Archival Fonds No. 051

Cezaria Jedrzejewicz Papers
1943-1967
Biography / History: Cezaria Jedrzejewicz (1885-1967). The oldest daughter of Baudouin de Courtenay; wife of Janusz Jedrzejewicz. Ethnographer and lecturer at the University of Warsaw. From 1939, in Rumania, then in Palestine. From 1947 lived in Great Britain. In 1951 became Professor of Ethnography at the Polish University in Exile.
Abstract: biographical materials; post mortem, correspondence with Waclaw Jedrzejewicz; materials related to the Polish Institute of Sciences in Jerusalem; typescripts and copies of lectures.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Materiały biograficzne, post mortem, korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego1962 - 1967Polish, English
2Korespondencja Cezarii Jędrzejewicz z Wacławem Jędrzejewiczem, K.H. Stattler, Jadwigą Jędrzejewicz oraz A. Ehrenkreutz1950 - 1966Polish
3Materiały dotyczące powstania i działalności Instytutu Naukowego w Jerozolimie: korespondencja, memoriały w sprawie organizacji studiów, programy studiów1943 - 1947Polish, English, French
4Maszynopisy prac i odczytów Cezarii Jędrzejewicz, m.in.: "Patriotyzm Piłsudskiego", "Józef Piłsudski i idea narodowa"1958 - 1958Polish
5Walerian Kwiatkowski, Ze studiów nad językiem aktów Wielkiego Księstwa Litewskiego.1947 - 1947Polish
6Maszynopis Cezarii Baudouin de Courtenay Jędrzejewiczowej "Patriotyzm Piłsudskiego"1958 - 1958Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs