Archival Fonds No. 155

Small format newspapers collection
1908-1994
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

1ABN Anti-Bolshevik Bloc of Nations, International Affairs and Policy Issues Seminar 1989: Correspondence. Monachium. Nowy Jork - ang.
2Afghan news. New York - ang.arab.
3AFL-CIO Free Trade Union News. Washington - ang.
4Agencja Polska. Informacja i komentarz. Nowy Jork - pol.
5Agencja Prasowa Wolnej Polski. Londyn - pol.
6Agencja Publicystyczna API - ang.pol.
7Agora. Łódź - pol.
8Akcent – literatura i sztuka. Lublin - pol.
9Akowiec – biuletyn informacyjno-historyczny. Los Angeles - pol.
10Alarm. Chicago - ang.pol.
11ALFA polonijny tygodnik ilustrowany. Chicago - pol.
12Alliance Journal – Alliance College Cambridge - ang.
13Alliance College Bulletin. Cambridge - ang.
14Alliance of Friendship. Chicago - ang.pol.czes.ukr.
15Alliance Report. Cambridge - ang.
16America Ukrainian Catholic Newspaper. Philadelphia - ukr.
17America o’kay. Nowy Jork - pol.
18American Friends Service Committee. Philadelphia - ang.
19American Legion. Indianapolis. - ang.
20American Polish Monthly, Illustrated National Magazine of American Polish Life and Culture. Syracuse - ang.
21American Relief for Poland. Chicago - ang.
22American Slavic and East European Review. Columbia University - ang.
23American Studies Center, Warsaw University. - ang.
24Am-Pol Eagle. Buffalo - ang.
25Anglo-Polish Review. London - ang.
26Ann Su Cardwell’s letter. New York - ang.
27Anti-Defamation League of B’nai B’rith. New York - pol.
28Arena Polish literature and art today. London - ang.
29Argumenty – tygodnik współczesny. Warszawa - pol.
30Arka. Kraków - pol.
31Arka de informaciones. Solidarność. Mexico - hiszp.
32Arkady. Warszawa - pol.
33Artylerzysta 2d. Tygodnik artylerii dywizyjnej 4 d.p. Banffshire - pol.
34Artylerzysta konny. Londyn - pol.
35Atmoda. For free and independent Latvia. Ryga - ang.
36Audio Hi-Fi Video. Warszawa - pol.
37Backgrounder. Washington - ang.
38Baczność. Czasopismo harcerskie. Bonn - pol.
39Bajawaja Uskaloś. Byelorussian Literary Magazine. Toronto - białorus.
40Baltic and Scandinavian Countries. Toruń - ang.
41Baltic Bulletin. The voice of the Baltic American freedom League. Los Angeles - ang.
42Baltic News Focus. Canada - ang.
43Baltic Review. New York - ang.
44Bank Gospodarstwa Krajowego. Warszawa - ang.
45Beliniak. Pismo koła byłych Żołnierzy I Pułku Ułanów Legionów Polskich. Beliny im. J. Piłsudskiego. Londyn - pol.
46Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem . Komunikat gospodarczy - pol.
47Biały Orzeł. White Eagle. New York - ang.pol.
48Bi-Centennial Newsletter. Cambridge - ang.
49Bicz Boży. Tygodnik humorystyczny. Chicago - pol.
50Bicz Boży. Jedyny polski tygodnik antypapieski, antyklerykalny i wolnomyślicielski. Chicago - pol.
51Bielaruskaja Dumka Byelorussian Outlook on society, politics, literature and arts. New York - białorus.
52Bielaruskaja Trybuna. New York - białorus.
53Bielaruskij Gołas. Toronto - ang.białorus.
54Biuletyn (I) Teheran - pol.
55Biuletyn mr 1 (II) Watenstedt. - pol.
56Biuletyn. (III)Reckenfeld. - pol.
57Biuletyn (IV) Londyn. - pol.
58Biuletyn Afgański. Vanves. Francja - pol.
59Biuletyn. Archiwum prasy skautowo-harcerskiej. Vancouver. Kanada - pol.
60Biuletyn artykułowy - pol.
61Biuletyn Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. Lemmforde - pol.
62Biuletyn Informacyjny Centralnego Związku Polaków we Francji. Paryż - pol.
63Biuletyn dla gazetek ściennych. Obóz ćwiczebny Oddziałów Wartowniczych im. T. Kościuszki. Mannheim-Kaefertal. - pol.
64Biuletyn Duszpasterstwa dla Polaków w Austrii. Wiedeń - pol.
65Biuletyn Europejskiej Rady Polskiego Stronnictwa Ludowego. Francja - pol.
66Biuletyn. Gazetka Polskiego Ośrodka Wojskowego Fallingbostel - pol.
67Biuletyn. Havana-Cuba. - pol.
68Biuletyn Informacyjno-oświatowy Akcji Pomocy chorym na gruźlicę Polakom. Wiesbaden. - pol.
69Biuletyn Informacyjny ( I ) - pol.
70Biuletyn informacyjny ( II ) - pol.
71Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej Detroit, - pol.
72Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej New York. - pol.
73Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej w amerykańskiej strefie okupacyjnej Niemiec. Stuttgart, Frankfurt, Heilbronn - pol.
74Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej Chicago. - ang.pol.
75Biuletyn Informacyjny Centrali Złączonych Towarzystw w Bridgeport. Bridgeport - pol.
76Biuletyn Informacyjny. Comite International D’Auschwitz. Warszawa - pol.
77Biuletyn Informacyjny dla Polaków-Ewangelików w Stanach Zjednoczonych. Missouri. - pol.
78Biuletyn Informacyjny Intermarium. Rzym - pol.
79Biuletyn Informacyjny Koła Armii Krajowej. London. - pol.
80Biuletyn Informacyjny Koła byłych żołnierzy Armii Krajowej oddział Montreal. - pol.
81Biuletyn Informacyjny Koła byłych Żołnierzy Dowództwa I Korpusu. Edinburg - pol.
82Biuletyn Informacyjny Komendy Związku Harcerstwa Polskiego na Wschodzie.Jerozolima - pol.
83Biuletyn Informacyjny Liga Niepodległości Polski. Londyn - pol.
84Biuletyn Informacyjny. Mauthausen. Polski Biuletyn Prasowy. Obóz Mauthausen - pol.
85Biuletyn Informacyjny. Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej. Londyn - pol.
86Biuletyn Informacyjny Niezależnego Ruchu Społecznego. Londyn - pol.
87Biuletyn Informacyjny Obozu Ośrodka Polskiego w Ebensee. - pol.
88Biuletyn Informacyjny Obozu Polskiego w Göppingen - pol.
89Biuletyn Informacyjny Obozu Polskiego w Koburgu. Coburg - pol.
90Biuletyn Informacyjny. Polski Instytut Naukowy w Kanadzie. Montreal - pol.
91Biuletyn Informacyjny Polski Ośrodek Wojskowy. Murnau - pol.
92Biuletyn Informacyjny. Polskie Stowarzyszenie byłych Sowieckich Więźniów Politycznych. Londyn - pol.
93Biuletyn Informacyjny Polskiego Stronnictwa Ludowego. Chicago - pol.
94Biuletyn Informacyjny Polskiej Partii Socjalistycznej. Niemcy - pol.
95Biuletyn Informacyjny Rady Narodowej Polaków we Francji nr 1-15 1947 -
96Biuletyn Informacyjny Sekretariatu Kół Oddziałowych. Londyn - pol.
97Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenie Żołnierzy Pierwszej Dywizji Pancernej w Kanadzie. Toronto -
PARTNERZY
Ministerstwo Kultury
Biblioteka Narodowa
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Konsulat RP w NY
Fundacja na rzecz Dziedzictwa Narodowego
PSFCU
NYC Department of Cultural Affairs