paderewski.jpg

Portret Ignacego Paderewskiego autorstwa Zbigniewa Czermańskiego

Danuta Piątkowska

Cieszyłem się swoim powodzeniem. (…) Wiedziałem też, że już pokochałem Amerykę.

Ignacy J. Paderewski, Pamiętniki,
spisała Mary Lawton, Kraków 1967

Po raz ostatni Ignacy Jan Paderewski przyjechał do Ameryki 6 listopada 1940 r. Zatrzymał się, jak zwykle, w hotelu Gotham (przy 5 Alei i 55 Ulicy; dzisiaj nie istnieje), jednak kilka tygodni później przeniósł się do tańszego Buckingham przy 6 Alei i 57 Ulicy. Brakowało pieniędzy.

Pomimo wieku Ignacy Paderewski był bardzo aktywny. Starał się przekonać Amerykanów, by pośpieszyli z wsparciem dla Brytyjczyków. Radiowa sieć Columbia przekazała ten apel 8 grudnia. W trakcie audiencji u prezydenta Franklina D. Roosevelta prosił o interwencję w sprawie Polaków we Francji pod rządami Vichy. Już w listopadzie polonijna prasa weterańska opublikowała odezwę Paderewskiego Do Wychodźstwa, w której przedstawiał powody swego przyjazdu i nawoływał do ofiarnej pomocy dla Polski.

Wstęp

Wzmianka dotycząca pułkownika Mieczysława Wyżeł – Ścieżyńskiego, która znajduje się na str. 976 Who’s Who z 1937 roku [1] brzmi następująco:

ŚCIEŻYŃSKI – WYŻEŁ, Mieczysław, Journalist, Politician. Col. General Staff, ret.; * Sambor, Pol., Jan,  1, 1895; s. of Władisław Śc.- W., Professor, and Mrs. Śc,-W., b, Odzieżiński. Educ.: High War Sch. C. of L.: Legionary in Pilsudski’s Pol. Legion 1914 – 1918. Cmd of a brigade of infantry during the Pol,- Russ. War 1918-1920. Milit. Attache In Prague 1921/22. Chief of the Intelligence Dep. In Gen. Staff 1922/23; in foreign mission 1923/24. Chief of the Gen. Staff of the X Pol. Army Corps 1926 of the Admin. Dept. in the Pol. Min. for Nat. Defense 1927. Cmd. of the 22nd Infantry Division 1927-1929; ret. as Col. in 1930. Dir. of the Press Agency “Iskra” in Warsaw since 1930. Pres. of the Union of Pol. Parliamentary Journalists 1930/31; of the National Assoc. of the Journalists in the Pol. Republic  since 1934.  Publ.: numerous essays on for. politics and on milit. questions. Coll.: grahophone records. A.: Warsaw Al. Ujazdowskie 38. T.:  8-45-01 Pol.”
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs