Archival Fonds No. 001

Archive of Józef Piłsudski
1889-1999
Biography / History: Józef Piłsudski, aka: Wiktor, Mieczysław (1867-1935), politician, statesman. Marshal of Poland. Active since his youth in liberation movements, arrested by Russian authorities in 1877 and deported to Siberia. After his release in 1892, returned to Poland and joined the Socialist Party. From 1895 member of the Central Committee. In 1904 travelled to Japan seeking support for a Polish uprising in the partitioned part of Poland under Russia. In 1908, under his initiative, a secret organization for armed struggle for the liberation of Poland was formed in Lvov. Organized Rifle Clubs in Galicia. In 1914 he decidedly opposed Russia and took charge of the Polish Legions. Arrested in 1917 and jailed in the fortress of Magdeburg, he became the living symbol of Poland’s struggle for independence. Once released from Magdeburg he became took over the leadership of the country from the Regency Council on 14 November 1918 and after parliamentary elections of 1919 he became the head of State. After the Polish-Russian war and the passing of the constitution of 1921 he retired from public life. However in May of 1926 he supported a coup d’etat and for the next five years, (1926-1930) he strengthened the party that he formed (BBWR), maintaining his influence over the political life of the country until his death in 1935
Abstract: This collection consists of: genealogical materials of the Piłsudski family, and of individual family members. The most valuable part of the collection is that of the Marshal’s correspondence (mostly original letters), both personal and those related to political matters. Significant part concerns correspondence with Japanese diplomats. Much of the materials in this collection could be labeled as referring to the Marshal’s personality cult: press clippings, newspaper articles, reports of anniversary celebrations, etc. Some philatelic items, memoirs written by individuals.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego
1 Genealogia rodu Piłsudskich informacje dotyczące rodziny Piłsudskich, posiadanych przez nich majątków, kopie z herbarzy, korespondencja W. Jędrzejewicza z S. Konarskim i A. Grabia-Jałbrzykowskim; listy W. Piłsudskiej 1929 - 1989 Polish
2 Genealogia rodu Piłsudskich tablica genealogiczna rodu Piłsudskich, notatki do sporządzenia tablicy, korespondencja S. Konarskiego z W. Jędrzejewiczem 1974 - 1976 Polish
Dokumenty osobiste: Aleksandry Piłsudskiej
3 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: artykuły i wycinki prasowe 1932 - 1963 Polish
4 Dokumenty dotyczące Aleksandry Piłsudskiej: korespondencja z H.F. Rajchmanem 1940 - 1953 Polish
5 Korespondencja Marszałkowej z Instytutem Piłsudskiego w N.J.powołanie Instytutu, korespondencja z: I. Matuszewskim, W. Jędrzejewiczem, W. Kowalskim; czeki, depesze 1943 - 1987 Polish
6 Dokumenty związane z osobą Marszałkowej tekst przemówienia, list do Polaków w Ameryce, protokół z zebrania historyczno - relacyjnego w IJP w 1953 r., listy W. Poboga - Malinowskiego 1939 - 1956 Polish
Niepodległa Polska - 1926-1939
7 Akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro z lat 1928-1932 dot. zatrudnienia oraz uzyskania zabezpieczenia materialnego dla Anatola Piłsudskiego 1928 - 1932 Polish
Dokumenty osobiste: Jana Piłsudskiego
8 Jan Piłsudski metryka zgonu, artykuł z "Orła Białego" dot. J. Piłsudskiego; fragment listu dot. Bronisławy Juchniewiczówny, siostrzenicy J. Piłsudskiego 1928 - 1962 Polish
Dokumenty osobiste: Wandy i Jadwigi Piłsudskich
9 Wanda i Jadwiga Piłsudskie artykuły prasowe, fotografie ze spotkań 1943 - 1985 Polish
Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej
10 Maria Piłsudska, matka Marszałka artykuły prasowe, fotografia grobu matki Marszałka 1961 - 1972 Polish
Dokumenty osobiste: Marii Piłsudskiej z d. Koplewskiej
11 Maria Piłsudska, z d. Koplewska wypisy z prasy, notatka sporządzona przez W. Jędrzejewicza 1974 - 1974 Polish
Dokumenty osobiste: Bronisława Piłsudskiego
12 Bronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim 1912 - 1984 Polish
13 Bronisław Piłsudski maszynopis "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r. 1918 - 1918 Polish
Dokumenty osobiste: Zygmunta Piłsudskiego
14 Generał Zygmunt Piłsudski 2 listy i fotokopia artykułu dotyczącego Zygmunta Piłsudskiego, generała rosyjskiego i jego ewentualnych związków z Marszałkiem 1969 - 1969 Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
15 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.XII.1889-29.VII.1890 do: Stanisława Landy`ego, krewnego w Wilnie, Celiny Bukonnt z Wilna, Leonardy Lewandowskiej 1889 - 1890 Polish
16 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 31.VII.1890-29.X.1890 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1890 Polish
17 Józef Piłsudski fotokopie 8 listów z okresu: 5.XI.1890-13.I.1891 do Leonardy Lewandowskiej 1890 - 1891 Polish
18 Józef Piłsudski fotokopie 9 listów z okresu: 20.I.1891-22.VIII.1893 do Leonardy Lewandowskiej 1891 - 1893 Polish
19 Józef Piłsudski fotokopie maszynopisów listów Marszałka z okresu: 31.XII.1889-22.VIII.1893 wraz ze wspomnieniami W. Poboga-Malinowskiego o okolicznościach ich pozyskanych oraz o osobach występujących w korespondencji 1935 - 1935 Polish
20 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1893 - 1894 Polish
21 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1895 - 1895 Polish
22 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1896 - 1896 Polish
23 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1897 - 1897 Polish
24 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 11 listów Marszałka z lat 1913-1918 1913 - 1918 Polish
25 Józef Piłsudski kserokopie i odpisy 9 listów oraz notatek Marszałka z lat 1919-1924 1919 - 1924 Polish
26 Listy Józefa Piłsudskiego, Walerego Sławka i Michała Sokolnickiego z lat 1914-1917 1914 - 1917 Polish
27 Kopie odpisów listów Józefa Piłsudskiego, M.Sokolnickiego, W. Sikorskiego, I.Daszyńskiego, W.Rozena, T.Filipowicza, A.Dębskiego, M.Malinowskiego, W. Jaworskiego, Z. Zielińskiego, gen. Puchalskiego; odpisy przemówień J. Piłsudskiego 1914 - 1916 Polish
28 Maszynopis notatek i artykułów Józefa Piłsudskiego, sporządzonych wiosną 1915 r. 1915 - 1915 Polish
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
29 Rozkaz Józefa Piłsudskiego wydany w pierwsza rocznicę wymarszu, w Ożarowie, 5 sierpnia 1915 r. 1915 - 1915 Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
30 Fotografie oraz odpisy listów do gen. Szeptyckiego sporządzonych przez: Józefa Piłsudskiego, gen. St. Hallera, gen. J. Hallera i gen. W. Sikorskiego 1919 - 1929 Polish
31 Odpisy listów Józefa Piłsudskiego do gen. Szeptyckiego 1919 - 1920 Russian, Polish, French
32 Listy Marszałka Piłsudskiego: W. Lutosławskiego, W. Baranowskiego, G. Dreszera-Orlicza, St. Gutowskiego, J. Paderewskiego, gen. Szeptyckiego, W. Krachelskiej. Kopia listu Marszałka do Masaryka z 1918 r., udostępniona przez P. Wandycza; do K.Dłuskiego 1918 - 1920 Polish, French
33 Listy Marszałka Piłsudskiego: bpa J. Pelczara, gen. Rozwadowskiego, L. Wasilewskiego, J. Grabowskiego, Jeana Finota, B. Wieniawy-Długoszewskiego, J. Gralewskiego, A. Nissela, gen. S. Szeptyckiego 1920 - 1920 Polish, French
34 Listy Marszałka Piłsudskiego: L.Bilińskiego, S.Askenazy, bp J. Pelczara, kpt. Hermansieur, Z.Pięskowskiej, S.Szeligi-Piątkowskiego, W.Lutosławskiego, L.Korczak-Sielickiej, B.Sawinkowa, K. Szczepańskiego, W. Jodki 1920 - 1921 Russian, Polish, French
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
35 Akta rosyjskiej Ochrany z Ambasady Rosyjskiej w Paryżu dotyczące Józefa Piłsudskiego i innych rewolucjonistów 1957 - 1976 Polish, Russian
36 Józef Piłsudski w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej w 1899 r. zapiski oficera tajnej policji carskiej Ochrany - Szeremietowa 1899 - 1899 Polish
Kult Marszałka
37 "Kamień Piłsudskiego" zdjęcia i szkic sytuacyjny z miejsca przekroczenia granicy Galicji przez J. Piłsudskiego w 1901 r. 1975 - 1977 Polish
I wojna światowa - Legiony Polskie
38 "Aresztowanie Józefa Piłsudskiego" artykuł z 1917 r. prawdopodobnie z "Kuriera Warszawskiego" 1917 - 1917 Polish
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
39 Rozkazy i odezwy 1914 - 1921 Polish
Niepodległa Polska - 1918-1926
40 10 listopada 1918 w Warszawie (relacje prasy warszawskiej z demonstracji i zajść, jakie miały miejsce w Warszawie 10.XI.1918 r.) 1918 - 1918 Polish
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
41 Podróż do Japonii korespondencja W. Jodko-Narkiewicza z T. Hayashi, posłem w Londynie 1904 - 1904 Polish, English, French
42 Podróż do Japonii korespondencja "Karski" (T.Filipowicz) - "Grzegorz" (W. Jodko-Narkiewicz) - "Mieczysław" (J. Piłsudski), szyfry 1904 - 1904 Polish
43 Memoriały, korespondencja z posłem T. Hayashi 1904 - 1904 Polish, French
44 Plan organizacji sieci wywiadowczej na Syberii 1904 - 1904 Polish, English
45 Korespondencja z poselstwem japońskim w Londynie 1904 - 1904 Polish, English, French
46 Korespondencja z poselstwem japońskim w Paryżu 1904 - 1904 Polish, English, French
47 Korespondencja płka K. Utsonomiya i Kanagawy 1904 - 1904 Polish, English, French
48 Wizyta w Japonii, korespondencja, projekt i negocjacje umowy z rządem japońskim w sprawie utworzenia Legionów polskich 1904 - 1904 Polish, English, French
Korespondencja z poszczególnymi osobami
49 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 Polish, English, French
50 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1904 - 1904 Polish
51 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 Polish
52 Listy Stanisława Wojciechowskiego 1905 - 1905 Polish
53 Listy Akashiego z Paryża 1905 - 1905 Polish
54 Listy Utsunomiya i Inagaki z Londynu 1905 - 1905 Polish
55 Listy Wacława Studnickiego z Paryża 1904 - 1904 Polish
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
56 Podróż do Japonii. Relacje i artykuły prasowe 1935 - 1944 Polish, English
Niepodległa Polska - 1918-1926
57 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych raporty, odezwy, rozkazy, korespondencja, szkice, fragment sztandaru 1920 - 1936 Polish, English
58 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych dekrety, referaty, sprawozdania, raporty 1920 - 1927 Polish, English, French
Niepodległa Polska - 1926-1939
59 Gabinet Ministra Spraw Wojskowych wykaz aktów sprawy honorowej p. Marszałka Piłsudskiego i gen. Stanisława Hallera, artykuły prasowe, sprawozdania, raporty 1925 - 1932 Polish, English, French
Niepodległa Polska - 1918-1926
60 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych raporty, sprawozdania, korespondencja 1923 - 1927 Polish
Niepodległa Polska - 1926-1939
61 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych imienny wykaz 1 kompanii kadrowej, informacje w sprawie posła K. Bagińskiego, raporty, sprawozdania, korespondencja 1928 - 1928 Polish
62 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1929 - 1929 Polish
63 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1930 - 1930 Polish
64 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych - wykaz aktów tajnych, wpływających do Sam. Referatu Personalnego 1931 - 1931 Polish
65 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego 1932 - 1932 Polish
66 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych doniesienie dot. gen. Stanisława Wierońskiego 1934 - 1934 Polish
67 Gabinet Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych korespondencja wpływająca do Sam. Referatu Personalnego, akta personalne gen. dywizji Daniela Konarzewskiego 1935 - 1935 Polish
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
68 Józef Piłsudski, maszynopis pierwotnego tekstu "Poprawki historyczne" 1931 - 1931 Polish
Niepodległa Polska - 1918-1926
69 Rok 1920 - zarzuty do Biura Historycznego korespondencja Marszałka Piłsudskiego, gen. J. Stachiewicza; orzeczenie Komisji do zbadania stanu aktów operacyjnych z r. 1920 1925 - 1925 Polish
70 Zarzuty do Biura Historycznego raporty, wymiana korespondencji 1925 - 1926 Polish
71 Pisma związane z pracami Komisji Rzeczoznawców z 1925 r. korespondencja: gen. Stachiewicza, gen. Sikorskiego; protokół posiedzenia Komisji Rzeczoznawców; orzeczenie i oświadczenie dodatkowe Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r. 1925 - 1926 Polish
72 Zarzuty do Biura Historycznego wskazówki dla prac Komisji do zbadania aktów operacyjnych z 1920 r., protokoły Komisji dla badania aktów Biura Historycznego w sprawie zarzutów Marszałka Piłsudskiego, protokoły posiedzeń Komisji Rzeczoznawców 1925 - 1925 Polish
73 Zarzuty do Biura Historycznego akta sprawy gen. M. Kukiela, korespondencja M. Kukiela z gen. Stachiewiczem, z Biurem Historycznym 1925 - 1928 Polish
74 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II odpisy dokumentów, rozkazów i meldunków z czasów kampanii 1920 r., referat mjra Zawadzkiego 1925 - 1925 Polish
75 Zarzuty do Biura Historycznego, cz. II artykuły prasowe z "Kurjera Porannego", raport gen. Rozwadowskiego 1925 - 1925 Polish
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
76 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język francuski 1925 - 1925 French
77 "Rok 1920" maszynopis tłumaczenia pracy J. Piłsudskiego na język angielski 1925 - 1925 English
Kult Marszałka
78 Wykaz miejscowości, w których przebywał Józef Piłsudski. Spis dotyczy woj. wileńskiego, nowogrodzkiego i białostockiego 1925 - 1925 Polish
79 "Kasztanka" - klacz Józefa Piłsudskiego listy i wycinki prasowe 1966 - 1975 Polish
80 Zbiory Muzeum Belwederskiego protokół i dokumenty towarzyszące, dotyczące zabezpieczenia skrzyni z pamiątkami po Marszałku Piłsudskim - Bukareszt 11.X.1939 r., fotografie szabli J. Piłsudskiego 1939 - 1980 Polish
Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego
81 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego orędzie Prezydenta Mościckiego, kopia ostatniej woli Marszałka 1914 - 1971 Polish, German
82 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego relacje dot. ostatnich chwil życia Marszałka, kopia aktu ślubu z 1921 r. 1899 - 1972 Polish
83 Dokumenty osobiste - śmierć J. Piłsudskiego wyjątki z depeszy kondolencyjnych szefów państw; korespondencja z Ambasady Polskiej w Paryżu o doniesieniach o pogarszających się stosunkach francusko-polskich 1934 - 1935 Polish
84 Dokumenty osobiste kserokopie dot. J.Piłsudskiego z Kriegsarchivs w Wiedniu 1974 - 1974 Polish, German
85 Dokumenty osobiste korespondencja ppłka Mysłowski - Michałowski, artykuły prasowe, kopia aktu wyrzeczenie się protestantyzmu przez J. Piłsudskiego 1916 - 1972 Polish
Kult Marszałka
86 Krypta Wawelska materiały i wycinki prasowe dotyczące prac przygotowawczych prowadzonych w Krypcie Wawelskiej, przed umieszczeniem w niej zwłok Marszałka Piłsudskiego 1937 - 1988 Polish
87 Po zgonie Marszałka J. Piłsudskiego, Chicago 1935 artykuły z prasy polonijnej wydawanej w Chicago, zebrane przez Zofię i Wacława Gawrońskich 1935 - 1935 Polish
88 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego wycinki prasowe z "New York Times", z prasy polskiej, klepsydry i inne materiały związane ze śmiercią i pogrzebem J. Piłsudskiego 1935 - 1935 Polish, English
89 Śmierć i pogrzeb Marszałka Piłsudskiego kazanie ks. bp polowego J. Gawliny, afisze, artykuły prasowe 1935 - 1977 Polish
90 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1933 - 1934 Polish
91 Konsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 Polish, English, French
92 Konsulat Generalny w Jerozolimie odpisy artykułów prasowych, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1935 - 1935 Polish
93 Konsulat Generalny w Jerozolimie relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka 1936 - 1936 Polish
94 Wspomnienia o Józefie Piłsudskim kopia programu odczytu J. Piłsudskiego, "Przed burza. Wspomnienia" W. Czernowa 1914 - 1953 Polish
95 Wspomnienia o Marszałku wspomnienie Zofii Zawiszanki 1937 - 1937 Polish
96 Wycinki i artykuły prasowe dotyczące Marszałka, m.in..: "Tajne posiedzenie Rady Ligi Narodów w grudniu 1927 r. I spotkanie Piłsudskiego ze Stresemannem", "Piłsudski w r. 1926", "Józef Piłsudski w tajnej prasie AK", "Rozmowa o Komendancie" 1960 - 1973 Polish
97 Korespondencja dotycząca wypożyczenia i darowizny na rzecz Instytutu obrazu "Józef Piłsudski na koniu" W. Kossaka oraz pomnika Piłsudskiego autorstwa S. Ostrowskiego 1945 - 1947 Polish
Rozkazy, działalnośc wydawnicza
98 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część I: lata 1895-1902) 1978 - 1986 Polish
99 Odpisy listów Piłsudskiego z lat 1895-1909, drukowane w "Niepodległości" - tomy XI-XIX (część II: lata 1903-1909) 1978 - 1986 Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
100 Korespondencja Józefa Piłsudskiego z lat 1895-1917 (kopie) 1895 - 1917 Polish
Kult Marszałka
101 Pamiątki po Marszałku kalendarz im. Marszałka J. Piłsudskiego, "Peru" cykl Polacy na szlakach świata M. Gieysztora dedykowane Marszałkowi, "Błagalna ofiara" M. Noskowicza, karta pocztowa z wizerunkiem J. Piłsudskiego, "Takiej Polski chce Józef Piłsudski" 1931 - 1967 Polish
102 Pamiątki po Marszałku "Kuźnia Młodych" nr poświęcony pamięci J. Piłsudskiego, odezwy, "Polska. Belweder. Tam, gdzie pracował i zmarł pierwszy Marszałek Polski" z 1937 r., "Gdy Wódz odchodził w wieczność" album upamiętniający uroczystości pogrzebowe 1921 - 1967 Polish, French
103 Pamiątki po J. Piłsudskim ogłoszenia o mszy żałobnej, broszury, zaproszenia, pocztówki, fotografie, wycinki prasowe, próbka papieru ze znakiem wodnym - postacią J. Piłsudskiego, biuletyny informacyjne, znaczki z wizerunkiem J. Piłsudskiego 1921 - 1975 Polish, French
104 Pamiątki po J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, wycinki prasowe, programy wystaw, karykatury Marszałka, kalendarze, fotografie pomników Marszałka 1920 - 1987 Polish
105 Materiały filatelistyczne związane z J. Piłsudskim zaproszenia, broszury, kartki pocztowe, programy wystaw, wycinki prasowe, karty żywnościowe 1919 - 1963 Polish
Niepodległa Polska - 1926-1939
106 Odznaka pamiątkowa GISZ ewidencja odznaczonych oficerów, korespondencja w sprawie odznaczeń, listy oficerów kwalifikujących się do przyznania odznaczenia, lista dodatkowa, księga odznaki pamiątkowej GISZ, listy proponowanych oficerów 1936 - 1938 Polish
107 Odznaka pamiątkowa GISZ książka doręczeń poczty odznaki pamiątkowej GISZ, dowody wpłat za odznaki pamiątkowe, książka kasowa Komisji Odznaki Pamiątkowej GISZ, Regulamin Odznaki Pamiątkowej GISZ, kwestionariusze, dyplom odznaki pamiatkowej GISZ 1936 - 1938 Polish
I wojna światowa - Legiony Polskie
108 Dokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie 1913 - 1937 Polish, German
109 Hauptkundshaftsstelle Lemberg materiały dotyczące rosyjskiej siatki szpiegowskiej 1915 - 1915 German
110 Materiały wywiadowcze władz austro-węgierskich 1914 - 1918 German
Niepodległa Polska - 1926-1939
111 Opinje I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego o oficerach 1928 - 1929 Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
112 Listy Józefa Piłsudskiego do Władysława L. Jaworskiego 1914 - 1916 Polish
113 Listy Józefa Piłsudskiego do Romana i A. Zagórskich 1921 - 1934 Polish
Dokumenty osobiste
114 Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 Polish
115 Komentarz do Protokólarny Spis Inwentarza Gabinetu Służbowego Józefa Piłsudskiego, Pierwszego Marszałka Polski 1935 - 1935 Polish
Niepodległa Polska - 1926-1939
116 Obsada personalna wielkich jednostek 1935 - 1939 Polish
117 Opinie Marszałka J. Piłsudskiego i marszałka E. Rydza-Śmigłego o oficerach 1926 - 1935 Polish
118 Referat Personalny GISZ - opinie z kursów o oficerach 1926 - 1934 Polish
119 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1926 - 1934 Polish
120 Referat Personalny GISZ - opinie inspektorskie o oficerach 1936 - 1938 Polish
121 Referat Personalny GISZ - sprawy osobiste oficerów: awanse, opinie, "segregacja" pułkowników dyplomowanych 1927 - 1937 Polish
Kult Marszałka
122 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem: korespondencja, sprawozdania; korespondencja z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 1987 - 1988 Polish
123 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1985 - 1995 Polish
124 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - wycinki prasowe, broszury, zawiadomienia, fotografie kopca, fotografie z uroczystości ku czci J. Piłsudskiego w Krakowie 1981 - 1996 Polish
125 Kopiec Józefa Piłsudskiego na Sowińcu, Komitet Opieki nad Kopcem - korespondencja, wycinki prasowe, broszury 1989 - 1997 Polish
126 Obchody 50-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: fotografie, wycinki prasowe, listy gratulacyjne, zaproszenia 1985 - 1985 Polish, English
127 Obchody 20-tej i 25-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego: broszury, korespondencja 1955 - 1960 Polish, English
128 Obchody 30-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Chicago: wycinki prasowe 1965 - 1965 Polish
129 Obchody 60-tej rocznicy śmierci J. Piłsudskiego w Krakowie, Poznaniu: programy obchodów, broszury, ulotki, korespondencja 1995 - 1995 Polish
130 Obchody 50-tej rocznicy czynu zbrojnego J. Piłsudskiego, Londyn: programy obchodów, broszury, korespondencja 1963 - 1964 Polish
131 Obchody 100-nej rocznicy urodzin Marszałka J. Piłsudskiego, Nowy Jork, Londyn: wycinki prasowe, programy obchodów, broszury, korespondencja 1967 - 1967 Polish
132 Obchody 80-tej rocznicy odzyskania niepodległości: wycinki prasowe, programy obchodów, zaproszenia, broszury 1998 - 1998 Polish
133 Obchody rocznicy odzyskania niepodległości w Częstochowie: wycinki prasowe, artykuły 1997 - 1997 Polish
134 Obchody rocznicowe - materiały z Prywatnego Archiwum Niepodległości im. Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego - Rydza: klepsydry, ogłoszenia, zawiadomienia, fotografie 1977 - 1997 Polish
135 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1923 - 1974 Polish
136 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego: biuletyny informacyjne, poezja, , odpisy artykułów 1942 - 1949 Polish
137 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1950 - 1959 Polish
138 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1960 - 1961 Polish
139 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1962 - 1963 Polish
140 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1964 - 1966 Polish
141 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego, odpisy artykułów 1967 - 1968 Polish
142 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1969 - 1970 Polish
143 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1971 - 1987 Polish
144 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1988 - 1992 Polish
145 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1993 - 1995 Polish
146 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego 1996 - 1999 Polish
147 Artykuły prasowe na temat Józefa Piłsudskiego - odpisy, nuty "Pierwszej Brygady" 1915 - 1997 Polish
148 Artykuły i wycinki prasowe na temat Józefa Piłsudskiego oraz ruchu piłsudczykowskiego w USA 1926 - 1935 Polish, English
149 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja, fotografie 1947 - 1990 Polish, English
150 Szable J. Piłsudskiego - korespondencja 1939 - 1996 Polish, English
151 Szable J. Piłsudskiego - wycinki prasowe, artykuły 1976 - 1987 Polish, English
Dokumenty osobiste: Józefa Piłsudskiego
152 Materiały dotyczące J. Piłsudskiego w Krakowie- kopie z Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego 1919 - 1939 Polish, German
153 Materiały Towarzystwa "Zgoda" z Zurichu dotyczące J. Piłsudskiego: fotografie, afisze, biuletyny, korespondencja, kopie map Cesarstwa Austro - Węgierskiego 1916 - 1995 Polish, German
Kult Marszałka
154 Drugi Ogólnopolski Zjazd Piłsudczyków: kartki pocztowe, znaczek, afisze, broszury, lista ziem składanych w Kopcu J. Piłsudskiego w dniu 13.05.1995 r., uchwały II Ogólnopolskiego Zjazdu Piłsudczyków w Krakowie 1995 - 1995 Polish
155 "Koniec Marszałkowej Kasztanki", Konrada Millaka 1942 - 1942 Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
156 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1898 - 1898 Polish
157 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1899 - 1899 Polish
158 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1900 - 1900 Polish
159 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1901 - 1901 Polish
160 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1902 - 1902 Polish
161 Listy Józef Piłsudskiego, związane z jego działalnością w PPS 1903 - 1903 Polish
Działalność w PPS; organizacja powstańczych sił zbrojnych
162 Protokół sporządzony odręcznie przez Józefa Piłsudskiego z konferencji C.K.R. 16-17 grudzień, 1903 r. 1903 - 1903 Polish
Korespondencja z poszczególnymi osobami
163 Listy Józefa Piłsudskiego 1904 - 1904 Polish
164 Listy Józefa Piłsudskiego 1905 - 1905 Polish
165 Listy Józefa Piłsudskiego: list z Zakopanego oraz rozprawa pt. "Pomoc dla wygnańców" 1907 - 1907 Polish
166 Listy Józefa Piłsudskiego z Krakowa 1908 - 1908 Polish
167 Listy Józefa Piłsudskiego 1909 - 1909 Polish
168 Listy Józefa Piłsudskiego 1912 - 1912 Polish
169 Listy Józefa Piłsudskiego 1913 - 1913 Polish
170 Listy Józefa Piłsudskiego 1914 - 1914 Polish
171 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1913 - 1918 Polish
172 Listy i odpisy listów, notatki, prace Józefa Piłsudskiego 1919 - 1924 Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs