Archival Fonds No. 015

The Central Committee for National Defense of North America
1912-1940
Biography / History: The Central Committee for National Defense of North America (1912-1940) was founded in Pittsburgh in 1912 to coordinate Polonia' s effort to regain Poland' s independence. Published "Polish Cause".
Abstract: documents of the headquarters of the Committee in Chicago; minutes of meetings; records of volunteers leaving America to join the Legions; records of Legion Crosses awarded; financial records. Partly microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Dokumentacja ogólna
1Korespondencja. Historia KON. Akty prawne i inkorporacyjne. Pamiątki i druki. Życiorysy działaczy1913 - 1930Polish, English
2Wyjazd ochotników z Ameryki do Legionów Polskich. Korespondencja ochotników po wyjeździe1915 - 1920Polish
3Korespondencja księdza bpa Franciszka Hodur. Korespondencja z Tymczasową Komisją Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych. Sprawa Karabasza i Rakoczego. Materiały KON z lat 1913-19141913 - 1920Polish, English
4Materiały dot. Legionów Polskich oraz wycinki prasowe o Legionach Polskich. Dokumentacja Polskiego Biura Prasowego w Hadze. Materiały dot. Misji Artura Hausnera w Stanach Zjednoczonych. Pomoc KON dla Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie1914 - 1916Polish, English
5Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1915 - 1915Polish, English
6Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1916 - 1916Polish, English
7Dokumentacja KON: notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Dokumentacja Komitetu Komunikacji z Polską1916 - 1916Polish, English
8Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1917 - 1917Polish, English
9Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Komisji Wojskowej Ameryki Południowej i Polskiego komitetu Informacyjnego1917 - 1918Polish, English
10Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in. Materiały Polskiej Ligi Nauczania oraz Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Pracowników Polskich1918 - 1918Polish, English
11Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1919 - 1919Polish, English
12Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1920 - 1927Polish, English
13Dokumentacja KON: korespondencja, notatki, odezwy, okólniki, wycinki prasowe i in.1928 - 1940Polish, English
14Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1914 - 1915Polish, English, French
15Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1916 - 1916Polish, English
16Akta Rapperswilskie: notatki, raporty z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1917 - 1917Polish, English
17Akta Rapperswilskie: notatki, raporty, komunikaty informacyjne z Lozanny na temat akcji Naczelnego Komitetu Narodowego i Legionów Polskich1914 - 1917Polish, English
18Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1925 - 1935Polish
19Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1927 - 1931Polish
20Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1929 - 1931Polish
21Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1932 - 1933Polish
22Dokumentacja nadań Krzyży Legionowych ochotnikom i działaczom Komitetu Obrony Narodowej: korespondencja, spisy i wykazy odznaczonych, wycinki prasowe1933 - 1935Polish
23Księga zawierająca nazwiska osób którym przyznany został Krzyż Legionowy1925 - 1933Polish
24Protokoły z posiedzeń C.K.O.N. od dnia 13-go lipca 1917 do dnia 7-go grudnia 19231917 - 1923Polish
25Książka protokołowa Komitetu Okręgowego Obrony Narodowej w Detroit1913 - 1917Polish
26Książka protokołowa Dzielnicowego Komitetu Obrony Narodowej Nr 64 w Toledo, Ohio1915 - 1919Polish
27Księgi protokołów Komitetów Dzielnicowych KON w Pullman, Kensington, Roseland i okolicy1912 - 1920Polish
28Dziennik listów sekretarialnych1918 - 1920Polish
Dokumentacja finansowa
29Rachunki KON1915 - 1915Polish
30Rachunki KON1916 - 1916Polish
31Rachunki KON1917 - 1917Polish
32Rachunki KON1917 - 1917Polish
33Rachunki KON1918 - 1919Polish
34Rachunki KON1919 - 1920Polish
35Pokwitowania Centralnego KON1918 - 1919Polish
36Pokwitowania Dzielnicowego Komitetu Kobiet, Komitetu Wykonawczego i Komitetu Poufnego1928 - 1929Polish
37Pokwitowania kasjera1915 - 1915Polish
38Czeki i wyciągi bankowe1917 - 1920Polish, English
39Księgi rachunkowe Komitetów Dzielnicowych KON1916 - 1918Polish
40Księgi rachunkowe Komitetów Dzielnicowych KON1918 - 1933Polish
41Książka Nr 9. Rachunek kasy1913 - 1913Polish
42Rachunki KON- Chicago 1913-19141913 - 1914Polish
43Książka czekowa Nr 51914 - 1915Polish
44Rachunek kasy1913 - 1913Polish
45Księga wpływów na fundusz obrotowy1913 - 1915Polish
46Pokwitowania KON1917 - 1918Polish
47Pokwitowania KON1918 - 1918Polish
48Pokwitowania KON1918 - 1918Polish
49Pokwitowania KON1919 - 1919Polish
50Pokwitowania KON1919 - 1920Polish
51Pokwitowania KON1918 - 1920Polish
52Dziennik główny C.K.O.N.1914 - 1915Polish
53Księga główna kasowa Nr 11916 - 1916Polish
54Księga główna od 1-go września 1916 r. do 30-go grudnia 1916 r.1916 - 1916Polish
55Księga "Wici" Nr 3-ci1916 - 1916Polish
56Księga "Materiały" Nr 4-ty1916 - 1916Polish
57Księga miesięcznego podatku K.O.N.1915 - 1917Polish
58Księga kasowa (styczeń do lipiec 1917 r.)1917 - 1917Polish
59Księga kasowa (styczeń do grudzień 1917 r.)1917 - 1917Polish
60Księga kasowa (styczeń 1918 do grudzień 1920 r.)1918 - 1920Polish
61Księga kasowa (styczeń do wrzesień 1920 r.)1920 - 1920Polish
Pozostała dokumentacja aktowa
62Dublety, m.in.: egzemplarz "Wici", "The Polish Cause" oraz "Sprawozdanie Centralnego Komitetu i Komisji Poufnej z działalności całorocznej w 1916 roku (...)"1915 - 1917Polish
63Wycinki historii K.O.N.1917 - 1939Polish
64Wycinki prasowe dot. K.O.N., odezwy, apele, rezolucje i in.1915 - 1923Polish, English
All rights reserved. Database conversion: Zevax Inc.

{plusone}

PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm