Archival Fonds No. 024

Polish Refugees/ Displaced Persons in Germany
1939-1952
Abstract: files of Polish organizations active in the British and American Occupation zone (teachers, journalists, veterans, former prisoners of war in Murnau and the DP camp # 7 in Ingolstadt. Partially microfilmed.
Inventory (in Polish):

No

Title

Dates

Lang.

Uchodźcy- sprawy ogólne
1Korespondencja z Instytutem Józefa Piłsudskiego w sprawie przekazania archiwaliów1947 - 1950Polish
2Międzynarodowa Organizacja Pomocy Uchodźcom /IRO/- rezolucje, opracownia IRO1946 - 1947Polish
3Okólniki, odezwy, memoranda, opracowania dot. repatriacji, wycinki artykułów prasowych dot. Uchodźców, problemy dot. działalności UNRRA1945 - 1948Polish, English
Organizacja Polskich Oficerów Łącznikowych
4Dokumentacja Ekspozytury Londyńskiej Szefa Oficerów Łącznikowych dla Spraw Opieki nad Polakami w Niemczech1945 - 1947Polish
5Dokumentacja Szefa Polskiej Misji Wojskowej oraz Oficera Łącznikowego Sztabu Głównego przy Głównej Kwaterze Armii Renu1945 - 1946Polish
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Organizacja Zjednoczenia
6Projekt statutu Głównej Komisji Porozumiewawczej Związku Polaków z dn. 21 X 1945 r. oraz korespondencja Stałego Sekretariatu Spraw Polskich na terenie okupacji brytyjskiej1945 - 1946Polish
7Statuty i regulaminy Głównej Komisji Porozumiewawczej Środowisk Polskich i Zjednoczenia Polskiego w Niemczech1945 - 1947Polish
8Organizacja Zjednoczenia Polskiego w strefie brytyjskiej- schemat organizacyjny, statut, regulaminy1945 - 1948Polish, English
9Protokoły z posiedzeń Prezydium Zjednoczenia oraz korespondencja (głównie Wydziału Prasowego Zjednoczenia)1945 - 1946Polish
10Rada Naczelna Zjednoczenia- protokoły z posiedzeń Rady, komunikaty, pisma okólne1947 - 1949Polish
11Protokoły z zebrań Rady i Prezydium Zjednoczenia1948 - 1948Polish
12Protokoły z zebrań Rady i Prezydium Zjednoczenia, korespondencja1948 - 1948Polish
13Korespondencja Zjednoczenia z polskimi instytucjami w Londynie1945 - 1948Polish, English
14Korespondencja Zjednoczenia z władzami brytyjskimi1947 - 1948Polish, English
15Korespondencja Zjednoczenia z członkami Rady Zjednoczenia1945 - 1947Polish
16Korespondencja Zjednoczenia, w tym z członkami Rady Zjednoczenia1947 - 1948Polish
17Korespondencja oraz dokumentacja dot. sporu w Zjednoczeniu1948 - 1949Polish
18Sekretariat Generalnego Zjednoczenia Polskiego w Osnabruck- sprawy organizacyjne1945 - 1946Polish
19Okólniki i sprawozdania z terenu kierowane do Sekretariatu Generalnego Zjednoczenia1945 - 1946Polish
20Album Stałego Sekretariatu Spraw Polskich "Amicorum Corda" 30 XI 1945- 18 VI 19471945 - 1947Polish
21Sprawozdania rachunkowe "Z.P." oraz korespondencja w sprawach gospodarczych. Finanse 19481946 - 1948Polish
22Księga główna 1947 r.1947 - 1947Polish
23Finanse 1946-19471946 - 1947Polish
24Księga rozchodów i dochodów1946 - 1948Polish
25Księga kasowa1945 - 1948Polish
26Księga kasowa1946 - 1947Polish
27Książka materiałowa od rozdzielnika 1/ 46 do rozdzielnika 427.1946 - 1947Polish
28Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja dot. organizacji i prac różnych referatów1946 - 1949Polish, English
29Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- kwestionariusze dot. m.in. stanu zaopatrzenia czy warunków sanitarnych w poszczególnych obozach1947 - 1947Polish
30Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- korespondencja i inne materiały dot. Funduszu Opieki Społecznej (F.O.S.)1947 - 1948Polish
31Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- wpływy na Fundusz Opieki Społecznej (F.O.S.)1947 - 1948Polish
32Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- dokumentacja Wydziału1947 - 1948Polish
33Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: I. Akcja zapomogowa (prośby, wnioski, opinie) II. Lecznictwo1946 - 1948Polish
34Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego- kontakty z organizacjami i osobami1946 - 1948Polish
35Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: Sanitariat (szpitale, izby chorych, sprawy sanitarno- mieszkaniowe obozów, służba zdrowia i Z.L.P.- personel, szkolenia)1947 - 1948Polish
36Wydział Opieki Społecznej Zjednoczenia Polskiego: Statystyka (wykazy dzieci, młodzieży, kobiet karmiących i ciężarnych, chorych, starców, więźniów, wykazy obozów i mieszkańców)1947 - 1948Polish
37Główna Komisja Zarządzająca Zjednoczenia Polskiego- korespondencja Komisji1948 - 1948Polish
38Protokoły z posiedzeń wewnętrznych Centralnego Komitetu Doradczego. Dokumentacja z działalności Polskich Okręgowych Komitetów Doradczych /Polish Regional Advisory Councils/1947 - 1950Polish, English
39Delegatura Podokręgu Brunszwik- sprawozdania i raporty sytuacyjne1946 - 1947Polish
40Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- protokoły z zebrań Rady Podokręgu1947 - 1947Polish
41Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- raporty dot. sytuacji ogólnej, korespondencja, okólniki, protokoły z walnych zebrań obozowych1945 - 1947Polish
42Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- "Okólniki do wszystkich Polaków Okręgu Brunświk- Południe"1945 - 1948Polish, German
43Delegatura Podokręgu Brunszwik- Południe- korespondencja z Sekretariatem Generalnym Zjednoczenia Polskiego1947 - 1948Polish
44Delegatura Podokręgu Hameln- raporty sytuacyjne1947 - 1947Polish
45Delegatura Podokręgu Gottingen- sprawozdania z działalności1946 - 1947Polish
46Delegatura Podokręgu Gottingen- regulamin Delegatury, korespondencja1947 - 1949Polish
47Delegatura Podokręgu Watenstedt- Salzgitter- korespondencja, dokumentacja z obozów1946 - 1947Polish
48Delegatura Podokręgu Watenstedt- Salzgitter- protokoły z zebrań komendantów obozów i ośrodków polskich1945 - 1947Polish
49Delegatura Podokręgu Hildesheim- statut Delegatury, korespondencja, biuletyny1946 - 1947Polish
50Delegatura Podokręgu Hildesheim- sprawozdania z działalności, komunikaty1945 - 1947Polish, German, English
51Delegatura Okręgu Brunszwik- Wschód- Obwody: Helmstedt, Konigslutter, Weferlingen, Oebisfelde, Schoppenstedt, Schoningen- protokoły oświadczeń tożsamości1945 - 1945Polish, German
52Podokręg w Lippstadt i Zarząd Ośrodka Polskiego w Reckenfeld- korespondencja z obozów1946 - 1947Polish
53Polski Ośrodek Zborny Lahde- zestawienia z podległych ośrodków1946 - 1947Polish
54Zarząd Ośrodka Polskiego w Greven i Dorsten- dokumentacja z działalności Ośrodków1946 - 1947Polish
55Okręgowa Komisja Porozumiewawcza na obszar Westfalii Południowej i Nadrenii- korespondencja1946 - 1947Polish
56Dokumentacja Stałego Sekretariatu dot. Polskiego Osiedla Nowy Kraków (Menden)1945 - 1946Polish
57Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Osnabruck- dokumentacja i korespondencja z obozów1946 - 1947Polish
58Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii- Wschód (Hannover)- protokoły z zebrań Prezydium Zrzeszenia, korespondencja, okólniki, protokoły ze zjazdów delegatów Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii Wschód1947 - 1948Polish
59Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Dolnej Saksonii- Wschód dokumentacja zmian stanu obozów1948 - 1948Polish
60Związek Polaków w Lubece- sprawozdania z działalności1945 - 1946Polish
61Komisja Porozumiewawcza Związku Polaków w Lubece- raporty, protokoły, korespondencja1945 - 1946Polish, English
62Komisja Porozumiewawcza na teren Szlezwig- Holsztyn i Hamburg- protokoły z walnych zebrań, korespondencja1946 - 1947Polish
63Zrzeszenie Ośrodków Polskich Okręgu Szlezwig- Holsztyn i Hamburg- korespondencja z Sekretariatem Generalnym, dokumentacja z więzienia Lauerhof1947 - 1948Polish
64Samodzielny Podokręg Fallingbostel- korespondencja dot. Obozu w Rotenburgu1945 - 1947Polish
65Dokumentacja dot. rewizji w obozach Limmer i Rhumspringen1947 - 1947Polish, English
66Obóz w Marianowie- protokoły z zebrań Zarządu i Koła Obozu1945 - 1946Polish
67Obóz w Borstel i Stendal- protokoły z zebrań Komitetów obozowych1945 - 1948Polish
68Polski Komitet Obozowy w Bergen- korespondencja oraz korespondencja z innych obozów1945 - 1949Polish, English
69Dokumentacja Polskiego Komitetu Obozowego Bergen- Belsen, instrukcje rozdziału darów Polskiego Czerwonego Krzyża i inne1945 - 1945Polish, German
Zjednoczenie Polskie na terenie okupacji brytyjskiej w Niemczech: Szkolnictwo: Centralny Komitet do Spraw Szkolnych i Oświatowych w Niemczech
70Instrukcja w sprawie organizacji szkolnictwa i oświaty polskiej w Niemczech1945 - 1945Polish
71Okólniki Centralnego Komitetu1946 - 1949Polish
72Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 8 I 1948 r. do 24 III 1948 r.1948 - 1948Polish
73Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 24 III 1948 r. do 18 VI 1948 r.1948 - 1948Polish
74Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 18 VI 1948 r. do 26 VIII 1948 r.1948 - 1948Polish
75Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 27 VIII 1948 r. do 30 IX 1948 r.1948 - 1948Polish
76Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 1 X 1948 r. do 23 XI 1948 r.1948 - 1948Polish
77Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 24 XI 1948 r. do 31 I 1949 r.1948 - 1949Polish
78Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 1 II 1949 r. do 3 III 1949 r.1949 - 1949Polish
79Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 4 III 1949 r. do 26 IV 1949 r.1949 - 1949Polish
80Korespondencja Centralnego Komitetu za czas od 27 IV 1949 r. do 17 VI 1949 r.1949 - 1949Polish
81Korespondencja z władzami brytyjskimi1947 - 1949Polish, English
82Centralny Komitet dla Spraw Szkolnych i Oświatowych I Okręg Szkolny Schleswig- Holstein- wykaz teczek przesłanych do Instytutu J. Piłsudskiego przez Kierownictwo I Okręgu1950 - 1950
PARTNERZY
mkidn
bn
senat
ndap
msz
dn
psfcu
nyc
kprm