Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce od 80 lat działa w Nowym Jorku i zajmuje się ochroną polskiego dziedzictwa oraz szeroko rozumianą edukacją. O wyjątkowości Instytutu świadczą zbiory archiwalne, biblioteka i galeria sztuki. Zbiory Instytutu są szeroko udostępniane na miejscu i online: www.pilsudski.org, gdzie umieszczone są tysiące zdigitalizowanych dokumentów. W siedzibie Instytutu oraz online prezentowane są programy dla publiczności o tematyce historycznej - wykłady, pokazy filmów dokumentalnych, warsztaty edukacyjne, lekcje historii. Teraz dołączamy podcasty.

 

MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

„Spotkania z historią” to opowieść o przeszłości, o ludziach, instytucjach i wydarzeniach. To rozmowy z ciekawymi ludźmi, dla których historia nie jest tyko zawodem, ale wielką pasją.

Na Sezon Pierwszy składają się cztery podcasty prezentujące wyjątkowych ludzi jak Józef Piłsudski, instytucje, które przechowują pamięć historyczną jak Instytut Piłsudskiego w Ameryce. O Instytucie Piłsudskiego rozmawiają Karolina Obrycki i dr Iwona Korga, prezes Instytutu. O Józefie Piłsudskim opowiada dr Jacek Czarnecki. Pokazujemy także historię Polonii w Nowym Jorku w okresie 1918-1939 o czym opowiada prof. Tomasz Pudłocki oraz o polskich sowietologach, którzy po 1945 r. kształtowali amerykańską opinię publiczną wypowiada się prof. Sławomir Łukasiewicz. Rozmowy te prowadzi dr Iwona Korga.

Rozmawia Karolina Obrycki z dr Iwoną Korga o historii, zbiorach i działalności Instytutu Piłsudskiego w Ameryce, jednej z najbardziej znanych i zasłużonych organizacji polonijnych w Stanach Zjednoczonych.

Iwona Korga - Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) oraz magister bibliotekoznawstwa i informacji naukowej (Queens College, CUNY). Związana z Instytutem od 1994 r. najpierw jako wolontariusz, od 1998 r. pracownik, od 2005 r. Dyrektor Wykonawczy a od 2016 także prezes. Jest autorką publikacji popularno-naukowych z dziedziny historii Polski i Polonii XX wieku, bierze udział w konferencjach naukowych oraz działa w środowisku oświaty polonijnej. Udziela się Polish American Historical Association oraz zasiada w Radzie Dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.

Karolina Obrycki, nowojorski prawnik, związana z Instytutem Piłsudskiego w latach 2015-2023 jako dyrektor ds. rozwoju.

Z prof. Tomaszem Pudłockim rozmawia dr Iwona Korga o życiu Polonii w Nowym Jorku w okresie, kiedy miasto otrzymało status stolicy świata. Jest to czas, kiedy następują bardzo szybkie zmiany społeczno-kulturowe a Polonia rozwija się dynamicznie. To czas hossy na giełdzie nowojorskiej, ale także wielkiego kryzysu ekonomicznego, to okres rozkwitu kabaretu, fortun w stylu Wielkiego Gatsby, prohibicji i biedy.

Tomasz Pudłocki - doktor habilitowany nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta i Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Zajmuje się relacjami Polski ze światem anglosaskim oraz historią nauki w XIX i XX w.

Dr. Iwona Korga speaks with Dr. Jacek Czarnecki about Józef Piłsudski’s life, family, and the Second Polish Republic. Following WWI in 1918, Poland regained independence and Piłsudski focused on building a democratic state with powerful neighbors (Soviet Russia and Germany). This period marks important changes, including the development of Poland and a new generation.

Dr Jacek Czarnecki is an Assistant Professor at Kingsborough Community College (CUNY) since 2014. He is also associated with the Pilsudski Institute as a Board Member and holds a secretary position on the Executive Committee since 2019. Dr Czarnecki holds a Doctor of Arts degree (Modern World History) from St. John’s University with a concentration in World History and Global Connections.

Z prof. Sławomirem Łuksiewiczem rozmawia dr Iwona Korga o polskich sowietologach jak Włodzimierz Bączkowski, Jerzy Antoni Niezbrzycki czyli Ryszard Wraga, prof. Marian Kamil Dziewanowski oraz płk. Roman Michałowski. Ich zbiory są przechowywane w archiwum Instytutu i zawarta jest w nich historia badań nad postrzeganiem Rosji po 1945 r. w USA.

Sławomir Łukasiewicz, dr hab., prof. KUL, historyk, politolog i europeista. Laureat Fulbright Senior Award 2019/2020, associate Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University. 2015-2019 dyrektor Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2021 historyk w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie koordynował program badawczy dotyczący dziejów polskiej emigracji politycznej okresu "zimnej wojny". Jego zainteresowania badawcze obejmują historię emigracji polskiej i emigracji środkowoeuropejskich w okresie zimnej wojny, związanych z nimi operacji wywiadowczych, historię idei, koncepcje integracji europejskiej, historię polskiej historiografii i sowietologii. Autor wielu książek w j. polskim i angielskim i artykułów naukowych.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs