Podcasty Instytutu Piłsudskiego w Ameryce - Sezon 1: Spotkania z historią

„Spotkania z historią” to opowieść o przeszłości, o ludziach, instytucjach i wydarzeniach. To rozmowy z ciekawymi ludźmi, dla których historia nie jest tyko zawodem, ale wielką pasją.

Na Sezon Pierwszy składają się cztery podcasty prezentujące wyjątkowych ludzi jak Józef Piłsudski, instytucje, które przechowują pamięć historyczną jak Instytut Piłsudskiego w Ameryce. O Instytucie Piłsudskiego rozmawiają Karolina Obrycki i dr Iwona Korga, prezes Instytutu. O Józefie Piłsudskim opowiada dr Jacek Czarnecki. Pokazujemy także historię Polonii w Nowym Jorku w okresie 1918-1939 o czym opowiada prof. Tomasz Pudłocki oraz o polskich sowietologach, którzy po 1945 r. kształtowali amerykańską opinię publiczną wypowiada się prof. Sławomir Łukasiewicz. Rozmowy te prowadzi dr Iwona Korga.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs