Cennik

Instytut posiada duże zasoby archiwalne, które są dostępne dla wszystkich. Rosnąca ilość zasobów jest dostępna w formie cyfrowej poprzez Internet. Instytut utrzymuje się ze składek i darowizn.

Cennik obejmuje opłaty pobierane przy pracy badacza na miejscu w Instytucie, oraz opłaty za wykonanie usług na zamówienie (pocztowe, emailowe, telefoniczne itp.)

Instytut nie pobiera opłat za przygotowanie materiałów do pracy na miejscu. Po wypełnieniu formularza zamówienia, użytkownik może korzystać ze zbiorów na miejscu, na warunkach określonych w regulaminie.

Praca na miejscu
Kopiowanie dokumentów przez badacza z użyciem kopiarki w Instytucie kosztuje 30 centów za stronę. Kopiowanie przy użyciu własnego skanera lub aparatu fotograficznego kosztuje 10 centów za stronę fotografii / skanu.

Usługi na zamówienie

Kwerenda (niezależnie od wyników) Za każde ½ godziny $10.00
Fotokopia Cena uwzględnia wysyłkę na obszarze USA. Przy wysyłce zagranicznej dodawane są rzeczywiste koszty przesyłki zależnie od wybranego środka transportu. $1.00/stronę
Skan Skan "standardowej" rozdzielczości (do 300 dpi) - w formacie jpg. Skany w małej ilości mogą być przesłane pocztą elektroniczna (do 10 MB zamówienia) lub na płycie drogą pocztową. Cena uwzględnia wysyłkę na obszarze USA. Przy pocztowej wysyłce zagranicznej dodawane są rzeczywiste koszty przesyłki zależnie od wybranego środka transportu. $6/stronę
Skan wysokiej rozdzielczości Skany wysokiej rozdzielczości (600 dpi), w formacie tiff. Skany dostarczane są w postaci nagranej na CD lub DVD. Cena uwzględnia wysyłkę na obszarze USA. Przy wysyłce zagranicznej dodawane są rzeczywiste koszty przesyłki zależnie od wybranego środka transportu. $12/stronę
VHS Kopia cyfrowa filmu na nośniku VHS w formacie DVD $50 za kasetę do 2 godzin dla jednego tytułu. $5 za dodatkowy tytuł na kasecie.

 

Specjalne zamówienia poza cennikiem są negocjowane indywidualnie.

Mikrofilmy są dostępne na miejscu, obecnie nie wykonujemy skanów ani kopii z mikrofilmów.

Cennik powyżej dotyczy materiałów dobrej jakości. Jeśli do wykonania zlecenia potrzebne są uprzednie prace konserwatorskie, ceny za usługi mogą być podwyższone o 200% do 300%. W każdym takim przypadku zawiadomimy zamawiającego przed wykonaniem zlecenia.

W uzasadnionych przypadkach Instytut może zastosować zniżki. Członkowie Instytutu otrzymują 25% zniżkę od cen wyżej wymienionych usług. Informacje dotyczące zapisu na członka są umieszczone są na naszej stronie www.pilsudski.org albo udzielane są telefonicznie (212) 505 9077.
 

Prawa autorskie
Prawa autorskie Stanów Zjednoczonych Ameryki (Title 17, United States Code) określają warunki wykonywania fotokopii i innych reprodukcji materiału objętego prawem autorskim.

Biblioteki i archiwa mogą dostarczyć fotokopii lub innej reprodukcji tylko w określonych przypadkach wymienionych w tym prawie. Jednym z takich warunków jest nie używanie kopii do celu innego niż „prywatne badania, nauka lub badania naukowe”. Jeśli użytkownik składa zapotrzebowanie i później używa kopii w celach przekraczających warunki „fair use”, użytkownik ten może być odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich.

Instytut zachowuje sobie prawo odmowy przyjęcia zamówienia na kopie jeśli, w jego opinii , wykonanie takiego zamówienia spowodowałoby naruszenie praw autorskich 
 

Sposób zapłaty
Opłaty mogą być uiszczane gotówką (na miejscu), czekiem, kartą kredytową na stronie internetowej lub przelewem do banku w Polsce na konto PKO SA V O. Warszawa, 77 1240 1066 1111 0000 0022 0987 

30 września 2009

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs