Archival Fonds No. 115

Association of Polish Reserve Officers in New York
1938-1945
Biography / History: Association of Polish Reserve Officers was founded in New York in 1938, the Association was a branch of the Warsaw organization.
Abstract: by-laws; minutes of Executive Committee meetings; reports on activities; membership applications and records; communiqués and correspondence.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Sprawozdanie z działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej za czas od 1.VII.1932 r. do 24.XI.1935 r.1935 - 1935Polish
2Statut Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Tymczasowy Statut Koła Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, Regulamin Sądów Koleżeńskich Związku Oficerów Rezerwy Rz.P.1936 - 1940Polish
3Protokoły z posiedzeń Zarządu Koła Oficerów Rezerwy1944 - 1944Polish
4Protokoły zebrań Koła Oficerów Rezerwy1939 - 1945Polish, English
5Sprawozdanie Zarządu Koła Oficerów Rezerwy R.P. w Nowym Jorku za rok 19401941 - 1941Polish
6Deklaracje członkowskie1939 - 1944Polish
7Wykazy członków i wykazy zaległych składek członkowskich; listy oficerów i podoficerów rezerwy; listy kawalerów orderu "Virtuti Militari"1938 - 1944Polish
8Korespondencja1938 - 1945Polish, English
9Komunikaty Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie1939 - 1939Polish
10Wycinki prasowe1944 - 1944Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm