Archival Fonds No. 122

Collection on Professor Janusz K. Zawodny
1943-2003
Biography / History: Janusz K. Zawodny born in 1921. Took part in Warsaw Uprising as 2nd Lieutenant; prisoner of war in Murnau. Served in the II Corps (1945-48). Lives in U.S.A. since 1948. Studied at the University of Iowa; PhD in 1955. Taught at Princeton; fellow of the Center for Advanced Studies (1961-62). Advisor to National Security Council (1979- 1984). Author of "Death in the Forest" (Katyn) and "Nothing but Honour" (Warsaw Uprising).
Abstract: press clippings and articles; materials related to the publication on "Unknown Initiatives on Unification between President Zaleski and Gen. Anders", reviews; correspondence; copies of documents in the private archive of Professor Zawodny.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Materiały biograficzne dotyczące Janusza K. Zawodnego i jego żony La Rae1985 - 1999Polish, English
2Kopie dokumentów pochodzących z prywatnego archiwum Profesora J. Zawodnego przekazane do Instytutu J. Piłsudkiego 10 lutego 1970 r.- dotyczą głównie Jego służby wojskowej1943 - 1970Polish, English
3Wycinki prasowe i kserokopie zawierające artykuły Profesora J. Zawodnego z zakresu historii Polski (głównie sprawa zbrodni katyńskiej) oraz recenzje i omówienia publikacji J. Zawodnego1987 - 1997Polish, English
4Kopie materiałów archiwalnych związanych z powstaniem publikacji J. Zawodnego "Nieznana inicjatywa zjednoczenia pomiędzy Prezydentem Augustem Zaleskim a Gen. Władysławem Andersem w roku 1969 w Londynie"- przesłane do Instytutu przez autora1968 - 1997Polish, English
5Korespondencja Profesora J. Zawodnego z władzami Instytutu J. Piłsudskiego z okresu 17 sierpnia 1965 do 1 lisopada 2000- oryginały listów J. Zawodnego i kopie listów władz Instytutu wraz z załącznikami1987 - 2000Polish, English
6Korespondecja dot. zorganizowania spotkania kawalerów orderu Virtuti Militari z inicjatywy Profesora J. Zawodnego i W. Rostafińskiego: lista kawalerów w USA i Kanadzie, odmowy przyjazdu na spotkanie, deklaracje przyjazdu na spotkanie1998 - 1998Polish, English
7Kserokopia spisów materiałów archiwalnych stanowiących prywatne archiwum Profesora J. Zawodnego sporządzonych przez Wacława Godziembe-Maliszewskiego i dra Sławomira Radonia1998 - 1999Polish, English
8Materiały przekazane do Instytutu J. Piłsudskiego przez Profesora J. Zawodnego: miedzioryt przedstawiający rozbiory Polski, koperta okolicznościowa emitowana przez Watykan z okazji Milenium Chrztu Polski, orzełek do beretu 12 Pułku Ułanów Podolskich1996 - 1997Polish, English
9Zaklejona koperta przesłana przez Profesora J. Zawodnego do Dyrektora Instututu J. Piłsudskiego J. Ciska z adnotacją "otworzyć po 10-ciu latach"1998 - 1998Polish
10Informacje prasowe dot. nadania prof. J. Zawodnemu medalu Kustosz Pamięci Narodowej przyznawanego corocznie przez Instytut Pamięci Narodowej2003 - 2003Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs