Archival Fonds No. 068

Ambassador Juliusz Lukasiewicz Papers
1932-1951
Biography / History: Juliusz Lukasiewicz (1892-1951). Served in Polish Military Organization from 1914. From 1919 until 1939, served in the Ministry of Foreign Affairs; ambassador in Moscow (1933-1936), and in Paris (1936-1939).
Abstract: biographical data; correspondence; articles; materials gathered by Waclaw Jedrzejewicz for the book of his memoirs as ambassador to France (1936-1939).
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dane biograficzne, korespondencja i materiały zebrane przez J. Łukasiewicza
1Dane biograficzne i wspomnienia pośmiertne o Juliuszu Łukasiewiczu, korespondencja w sprawie przyczyn śmierci Juliusza Łukasiewicza1951 - 1951Polish
2Korespondencja oficjalna Juliusza Łukasiewicza z 1939 roku1939 - 1939French
3Korespondencja polityczna Juliusza Łukasiewicza m.in.: z Władysławem Raczkiewiczem, Ignacym Matuszewskim, Henrykiem Floyar- Rajchmanem, Wacławem Jędrzejewiczem1940 - 1945Polish
4Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z Wacławem Jędrzejewiczem1940 - 1950Polish
5Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z Henrykiem Floyar- Rajchmanem1945 - 1950Polish
6Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z m.in.: z Kazimierzem Sosnkowskim, Augustem Zaleskim, Kazimierzem Papee, Wacławem Grzybowskim, Janem Wszelakim, kpt. W. T. Drymmerem, Komitetem Narodowym Amerykanów Polskiego Pochodzenia1945 - 1951Polish
7Korespondencja Juliusza Łukasiewicza głównie z M. Sokołowskim ministrem spraw zagranicznych w Londynie1950 - 1951Polish
8Korespondencja Juliusza Łukasiewicza z dr Juliuszem Szygowskim w sprawach Skarbu Narodowego1950 - 1951Polish
9Materiały informacyjne: korespondencja dyplomatów z lat 1945-19491945 - 1949Polish
10Materiały informacyjne: Rząd RP w Londynie i sytuacja w Kraju, m.in.: sprawa 16-stu1945 - 1951Polish
11Materiały informacyjne: sprawy uchodźców i Polonii amerykańskiej1946 - 1951Polish, English
12Materiały informacyjne: Europa Środkowo- Wschodnia i ruch europejski1945 - 1950Polish, English
13Materiały informacyjne: polska granica wschodnia- Linia Curzona1945 - 1945Polish, English
14Materiały informacyjne: studia sowietologiczne, m.in.: "Akcja A.F. Kiereńskiego w U.S.A."1944 - 1948Polish, English
"Juliusz Łukasiewicz. Wspomnienia i dokumenty ambasadora Polski w Paryżu 1936-1939". Wydanie rozszerzone, opracowane przez Wacława Jędrzejewicza i Henryka Bułhaka
15Juliusz Łukasiewicz, Pamiętnik ("Sprawa Zaolzia na tle stosunków polsko- francuskich /1938/", "Rokowania i ważniejsze rozmowy za czas od marca do września 1939", "1-17 wrzesień 1939", "Zmiana na stanowisku Prezydenta RP"1939 - 1940Polish, French
16Wstęp do publikacji, materiały do biografii Juliusza Łukasiewicza i in.1936 - 1951Polish, English
17"Okupacja Nadrenii i układ w Rambouillet (1936)", "Rządy Front Populaire we Francji (czerwiec 1936-marzec 19370", "Pakt Zachodni (marzec- czerwiec 1937), "Zima (1938-1939)"1936 - 1939Polish, English
18Różne materiały dotyczące Zaolzia1938 - 1938Polish, English, French
19"Rokowania i ważniejsze rozmowy za czas od marca do września 1939"1939 - 1940Polish
20"Lato 1936- zima 1937"1936 - 1937Polish
21"Ostatnie 6 miesięcy pokoju (marzec- sierpień 1939)", "Wrzesień 1-17, 1939", "Powołanie Prezydenta RP"1936 - 1937Polish
22"Wrzesień 1-17, 1939", "Powołanie Prezydenta RP"1936 - 1937Polish
23"Dokumenty do części I: "Marzec- sierpień 1939"1936 - 1937Polish, French
24Prasa i różne maszynopisy wykorzystane do opracowania publikacji1936 - 1950Polish, English, French
Prace J. Łukasiewicza
25Maszynopisy artykułów Juliusza Łukasiewicza1936 - 1946Polish
26Maszynopisy i rękopisy artykułów oraz odczytów Juliusza Łukasiewicza1936 - 1948Polish, English, French
Inne materiały
27Egzemplarze "Biuletynu Informacyjnego"1946 - 1950Polish
28Różne druki, czasopisma i wycinki prasowe1941 - 1951Polish, English, French
29Kopie listów Juliusza Łukasiewicza do Wacława Grzybowskiego1944 - 1949Polish
30Stosunki polsko- sowieckie od kwietnia 1943 roku do września 1946 roku. Zbiór dokumentów, Londyn 19461946 - 1946Polish
31Kopie materiałów pt.: "Polish Documents Relative to the Origin of the War", Berlin 19401940 - 1940Polish, English
32Egzemplarze prasowe głównie "Wiadomości Polskich" z artykułami Juliusza Łukasiewicza oraz inne publikacje autorstwa Juliusza Łukasiewicza1932 - 1950Polish
33Broszury: "Za Wolność i Niepodległość" z lat 1948-1949, "Biuletyn wewnętrzny Ligi Niepodległości Polski" z 1949 roku, "Diariusz Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej z 1949 roku1948 - 1949Polish
34Różne materiały prasowe i publikacje dotyczące osoby Juliusz Łukasiewicza1951 - 1951Polish, English
35Kopie dokumentacji kpt. W.T. Drymmera1944 - 1944Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs