Archival Fonds No. 062

Wladyslaw & Halina Korsak Papers
1860-1967
Biography / History: Wladyslaw Korsak (1890-1949). Active in Polish organizations before 1917; minister for Polish affairs in Petlura' s Ukrainian Government in 1917. In Polish government service as voivode and as vice minister of Internal Affairs (1930-1939). Lived in New York after WWII. Halina Korsak nee Golebiowska (1899-1976) worked for various church organizations.
Abstract: personal documents and photographs; official and personal correspondence of both.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Dokumenty osobiste Władysława Korsaka1932 - 1949Polish, English, French
2Teczka personalna Władysława Korsaka z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych1919 - 1938Polish
3Nominacje służbowe Władysława Korsaka1926 - 1930Polish
4Wspomnienia pośmiertne i anonse prasowe o śmierci Władysława Korsaka1950 - 1950Polish, English, French
5Dokumenty osobiste Haliny Korsak1918 - 1956Polish, English, French
6Dokumenty rodzinne Władysława Korsaka1930 - 1967Polish
7Dokumenty rodzinne Haliny Korsak1860 - 1918Polish, Russian
8Zdjęcia rodzinne Władysława i Haliny Korsaków1938 - 1951
9Dokumenty i korespondencja dotycząca pracy zawodowej Władysława Korsaka1931 - 1949Polish
10Dokumentacja związana z pracą Władysława Korsaka w Centralnym Polskim Komitecie Pomocy dla Uchodźców w Rumunii1939 - 1940Polish
11Dokumentacja związana z pracą Władysława Korsaka w Komitecie Pomocy Uchodźcom Polskim w Portugalii1940 - 1941Polish, French
12Dokumentacja związana z pracą Władysława Korsaka jako delegata Najwyższej Izby Kontroli na Stany Zjednoczone1943 - 1946Polish
13Dokumentacja pośrednio związana z pracą Władysława Korsaka jako delegata Najwyższej Izby Kontroli na Stany Zjednoczone- jednorazowe odprawy dla obywateli polskich od Skarbu Państwa1945 - 1945Polish
14Dokumentacja pośrednio związana z pracą Władysława Korsaka jako delegata Najwyższej Izby Kontroli na Stany Zjednoczone- pomoc dla uchodźców polskich w poszukiwaniu pracy, zgłoszenia i oferty pracy1944 - 1949Polish, English
15Przemówienia, notatki, pogadanki- rękopisy i maszynopisy1942 - 1949Polish, English
16Artykuły, eseje i opowiadania Haliny Korsak- rękopisy i maszynopisy1946 - 1956Polish, English
17Korespondencja Władysława i Haliny Korsaków1939 - 1956Polish, English
18Maszynopisy i rękopisy utworów literackich różnych autorów1943 - 1943Polish, Russian
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs