Polscy Sowietolodzy w Stanach Zjednoczonych po II wojnie światowej

Z prof. Sławomirem Łuksiewiczem rozmawia dr Iwona Korga o polskich sowietologach jak Włodzimierz Bączkowski, Jerzy Antoni Niezbrzycki czyli Ryszard Wraga, prof. Marian Kamil Dziewanowski oraz płk. Roman Michałowski. Ich zbiory są przechowywane w archiwum Instytutu i zawarta jest w nich historia badań nad postrzeganiem Rosji po 1945 r. w USA.

Sławomir Łukasiewicz, dr hab., prof. KUL, historyk, politolog i europeista. Laureat Fulbright Senior Award 2019/2020, associate Davis Center for Russian and Eurasian Studies, Harvard University. 2015-2019 dyrektor Instytutu Europeistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W latach 2005-2021 historyk w lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej, gdzie koordynował program badawczy dotyczący dziejów polskiej emigracji politycznej okresu "zimnej wojny". Jego zainteresowania badawcze obejmują historię emigracji polskiej i emigracji środkowoeuropejskich w okresie zimnej wojny, związanych z nimi operacji wywiadowczych, historię idei, koncepcje integracji europejskiej, historię polskiej historiografii i sowietologii. Autor wielu książek w j. polskim i angielskim i artykułów naukowych.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs