Archival Fonds No. 079

Collection on Ignacy Jan Paderewski
1902-1995
Biography / History: Ignacy Jan Paderewski (1860-1941). Pianist; composer; statesman; Poland' s representative in the U.S.A. of Polish National Committee of Paris. Signed the Versailles treaty for Poland in 1919. Became Prime Minister and Foreign Minister of Poland in 1919 and Poland' s representative at the League of Nations (1920-21). Died in the United States in 1940. His remains were brought to Poland in 1992.
Abstract: copy of his testament; documents on the placement of his heart in American Czestochowa and the return of his remains to Poland; correspondence, programs and invitations to his concerts; articles about him.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Korespondencja I.J. Paderewskiego z lat 1919-1941, kopia testamentu I.J. Paderewskiego, materiały biograficzne dot. I.J. Paderewskiego, przeniesienia Jego serca do Amerykańskiej Częstochowy (1986) i sprowadzenia Jego zwłok do Polski (1992)1916 - 1992Polish, English
2Broszury, druki, programy i zaproszenia na koncerty I.J.Paderewskiego oraz koncerty poświęcone pamięci I.J. Paderewskiego z lat 1902-1979.Artykuły prasowe dot. I.J. Paderewskiego z lat 1913-19951902 - 1995Polish, English, French
3Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1915 - 1923Polish, English
4Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1924 - 1924Polish, English
5Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1925 - 1925Polish, English
6Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1926 - 1928Polish, English
7Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1930 - 1930Polish, English
8Zbiór artykułów prasowych dot. I.J. Paderewskiego oraz broszur informacyjnych o programach Jego koncertów1931 - 1933Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs