Prasa

Dział prasy i czasopism tworzy blisko 3 000 tytułów. Do najważniejszych i jednocześnie unikalnych, wydanych poza granicami Polski, należą komplety jerozolimskiej Na Straży i bejruckiej Polak w Libanie. Wśród pism wydawanych w Stanach Zjednoczonych na szczególną uwagę zasługuje Biuletyn Organizacji KNAPP, Tygodnik Polski i The Polish Review.

Bogatą część działu czasopism stanowi prasa niezależna wydawana w Polsce od II połowy lat 70-tych do 1990 r., licząca ponad 1350 tytułów. Wysoki stopień kompletności (około 100 najbardziej znaczących pism – nie licząc efemeryd lub ukazujących się przez krótki czas – jest kompletne w zakresie od 80% do 100 %), przede wszystkim jednak duże zróżnicowanie pism ze względu na profil i wydające je środowiska sprawia, że kolekcja ma charakter przekrojowy i reprezentatywny dla niezależnych publikacji periodycznych tego okresu. Obok niemal pełnych roczników serwisów niezależnych agencji informacyjnych, kolekcję tworzą takie pisma jak: Tygodnik Mazowsze, Bratniak, Wiadomości Bieżące, Z Dnia na Dzień, Solidarność Walcząca, Solidarność - Pismo NSZZ Solidarność MKZ NSZZ Solidarność z siedzibą w Gdańsku, Solidarność Dolnośląska, CDN Głos Wolnego Robotnika, Biuletyn Dolnośląski, Biuletyn Pism Związkowych i Zakładowych oraz pisma o charakterze publicystycznym i kulturalnym takich jak: Opinie, Spotkania, Puls, Arka, Czas Kultury, Karta, Kultura Niezależna. Kolekcja polskiej prasy niezależnej Instytutu Józefa Piłsudskiego jest jedną z największych w Stanach Zjednoczonych.

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs