski 1992 - 1992  
1404 USA - Washington, dom pp. Korbońskich -  
1405 USA - Washington, dom pp. Korbońskich -  
1407 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1408 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1409 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1410 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1411 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1412 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1413 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1414 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1415 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1416 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1417 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1418 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1419 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1420 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1421 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1422 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1423 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1424 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1425 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1426 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1427 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1428 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1429 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1430 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1431 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1432 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1433 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1434 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1435 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1436 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1437 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1438 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1439 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1440 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1441 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1442 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1443 USA - Washington, przewiezienie zwłok I. J. Paderewskiego z cmentarza w Arlington do Polski -  
1444 USA - Washington, wystawa "Weapons of War" -  
1445 USA - Polonia, NN fotografia grupowa -  
1446 USA - Polonia, NN fotografia grupowa -  
1447 USA - Polonia, NN fotografia grupowa -  
1448 USA - Polonia, NN fotografia grupowa -  
1449 USA - Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, sztandar Placówki nr 7 -  
1450 USA - Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej, pomnik Katyński ufundowany przez Placówkę nr 111 w New Britain 1980 - 1980  
1451 USA - New York, polski pawilon na wystawie światowej w 1939 r. -  
1452 USA - New York, polski pawilon na wystawie światowej w 1939 r. -  
1453 USA - Polonia, wystawa -  
1454 USA - Polonia, wystawa -  
1455 USA - Polonia, "Kościuszko wznoszący fortyfikacje pod Saratogą" -  
1456 USA - Polonia, "Śmierć MIchała Grabowskiego" -  
1457 USA - Polonia, "Tadeusz Kościuszko" -  
1458 USA - Polonia, "Grupa Ślązaków" -  
1459 USA - Polonia, "Karol Błaszkiewicz" -  
1460 USA - Polonia, "Kazimierz Puławski i Jerzy Waszyngton" -  
1461 USA - Polonia, "Kazimierz Pułaski" -  
1462 USA - Polonia, "Feliks Miklaszewicz" -  
1463 USA - Polonia, "Jan z Kolna" -  
1464 USA - "Sokół", cćwiczenia baonu "Sokoła" w okolicy Chicago w 1915 r. -  
1465 USA - New York, uroczystość z okazji 4 rocznicy inwazji na Polskę. -  
Ewa Curie
1466 USA - Polonia, Ewa Curie, praca nad filmem "Land of my Moter". -  
Haller Józef
1467 USA - Polonia, przyjazd gen. Hallera do Ameryki 1923 - 1923  
Polonia
1468 NN - wystawa o Ghetcie w Warszawie -  
1469 NN - wystawa -  
1470 NN - wystawa -  
1471 NN - wystawa -  
1472 Wystawa światowa w Nowym Jorku w 1940 r., część polska -  
1473 Wystawa światowa w Nowym Jorku w 1940 r., część polska -  
1474 Wystawa światowa w Nowym Jorku w 1940 r., część polska -  
1475 Wystawa światowa w Nowym Jorku w 1940 r., część polska -  
1476 Wystawa światowa w Nowym Jorku w 1940 r., część polska -  
1477 Wystawa światowa w Nowym Jorku w 1940 r., część polska -  
1478 Fotokopia prasy polonijnej, "Sokół" -  
1479 Fotokopia prasy polonijnej, "Poland" -  
1480 Fotokopia prasy polonijnej, "Echo z Polski". -  
1481 Fotokopia prasy polonijnej, "Polak w Ameryce" -  
 
1482 Wielka Brytania - Instytut Jóefa Piłsudskiego w Londynie, wnętrze b.d. - b.d.  
1483 Wielka Brytania - Instytut Jóefa Piłsudskiego w Londynie, wnętrze b.d. - b.d.  
1484 Wielka Brytania - Instytut Jóefa Piłsudskiego w Londynie, wnętrze b.d. - b.d.  
1485 Polonia - NN b.d. - b.d.  
1486 USA - spotkanie w Domu Żołnierza 1960 - 1960  
1487 Polonia - Audiencja w Watykanie (m.in.: gen. Sosnkowski, gen. Duch, gen. Tokarzewski, M. Wańkowicz, amb. Papee) 1944 - 1944  
1488 Polonia - T. Katelbach, Lizbona 1941 r. 1941 - 1941  
1489 Polonia - T. Katelbach, portret b.d. - b.d.  
1490 Polonia - T. Katelbach, spotkanie z gen. Sosnkowskim 1954 - 1954  
1491 Polonia - T. Katelbach, spotkanie z gen. Sosnkowskim 1954 - 1954  
1492 Polonia - spotkanie z Prezydentem Raczkiewiczem b.d. - b.d.  
1493 Polonia - spotkanie NN b.d. - b.d.  
1494 USA - Krucjata o Wolność Polski, spotkanie z ks. Janem Malinowskim b.d. - b.d.  
1495 Polonia - slajdy uroczystości kombatanckich we Włoszech i Wielkiej Brytanii 1966 - 1969 angielski
1496 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystości kombatanckie, bankiety, uroczystości w Doylestown, spotkani kół SPK. 1963 - 1963 angielski, polski
1497 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystości kombatanckie, zjazd Federacji Światowej SPK, spotkania kół SPK. 1952 - 1969 angielski, polski
1498 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystości kombatanckie, uroczystości w Doylestown, bankiety, zjazd Federacji Światowej SPK, spotkania kół SPK. 1963 - 1975 angielski, polski
1499 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystości kombatanckie, bankiet, uroczystości w Doylestown, spotkania kół SPK. 1969 - 1975 angielski, polski
1500 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystości kombatanckie, zjazd Federacji Światowej SPK, uroczystości w Doylestown, spotkania kół SPK. 1961 - 1975 angielski, polski
1501 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystości kombatanckie, zjazd Federacji Światowej SPK, bankiet, uroczystości w Doylestown, spotkania kół SPK. 1959 - 1971 angielski, polski
1502 USA - Stowarzyszenie Polskich Kombatantów, uroczystości kombatanckie, bankiet, spotkania kół SPK. 1963 - 1971 angielski, polski
1503 USA - Kongres Polonii Amerykańskiej, zjazd w Atlantic City w 1952 r. b.d. - b.d. angielski
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm