Archival Fonds No. 082

Tadeusz Aleksander Pawlowicz Papers
1949-1999
Biography / History: Tadeusz Aleksander Pawlowicz born in 1918. Took part in 1939 war, then active in the Underground. Joined the Polish 2nd division. Studied at St. Andrews University in Scotland. Emigrated to the U.S.A. in 1948 where he worked for the Committee for Free Europe. President of Pilsudski Institute (1978-1983).
Abstract: typescript of memoirs; correspondence; reports from Latin America; press articles.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1Maszynopis wspomnień Tadeusza Pawłowicza pt.: "Obraz Pokolenia" wraz z dokumentacją dotyczącą wydania publikacji1998 - 1999Polish
2Korespondencja Tadeusza Pawłowicza z Jerzym Lerskim dotycząca Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja"1949 - 1954Polish
3Korespondencja Tadeusza Pawłowicza z Rowmundem Piłsudskim dotycząca Polskiego Ruchu Wolnościowego "Niepodległość i Demokracja"1949 - 1951Polish
4Radio Wolna Europa: maszynopisy różnych opracowań i analiz politycznych przygotowywanych przez Tadeusza Pawłowicza1950 - 1961Polish, English
5Maszynopisy różnych opracowań i analiz dotyczących poprawy stosunków ekonomicznych pomiędzy Wschodem i Zachodem1964 - 1969Polish, English
6Korespondencja ogólna Komitetu Samostanowienia (Committee For Self- Determination)1961 - 1964English
7Komitet Samostanowienia: raporty z Chile, Ekwadoru i Peru oraz wycinki artykułów prasowych1961 - 1964Polish, Spanish, English
8Komitet Samostanowienia: miesięczne raporty z Ameryki Łacińskiej oraz wycinki artykułów prasowych1962 - 1962English, Spanish
9Komitet Samostanowienia: miesięczne raporty z Ameryki Łacińskiej oraz wycinki artykułów prasowych1963 - 1963English, Spanish
10Komitet Samostanowienia: miesięczne raporty z Ameryki Łacińskiej oraz wycinki artykułów prasowych1964 - 1964English, Spanish
11Komitet Samostanowienia: raporty z Ameryki Łacińskiej1963 - 1964English, Spanish
12Komitet Samostanowienia: raporty z Chile oraz wycinki artykułów prasowych1964 - 1964English, Spanish
Dopływ
13Korespondencja z Andrzejem Bobrowskim i Marią Bobrowską z domu Pełczyńską dotycząca generała Tadeusza Pełczyńskiego.1984 - 1997Polish
14Korespondencja m.in. z rodziną Pełczyńskich.1968 - 1973Polish, English
15Korespondencja z Wandą Piłsudską i Jagodą Jaraczewską z domu Piłsudską.1981 - 1995Polish
16Korespondencja m.in. z. Jadwigą Jaraczewską, Zofią Korbońską.1996 - 1997Polish
17Korespondencja z Janem Nowakiem-Jeziorańskim dotycząca objęcia stanowiska Kierownika Sekcji Polskiej Radia Wolna Europa.1950 - 1953Polish
18Korespondencja m.in. z Janem Nowakiem-Jeziorańskim, Wacławem Jędrzejewiczem, Zofią i Władysławem Bartoszewskimi, Andrzejem Pomianem, Anielą Raczyńską, Aleksandrem Gieysztorem, Juliuszem Englertem.1992 - 1993Polish
19Korespondencja m.in. z Zofią Korbońska, Jerzym Lerskim, Andrzejem Pomianem, Stanisławem Jordanowskim.1987 - 1989Polish
20Korespondencja m.in. ze Zbigniewem Wójcikiem, Mieczysławem Stachiewiczem.1987 - 1989Polish
21Korespondencja m.in. ze Zbigniewem Wójcikiem, Aleksandrem Gieysztorem, Elżbietą Raczyńską. - Polish
22Korespondencja z Aleksandrem Gieysztorem, Stanisławem Jordanowskim, Januszem Ciskiem, Mieczysławem Stachiewiczem, Dorotą Cywińską, Marią Pestkowską, Haliną Lerską i Jerzym Lerskim.1991 - 1995Polish
23Korespondencja m.in. z Aleksandrem Gieysztorem, Zbigniewem Wójcikiem, Tadeuszem Zawadzkim, Anną Frackiewicz, Andrzejem Beckiem.1994 - 1995Polish
24Korespondencja m.in. z Ewą Zielińską-Jaroszewicz, Ewą Beck, Andrzejem Beckiem i Mieczysławem Stachiewiczem.1996 - 1997Polish
25Korespondencja m.in. z Czesławem Karkowskim, Mieczysławem Stachiewiczem.1997 - 1998Polish
26Korespondencja m.in. z Bolesławem Łaszewski, Marianem Kamilem Dziewanowskim.1999 - 2007Polish
27Aleksander Gieyszor – materiały biograficzne, opracowania dotyczące rodu Gieysztorów, korespondencja.1968 - 2007Polish
28Marian Gieysztor - materiały biograficzne, wycinki prasowe, korespondencja ze Stefanem Korbońskim, opracowania historyczne, nekrologi.1961 - 2007Polish
29Maria Gieysztor - materiały biograficzne, wycinki prasowe, opracowania historyczne.1967 - 1985Polish
30Władysław Bartoszewski – korespondencja, relacja, wycinki prasowe1978 - 1995Polish
31Rodzina Piłsudskich – korespondencja, wycinki prasowe.1996 - 2001Polish
32Lech Sadowski i Józef Mrozowicki– korespondencja, wycinki prasowe, opracowania.1942 - 2007Polish
33Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – zaświadczenie o członkostwie, korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, notatki z posiedzeń Rady Instytutu i spotkań.1961 - 1973Polish
34Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania, notatki z posiedzeń Rady Instytutu i spotkań.1978 - 1979Polish
35Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, wycinki prasowe, opracowania.1980 - 1981Polish
36Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – zaświadczenie o członkostwie, korespondencja, wycinki prasowe, sprawozdania i wystąpienia Prezesa Instytutu.1982 - 1983Polish, English
37Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, opracowania, notatki i sprawozdania z działalności Instytutu i spotkań.1984 - 1986Polish
38Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe, notatki i sprawozdania z działalności Instytutu i spotkań.1983 - 1988Polish
39Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja, opracowania, wycinki prasowe, notatki i sprawozdania z działalności Instytutu i Rady Instytutu.1990 - 1995Polish
40Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce – korespondencja.1993 - 1995Polish
41Centrum Kultury Polskiej na Manhattanie – korespondencja, notatki, wycinki prasowe, wizytówki.1990 - 1995Polish
42Przeniesienie szabel Marszałka Józefa Piłsudskiego z Chicago do Biblioteki Polskiej w Paryżu – korespondencja, opracowania.1939 - 1987Polish
43Uroczystości z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Korespondencja, wycinki prasowe, relacje, programy, zaproszenia.1985 - 1996Polish
44Uroczystości w Nowym Jorku z okazji pięćdziesiątej rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Teksty depesz przysłanych do organizatorów obchodów, teksty przemówień, wycinki prasowe.1985 - 1996Polish
45Dokumentacja dotycząca otrzymanych odznaczeń, korespondencja, wycinki prasowe.1985 - 1997Polish
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs