Polonia w Nowym Jorku 1918-1939 - czas rozkwitu i nowych wyzwań

Z prof. Tomaszem Pudłockim rozmawia dr Iwona Korga o życiu Polonii w Nowym Jorku w okresie, kiedy miasto otrzymało status stolicy świata. Jest to czas, kiedy następują bardzo szybkie zmiany społeczno-kulturowe a Polonia rozwija się dynamicznie. To czas hossy na giełdzie nowojorskiej, ale także wielkiego kryzysu ekonomicznego, to okres rozkwitu kabaretu, fortun w stylu Wielkiego Gatsby, prohibicji i biedy.

Tomasz Pudłocki - doktor habilitowany nauk humanistycznych ze specjalności historia kultury, nauki i wychowania, wykładowca w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej, Fundacji Fulbrighta i Instytutu Piłsudskiego w Ameryce. Zajmuje się relacjami Polski ze światem anglosaskim oraz historią nauki w XIX i XX w.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs