Archival Fonds No. 111

Independent Intelligence Unit ESTEZET
1941-1945
Biography / History: Based in the Polish Consulate in New York, Estezet worked with American intelligence services, surveying ethnic groups in North and South America and the communist penetration.
Abstract: organizational files, documents on Polish intelligence activities in the Americas; personnel records; daybooks of correspondence.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Instrukcje organizacyjne1942 - 1943Polish
2Raporty organizacyjne Ekspozytury1941 - 1945Polish
3Raporty organizacyjne placówek1942 - 1945Polish
4Różne /pisma i zarządzenia/1942 - 1945Polish
5Akta zlikwidowanych placówek i referatów1942 - 1944Polish
6Personalia oficerów i urzędników /życiorysy/1942 - 1945Polish
7Ewidencja agentów i placówek1942 - 1945Polish
8Kartoteka osób pochodzenia niemieckiego a-k1941 - 1945Polish
9Kartoteka osób pochodzenia niemieckiego l-z1941 - 1945Polish
10Kartoteka osób pochodzenia ukraińskiego a-k1941 - 1945Polish
11Kartoteka osób pochodzenia ukraińskiego l-z1941 - 1945Polish
12Kartoteka- uzupełnienie do litery k1941 - 1945Polish
13Kartoteka podejrzanych o współpracę z komunistami1941 - 1945Polish
14Kartoteka niemieckich i austriackich polityków emigracyjnych na terenie USA, Kanady, Meksyku1943 - 1943Polish
15Kartoteka1941 - 1945Polish
16Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej1944 - 1944Polish, English
17Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej1945 - 1945Polish, English, German, French
18Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I1944 - 1944Polish
19Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka I1944 - 1944Polish, German
20Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka II1944 - 1944Polish, English
21Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka III1944 - 1944Polish, English
22Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom I1945 - 1945Polish, English
23Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II1945 - 1945Polish
24Do przepracownia materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej1945 - 1945Polish
25Materiały dotyczące prac wywiadu na terenie Meksyku1944 - 1945Polish
26Placówka "Sabanilla"- raporty KW1942 - 1944Polish
27Placówka "Sabanilla"- raporty KW1944 - 1945Polish
28Placówka Manchester- raporty informacyjne1944 - 1944Polish
29Placówka Manchester- raporty informacyjne1945 - 1945Polish
30Współpraca z Amerykanami- korespondencja i materiały dostarczone1944 - 1945Polish, English
31Współpraca z Anglikami- korespondencja i materiały dostarczone1944 - 1945Polish, English
32Dziennik materiałów przekazanych Anglikom1941 - 1944Polish
33Foreign Economic Administration- materiały i korespondencja, tom I1944 - 1944English
34Foreign Economic Administration- materiały i korespondencja, tom II1944 - 1944English
35Foreign Economic Administration- materiały i korespondencja, tom III1944 - 1944English
36Foreign Economic Administration- odpisy raportów1945 - 1945English
37Foreign Economic Administration- raporty KW1945 - 1945English
38Radykalna lewica Polsko- Amerykańska, zestawienie na koniec roku 19421942 - 1942Polish
39O.D.B. Armii Niemieckiej1942 - 1942Polish
40Akta szyfrowe1942 - 1944Polish
41Poczta przekazana do Biura Zastępcy Szefa Sztabu1943 - 1945Polish
42Korespondencja z Zastępcą Szefa Sztabu Naczelnego Wodza1944 - 1945Polish
43Nagłe korespondencja1945 - 1945Polish, English
44Poczta do Ameryki Południowej1944 - 1945Polish
45Poczta1944 - 1944Polish
46Poczta1945 - 1945Polish, English
47Wykaz poczty otrzymanej1945 - 1945Polish
48Depesze otrzymane1944 - 1944Polish
49Depesze nadane1944 - 1944Polish
50Depesze do przechowania1941 - 1945Polish
51Korespondencja z Arthur H. Maciszewski Electrical Engineer1943 - 1943Polish
52Dziennik podawczy dla depesz szyfrowych1942 - 1942Polish
53Szyfrowy dziennik podawczy: od l.2300 do 2720 i od l. 2721 do 30201943 - 1943Polish
54Książka korespondencji1941 - 1942Polish
55Dziennik korespondencyjny- tom I1942 - 1942Polish
56Dziennik korespondencyjny- tom II1942 - 1942Polish
57Dziennik korespondencyjny- tom III1942 - 1942Polish
58Dziennik korespondencyjny- tom I1943 - 1943Polish
59Dziennik korespondencyjny- tom II1943 - 1943Polish
60Dziennik korespondencyjny- tom III1943 - 1943Polish
61Dziennik korespondencyjny1944 - 1944Polish
62Dziennik korespondencyjny1945 - 1945Polish
63Instrukcja do szyfru "666"1941 - 1945Polish
64Instrukcja do szyfru "777"1941 - 1945Polish
65Tabele grup dodajnikowych1941 - 1945Polish
66Biblioteka akta1942 - 1943Polish
67Sprzęt dla Oddziału Wywiadowczego1943 - 1944Polish, English
68Sprzęt dla Oddziału Wywiadowczego- korespondencja z Amerykanami, aparaty Leica1943 - 1943Polish, English
69Sprzęt dla Oddziału Specjalnego Sztabu Naczelnego Wodza, korespondencja1943 - 1943Polish
70Ekspozytura "Bałkany" sprzęt techniczny1943 - 1944Polish
71Paszporty- czyste druki1941 - 1945Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm