Zespół archiwalny nr 007

Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce
1919-1932
Dzieje twórcy: Ukraińska Misja Wojskowa w Polsce została utworzona w 1919 r. w Warszawie celem koordynowania wysiłku wojennego Ukraińskiej Republiki Ludowej w sojuszu z Rzeczpospolitą.
Zawartość: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, dokumentacja Sekcji Wojskowej i Komisji Likwidacyjnej Misji, akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej, komunikaty informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zespół zmikrofilmowany.
Inwentarz:

Nr

Tytuł

Daty

Języki

1 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania 1919 - 1920 ukraiński, polski
2 Dokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji 1919 - 1920 ukraiński, polski
3 Dokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Komisji Likwidacyjnej Misji, raporty i korespondencja Szefa Komisji Likwidacyjnej Misji, komunikaty informacyjne 1920 - 1921 ukraiński, polski
4 Akta Sekcji I-ej Sztabu Ministerstwa Spraw Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej (m.in. organizacja Sztrabu, instrukcje służbowe, sprawozdania z prac Sztabu, projekt instrukcji o przygotowaniu i przeprowadzeniu mobilizacji byłych wojskowych URL) 1927 - 1929 ukraiński, polski
5 Komunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 1929 - 1932 pol.
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs