Medale Instytutu Piłsudskiego

Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce przyznał w roku 2011 nagrody i medale: nagrodę za działalność na rzecz Polski i Polonii oraz trzy medale za wybitne osiągnięcia w dziedzinach historii, nauki i sztuki.

Medale zostały wręczone podczas uroczystej Gali, która odbyła się 8 maja 2011 w salonach Konsulatu Generalnego RP w Nowym Jorku. O przebiegu imprezy można przeczytać w osobnym komunikacie.

pilsudski1

Marshal Józef Piłsudski Leadership and Achievement Award dla dr Izabeli Roman.

Izabela Roman jest absolwentką Akademii Medycznej w Gdańsku, w przeszłości wykładowcą w University of Washington. Od 1980 r. związana z badaniami nad nowymi lekami w przodujących na rynku amerykańskim firmach: Merck Co. i Schering Co. a póżniej twórca i zarządzająca firmą Target Research Associates. Blisko związana z Polonią w Chicago, wspiera finansowo działania wielu organizacji polsko-amerykańskich jak Polish American Association, działa czynnie w Radzie I. J. Paderewski Orchestra.

jedrzejewicz2Wacław Jędrzejewicz History Medal dla prof. Andrzeja  Nowaka

Andrzej Nowak jest historykiem, publicystą, sowietologiem, profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, redaktorem naczelnym dwumiesięcznika "Arcana". Jest autorem  wielu książek i artykułów naukowych. Między innymi:  Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego, Ojczyzna Ocalona. Wojna sowiecko-polska 1919-1920,  Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Kronika życia i pontyfikatu , Od imperium do imperium. Spojrzenia na historię Europy Wschodniej

mariacurie2Marie Skłodowska-Curie Science Medal dla prof. Dr Zbigniewa Darżynkiewicza.

Zbigniew Darżynkiewicz jest lekarzem medycyny, dyrektorem the Brander Cancer Research Institute i wykładowcą w New York Medical College. Wcześniej pracował w Sloan-Kettering Institute  for Cancer Research w Nowym Jorku i wykładał w Cornell University Medical school. Jest absolwentem Medycyny na Uniwersytecie Warszawskie z tułem doktora nauk medycznych, kontynuował naukę na State University of New York w Buffalo i w Medical Nobel Institute of Karolinska Institute w Sztokholmie. Jest światowej sławy badaczem leków do walki z rakiem, redaktorem pięciu naukowych peridoyków, autorem 640 artykułów naukowych i 13 książek. (Czytaj uwagi Zbigniewa Darżynkiewicza.)

paderewski2Ignacy Paderewski Arts and Music Medal dla Andrzeja Pityńskiego

Andrzej Pityński, artysta i rzeźbiarz jest twórcą pomników polskich bohaterów narodowych na terenie Stanów Zjednoczonych i Polski. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Polsce. Od 1979 r. związany jest zawodowo z Johnson Atelier – Technical Institute of Sculpture w Mercerville, NJ.  Twórczość A. Pityńskiego ma w dużej mierze charakter edukacyjny i patriotyczny i służy kształtowaniu wizerunku Polski i polskiej historii na świecie. Jego najsłynniejszy pomnik to „Katyń 1940” odsłonięty 19 maja 1991 r. w Jersey City, NJ, który ma 12 metrów wysokości. Wśród innych wymienić należy rzeźbę „Mściciel”, która znajduje się w Amerykańskiej Częstochowie i „Generał Kościuszko”, która jest umieszczona w Petersburgh na Florydzie.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs